Brabant, Netherlands
Oct, 26
I am looking for 6 exeprinced plumbers, working in pairs 3 groups x 2 people, with good English language – projects in cities Brabant and Limburg. Long-term job. Working with different customers. Here are main tasks for plumbers: Workers must check the product information and specifications on the basis of these data, they can determine the activities. Before they begin their work, they select the tools and materials to size and type. Workers can measure, cut and make connections and custom bending pipelines using a variety of techniques have also welding TIG is involved here on. Its possible that they do a welding test. Workers install pipe systems, pipe sections, all kinds of systems, valves and plumbing. This may be the toilet, heating, cooling systems, water heaters and everything related to the water supply. Workers should also not be too afraid to make a passage for a conduit if it is not present. This can occur naturally, not every construction always is in accordance with detailed construction drawings. There's sometimes a few centimeters difference. So you see, not every project is the same. Flexibility and skill is required. Salary 460 EUR/45 hours netto, free accommodation, free insurance. Monthly salary 9000 PLN/month netto. Candidates interested in that job offer please send cv at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annoation in subject: "plumber to Holland"   Szukam 6 doświadczonych hydraulików, pracujących w parach – 3 grupy po 2 osoby. Z dobrym językiem angielskim. Projekty w miastach Brabancji i Limburgii. Praca długoterminowa. Praca z różnymi klientami. Główne zadania dla hydraulików: Pracownicy muszą zapoznać się z informacjami i specyfikacją produktów na podstawie tych danych, mogą wtedy określić działania swojej pracy. Zanim zaczną, to wybierają narzędzia i materiały co do wielkości i rodzaju pracy. Pracownicy mierzą tną i robią połączenia i specjalne gięcie rur przy użyciu różnych technik, również przez spawanie TIG, które czasem jest wymagane. Pracownicy instalują systemy rurowe, odcinki rur, różnego rodzaju układy, zawory i kanalizacji. To może być toaleta, ogrzewanie, systemy chłodzenia, podgrzewacze wody i wszystko związane z dostawą wody. Hydraulicy muszą być obeznani z tworzeniem przejść i kanałów dla rur jeśli jest potrzeba. Nie każda konstrukcja jest zawsze zgodna ze szczegółowymi rysunkami budowlanymi. Jest czasami kilka centymetrów różnicy. Nie każdy projekt jest taki sam. Wymagana jest elastyczność i umiejętności. Wynagrodzenie 460 euro netto / 45 godziny, darmowe zakwaterowanie, plus ubezpieczenie. Wynagrodzenie 9000 PLN / mc netto. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres e-mail danieljurkiewicz12@gmail.com z adnotacją w temacie: "hydraulik do Holandii" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Maastricht, Netherlands
Apr, 20
I am looking for 3 workers with a car to work in company near airport in Maastricht, Holland to work with cleaning ad repairing transport boxes. Required 1 car for 3 workers, communicative English language. Job for a long-time period. Company provides for workers free accommodation and free insurance. Generally working 40 hours per week. Salary 992 EUR/month nett+ overtime hours+ holiday money. Candidates interested please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "workers for cleaning boxes in Maastricht"
Frankfurt, Germany
Aug, 03
We need 2 hydraulics to job in Frankfurt, Germany, job for 3 months. Workers should have own car, tools and good knowledge of German language. Company provides and pays for accommodation. Salary 11,25 EUR nett, monthly about 2000 EUR nett. Candyidates are requested to send their CV applications at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: 2 hydraulics to Germany, Franfurt
near Berlin, Germany
Jul, 14
We need 2 car painters with knowledge of German, own car on Monday, in Germany near Berlin. Accommodation at the expense of the company, own room with cooking facilities, max. 20 km from place of work. We pay net € 450-475 per week for 40 hours. Working for several months, reunions every 4-5 weeks. those interested please send your CV to danieljurkiewicz12@gmail.com with the note "Car Spraying Painters to Germany"

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe