10 mechanics with knowledge of plumbing to Denmark

Attention! This job posting is 10 days old and might be already filled.
Findworker September 15, 2022
Location
Munkebo, Denmark
Job Type
Category

Description

We are looking for 10 mechanics with knowledge of plumbing to Denmark, Munkebo. Work from September 19 for a long period of time / permanently. Various jobs in the workshop and on the ship. Candidates must have a minimum of 5 years of professional experience as a mechanic, communicative knowledge of English, car for a trip.
The candidate must be able to complete at least 3 points from the following tasks:
1) Repair of hydraulic cylinders
2) Repair of hydraulic components
3) Crimping hydraulic hoses to size
4) Pressure / flow measurement of hydraulic pumps
5) Checking the hydraulic brakes
6) Replacement of oil seals / O-rings
7) Operation of Ecolina tube benders 10 mm - 60 m
8) Solving hydraulic problems
The rate of DKK 198.97 / h gross (Saturday DKK 291.76 / h gross, Sunday: DKK 291.76 / h gross). Night shift 236.45-291.76 DKK / h gross. Accommodation costs DKK 135 / day. Weekly 40-45 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "10 mechanics with knowledge of plumbing to Denmark".
It is a temporary job offer according to EU regulations. Employment Agency No. 12588, Daniel Jurkiewicz
Please add to the message sent to us the note: "I consent to the processing of my data for the current and future recruitment".
Every few days, we publish new job advertisements for Polish employees in Scandinavian companies in Denmark, Norway, Finland, Sweden, the Netherlands, Germany and Belgium at findworker.pl. Job offers in foreign companies for construction, shipbuilding and physical work on farms. Go to findworker.pl and press Like to see new offers on your facebook.

Szukamy 10 mechaników ze znajomością hydrauliki do Danii, Munkebo. Praca od 19.09 na długi okres czasu / na stałe. Różne prace na warsztacie i na statku. Kandydaci muszą posiadać minimum 5 lat doświadczenia zawodowego jako mechanik., komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd.
Kandydat musi być w stanie wykonać co najmniej 3 punkty z następujących zadań:
1) Naprawa cylindrów hydraulicznych
2) Naprawa elementów hydraulicznych
3) Zakuwanie węży hydraulicznych na wymiar
4) Pomiar ciśnienia/przepływu pomp hydraulicznych
5) Kontrola hamulców hydraulicznych
6) Wymiana simeringów/ oringów
7) Obsluga giętarek do rur Ecolina 10 mm – 60m
8) Rozwiązywanie problemów hydraulicznych
Stawka 198,97 dkk/h brutto (sobota 291,76 dkk/h brutto, niedziela: 291,76 dkk/h brutto). Zmiana nocna 236,45-291,76 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 135 dkk/dzień. Tygodniowo 40-45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 mechaników ze znajomością hydrauliki do Danii".
Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz
Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.