Bergen, Norway
Jun, 14
We are looking for 2 machine fitters / machine engineers for Norway, Bergen. Work from 21.06. on for an indefinite period. Experience as a train driver on a ship, the work will include maintenance and engine operation on a ship, knowledge of English. The rate of 200 NOK / h gross per hour, work 12 hours a day. Food, travel and accommodation are provided by the company. Contracts 6 weeks for 6 weeks. Employment by a Norwegian company, under Norwegian conditions. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 machine fitters / machine engineers to Norway". Szukamy 2 monterów maszyn/inżynierów maszyn do Norwegii, Bergen. Praca od 21.06. na czas nieokreślony. Doświadczenie jako maszynista na statku, do prac będzie należało konserwowanie i obsługa silnika na statku, znajomość języka angielskiego. Stawka 200 nok/h brutto za godzinę, praca 12 godzin dziennie. Wyżywienie, podróż i zakwaterowanie zapewnia firma. Kontrakty 6 tygodni na 6 tygodni. Zatrudnienie przez firmę norweską, na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 monterów maszyn/inżynierów maszyn do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Vejen, Denmark
Dec, 04
We are looking for 1 plumber to Denmark in Vejen. Job for long term (1 year or longer), hiring by Danish company on Danish. Candidate must be expereinced plumber, must speak communicative English and have own car. Start 09.12.2020, work till Christmas time and next work from January 2021. Job 12 hours per day, 4 days a week, so total 48h per week. Salary 175 dkk/h brutto, paid accommodation, cost 100 dkk/day. Payslips every 2 weeks, company pays SH and feriepenge, in next year return of tax. Rotations 4/2 or 6/2. Monthly avarage salary after deducting cost of accommodation is about 11.500-12.000 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer are kindly ask to send thier cv at email rekrutacja@findworker.pl with note in subject: plumber to Denmark" Poszukujemy 1 hydraulika do Danii, do pracy w Vejen. Praca na dłuższy okres (1 rok lub dłużej), zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Kandydat musi być wykwalifikowanym hydraulikiem, mówić komunikatywnie po angielsku i mieć własny samochód. Start 09.12.2020, praca do Świąt Bożego Narodzenia i dalej praca od stycznia 2021. Praca po 12 godzin dziennie, 4 dni w tygodniu, czyli łącznie 48h tygodniowo. Wynagrodzenie 175 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie, koszt 100 dkk / dobę. Payslipy co 2 tygodnie, firma płaci dodatek świąteczny SH i dodatek wakacyjny feriepenge, w przyszłym roku również zwrot podatku. Rotacje 4/2 lub 6/2. Średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 11.500-12.000 zł/miesiąc netto. Osoby zainteresowane tą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: hydraulik do Danii ” Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Jun, 30
We are looking for 2 roof deckers to Copenhagen. Work with zink roofs, alloys, candidates must be experienced with zink works for minimum 3 years. Start of work 06.07, job for 2-3 months, 37 hours per week, salary 200 dkk/h, accommodation paid, cost 100-150 dkk/day, hiring by Danish company on Danish basis, payslips and payments every 2 weeks. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotattion in subject: "zink roof workers to Copenhagen" Szukamy 2 dekarzy do obróbek blacharskich do Kopenhagi. Praca od 06.07, wymagane doświadczenie minimum 3 lata w pracy jako dekarz do obróbek cynkowych, praca na 2-3 mce, po 37h tygodniowo, wynagrodzenie 200 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, payslipy, płatne SH i Feriepenge. Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "dekarz do obróbek blacharskich Kopenhaga" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Jun, 12
We are looking for 6 bricklayers in Denmark, Aarhus. Work from August 2020 to January 2021. Work on bricklaying, also smaller work on the assembly of plasterboards, facades, roofs, etc. We require a minimum of 4 years of experience as a bricklayer, work experience in Denmark, communicative knowledge of English, a welcome car. Work 50-60 hours a week, net rate 100 dkk / h net, free accommodation. Salary from 12.000-14.000 PLN / month net, payable once a month, for each month on the 10th day of the next month for the entire previous month, payment in dkk. Employment by Polish representative. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "6 bricklayers – Denmark". Szukamy 6 murarzy do Danii, Aarhus. Praca od sierpnia 2020 do stycznia 2021. Praca przy murowaniu, również mniejsze prace przy montowaniu płyt k/g, fasady, dachy itp. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia jako murarz, doświadczenie pracy w Danii, komunikatywna znajomości języka angielskiego, miele widziane auto. Praca po 50-60 h tygodniowo, stawka 100 dkk/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Wynagrodzenie od 12.000-14.000 zł/mc netto, płatne raz w miesiącu, za każdy miesiąc 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, płatność w dkk. Zatrudnienie przez agencję polską. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "6 murarzy – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Jun, 08
We are looking for 1 person for repairs / bricklayer to Denmark, Aarhus. Work from 15.06. for 2 months. Forging in the walls and drilling holes for new pipes, preparation of places for pipes – removal of tiles, preparation of space for pipes, bricklaying, plastering, puttying, installation of tiles, cleaning of debris and dirt. We require experience, communicative English and a car to travel. The rate is 145 dkk / h, work after 45 hours a week, payable accommodation cost 50-100 dkk / day (double / single room). Work from 07: 30-17: 00 Monday – Friday. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject: "repairs – Denmark". Szukamy 1 osobę do remontów/murarza do Danii, Aarhus. Praca od 15.06. na 2 miesiące. Kucie w ścianach i wiercenie otworów na nowe rury, przygotowanie miejsc na rury – usunięcie płytek, przygotowanie przestrzeni na rury, murowanie, gipsowanie, szpachlowanie, montaż płytek, sprzątnięcie gruzu i zabrudzeń. Wymagamy doświadczenia, komunikatywnej znajomości języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 145 dkk/h, praca po 45h tygodniowo, zakwaterowanie odpłatne koszt 50-100 dkk/dzień (pokój podwójny/pojedynczy ). Praca od 07:30-17:00 poniedziałek – piątek. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "remonty – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Amsterdam, Netherlands
Sep, 26
We are looking for 3-5 car mechanics – forklift repair and service. Work in the Netherlands, Amsterdam at Forkliftcenter BV. We are looking for qualified car mechanics to work in the workshop, repair and service forklifts up to 60 tons and reachstackers. requirements: -good health -good knowledge of English or German – forklift truck service certificate – education: car mechanic / car technician / commercial vehicles / agricultural machinery); – knowledge of hydraulics / pneumatics and consumer electronics The interview will take place on October 21 in Gdansk. The salary is 2500-2800 euros gross depending on experience. The company does not provide accommodation, however, if needed, it can help employees find accommodation in the Netherlands. Transport to and from work on your own, you can get a refund of travel expenses. The first contract for half a year with a one-month trial period, after which the contract was extended for a year or permanent. Candidates interested in taking up a job please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject of the email: "mechanic – forklifts – Netherlands". Szukamy 3-5 mechaników samochodowych – naprawa i obsługa wózków widłowych. Praca w Holandii, Amsterdam w firmie Forkliftcenter BV. Poszukujemy wykwalifikowanych mechaników samochodowych do pracy w warsztacie, przy naprawie i obsłudze wózków widłowych do 60 ton oraz reachstackerów. Wymogi: -dobry stan zdrowia -dobra znajomość języka angielskiego bądź niemieckiego -certyfikat obsługi wózka widłowego -wykształcenie: mechanik samochodowy / technik samochodowy / pojazdy użytkowe / maszyny rolnicze); – znajomość hydrauliki/pneumatyki i elektroniki użytkowej Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 21 października w Gdańsku. Wynagrodzenie wynosi 2500-2800 euro brutto w zależności od doświadczenia. Firma nie zapewnia zakwateroania, jednak jeśli zaszłaby taka potrzeba, może pomóc pracownikom w znalezieniu zakwaterowania w Holandii. Transport do i z pracy we własnym zakresie, możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu. Pierwszy kontrakt na pól roku z miesięcznym okresem próbnym, po tym czasie przedłużony kontrakt na rok bądź stały. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "mechanik – wózki widłowe – Holandia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Horslunde, Denmark
Aug, 05
We are looking for 2 people to renovate roofs in Denmark, Horslunde. Pressure washing, roof painting, maintenance, replacement of broken roof tiles, wood work. Work for a minimum 3 months (possible for a longer period of time). One person must speak communicative English. Work 60-70h weekly, salary 120 dkk/h bruto, free accommodation, contract with Danish company on Danish basis. The average monthly salary will be about 12.000 PLN / month netto. Candidates interested in the job offer, please send  application at email address rekrutacja@findworker.pl with note in subject "roof renovation Denmark". Szukamy 2 osoby do renowacji dachu w Danii, Horslunde. Mycie ciśnieniowe dachu, malowanie dachu, konserwacja, wymiany dachówek, prace drewniane. Praca na minimum 3 miesiące (może być na dłuższy okres czasu). Jedna osoba musi mówić komunikatywnie po angielsku. Praca po 60-70h tygodniowo, stawka 120 dkk/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie, umowa z firma duńską na warunkach duńskich. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniesie ok 12.000 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "renowacja dachu – Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Malmoe, Sweden
Mar, 07
We are looking for 8 employees to repair, upgrade, install and repair elevators in Sweden, Malmoe. Work for 8-10 months with the possibility of extension if the employee performs well. Candidates must have experience, electrical qualifications, e.g. SEP, required Hotwork certificate (can be done online for a fee in Polish, cost about 500 PLN), good knowledge of English. Salary approx. 32000 SEK gross (monthly 9500 PLN / month net), free accommodation. The costs of the first and last flight will be refunded to the employee after working 30 days. Employment of a Swedish company on Swedish conditions. If you are interested in taking up employment, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with the annotation: Crane worker – Sweden ". Poszukujemy 8 pracowników do naprawy, modernizacji, montażu wind w Szwecji, Malmoe. Pracuj przez 8-10 miesięcy z możliwością przedłużenia, jeśli pracownik się sprawdzi. Kandydaci muszą mieć doświadczenie, kwalifikacje elektryczne, np. SEP, wymagany certyfikat Hotwork (można zrobić online za opłatą w języku polskim, koszt około 500 PLN), dobrą znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie ok. 32000 SEK brutto (miesięcznie 9500 PLN / mc netto), bezpłatne zakwaterowanie. Koszty pierwszego i ostatniego lotu zostaną zwrócone pracownikowi po przepracowaniu 30 dni. Zatrudnienie szwedzkiej firmy na szwedzkich warunkach. Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy, prześlij swoje zgłoszenie na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją na temat: Pracownik do dźwigów – Szwecja ". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Aalborg, Denmark
Oct, 15
We are looking for 1 car rust conservation worker from rust in Denmark. Work at Aalborg, from 18.10 or 22.10. for a longer period of time. We require experience in working in a car workshop (unfolding / assembling cars, maintenance of parts, painting, cleaning, washing) and communicative knowledge of English. Stawka 140 dkk / h gross, (it is possible that later the rate up to 170 dkk / h gross). Paid accommodation 3000 dkk / month. Weekly 46 hours of work. At the beginning, the average monthly remuneration after deduction of accommodation costs is PLN 8,000-8,500 / month net. Danish contract on Danish terms. If you are interested in a job offer, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "car canning person Denmark". Szukamy 1 osoby do konserwowania samochodów od rdzy w Danii. Praca w Aalborg, od 18.10 lub 22.10. na dłuższy okres czasu. Wymagamy doświadczenia w pracy w warsztacie samochodowym (rozkładanie/składanie aut, konserwacja części, malowanie, czyszczenie, mycie) oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Stawka 140 dkk/h brutto, (możliwe że później stawka do 170 dkk/h brutto). Płatne zakwaterowanie 3000 dkk/mc. Tygodniowo 46 godzin pracy. Na początek średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynosi 8.000-8.500 PLN/mc netto. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "osoba do konserwowania samochodów Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hjorring, Denmark
Aug, 17
We are looking for 5 car rust conservation workers  in Denmark. Work at Hjorring, for a longer period of time. We require some experience wotking in car workshop and communication skills in English. The rate of 140 dkk / h gross, (maybe at a later rate of 170 dkk / h gross). Paid accommodation 3000 dkk / mc. Weekly 46 hours of work. At the beginning the average monthly salary after deducting the accommodation costs is 8000-8,500 PLN/month net. Danish agreement on Danish terms. If you are interested in job offer please send an email to rekrutacja@findworker.pl with the note "worker for car maintenance – Denmark". Szukamy 5 osób do konserwowania samochodów od rdzy w Danii. Praca w Hjorring, na dłuższy okres czasu. Wymagamy doświadczenia w pracy w warsztacie samochodowym (rozkładanie/składanie aut, konserwacja części, malowanie, czyszczenie, mycie) oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Stawka 140 dkk/h brutto, (możliwe że później stawka do 170 dkk/h brutto). Płatne zakwaterowanie 3000 dkk/mc. Tygodniowo 46 godzin pracy. Na początek średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynosi 8.000-8.500 PLN/mc netto. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "osoba do konserwowania samochodów Dania". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Dec, 04
We are looking for 1 hydraulic to Denmark, Copenhagen. Work from 11.12.2017, for many months. Work on underfloor heating, centralheating, valves, pipes. We require minimum 4 years of experience as a plumber. Knowledge of English in good level. Welcome own car. Rate 185 dkk / h gross, work at 46 h per week. Paid accommodation of about 4000 dkk / month. Rotation plan 4/2. The average monthly net fee after deducting the cost of accommodation is about 11.000 – 11,500 PLN / net. If you are interested in work, please send an email to danieljurkiewicz12@gmail.com with the subject "1 plumber – floor heating Copenhagen" Szukamy 1 hydraulika do Danii, Kopenhaga. Praca od 11.12.2017, najpierw pierwsze 2 tygodnie okres próbny, później praca od nowego roku na wiele miesięcy. Praca oferowana na długi okres czasu. Rotacje 4/2. Praca przy ogrzewaniu podłogowym, centralne ogrzewanie, kanalizacja, podłączenie rur. Od kandydata wymagamy minimum 4 lat doświadczenia w pracy jako hydraulik oraz znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym. Mile widziany własny samochód. Stawka 185 dkk/h brutto, praca po 46 h tygodniowo. Płatne zakwaterowanie, koszt ok 4000 dkk/mc. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 11.000 – 11.500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "1 hydraulik Kopenhaga" Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Nakskov, Denmark
Oct, 03
We are looking for 2 employees for renovation, apartment painting and small cleaning work. Work in Denmark – Nakskov, from now, for 10-12 days. We require experience in construction, paint, renovation, etc. English language skills, own car with trailer, their basic tools. Rate 164 dkk / h gross, free accommodation. Daily 10 hours of work. Danish agreement on Danish terms. If you are interested in job offer please send an application to danieljurkiewicz12@gmail.com email with the inscription "2 builders in Denmark – Nakskov". Szukamy 2 pracowników do renowacji, malowania mieszkania oraz drobnych prac porządkowych. Praca w Danii – Nakskov, od teraz, na 10-12 dni. Wymagamy doświadczenia w budownictwie, przy malowaniu, renowacji itp. Znajomość języka angielskiego, własne auto z przyczepka, swoje podstawowe narzędzia. Stawka 164 dkk/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie. Dziennie 10 godzin pracy. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie " 2 budowlańców do Danii – Nakskov". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Vlissingen, Netherlands
Sep, 08
We are looking for 1 plumber to Holland, Vlissingen, work in shipyard, can be for longer term. Immediate start. Candidates must be experinced with work as plumber, and have shipyard experience, good if speak communicative English, have driving licence or own car. Salary 11 EUR/h netto, 40-46h per week,free accommodation. Monthly salary about 8.500 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send application at email malgorzataheina@gmail.com with anotation "plumber to shipyard Holland" Szukamy 1 hydraulika, praca  w Holandii, w stoczni Vlissingen, praca na kilka miesięcy lub dłuższy okres czasu. Praca dostępna od zaraz. Kandydaci muszą mieć doświadczenie w pracy jako hydraulik, mieć doświadczenie stoczniowe, mile widziany komunikatywny j. angielski, mieć prawo jazdy lub własny samochód. Wynagrodzenie 11 EUR/h netto, 40-46h tygodniowo, firma oferuje bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto to ok. 8,500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres malgorzataheina@gmail.com z adnotacją w temacie "hydraulik do stoczni w Holandii" Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Norrköping, Sweden
Jun, 30
We are looking for 2 steel plates roof deckers to work in Sweden, in Norrköping. Job for a long term. Needed minimum 2 years experiences with working on roofs with zink/cooper/aluminium/steel plates lay on roofs on height. Work 10-11 hours per day. Candidates need to speak communcitive/good English language and have own car. Provided accommodation free (internet, basic facilities), salary 11 EUR/h netto, monthly salary 10.000-11.000 PLN/month netto + free accommodation. Candidates interested in this job offer please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "steel roof deckers to Sweden"   Szukamy 2 dekarzy do kładzenie blachy stalowej – cynkowanej na dachy. Praca w Szwecji, w Norrköping. Praca na dłuższy okres czasu. Praca na wysokościach. Wymagane minimum 2 lata doświadczenia w pracy na dachach z blachy cynk / miedź / aluminium / stali . Wymagany komunikatywny język angielski oraz własny samochód. Praca po 10-11 godzin dziennie. Zapewnione zakwaterowanie (internet, podstawowe wyposażenie). Wynagrodzenie 11 euro / h netto, miesięczne wynagrodzenie 10.000-11.000 zł / mc netto + bezpłatne zakwaterowanie. Osobom zainteresowanym podeślemy do wglądu zdjęcia prac dla oceny – czy posiadają w tym doświadczenie i czy są w stanie podjąć tę pracę. Kandydaci zainteresowani powyższą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "Dekarz na dachy stalowe do Szwecji" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
Feb, 13
We got an order for 5-6 plumbers starting the 13th of March in Norway, Bergen. The project lasts until the end of the summer. The salary is 200kr/h. The apartment costs ca. 5000kr/month. Here are needed “civil plumbers”, that know how to install sanitary things in bathrooms and no industrial plumbers. Workers must have worked in Norway lately and the client wants to get a reference number from a supervisor in Norway, so that they can talk to them. Needed communicative English language. Car is not needed. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject "plumbers to Bergen" Szukamy 5-6 hydraulików do Norwegii, Bergen. Praca od 13 marca do końca lata. Potrzebujemy hydraulików do pomieszczeń wewnątrz sanitarnych np. łazienki itp. Nie szukamy hydraulików przemysłowych.Wymagamy doświadczenia jako hydraulik. Wykonywanie poprzednich prac hydraulicznych w Norwegii. Potrzebne będą numery kontaktowe lub referencje od poprzednich norweskich pracodawców. Wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Samochód nie jest wymagany.Wynagrodzenie wynosi 200 kr / h. Koszt zakwaterowania 5000 kr / miesiąc.Kandydaci zainteresowani powyższą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie " 5-6 hydraulików do Bergen". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oslo, Norway
Feb, 03
I am looking for 4 tilers to Norway, Oslo, job for a long term. Need workers with experience from bathroom work and they must have experience from work with tiles and know about the rules for bathroom work. Earlier work in Norway will be valuable. Salary 190 nok/h, accommodation paid 3000 nok/month, workers must have own car and bring private tools. Start of work on 13/15.02.2017. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "tiler to Norway"   Szukamy grupy 4 kafelkarzy do pracy w Norwegii, Oslo. Praca od 13/15.02.2017, praca na kilka miesięcy (możliwości zjazdu po 5-6 tygodniach pracy na tydzień do Polski). Wymagane doświadczenie wieloletnie jako kafelkarz, komunikatywny j. angieslki, mile widziany własny samochód oraz narzędzia. Umowa z firmą norweską na warunkach norweskich. Stawka 190 nok/h brutto, zakwaterowanie odpłatne 3.000 nok/mc netto. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie cv (mile widziane podesłanie zdjęć swoich prac kafelkarskich) na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem: "kafelkarz do Norwegii"
Zeeland, Netherlands
Jan, 19
We need 4 men with English language going to work in Holland until around the end of June 2017 on a recreation park Center Parcs Port Zealand in Zeeland. Workers will renovate 400 holiday homes. That is, the sanitary facilities such as bathroom and toilet. New floor heating and bathroom furniture and easy pipe work. Candidates must speak good/ communicative English and have experience with work as plumbers. Salary 450 EUR/40 hours, paid accommodation (cost about 70 EUR/week). Monthly salary about 7000 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation: "plumbers to Holland"   Szukamy 4 hydraulików do pracy w Holandii. Praca do końca czerwca 2017 roku w centrum parku rekreacji Parcs Port Zelandii. Pracownicy będą remontować 400 domów wakacyjnych. Obiekty sanitarne, takie jak łazienka i WC. Nowe ogrzewanie podłogowe, meble łazienkowe i łatwa instalacja hydrauliczna. Kandydaci muszą dobrze mówi po angielsku / komunikatywnie i muszą posiadać doświadczenie w pracy jako hydraulik. Wynagrodzenie 450 euro / 40 godziny, płatne zakwaterowanie (koszt około 70 euro / tydzień). Miesięczne wynagrodzenie około 7000 PLN / miesiąc netto. Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: d…@gmail… Wyświetl e-mail z dopiskiem w temacie "4 hydraulików do Holandii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Alta, Norway
Nov, 25
I am looking for tin-smith roofers to Norway, cities Alta and Bergen – steel works. Job for a long period of time. Required experience working as a tin-smith roofer and communicative English. The rate of 181.5 nok / h brutto. Monthly 200-210 hours of work. Accommodation paid 5000 nok / month. Salary approx. 11000 PLN / month net + accommodation Candidates interested in working please send CV to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with note "tin-smith roofer to Norway"   Szukamy 1 dekarza do Norwegii (miejscowość Alta) – obróbki blacharskie. Praca na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie w pracy jako dekarz oraz komunikatywny język angielski. Stawka 181,5 nok/h brutto. Miesięcznie 210 godzin pracy. Zakwaterowanie odpłatne 5000 nok/mc. Wynagrodzenie ok. 11000 PLN/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Osoby zainteresowane pracą proszę o podesłanie cv na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "dekarz do Norwegii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Nov, 15
I am looking for 1 plumber to Denmark, Copenhagen with a car – job for a long term, making central heatings in many houses. Needed experience, communicative English language, a car to transport from place of work to place of accommodation and take second plumber with him. Salary 150 dkk/h brutto, paid accommodation (4000 dkk/month). Monthly salary about 9000 PLN/month netto including accommodation. Candidates interested in this job offer please send cv at email danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "plumber to Denmark"   Poszukujemy 1 hydraulika z samochodem do Danii, do Kopenhagi – praca na długi okres czasu. Wykonywanie centralnego ogrzewania w nowych domach. Wymagany komunikatywny j. angielski. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich, wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (koszt 4000 dkk/mc). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 9.000/mc netto. Praca rozpoczyna się od 21.11.2016 – praca do świąt, następnie po nowym roku. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "hydraulik do Danii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Weert, Netherlands
Nov, 09
I am looking for 3 roofers to work in Holland for Dutch company for setting tiles on roofs – in Weert and Eindhoven. Needed experience in laying tiles on roofs, English communicative and own car for 3 people.  Long-term job, salary 460 EUR/40 hours netto, monthly salary about 9.000 PLN netto/month. Free accommodation. Candidates interested please send cv at email danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "roofers to Holland"   Szukamy 3 dekarzy do pracy w Holandii dla holenderskiej firmy do kładzenia płytek na dachach – w Weert i Eindhoven. Potrzebne doświadczenie w układaniu płytek na dachach. Wymagany język angielski komunikatywny i własnym samochodem dla 3 osób. Wynagrodzenie 460 euro netto / 40 godzin, miesięczne wynagrodzenie około 9000 PLN netto / miesiąc. Bezpłatne zakwaterowanie. Praca na dłuższy okres czasu. Kandydaci zainteresowani prosimy o przesłanie CV na adres e-mail danieljurkiewicz12@gmail.com z adnotacją w temacie: "dekarz do Holandii" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe