16 plasterboard fitters to Germany

Attention! This job posting is 644 days old and might be already filled.
Findworker November 2, 2020
Location
Frankfurt am Main, Germany
Job Type
Category

Description

We are looking for 16 plasterboard fitters to Germany, Frankfurt am Main. Work from 04/11 and 09/11 for a period of 2 years, rotations 6/2 or 8/2. Construction of the stadium. Installation of drywall in two layers, filling the walls. We require experience of at least 2 years, responsibility, attention to detail (one board is 2.5m2, 3m high). One of the members of the 6-person brigade must be fluent in German or English, a car for a group of 3-4 people is required. People without addictions. Working 10 hours a day. On average, an employee daily produces about 30-40 square meters of drywall (2 layers on both sides and wool in the middle) - for each square meter the rate is EUR 7 / m2 net (the minimum requirement is 100 m2 per day for the team). With 30 square meters per day, monthly earnings will be about PLN 18,500 / month net. Free accommodation - during the trial period, for the first 2-3 weeks, living in a large room for 4 people - 30 km from the place of work, and those who prove themselves later will be moved to double rooms closer to the place of work. The company employing ESH Employment Service House is a Polish company. Employment by a Polish company, payments every 2 weeks. Polish coordinator available from the employing company to settle and agree all matters with employees. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject line: "16 fitters near Germany".

Poszukujemy 16 monterów karton gips do Niemiec, Frankfurt nad Menem. Praca od 04.11 oraz 09.11 na okres 2 lat, rotacje 6/2 lub 8/2. Budowa stadionu. Montaż płyt kartonowo-gipsowych obustronnie w dwóch warstwach, szpachlowanie ścian. Wymagamy doświadczenia przynajmniej 2 lata, odpowiedzialność, dbałość o szczegóły (jedna płyta ma wymiary 2,5m2, wysokość 3m). Jeden z członków brygady 6 osobowej musi biegle władać językiem niemieckim lub angielskim, wymagane auto na grupę 3-4 osób. Osoby bez nałogów. Praca 10 godzin dziennie. Średnio pracownik dziennie wykonuje ok 30-40 metrów kwadratowych płyt kartonowo gipsowych (2 warstwy o obu stronach oraz wełna w środku) - za każdy metr kwadratowy stawka 7 EUR/m2 netto, (minimalny wymóg to 100 m120 dziennie dla zespołu). Przy 30 metrach kwadratowych dziennie, zarobki miesięczne wyniosą około 18.500 zł/mc netto. Bezpłatne zakwaterowanie - w okresie próbnym przez pierwsze 2-3 tygodnie mieszkanie w dużym pokoju dla 4 osób - 30 km od miejsca pracy a osoby, które się sprawdzą później będą przeniesione do pokoi dwuosobowych bliżej miejsca pracy. Firma zatrudniająca ESH Employment Service House to polska firma. Zatrudnienie przez firmę polską, płatności co 2 tygodnie. Dostępny koordynator polski od firmy zatrudniającej do załatwiania i uzgodnienia wszystkich spraw z pracownikami. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy prosimy o przesłanie wniosku na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "16 monterów k/g do Niemiec".Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".

Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku