5-6 NDT inspectors for the quality department - Denmark

Attention! This job posting is 35 days old and might be already filled.
Findworker November 4, 2022
Location
Aabenraa, Denmark
Job Type
Category

Description

We are looking for 5-6 NDT inspectors for the quality department - Denmark, close to Aabenraa - about 30 km from the German-Danish border. Work from 07-14.11. for a long period of time. NDT inspector wanted to inspect welding. Testing and checking the weld on large and complex steel structures, components for wind energy.
We are looking for an NDT inspector who can:
• read a working drawing,
• is focused on quality,
• has technical knowledge,
• speaks and writes in Danish or English - it is an advantage if you can also speak German, but this is not required,
• can work independently and make decisions,
• ISO 9712 Level 2 certification is required for at least three or more of the following test methods: UT, MT, PT, VT or PAUT.
The rate Monday-Friday 254.96 DKK / h gross, Saturday-Sunday 321.53 DKK / h gross. Evening and night shift. Weekly about 55 hours of work. Paid accommodation DKK 135 / day. 6/2 or 4/2 rotations. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "5-6 NDT-Denmark test inspectors".

Szukamy 5-6 inspektorów badań NDT do działu jakości - Dania, blisko Aabenraa - około 30 km od granicy niemiecko duńskiej. Praca od 07-14.11. na długi okres czasu. Inspektor NDT poszukiwany do kontroli spawania. Testowanie i sprawdzanie spoiny na dużych i złożonych konstrukcjach stalowych, komponentach dla energetyki wiatrowej.
Poszukujemy inspektora NDT, który potrafi:
• czytać rysunek roboczy,
• jest nastawiony na jakość,
• posiada wiedzę techniczną,
• mówi i pisze po duńsku lub angielsku – zaletą jest, jeśli potrafisz również mówić po niemiecku, ale nie jest to wymagane,
• potrafi pracować samodzielnie i podejmować decyzje,
• wymagane jest posiadanie certyfikatu ISO 9712 poziom 2 w co najmniej trzech lub więcej z następujących metod badawczych: UT, MT, PT, VT lub PAUT.
Stawka poniedziałek-piątek 254,96 dkk/h brutto, sobota-niedziela 321,53 dkk/h brutto. Wieczorna i nocna zmiana. Tygodniowo ok 55 godzin pracy. Płatne zakwaterowanie 135 dkk/dzień. Rotacje 6/2 lub 4/2. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "5-6 inspektorów badań NDT-Dania".
Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz
Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku