Give, Denmark
May, 09
I am looking for 4 welders 121 for welding wind towers on slopes – Denmark, Give. Work for a longer period of time.Required experience, valid certificate 121 (welding machines on poles) .. Basic knowledge of English and own car.The rate for the first two months is 153 dkk / h gross. Paid accommodation 125 dkk / day. Working 11 hours a day, some Saturdays working. Working day or night shift. Employment by the Danish employment agency for two months, then by the Danish company where the job is. Arrivals to Poland after 3 weeks per week.There is a chance for some time to work 4 weeks and a week in Poland, but not right away. If you are interested in the job offer, please send the application along with a certificate to the email address malgorzataheina@gmail.com with the inscription in the subject "4 welders 121 to Denmark". Szukamy 4 spawaczy 121 do spawania wież wiatrowych na wysięgnikach – Dania, Give. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat 121 (automaty spawalnicze na słupowysięgnikach).. Podstawowa znajomość języka angielskiego oraz własny samochód. Stawka przez pierwsze dwa miesiące 153 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 125 dkk/dzień. Praca po 11 godzin dziennie, niektóre soboty pracujące. Praca na zmianę dzienną lub nocną.Zatrudnienie przez duńską agencję zatrudnienia na dwa miesiące, następnie przez firmę duńską w której jest praca. Na początek zjazdy do Polski po 3 tygodniach na tydzień.Jest szansa za jakiś czas na prace 4 tygodnie i tydzień w Polsce, ale nie od razu. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji wraz z certyfikatem na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "4 spawaczy 121 do Danii". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Venray, Netherlands
May, 04
I am looking for 4 MIG / MAG / TIG welders to the Netherlands, near Venlo – Venray. Work from May 8 for two welders and from May 15 for the other two. Required experience. Important certificates. Communicative knowledge of English. Ability to read and interpret technical drawings. Rate 470 EUR / net week – 40 working hours per week, free accommodation (single room), car. Monthly salary of about 8,000 PLN / mc net. Dutch agreement on Dutch terms. If you are interested in job offer please send an application to danieljurkiewicz12@gmail.com email with the inscription "MIG / MAG / TIG welder – Netherlands".   Szukamy 4 spawaczy MIG / MAG / TIG do Holandii, niedaleko Venlo – Venray. Praca od 8 maja dla dwóch spawaczy i od 15 maja dla pozostałych dwóch. Wymagane doświadczenie. Ważne certyfikaty. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Umiejętność czytani i interpretowania rysunków technicznych. Stawka 470 EUR/netto tydzień – 40 godzin pracy w tygodniu, bezpłatne zakwaterowanie (pokój jednoosobowy), samochód. Miesięczne wynagrodzenie ok. 8.000 PLN/mc netto. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "spawacz MIG/MAG/TIG – Holandia". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Stuttgart, Hamburg, Frankfurt nad Menem, Freiburg, Kolonia, Germany
May, 02
I am looking for welders to Germany. Projects in different cities. Work for many months. We require experience in the profession. Important certificates (please send certificates along with the application). Communicative / good command of German. Driving license, own car. Welcome people who have already worked in Germany. Net rate 11 EUR / h (or more, depending on experience and knowledge of German). Salary of about 8.000 zł / m net, free accommodation (single or double rooms with wifi, standard equipment). Work 160-170 hours a month. Employment by a German company on German terms. Appointments to Poland every 4-5 weeks of work for 1 -2 weeks. Interested persons please send an application to the email address malgorzataheina@gmail.com with the inscription in the subject "welder – Germany".   Szukamy spawaczy do Niemiec. Projekty w różnych miastach. Praca na wiele miesięcy. Wymagamy doświadczenia w zawodzie. Ważne certyfikaty (prosimy o przesłanie certyfikatów wraz z aplikacją). Komunikatywna/dobra znajomość języka niemieckiego. Prawo jazdy, własny samochód. Mile widziane osoby które już pracowały w Niemczech. Stawka 11 EUR/h netto (lub większa, zależna od doświadczenia oraz znajomości języka niemieckiego). Wynagrodzenie około 8.000 zł / mc netto, bezpłatne zakwaterowanie (pojedyncze lub podwójne pokoje z wifi, wyposażenie standardowe). Praca 160-170 godzin miesięcznie. Zatrudnienie przez niemiecką firmę na warunkach niemieckich. Zjazdy do Polski co 4-5 tygodni pracy na 1 -2 tygodni. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "spawacz – Niemcy". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Venlo, Netherlands
May, 02
I am looking for a 135/136 and 141 welder to the Netherlands, Venlo. Work from 08.05, for a longer period of time. Required experience, valid certificates 135/136 and 141. Good knowledge of English. Driving license. Rate of 15 EUR / h gross, accommodation and insurance on the employer side. Weekly up to 45 hours of work. The salary after working 180 hours a month, is about 8,700 PLN / net. Dutch agreement on Dutch terms. If you are interested in job offer please send an application to email danieljurkiewicz12@gmail.com with the inscription "welder 135/136, 141 to the Netherlands". Szukamy spawacza 135/136 oraz 141 do Holandii, Venlo. Praca od 08.05, na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty 135/136 i 141. Dobra znajomość języka angielskiego. Prawo jazdy. Stawka 15 EUR/h brutto, zakwaterowanie i ubezpieczenie po stronie pracodawcy. Tygodniowo do 45 godzin pracy. Wynagrodzenie po przepracowaniu 180 godzin miesięczne, wynosi ok 8.700 PLN/mc netto. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "spawacz 135/136, 141 do Holandii". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Apr, 27
I am looking for 1 aluminium welder MIG 131 to work in Denmark, shipyard Skagen. Job for long-term, in avarage 55-58 hours/week, welding ships aluminum. Needed valid certificate 131 alu, communicative English, good if have own car to go. Salary 153 dkk/h brutto, paid accommodation. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "alu welder 131 to Denmark" Szukamy 1 spawacza aluminium do stoczni w Danii, stocznia w Skagen – remonty statków. Praca na kilka miesięcy, wymagane doświadczenie i ważne certyfikaty. Stawka 153 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne, 55-58h tygodniowo. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Praca od 01.maja 2017. Wymagane doświadczenie w spawaniu aluminium – remonty statków, komunikatywny język angielski, mile widziane własne auto. Osoby zainteresowane pracą proszę o podesłanie cv na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem " spawacz aluminium do Danii"
Give, Denmark
Apr, 26
I am looking for 3 welders 136/138 for welding wind towers in Denmark, Give.Frame cutting in structures, grinding and finishing wind towers. Work for a few months. Required experience, valid certificate 136/138. Basic knowledge of English. Essential own car. Rate 153 dkk / h gross, paid accommodation 100-125 dkk / day. Work 170-180 hours a month, work on day and night changes (system 3/1 tyg, in some time also can work option 4 weeks and 1 week in Poland). Average monthly salary of about 8,500 PLN / m net, after deduction of accommodation costs. Danish agreement on Danish terms. If you are interested in job offer please send an application to sdres email: danieljurkiewicz12@gmail.com with the inscription in the subject "3 welders 136/138 to Denmark, Give". Szukamy 3 spawaczy 136/138 do spawania wież wiatrowych w Danii, Give. Wycinanie ram w konstrukcjach, szlifowanie i wykończanie wież wiatrowych. Praca na kilka miesięcy.Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat 136/138. Podstawowa znajomość języka angielskiego. Niezbędny własny samochód. Stawka 153 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie 100-125 dkk/dzień. Praca 170-180 godzin miesięcznie, praca na zmiany dzienne i nocne (system 3/1 tyg, za jakiś czas może być też opcja pracy 4 tygodnie i 1 tydzień w Polsce ). Średnie miesięczne wynagrodzenie ok 8.500 PLN/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na sdres email: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie " 3 spawaczy 136/138 do Danii, Give". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Seinäjoki, Finland
Apr, 12
I am looking for 6-10 welders 136 to Finland, Seinäjoki. Work from 8-15 May, for 6 months. Work in the yard Required experience of minimum 5 years as a welder 136. Certificate in accordance with EN 9606, Certificate: EN287-1 or 9606 136 P BW 1.3 R t15 PE bs – signed (stamp once every six months). They will be tested – in Turku. Knowledge of basic / communicative English. Work 10 hours / day, 5-6 days a week. The rate of 11.5 EUR / h gross. Monthly salary of approx. 9,500 PLN / net, with 220 hours worked out per month + free accommodation. Working clothes and own shoes. If you are interested in job offer please send an application to malgorzataheina@gmail.com with the inscription "welders to Finland"   Szukamy 6-10 spawaczy 136 do Finlandii, Seinäjoki. Praca od 8-15 maja, na 6 miesięcy. Praca w stoczni. Wymagane doświadczenie minimum 5 lat jako spawacz 136. Certyfikat zgodny z normą EN 9606, Certyfikat: EN287-1 or 9606 136 P BW 1,3 R t15 PE bs – podpisany (pieczątka raz na pół roku). Będą przeprowadzone testy – w miejscowości Turku. Znajomość języka angielskiego podstawowa / komunikatywna. Praca 10 h/ dziennie, po 5-6 dni w tygodniu. Stawka 11,5 EUR/h brutto. Wynagrodzenie miesięczne ok. 9.500 zł/mc netto przy wypracowanych 220 h miesięcznie + bezpłatne zakwaterowanie. Ubranie robocze i buty własne. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "spawacze do Finlandii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Denmark
Apr, 03
I am looking for 2 welders 141 to Denmark, Herning. Temporary job for 4 weeks, welding pipes, in TIG method, work in workshop. About 200-210 hours per month, salary 153 dk/h brutto. Monthly salary after deducting of accommodation is 10.500 zł/month netto.  Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: welder 141 to Denmark   Potrzebujemy 2 spawaczy 141 do pracy w Danii przy spawaniu rur, stal nierdzewna i czarna. Praca na początek na 4 tygodnie, zjazd kilkudniowy na święta, stawka 153 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne. Średnio miesięcznie ok. 200-210 h pracy, średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania 10.500 PLN/mc netto. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem " spawacz 141 do Danii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Helmond, Netherlands
Mar, 14
I am looking for 2 Tig welders – Netherlands. Working from 20.03.2017 year. Work for a long-term. Requires a valid certificate of welding 141 and good / communicative English. TIG RVS welding / parts/machines Food industry. Salary of 450 euro / week, net (40 h), free accommodation. Monthly salary of about 8500 zł / month netto. Dutch agreement on Dutch conditions. Candidates interested in job offer, please send your email address danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "Tig welder to the Netherlands."   Szukamy 2 spawaczy Tig – Holandia. Praca od 20.03.2017 roku. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagany ważny certyfikat spawalniczy 141 oraz dobra / komunikatywna znajomość języka angielskiego. Spawanie w branży spożywczej, wymagana znajomość rysunku technicznego. Wynagrodzenie 450 euro / tydzień netto (40 h), bezpłatne zakwaterowanie. Miesięczne wynagrodzenie około 8.500 zł / miesiąc netto. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Osoby zainteresowane oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "spawacz Tig do Holandii". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Venlo, Netherlands
Mar, 09
I am looking for 3 welders MIG/MAG (131/135/136) for a long-term job in Holland, Venlo. Job in large company, manufacturer of heating, industrial and refrigeration systems, welding containers and boilers, cleaning, grinding, gouging. Should have also some experince as fitter and know technical drawings, welding in tight spaces and sometimes on heights. Needed communictive English language, good, if have own car for group of 3 welders. Before start welding test 131/135/136 for x-ray checkings. Working on 2 shifts: 6.00 – 15.00 and 15.00 – 22.00. Salary for 40 hours € 460 netto a week, monthly about 170h. Free accommodation, if work 40 hours per week (if less small deductions). Monthly salary 8.000-8.500 PLN/month netto with free accommodation. Job starts in middle of March (15-20.03), job for many months, long-term. Candidates interested in this job offer please send application at email malgorzataheina@gmail.com with annotation in subject: " welder MIG\MAG to Holland"   Szukamy 3 spawaczy MIG/MAG do Holandii, praca w miejscowości Venlo. Praca dla dużej firmy Viessman (viessmann.de), produkującej kotły grzewcze i systemy chłodnicze. Praca na długi okres czasu, wymagane ważne certyfikaty na 135/136, (mile widziane na 131), komunikatywny język angielski, mile widziane własne auto na 3 spawaczy. Praca przy spawaniu kontenerów i bojlerów grzewczych, ponadto szlifowanie, żłobienie, praca z monterami i rysunkiem technicznym. Na początek testy spawalnicze w Holandii, sprawdzanie pod rentgen. Możliwa praca w ciasnych wnękach, czasem praca na wysokościach. Praca na 2 zmiany: 06:00-15:00 i 15:00 – 22:00. Umowa z firmą holenderską na warunkach holenderskich, wynagrodzenia płatne co tydzień. Zjazdy do Polski na 1-2 tygodni urlopu, co 5-6 tygodni pracy. Wynagrodzenie 460 EUR/40h netto tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Praca na 170 h miesięcznie, średnie miesięczne wynagrodzenie netto 8.000-8.500 PLN/mc netto, bezpłatne zakwaterowanie, płacone kierowcy tzw. "kilometrówki" za przejazdy od miejsca zakwaterowania do miejsca pracy, stawka 0,19 EUR/km. Praca od 15-20.03.2017. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "spawacz MIG/MAG do Holandii"
Venlo, Netherlands
Feb, 16
I am looking for a welder 135/136 to Holland, Venlo for job for minimum 3 months. Must have valid certificate 135,138 and 136 FW BW, own car, English communicative. Salary 450 EUR/week, free accommodation. 40-45 hours per week. Job start on 20.02.2017 till end of May. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "welder 135/136 to Holland"   Szukamy 1 spawacza 135/136 z ważnymi certyfikatami (wymagane certyfikaty TUV lub DNV) 135/138 i 136 FW BW, do Holandii, Venlo. Spawanie konstrukcji stalowych. Praca od 20.02.2017 (poniedziałek) do końca maja 2017, możliwa praca na kolejne miesiące. Wymagane ważne certyfikaty, min. 5 lat doświadczenia w spawaniu 135/136, komunikatywny j. angielski, mile widziane własne auto. Umowa z firmą holenderską na warunkach holenderskich, wynagrodzenie płatne co tydzień. Stawka 450 EUR/tydzień netto, bezpłatne zakwaterowanie, płatne kilometrówki dla osób z autem 0,19 EUR/km. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto to ok 8000-8500 PLN/mc netto. Zakwaterowanie – pokój pojedynczy, standardowe wyposażenie, Wifi. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Holandii już od 20.02.2017 proszę o podesłanie cv wraz z waznym certyfiaktem TUV lub DNV na email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "spawacz 135/136 do Holandii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Feb, 10
We are looking for 3 welders 136 to Denmark, Skagen. Job starts on Saturday 11.02 at 15:00, so we are looking for welders that currenly live in Denmark. Salary 153 dkk/h brutto, paid accommodation (100 dkk/day). Work each day of week for 10 hours per day. It is job for 2-3 weeks, maybe longer. Candidates interested please contact by phone numer tel. 0048537600526 Małgorzata Heina Szukamy 3 spawaczy 136 do Danii, Skagen. Praca rozpoczyna się w sobotę 11.02 o godzinie 15:00, więc szukamy spawaczy, którzy obecnie mieszkają w Danii. Zarobki 153 DKK / h brutto, odpłatne zakwaterowanie (100 DKK / dzień). Praca każdego dnia tygodnia – 10 godzin dziennie. Jest to praca na 2-3 tygodnie, może dłużej. Kandydatów zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny numer tel. 0048 537600526 Małgorzata Heina Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Venlo, Netherlands
Feb, 09
I am looking for 3 welders 135/136 welder – welding of steel structures to the Netherlands. City Venlo. Working from 13/02/2017 for 3 months (end of May). Requires a valid certificate of welding 135/136. Experience as a welder steel structures. Knowledge of English (1 in 3 welders good knowledge of English). Welcome car. Salary of 450 euros / week net (40 h), free accommodation (standard conditions, one room, Wi-Fi). Monthly salary of about 8000 zł / month net. Dutch agreement on Dutch conditions. Those interested in a job offer, please send your email address malgorzataheina@gmail.com with a note in the "3 welders 135/136 to the Netherlands." Szukamy 3 spawacz 135/136 – spawanie konstrukcji stalowych do Holandii. Miejscowość Venlo. Praca od 13.02.2017 na 3 miesiące (do końca maja). Wymagany ważny certyfikat spawalniczy 135/136. Doświadczenie jako spawacz konstrukcji stalowych. Znajomość języka angielskiego (1 osoba na 3 spawaczy dobra znajomość angielskiego). Mile widziany samochód. Wynagrodzenie 450 euro / tydzień netto (40 h), bezpłatne zakwaterowanie (warunki standardowe, jeden pokój, Wi-Fi). Miesięczne wynagrodzenie około 8.000 zł / miesiąc netto. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "3 spawaczy 135/136 do Holandii". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Feb, 02
I am looking for 2 welders 135/136 to work in ship repairs of old ships in Denmark, Skagen for repairs of old ships. Possible work for a longer-time, for now project for 2-3 months but can be job for a long-term period. Start of work 09.02.2017. 220-240 h monthly. Workers must speak communicative/good english, have valid welding certificates, have large experince working in ship reapirs. Salary 153 dkk/h brutto, paid accommodation 100 dkk/day, paymenst every 2 weeks. Monthly salary about 12000 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send cv at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: welder 135/136 to ship repairs Denmark"   Szukamy 2 spawaczy 135/136 – remontach statków w Danii, Skagen. Naprawy starych statków. Na razie projekt na 2-3 miesiące,ale może być praca na dłuższy okres czasu. Rozpoczęcie pracy od 09.02.2017.Wymagana komunikatywna / dobra znajomość języka angielskiego, aktualne certyfikaty spawalnicze. Duże doświadczenie w remontach statków.Praca 220-240 h miesięcznie. Stawka 153 DKK / h brutto, płatne noclegi w wysokości 100 DKK / dzień. Wypłaty wynagrodzeń co 2 tygodnie. Miesięczne wynagrodzenie około 12000 zł / miesiąc netto.Kandydaci zainteresowani powyższą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres e-mail danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "spawacz 135/136 remonty statków – Dania " Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Venlo, Netherlands
Feb, 01
I am looking for 1 welder 135/136 to Holland in Venlo with valid welding certificates 135/136 and good employee references. Must speak communicative English language, and have driving licence, best if has own car (but not necessary). Job for a long-term, salary 450 EUR/week netto, free accommodation (standard conditions, single room, wi-fi). Monthly salary about 8000 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "welder 135/136 to Holland Venlo"   Szukamy 1 spawacz 135/136 do Holandii, w miejscowości Venlo. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagany ważny certyfikat spawalniczy 135/136 i referencje od poprzednich pracodawców. Znajomość komunikatywna języka angielskiego. Wymagane prawo jazdy, najlepiej, jeśli kandydat posiada własny samochód (ale nie jest to konieczne). Wynagrodzenie 450 euro / tydzień netto, bezpłatne zakwaterowanie (warunki standardowe, jeden pokój, Wi-Fi). Miesięczne wynagrodzenie około 8000 zł / miesiąc netto.Kandydaci zainteresowani powyższą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "spawacz 135/136 Holland Venlo" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Venlo, Netherlands
Jan, 25
I am looking for 1 welder 135/136 to Holland, job for a long-term.Welding long truck trailers. Needed welder with experience, valid welding certificates,  communicative/good German language, driving licence or own car. Salary 450 EUR/week netto, free accommodation. Hiring by Dutch comany on Dutch basis. Avarage monthly slaary about 7500-8000 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer plese send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: " welder 135/136 trailers" Szukamy 1 spawacza 135/136 do Holandii, praca na długi okres czasu. Spawanie naczep do samochodów ciężarowych. Wymagany spawacz z doświadczeniem, ważne certyfikaty spawalnicze. Komunikatywna / dobra znajomość języka niemieckiego. Prawo jazdy lub własny samochód. Wynagrodzenie 450 euro / tydzień netto, darmowe zakwaterowanie. Średnia miesięczna wynagrodzenie około 7500-8000 zł / miesiąc netto. Zatrudnianie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "spawacz 135/136 – naczepy". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Venray, Netherlands
Jan, 19
I am looking for 1 welder 141 to steel constructions to Holland, parts for machines food or frames, job for a long term. Must have valid certificate 141 for stainless steel, speak good English and read technical drawings. Salary 450 EUR/week (40 hours) netto, free accommodation.Monthly salary of about 8,000 PLN / month netto. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "welder 141 with good English to Holland"   Szukamy 1 spawacza 141 – konstrukcje stalowe do Holandii. Elementy silosów, branża spożywcza, ramy. Praca na dłuższy okres czasu Wymagany ważny certyfikat 141 dla stali nierdzewnej. Wymagana również dobra znajomość języka angielskiego i umiejętność czytania rysunku technicznego. Wynagrodzenie 450 euro / tydzień (40 godzin) netto, darmowe zakwaterowanie. Miesięczne wynagrodzenie ok 8.000 PLN/mc netto. Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail danieljurkiewicz12@gmail.comz dopiskiem w temacie: "spawacz 141 z dobrym angielskim do Holandii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Venray, Netherlands
Jan, 19
I am looking for 1 welder 135/136 to steel constructions to Holland, welding black steel, job for a long term. Must speak good English and read technical drawings. Salary 450 EUR/week (40 hours) netto, free accommodation. Monthly salary of about 8,000 PLN .Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "welder 135/136 to Holland"   Szukamy 1 spawacza 135/136 – konstrukcje stalowe do Holandii, spawanie stali czarnej. Praca na dłuższy czas. Kandydat musi dobrze mówić po angielsku i czytać rysunki techniczne.Wynagrodzenie 450 euro / tydzień (40 godzin) netto, darmowe zakwaterowanie. Wynagrodzenie miesięczne ok 8.000 PLN/mc. Osoby zainteresowanie powyższą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail danieljurkiewicz12@gmail.com  z dopiskiem w temacie: "spawacz 135/136 do Holandii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Horst, Netherlands
Jan, 19
I am looking for welder 131 Mig aluminum (from 2 to 3 mm thick aluminum). Working in the Netherlands, the village Horst. Working from mid-February for a longer period of time. Required experience and a valid certificate. Required communicative knowledge of English or German. The remuneration of 440 euros / week net worked 40 hours a week (possibly four hours on Saturday). The accommodation provided in the new house in Venlo. Dutch agreement on Dutch conditions. Those interested in a job offer, please send your email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in "welder 131 to the Netherlands."   Szukamy spawacza 131 Mig aluminium (od 2 do 3 mm grubości aluminium). Praca w Holandii, miejscowość Horst. Praca od połowy lutego, na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie oraz ważny certyfikat. Wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Wynagrodzenie 440 euro/tydzień netto za przepracowane 40 godzin w tygodniu (możliwe 4 godziny w sobotę). Zapewnione zakwaterowanie w nowym domu w Venlo. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "spawacz 131 do Holandii". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Give, Denmark
Jan, 05
We are looking for welders/blacksmiths with method 136/138. Work with welding and preparing wind-towers (grinding, blackmith works, fitters). Job in Denmark, in Give, a long-term job. Weekly 60 hours of work (24/7), salary 153 dkk/h brutto, paid accommodation (150 dkk/day). Monthly salary about 13.000-14.000 PLN/month netto after dedcuting cost of accommodation. Start 16.01.2017.  Needed valid welding certificates, good if speak English language communicative, one car per 3 welders. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "welder/blackmsith 136 138 to Denmark"   Szukamy 20 spawaczy / kowali – metoda 136/138 do Danii w Give. Praca na dłuższy okres czasu od 16.01.2017 roku. Praca przy spawaniu i przygotowaniu wież wiatrowych (szlifowanie, prace kowalskie, montowanie). Występują sprawdzenia rentgenem jakości spawów dla wież wiatrowych.Praca intensywna, ciężka, oraz praca w nocy. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty spawalnicze. Znajomość języka angielskiego, najlepiej na poziomie komunikatywnym. Jeden samochód na 3 spawaczy. Tygodniowo 60 godzin pracy (24/7), wynagrodzenie 153 DKK / h brutto, odpłatne zakwaterowanie (150 DKK / dzień). Miesięczne wynagrodzenie ok 13.000-14.000 zł / miesiąc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie " spawacz/kowal 136/138 do Danii". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe