near Stavanger, Norway
May, 21 new
We are looking for 1 pipe fitter/welder 141 to Norway, near Stavanger. Work from May 23. Pipe installation, TIG pipe joining, work in a dairy company, work in a production hall, required experience in working as a pipe fitter, knowledge of isometric drawings, experience in welding using the 141 method. Rate 279 nok/h gross, work 12 hours a day, 7 days a week, 2/2 or 3/3 rotations, 80 hours of work per week. If the person proves himself at work, there is the possibility of working longer, for several rotations. Free accommodation, transport to and from the airport guaranteed by the company, the Norwegian company also pays for airline tickets. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "pipe fitter/TIG welder to Norway, near Stavanger." Szukamy 1 montera rur/spawacza 141 do Norwegii, niedaleko Stavanger. Praca od 23.05. Montaż rur, sczepianie rur TIG, praca w firmie mleczarskiej, praca w hali, wymagane doświadczenie w pracy jako monter rur, znajomość rysunków izometrycznych, doświadczenie w spawaniu metodą 141. Stawka 279 nok/h brutto praca po 12h dziennie, 7 dni w tygodniu, rotacje 2/2 lub 3/3, 80 godzin pracy tygodniowo. Jeśli osoba się sprawdzi w pracy, możliwość pracy na dłużej , na kilka rotacji. Bezpłatne zakwaterowanie, zagwarantowany przez firmę transport na miejscu i z lotniska, firma norweska opłaca też bilety lotnicze. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “monter rur/spawacz TIG do Norwegii, k. Stavanger.” Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
May, 17
We are looking for 1 welder 135/136 to Denmark, Copenhagen. Work from May 22. for a longer period of time. Assembly works – balconies, steel structures. Also a workshop where they deal with: balconies, aluminum, rusty steel. Required experience, welding certificate, good knowledge of English. Rate 180 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day. 40 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 welder to Denmark, Copenhagen". Szukamy 1 spawacza 135/136 do Danii, Kopenhaga. Praca od 22.05. na dłuższy okres czasu. Prace montażowe – balkony, konstrukcje stalowe. Również warsztat, w którym zajmują się: balkonami, aluminium, zardzewiałą stalą. Wymagane doświadczenie, certyfikat spawalniczy, dobra znajomość angielskiego. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Tygodniowo 40 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 spawacza do Danii, Kopenhaga”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Ålesund, Norway
May, 14
We are looking for 1 welder 141 stainless steel to Norway, near Ålesund. Work from May 20 for 4 weeks or permanently. Welding mainly pipes and components. We require extensive experience, communicative knowledge of English, welding skills in methods 111 / 136 are welcome. Ability to weld large stainless steel pipes, with or without gas in the pipe, required. This is not shipyard work. Rate 230 NOK/h gross + allowance 98 NOK per day, 50-54 hours of work per week. Free accommodation, guaranteed transport on site. The company pays for airline tickets. 4/2 rotations. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "1 welder 141 stainless steel to Norway, near Ålesund". Szukamy 1 spawacza 141 stal nierdzewna do Norwegii, niedaleko Ålesund. Praca od 20.05 na 4 tygodnie lub na stałe. Spawanie głównie rur i komponentów. Wymagamy dużego doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane umiejętności spawalnicze w metodach 111 /136. Wymagana umiejętność spawania dużych rur ze stali nierdzewnej, z gazem w rurze lub bez niej. To nie jest praca w stoczni. Stawka 230 nok/h brutto + dieta 98 nok za dzień, 50-54 godzin pracy tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie, zagwarantowany transport na miejscu. Firma opłaca bilety lotnicze. Rotacje 4/2. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 spawacza 141 stal nierdzewna do Norwegii, niedaleko Ålesund". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rotterdam, Netherlands
May, 14
We are looking for 2 welders 141 stainless steel to the Netherlands, Rotterdam. Work from May 20. for a minimum of 3 months. Industry/workshop. Candidates must have experience of over 3 years, a 141 certificate, communicative knowledge of English, a category B driving license and a VCA B certificate. Work 36-40 hours a week (7.00 a.m. – 4.30 p.m.), salary approx. EUR 750 net / week (incl. depending on position and qualifications – paid overtime), free accommodation. Dutch agreement on Dutch terms. Payments weekly on Thursday. No rotation. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 welders 141 stainless steel to the Netherlands, Rotterdam". Szukamy 2 spawaczy 141 stal nierdzewna do Holandii, Rotterdam. Praca od 20.05. na minimum 3 miesiące. Przemysł / warsztat. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie powyżej 3 lat, certyfikat 141, komunikatywna znajomość języka angielskiego, prawo jazdy kat B oraz mile widziany certyfikat VCA B. Praca 36-40 godziny tygodniowo (w godz 7.00-16.30), wynagrodzenie ok 750 euro netto / tydzień (w zależności od stanowiska i kwalifikacji – płatne nadgodziny), bezpłatne zakwaterowanie. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Płatności co tydzień w czwartek. Brak rotacji. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 141 stal nierdzewna do Holandii, Rotterdam". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Denmark
May, 09
We are looking for 8 welders 135/136 to Norway, Bergen. Work from May 20 for a longer period of time. Required experience, good knowledge of English, welding certificate met.135/136. Rate 279 NOK/h gross, 168 hours of work in two weeks. Free meals on working days. Free accommodation and flights. Rotations. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "8 welders 135/136 to Norway." Szukamy 8 spawaczy 135/136 do Norwegii, Bergen. Praca od 20.05 na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, dobra znajomość języka angielskiego, certyfikat spawalniczy met.135/136. Stawka 279 nok/h brutto , 168 godzin pracy w ciągu dwóch tygodni. Bezpłatne wyżywienie w dni pracy. Bezpłatne zakwaterowanie i przeloty. Rotacje. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “8 spawaczy 135/136 do Norwegii.” Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Hobro, Denmark
May, 08
We are looking for 4 welders 141 to Denmark, Hobro. Work from May 13. until the end of the year. Stainless steel structures, sheet metal welding. Required experience: at least 3 years, basic or communicative knowledge of English. A car for the trip is required. Rate 190 dkk/h gross, accommodation cost 700 dkk/week for a single room. 60 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 141 – Hobro – Denmark". Szukamy 4 spawaczy 141 do Danii, Hobro. Praca od 13.05. do końca roku. Konstrukcje ze stali nierdzewnej, spawanie blach. Wymagane doświadczenie min 3-letnie, podstawowa lub komunikatywna znajomość języka angielskiego. Wymagane auto na wyjazd. Stawka 190 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 700 dkk/tydzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 60 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 spawaczy 141 – Hobro – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hitra – an island near Trondheim, Norway
May, 08
We are looking for 4 welders 131 to Norway, Hitra – an island near Trondheim. Work from May 13 for a longer period or permanent. Construction of aluminum boats from 8-18 meters. Required experience, good knowledge of English, D-numbers, met.131 welding certificate. Rate: NOK 252/h gross, 54 hours of work per week. Accommodation costs 4,700 NOK/month (single room). Rotations 6/2. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 welders 131 to Norway." Szukamy 4 spawaczy 131 do Norwegii, Hitra- wyspa niedaleko Trondheim. Praca od 13.05 na dłuższy okres czasu lub stałe. Budowa łodzi aluminiowych od 8-18 metrów. Wymagane doświadczenie, dobra znajomość języka angielskiego, D-numbers, certyfikat spawalniczy met.131. Stawka 252 nok/h brutto , 54 godzin pracy tygodniowo. Zakwaterownie koszt 4700 nok/mc (pokój jednoosobowy). Rotacje 6/2. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 spawaczy 131 do Norwegii.” Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aalborg, Denmark
May, 07
We are looking for 2 welders 141 stainless steel to Denmark, Aalborg. Work from May 13. for a long period of time. Welded small elements in stainless steel, 3mm-4mm sheets. Experience required, basic or communicative knowledge of English. Valid 141 FM5 welding certificates are not required. A car for the trip is required. Rate 192 dkk/h gross, accommodation cost 100 dkk/day for a single room. 50-55 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 141 – Aalborg – Denmark". Szukamy 2 spawaczy 141 stal nierdzewna do Danii, Aalborg. Praca od 13.05. na długi okres czasu. Spawane drobne elementy w stali nierdzewnej, blachy 3mm-4mm. Wymagane doświadczenie, podstawowa lub komunikatywna znajomość języka angielskiego. Nie są wymagane aktualne certyfikaty spawalnicze 141 FM5. Wymagane auto na wyjazd. Stawka 192 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 spawaczy 141 – Aalborg – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bjerringbro, Denmark
Apr, 30
We are looking for 2 welders 141 to Denmark, Bjerringbro. Work from May 13. for a longer period of time. Stainless steel, 2-4 millimeters. Minimum 2 years of experience required, at least one person's communicative knowledge of English. Rate 190 dkk/h gross, accommodation cost 1100-1200 dkk/week. +50 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 141 to Denmark, Bjerringbro." Szukamy 2 spawaczy 141 do Danii, Bjerringbro. Praca od 13.05. na dłuższy okres czasu. Stal nierdzewna, 2-4 milimetry. Wymagane doświadczenie minimum 2 lata, komunikatywna znajomość angielskiego przynajmniej u jednej osoby. Stawka 190 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1100-1200 dkk/tydzień. Tygodniowo +50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 spawaczy 141 do Danii, Bjerringbro.” Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Vejle, Denmark
Apr, 24
We are looking for 10 welders 135/138 to Denmark, Vejle. Work from April 29. for a few months. Required experience, welding certificates, car for the trip, communicative knowledge of English. Occupational health and safety certificate required §17. If the candidate does not have it, it is possible to complete it online in Polish in 2 hours (for a fee). Rate 180 dkk/h gross, accommodation cost 1100-1200 dkk/week. 49 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. 3/1 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "10 welders 135/138 to Denmark, Vejle". Szukamy 10 spawaczy 135/138 do Danii, Vejle. Praca od 29.04. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie, certyfikaty spawalnicze., auto na wyjazd, komunikatywna znajomość angielskiego. Wymagany certyfikat bhp §17. Jeśli kandydat go nie ma, to jest możliwość wykonania jego online po polsku w 2h (odpłatnie). Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1100-1200 dkk/tydzień. Tygodniowo 49 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 3/1. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “10 spawaczy 135/138 do Danii, Vejle”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Hvide Sande, Denmark
Mar, 22
We are looking for 2 welders 136/138 – Denmark, shipyard in Hvide Sande. Work from April 2, 2024 for a long period of time. Required experience, welding certificates, good/communicative English and a car for the trip. Valid certificates. 60 hours of work per week. Night shift work from 4:00 p.m. for 10-11 hours. Salary 190 dkk/h gross, for overtime at night an allowance of 20 dkk/h. Paid accommodation 100 dkk/day (single rooms). 4/1, 4/2 or 5/2 rotations. Payments every 2 weeks (in Danish kroner), tax refund for working in Denmark next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 welders 136/138 – Denmark, shipyard in Hvide Sande". Szukamy 2 spawaczy 136/138 – Dania, stocznia w Hvide Sande. Praca od 2.04.2024 na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikaty spawalnicze, dobry / komunikatywny język angielski oraz auto na wyjazd. Ważne certyfikaty. Tygodniowo 60 godzin pracy Praca na nocnej zmianie od godz 16:00 po 10-11 godzin. Wynagrodzenie 190 dkk/h brutto, za nadgodziny w nocy dodatek 20dkk/h. Płatne zakwterowanie 100 dkk/dzień (pokoje pojedyncze). Rotacje 4/1, 4/2 lub 5/2. Płatności co 2 tygodnie (w koronach duńskich), w przyszłym roku zwrot podatku za pracę w Danii. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 spawaczy 136/138 – Dania, stocznia w Hvide Sande”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Give, Denmark
Feb, 26
We are looking for 4 welders 135/138 to Denmark, Give. Work from February 28. for a long period of time. Experience in welding heavy equipment. If possible, H-L045 certification would be preferred. Welding 70% and grinding 30%. Experience required, welding certificates (if possible, the H-L045 certificate would be preferred), communicative English and a car for the trip. A certificate of occupational health and safety training is required, paragraph 17/26. Rate 185 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week (single room). 50-55 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/1. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 welders 135/138 – Denmark". Szukamy 4 spawaczy 135/138 do Danii, Give. Praca od 28.02. na długi okres czasu. Doświadczenie w spawaniu ciężkich sprzętów. Jeśli to możliwe, preferowany byłby certyfikat H-L045. Spawanie 70% i szlifowanie 30%. Wymagane doświadczenie, certyfikaty spawalnicze (jeśli to możliwe, preferowany byłby certyfikat H-L045), mile widziany komunikatywny j. angielski oraz auto na wyjazd. Wymagany jest certyfikat z szkolenia bhp paragraf 17/26. Stawka 185 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień (pokój pojedynczy). Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 spawaczy 135/138 – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Vojens, Denmark
Feb, 21
We are looking for 2 welders 141 pipe welding, stainless steel – Denmark, Vojens. Work from March 4, 2024 for several months with the possibility of longer cooperation. Experience required, valid certificates 141 black steel FM1-Fm2, FM3, communicative/good knowledge of English, car for travel. Work 40-45 hours a week, paid allowances for overtime over 37 hours a week. Salary 200 dkk/h gross, paid accommodation 130 dkk/day. 4/1, 4/2 or 5/2 rotations. Payments every 2 weeks (in Danish kroner), tax refund for working in Denmark next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject line: "2 welders 141 – Denmark – Vojens". Szukamy 2 spawaczy 141 spawanie rur, stal nierdzewna – Dania, Vojens. Praca od 04.03.2024 na kilka miesięcy z możliwością dłuższej współpracy. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty 141 stal czarna FM1-Fm2, FM3, komunikatywna/dobra znajomość angielskiego, auto na wyjazd. Praca po 40-45h tygodniowo, płatne dodatki za nadgodziny powyżej 37 h tygodniowo. Wynagrodzenie 200 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 130 dkk/dzień. Rotacje 4/1, 4/2 lub 5/2. Płatności co 2 tygodnie (w koronach duńskich), w przyszłym roku zwrot podatku za pracę w Danii. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “ 2 spawaczy 141 – Dania – Vojens”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji” Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Skagen, Denmark
Feb, 20
We are looking for 5 welders 131/141 aluminum – Denmark, Skagen. Work from February 26, 2024 for a long period of time. Working on an offshore platform moored at the docks. Experience working on offshore drilling platforms required, communicative English and a car for the trip. Valid certificates. 66 hours of work per week (work Monday-Saturday 12 hours a day, 1 hour break). Salary over PLN 20,000/month net, after deducting accommodation costs (single rooms). 4/1, 4/2 or 5/2 rotations. Payments every 2 weeks (in Danish kroner), tax refund for working in Denmark next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 welders 131/141 aluminum – Denmark – Skagen". Szukamy 5 spawaczy 131/141 aluminium – Dania, Skagen. Praca od 26.02.2024 na długi okres czasu. Praca na platformie offshore przycumowanej w dokach. Wymagane doświadczenie w pracy na platformach wiertniczych offshore, mile widziany komunikatywny język angielski oraz auto na wyjazd. Ważne certyfikaty. Tygodniowo 66 godzin pracy (praca poniedziałek -sobota po 12h dziennie, 1h przerwy). Wynagrodzenie ponad 20.000 zł/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania (pokoje pojedyncze). Rotacje 4/1, 4/2 lub 5/2. Płatności co 2 tygodnie (w koronach duńskich), w przyszłym roku zwrot podatku za pracę w Danii. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “5 spawaczy 131/141 aluminium – Dania – Skagen”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Skagen, Denmark
Feb, 20
We are looking for 10 welders 135/136/111 – Denmark, Skagen. Work from February 26, 2024 for a long period of time. Working on an offshore platform moored at the docks. Experience working on offshore drilling platforms required, communicative English and a car for the trip. Valid certificates. 66 hours of work per week (work Monday-Saturday 12 hours a day, 1 hour break). Salary over PLN 20,000/month net, after deducting accommodation costs (single rooms). 4/1, 4/2 or 5/2 rotations. Payments every 2 weeks (in Danish kroner), tax refund for working in Denmark next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 welders 135/136/111 – Denmark – Skagen". Szukamy 10 spawaczy 135/136/111 – Dania, Skagen. Praca od 26.02.2024 na długi okres czasu. Praca na platformie offshore przycumowanej w dokach. Wymagane doświadczenie w pracy na platformach wiertniczych offshore, mile widziany komunikatywny język angielski oraz auto na wyjazd. Ważne certyfikaty. Tygodniowo 66 godzin pracy (praca poniedziałek -sobota po 12h dziennie, 1h przerwy). Wynagrodzenie ponad 20.000 zł/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania (pokoje pojedyncze). Rotacje 4/1, 4/2 lub 5/2. Płatności co 2 tygodnie (w koronach duńskich), w przyszłym roku zwrot podatku za pracę w Danii. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “10 spawaczy 135/136/111 – Dania – Skagen”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Vojens, Denmark
Feb, 16
We are looking for 2 welders 141 welding stainless steel pipes – Denmark, Vojens. Work from March 4, 2024 for at least 2 months with the possibility of longer cooperation. Required experience, valid certificates, communicative knowledge of English, car for the trip. 37 hours of work per week (overtime may be included). Salary 200 dkk/h gross, paid accommodation 130 dkk/day. 4/1, 4/2 or 5/2 rotations. Payments every 2 weeks (in Danish kroner), tax refund for working in Denmark next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject line: "2 welders – Denmark – Vojens". Szukamy 2 spawaczy 141 spawanie rur stal nierdzewna – Dania, Vojens. Praca od 04.03.2024 co najmniej na 2 miesiące z możliwością dłuższej współpracy. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty, komunikatywna znajomość angielskiego, auto na wyjazd. Tygodniowo 37 godzin pracy (mogą być nadgodziny). Wynagrodzenie 200 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 130 dkk/dzień. Rotacje 4/1, 4/2 lub 5/2. Płatności co 2 tygodnie (w koronach duńskich), w przyszłym roku zwrot podatku za pracę w Danii. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “ 2 spawaczy – Dania – Vojens”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Skagen, Denmark
Feb, 12
We are looking for 3 welders 136 – Denmark, Skagen. Work from February 19, 2024. Work in the shipyard, construction and repair of ships. Experience required, communicative English and a car for the trip. About 52-55 hours of work per week. Remuneration over PLN 15,000/month net, after deducting accommodation costs, free meals (2 free meals a day, breakfast and lunch in the shipyard canteen on Monday-Saturday). 4/1, 4/2 or 5/2 rotations. Payments every 2 weeks (in Danish kroner), tax refund for working in Denmark next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject line: "3 welders 136 – Denmark – Skagen". Szukamy 3 spawaczy 136 – Dania, Skagen. Praca od 19.02.2024. Praca w stoczni, budowy i remonty statków. Wymagane doświadczenie, mile widziany komunikatywny język angielski oraz auto na wyjazd. Tygodniowo około 52-55 godzin pracy. Wynagrodzenie ponad 15000 zł/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania, bezpłatne wyżywienie (bezpłatne 2 posiłki dziennie, śniadanie i obiad na stołówce w stoczni w dniach poniedziałek-sobota). Rotacje 4/1, 4/2 lub 5/2. Płatności co 2 tygodnie (w koronach duńskich), w przyszłym roku zwrot podatku za pracę w Danii. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “ 3 spawaczy 136 – Dania – Skagen”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
Feb, 02
We are looking for 3 welders 136 – Denmark, Odense. Work from February 5. Work in the hall – welding wind towers. Required experience, certificate, communicative English and a car for the trip. Rate 212 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day. About 52-55 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 welders 136 – Odense – Denmark". Szukamy 3 spawaczy 136 – Dania, Odense. Praca od 05.02. Praca w hali – spawanie wież wiatrowych. Wymagane doświadczenie, certyfikat, komunikatywny język angielski oraz auto na wyjazd. Stawka 212 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Tygodniowo około 52-55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 spawaczy 136 – Odense – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
Skagen, Denmark
Jan, 17
We are looking for 2 welders 136/138 – Denmark, Skagen. Work from January 22, 2024. Work in the shipyard, construction and repair of ships. Experience required, communicative English and a car for the trip. About 52-55 hours of work per week. Remuneration over PLN 15,000/month net, after deducting accommodation costs, free meals (2 free meals a day, breakfast and lunch in the shipyard canteen on Monday-Saturday). 4/1, 4/2 or 5/2 rotations. Payments every 2 weeks (in Danish kroner), tax refund for working in Denmark next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 136/138 – Denmark – Skagen". Szukamy 2 spawaczy 136/138 – Dania, Skagen. Praca od 22.01.2024. Praca w stoczni, budowy i remonty statków. Wymagane doświadczenie, mile widziany komunikatywny język angielski oraz auto na wyjazd. Tygodniowo około 52-55 godzin pracy. Wynagrodzenie ponad 15000 zł/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania, bezpłatne wyżywienie (bezpłatne 2 posiłki dziennie, śniadanie i obiad na stołówce w stoczni w dniach poniedziałek-sobota). Rotacje 4/1, 4/2 lub 5/2. Płatności co 2 tygodnie (w koronach duńskich), w przyszłym roku zwrot podatku za pracę w Danii. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 spawaczy 136/138 – Dania – Skagen”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Rotterdam, Netherlands
Jan, 02
We are looking for 2 TIG welders, stainless steel – the Netherlands, Rotterdam. Work from the end of January 2024 for a minimum of three months. Industry/workshop. 3 years of experience required, driving license (own car for commuting to work is preferred), communicative/good English. TIG 141 certificate required. VCA B certificate (preferred). Rate approx. EUR 750/week net (paid overtime), 40 hours a week (working from 07:00 to 16:30). Free accommodation – 30 km (max. 3 people in accommodation). Payments weekly (Thursday). There is no rotation. Employment by a Dutch company on Dutch terms. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 TIG welders – Netherlands". Szukamy 2 spawaczy TIG stal nierdzewna – Holandia, Rotterdam. Praca od końca stycznia 2024 na minimum trzy miesiące. Przemysł / warsztat. Wymagane 3 – letnie doświadczenie, prawo jazdy (mile widziany własny samochód na dojazdy do pracy), komunikatywny / dobry j. angielski. Wymagany certyfikat TIG 141. Certyfikat VCA B (mile widziany). Stawka ok. 750 EUR/tydzień netto (płatne nadgodziny), 40 godzin tygodniowo (praca w godzinach 07:00 – 16:30). Bezpłatne zakwaterowanie – 30 km (max. 3 osoby w zakwaterowaniu). Płatności co tydzień (czwartek). Nie ma rotacji. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “2 spawaczy TIG- Holandia”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe