Hamburg, Germany
Nov, 29
We are looking for 3 plumbers to western Germany (different projects in cities: Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Freiburg, Kolonia), it is a long term job – working in buildings, installing hydraulic systems etc. Needed basic German language (just to understand), 1 car for 2-3 workers. Salary about 7000 PLN/month netto, free accommodation (single or double rooms with wifi, standard equipment), 160-170 hours per month, emploment by German company on German basis. Holidays in Poland after 4-5 weeks of work for 1 -2 weeks. Start work on Decemeber (from 05.12.2016). Candidates interested in this job offer please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "plumber to Germany"   Szukamy 3 hydraulików do zachodnich Niemiec (różne projekty w miastach: Stuttgart, Hamburg, Frankfurt nad Menem, Freiburg, Kolonia). Praca na długi okres czasu. Praca w budynkach, instalowanie systemów hydraulicznych itp. Rozpoczęcie pracy od 05.12.2016. Kandydat powinien znać język niemiecki w stopniu podstawowym (tylko do zrozumienia). 1 samochód na 2-3 pracowników.Wynagrodzenie około 7.000 zł / mc netto, bezpłatne zakwaterowanie (pojedyncze lub podwójne pokoje z wifi, wyposażenie standardowe). Praca 160-170 godzin miesięcznie. Zatrudnienie przez niemiecką firmę na warunkach niemieckich. Zjazdy do Polski co 4-5 tygodni pracy na 1 -2 tygodni. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie " 3 hydraulików do Niemiec". Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Maastricht, Netherlands
Nov, 29
I am looking for 1 forklift operator in the Netherlands, working near Maastricht. Working for a longer period of time.Required qualifications for forklift and experience. Knowledge of the English language. The rate of 9.28 EUR / h gross average salary of about 5,500 – 6,000 PLN / month + net zakwaterowanie.Koszty pass to the employee. The agreement with a Dutch company to the Dutch conditions. Payments every week. Working for many months. Persons interested in job offers, please send your email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "forklift operator – Netherlands"   Szukamy 1 operatora wózka widłowego do Holandii, praca niedaleko Maastricht. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagane uprawnienia na wózek widłowy oraz doświadczenie. Znajomość języka angielskiego. Stawka 9,28 EUR/h brutto, średnie wynagrodzenie ok 5.500 – 6.000 PLN/mc netto + zakwaterowanie.Koszty przejazdu po stronie pracownika. Umowa z firmą holenderską na warunkach holenderskich. Płatności co tydzień. Praca na wiele miesięcy. Osoby zainteresowane ofert pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "operator wózka widłowego – Holandia". Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. <h2></h2>
Alta, Norway
Nov, 25
I am looking for tin-smith roofers to Norway, cities Alta and Bergen – steel works. Job for a long period of time. Required experience working as a tin-smith roofer and communicative English. The rate of 181.5 nok / h brutto. Monthly 200-210 hours of work. Accommodation paid 5000 nok / month. Salary approx. 11000 PLN / month net + accommodation Candidates interested in working please send CV to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with note "tin-smith roofer to Norway"   Szukamy 1 dekarza do Norwegii (miejscowość Alta) – obróbki blacharskie. Praca na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie w pracy jako dekarz oraz komunikatywny język angielski. Stawka 181,5 nok/h brutto. Miesięcznie 210 godzin pracy. Zakwaterowanie odpłatne 5000 nok/mc. Wynagrodzenie ok. 11000 PLN/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Osoby zainteresowane pracą proszę o podesłanie cv na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "dekarz do Norwegii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Holland, Netherlands
Nov, 25
I am looking for 1 fixer to the Netherlands. Working throughout the Netherlands – depends on the project. Work for a long period of time. Required experience and knowledge of English. Working 40 hours a week (possible overtime). The salary 450 EUR / week + free accommodation, net approx. PLN 7,800 / month net. The agreement with the Dutch company on Dutch conditions. Candidates interested in a job offer, please send your CV to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note "fixer to the Netherlands."   Szukamy 1 zbrojarza do Holandii. Praca w całej Holandii – zależy od projektów. Praca na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie oraz znajomość języka angielskiego. Praca 40 godzin tygodniowo (możliwe nadgodziny). Wynagrodzenie 450 EUR/tydzień netto + zakwaterowanie ok. 7.800 PLN/mc netto. Umowa z firma holenderską na warunkach holenderskich.Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o przesłanie Cv na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "zbrojarz do Holandii". Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Holland, Netherlands
Nov, 25
I am looking for 4 plasterboard fitters to work in the Netherlands with construction projects, putting the walls. Working throughout the Netherlands – depends on the project. Work for a long period of time. Required experience and knowledge of English. Working 40 hours a week (possible overtime). The salary 450 EUR / week + accommodation net approx. PLN 7,800 / month net. The agreement with the Dutch company on Dutch conditions. Candidates interested in a job offer, please send your CV to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with note "4 plasterboard fitters to Holland'.   Szukamy 4 monterów karton- gips do pracy w Holandii przy projektach budowlanych, stawianie ścianek. Praca w całej Holandii – zależy od projektów. Praca na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie oraz znajomość języka angielskiego. Praca 40 godzin tygodniowo (możliwe nadgodziny). Wynagrodzenie 450 EUR/tydzień netto + zakwaterowanie ok. 7.800 PLN/mc netto. Umowa z firma holenderską na warunkach holenderskich. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o przesłanie Cv na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "4 monterów karton-gips do Holandii'. Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.    
Eindhoven, Netherlands
Nov, 25
We are looking for 2-3 roofers for flat roofs. Working in the Netherlands, Eindhoven. Working for a longer period of time. Required experience as a roofer on flat roofs, etc. Required knowledge of the English language (at least one person). For 2-3 people one car. Salary 450 EUR / week net for 40 hours per week (EUR 11.25 / h net). Average monthly salary of about 7,800 PLN / month net plus accommodation and insurance. Possible to overwork more hours. Transport at the cost of the employee. Candidates interested in a job offer, please send your CV to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in "2-3 roofers on flat roofs Holland"   Szukamy 2-3 dekarzy do smołowania i kładzenia papy na dachy płaskie. Praca w Holandii, Eindhoven. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie jako dekarz przy smołowaniu, kładzeniu papy na dachy płaskie itp. Wymagana znajomość języka angielskiego (przynajmniej jedna osoba). Na 2-3 osoby jeden samochód. Wynagrodzenie 450 EUR/tydzień netto za 40 godzin pracy tygodniowo (11,25 EUR/h netto). Średnie wynagrodzenie miesięczne ok 7.800 PLN/mc netto plus zakwaterowanie i ubezpieczenie Możliwość przepracowania większej ilości godzin. Transport na koszt pracownika. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o przesłanie CV na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "2-3 dekarzy na dachy płaskie do Holandii" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
not specified, Norway
Nov, 24
I am looking for 3 electricians speaking English communicative with DSB certificate to Norway. Job for a longterm, needed Norwegian tax number, DSB, all electriians need to speak communicative English. Salary 175 dkk/h brutto, accommodation paid by worker. Candidates interested in this job offer please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject "electricians DSB to Norway"   Szukamy 3 elektryków z certyfikatami DSB to Norwegii – praca na długi okres czasu. Wymagany ważny certyfikat DSB, doświadczenie, uprawienienia SEP, konieczny komunikatywny j. angielski. Praca w budynkach, instalacje elektryczne, oświetlenie, gniazdka, tablice rozdzielcze. Stawka 175 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie, średnie wynagrodzenie miesięczne po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok. 11.000-12.000 zł/mc netto. Praca od 28/30 listopada. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane pracą proszę o podesłanie cv i certyfikatu DSB na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "elektryk DSB Norwegia" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Eindhoven, Netherlands
Nov, 23
We are looking for 2 people to work in the Netherlands in milking cows, working from the beginning of February, work for a year or longer. Experience is not mandatory. At the beginning of the work 4 weeks to train an employee – paid 90% of the standard salary. Congresses to Polish every 2 months. Working near Eindhoven in the Netherlands. Requires knowledge of English to a good communication with the company and the company's customers (j. English checked during interviews with the candidates, so if the candidate does not speak English, please nieaplikowanie, here j. English is necessary), moreover, it is necessary to open a driver's license – employee commutes by car to the farm. Working 45 hours per week, 180 hours per month. The remuneration standard is 10.06 EUR / h. The monthly salary is 1,200 Euros – about 5,200 PLN / month net of the costs of accommodation and insurance + 500 zł / month allowance, the first year of operation. (The cost of accommodation and insurance is 400 EUR / month) Congresses to Polish are possible once every 2 months (leave for a period of 1-2 weeks). The contract is signed with a Dutch company to the Dutch conditions. Payments are made every week into your bank account. Since the Dutch company for 4 weeks training the employee and during this period pays him 90% of salary, therefore bear the costs and investing in it – the agreement is therefore written down for a minimum of one year and in this period the employee bears indirectly as part of his work costs of training (training cost EUR 1000 EUR 1500). If the employee resigns before the work has to settle part of this commitment. Before leaving the candidate with prior conversation receives a referral to work and to inspect employment contract signed with the company. Auto is not required, the company provides cars for trips of employees to customers. Those interested and meets the requirements of spreading the exact details of the work itself, social conditions and housing – short instructional video. Those interested please spreading CV and address danieljurkiewicz12@gmail.com marked "employee milking cows Netherlands."   Szukamy 2 osób do pracy w Holandii przy dojeniu krów,praca od początku lutego, praca na rok lub dłużej. Doświadczenie nie jest obowiązkowe. Na początku pracy 4 tygodniowe przeszkolenie pracownika – płatne 90% standardowego wynagrodzenia. Zjazdy do Polski co 2 miesiące. Praca niedaleko Eindhoven w Holandii. Wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym do komunikacji z firmą i klientami firmy (j. angielski sprawdzany podczas rozmowy z kandydatami, zatem jeśli kandydat nie mówi w języku angielskim prosimy o nieaplikowanie, tu j. angielski jest konieczny), ponadto niezbędne jest czynne prawo jazdy – pracownik dojeżdża samochodem do farm. Praca 45 godzin tygodniowo, 180 godzin miesięcznie. Wynagrodzenie standardowe to 10,06 EUR/h. Miesięczne wynagrodzenie wynosi 1.200 Euro – ok 5.200 PLN/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania i ubezpieczenia+ 500 zł/mc dodatku urlopowego, przy pierwszym roku pracy. (Koszty zakwaterowania i ubezpieczenia to 400 EUR/mc) Zjazdy do Polski są możliwe raz na 2 miesiące (urlopy na okres 1-2 tygodni). Umowa jest podpisywana z firmą holenderską na warunkach holenderskich. Płatności są dokonywane co tydzień na konto bankowe. Ponieważ firma holenderska przez 4 tygodnie szkoli pracownika i w tym okresie płaci mu 90% wynagrodzenia, zatem ponosi koszty i inwestuje w niego – umowa jest zatem spisywana na okres minimum 1 roku i w tym okresie pracownik ponosi pośrednio w ramach swojej pracy koszty tego szkolenia (koszt szkolenia 1000 EUR lub 1500 EUR). Jeśli pracownik zrezygnuje wcześniej z pracy musi uregulować część tego zobowiązania. Przed wyjazdem kandydat po uprzedniej rozmowie otrzymuje skierowanie do pracy i do wglądu kontrakt o pracę podpisywany z firmą. Auto nie jest wymagane, firma zapewnia auta do przejazdów pracowników do klientów. Osobom zainteresowanym i spełniającym wymagania podeślę dokładne szczegóły samej pracy, warunki socjalne i mieszkaniowe – krótki film instruktażowy. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie CV and adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "pracownik do dojenia krów Holandia." Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Amsterdam, Netherlands
Nov, 18
We are looking for a mechanic / driver of agricultural machinery / manual worker to the Netherlands. Working for a longer period of time. Required experience as a fitter. Having knowledge of hydraulics, electrics, mechanics and welding. Knowledge of English / German or Dutch. The duties of the employee will be owned maintenance, repair and development. Also unloading straw, chopping, flipping and sampling. Working 40 hours a week, pay 11 EUR / h gross, paid accommodation and insurance – EUR 100 / week. Candidates interested in a job offer, please send your CV to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "Mechanic / Driver Agricultural Machinery – Netherlands"   Szukamy mechanika / kierowcy maszyn rolniczych / pracownika procesowego do Holandii. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie jako monter. Posiadanie wiedzy na temat hydrauliki siłowej, elektryki, mechaniki oraz spawania. Znajomość języka angielskiego / niemieckiego lub holenderskiego. Do obowiązków pracownika będzie należała konserwacja, naprawa. Również rozładunek słomy, siekanie, przewracanie i pobór próbek. Praca 40 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 11 EUR/h brutto, płatne zakwaterowanie oraz ubezpieczenie – 100 EUR/tydzień. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "Mechanik / Kierowca Maszyn Rolniczych / Pracownik Procesowy – Holandia" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Maastricht, Netherlands
Nov, 18
We are looking for 4 shuttering carpenters to south Holland, close to Maastricht. Job till Christmass, also possible after new year, dismantelling and setting up shutterings – working with concrete workers. Here we need 2 groups of carpenters with 2 cars. Salary 12 EUR/h netto + free accommodation. Avarage monthly salary 9500-10.000 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com Szukamy 4 cieśli szalunkowych do Holandii, praca niedaleko Maastricht, praca przy najpierw zdejmowaniu obecnych szalunków i zakładaniu nowych, współpraca też z betoniarzami. Potrzeba 2 pary z samochodami. Wymagane doświadczenie oraz komunikatywny j. angielski lub niemiecki. Stawka 12 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Średnie mieięczne wynagrodzenie ok 9000-10000 zł/mc netto. Start pracy 21.11.2016, praca do świąt, i następnie po nowym roku na kolejne miesiące. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie cv na adres: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem: "cieśla szalunkowy do Holandii"
Aarhus, Denmark
Nov, 18
We are looking for 2 electricians to Denmark, Aarhus, work starts on 21/11/2016, job for 3+ weeks, it may also be work after the new year. Working in buildings – replacement of sockets, electrical installations. Salary 150 DKK / h gross, accommodation Paid (3500-4000 DKK / month). The agreement with the Danish company on Danish conditions. Candidates interested, please contact us by phone or send CV to the email at email danieljurkiewicz12@gmail.com address with note "electrician to Aarhus" Szukam 2 elektryków do Danii, Aarhus, praca od 21.11.2016 na 3+ tygodni, może być też praca po nowym roku.  Praca w budynkach – wymiana gniazdek, instalacje elektryczne. Wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (3500-4000 dkk/mc). Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny lub przesłanie cv na adres email z dopiskiem "elektryk do Aarhus" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Nov, 15
I am looking for 1 plumber to Denmark, Copenhagen with a car – job for a long term, making central heatings in many houses. Needed experience, communicative English language, a car to transport from place of work to place of accommodation and take second plumber with him. Salary 150 dkk/h brutto, paid accommodation (4000 dkk/month). Monthly salary about 9000 PLN/month netto including accommodation. Candidates interested in this job offer please send cv at email danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "plumber to Denmark"   Poszukujemy 1 hydraulika z samochodem do Danii, do Kopenhagi – praca na długi okres czasu. Wykonywanie centralnego ogrzewania w nowych domach. Wymagany komunikatywny j. angielski. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich, wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (koszt 4000 dkk/mc). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 9.000/mc netto. Praca rozpoczyna się od 21.11.2016 – praca do świąt, następnie po nowym roku. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "hydraulik do Danii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Nov, 15
I am looking for a experinced tiler to Odense, Denmark, temporary job – here is to make 20 bathrooms 150 square meters before December 23, and next 36 bathrooms in new year. Needed experience as tiler, communicative English langauge, own car. Salary 155 dkk/sq meter of tiles. Free accommodation. Candidates interested in this job offer please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annoattion in subject: "tiler to Denmark"   Szukamy 1 doświadczonego kafelkarza do pracy w Danii, Odense – kafelkowanie łazienek – łącznie 56 łazienek do wykonania. Wymagane doświadczenie, komunikatywny język angielski oraz własny samochód. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Praca od zaraz, do 23 grudnia i po nowym roku. Wynagrodzenie 155 dhh/metr kwadratowy brutto, bezpłatne zakwaterowanie, do 23.12 należy zrobić 150 m2 łazienek – wynagrodzenie za to ok. 9000 zł netto. Praca od 21.11.2016. Praca w Odense. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie CV wraz ze zdjęciami swoich prac na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "kafelkarz do Danii" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Eindhoven, Netherlands
Nov, 14
I am looking for 2 concrete drillers, job in Eindhoven for a long-term. Needed experience as concrete driller, valid VCA certificate, communicative English or German language, salary 1800 EUR/month netto + free accommodation.  A concrete borer makes holes in concrete, brick, stone and roads. He always works on location (eg on the road or on a construction site) of diamond drilling or sawing and working for a concrete drilling company. The most important part of the work of the concrete borer is to address problems anonymous function using curly or changing structures at the locations where it operates. The concrete borer pierces at this location holes, slots and makes sawing among other things floors and walls. In addition, he prepares, directs the project work and consult with the client to carry out such work as well as possible. The concrete borer works independently and accurately, has spatial and technical insight, responsibility and proceed safely. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject : "concrete driller to Holland"   Szukamy pracowników do pracy na budowach w Holandii, Eindhoven – wiercenie otworów w betonie, cięcie bloków betonowych – praca na placach budowy oraz na drogach. Osoby te działają niezależnie i precyzyjnie, mają wiedzę przestrzenną i techniczną, znają rysunek techniczny. Wymagane doświadczenie w takiej pracy, komunikatywny język angielski lub niemiecki, ważny certyfikat VCA, 1 samochód na 2 osoby. Wynagrodzenie 450 EUR/ tydzień netto, średnie miesięcznie wynagrodzenie 1800 EUR/mc netto + bezpłatne zakwaterowanie, zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich, płatności płatne co tydzień. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie CV na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "pracownik do obróbki betonu Holandia" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Weert, Netherlands
Nov, 09
I am looking for 3 roofers to work in Holland for Dutch company for setting tiles on roofs – in Weert and Eindhoven. Needed experience in laying tiles on roofs, English communicative and own car for 3 people.  Long-term job, salary 460 EUR/40 hours netto, monthly salary about 9.000 PLN netto/month. Free accommodation. Candidates interested please send cv at email danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "roofers to Holland"   Szukamy 3 dekarzy do pracy w Holandii dla holenderskiej firmy do kładzenia płytek na dachach – w Weert i Eindhoven. Potrzebne doświadczenie w układaniu płytek na dachach. Wymagany język angielski komunikatywny i własnym samochodem dla 3 osób. Wynagrodzenie 460 euro netto / 40 godzin, miesięczne wynagrodzenie około 9000 PLN netto / miesiąc. Bezpłatne zakwaterowanie. Praca na dłuższy okres czasu. Kandydaci zainteresowani prosimy o przesłanie CV na adres e-mail danieljurkiewicz12@gmail.com z adnotacją w temacie: "dekarz do Holandii" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Ribe, Denmark
Nov, 02
We re looking for 1 trained plastic maker with with experience in plastic granules in Poland, candidate must be trained and experienced in plastic granules, speak communicative in English language. Salary 155 dkk/h brutto, 37-50 hour/week, job for minimum 2 months, work in Ribe, 30 km from Esbjerg, car necessary for transport from place of work to housing, free accommodation. Candidates interested in this job offer please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject "plastic maker to Denmark"   Szukamy 1 osobę do Danii do produkcji granulatu tworzyw sztucznych. Wymagana osoba z doświadczeniem przy produkcji plastiku. Praca niedaleko Esbjerg – na dłużej. Praca od stycznia 2017. Wymagane doświadczenie w tej pracy, komunikatywny j. angielski oraz własny samochód. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Wynagrodzenie 155 dkk/h brutto, 35-50 h pracy tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie wynagrodzenie miesięczne netto to 10.000 zł- 12.000 zł/mc netto. Praca na początek na okres próbny 2 miesiące, z możliwością pracy na długi okres. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "pracownik do tworzyw sztucznych Dania"
Venlo, Netherlands
Oct, 31
We are looking for lathe, CNC operator in the Netherlands, in the city of Venlo. Classes that will belong to the employee: -programowanie and service lathes -Monitoring and measurement of the products by a measuring device CNC Working among others HERMLE machines, Mori Seiki and ZEISS. Required several years of experience as a turner. Requires good knowledge of English or German. We welcome your own car. The salary of about 450 euros net per week after deducting the costs of accommodation and insurance. Monthly salary of approx. PLN 7,800 / month net. Persons interested in job offer, please send your email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "turner – CNC operator in the Netherlands"   Szukamy tokarza, operatora CNC do Holandii, w miejscowości Venlo. Zajęcia które będą należeć do pracownika: -programowanie i obsługa tokarki -monitorowanie i pomiary produktów za pomocą urządzenia pomiarowego CNC Praca między innymi na maszynach HERMLE, MORI SEIKI and ZEISS. Wymagane kilkuletnie doświadczenie jako tokarz. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Mile widziane własne auto. Wynagrodzenie ok 450 euro netto na tydzień po odliczeniu kosztów zakwaterowania i ubezpieczenia. Miesięczne wynagrodzenie ok. 7.800 PLN/mc netto. Osoby zainteresowane oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "tokarz – operator CNC do Holandii" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Swalmen, Netherlands
Oct, 31
We are looking for 1 operator CNC grinder to work in the Netherlands in Swalmen. CNC operator's responsibility to program and operate the machine (Heidenhain). The team of about 13 employees will be responsible for machining parts CNC, castings and welded assemblies in the required tolerances and surface finish. Required extensive experience as a CNC operator. Experience: – 3-axis or 5-axis milling machine – Punching a large application – Programming using 3D CAD / CAM – Technical drawing The candidate must work carefully, have the ability to work in a team. Good knowledge of English or German. Salary depending on experience around 460 euros net per week. Monthly about 8000 PLN / month net plus free accommodation. Persons interested in job offer, please send your email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "operator CNC grinder – Netherlands"   Szukamy 1 operatora CNC szlifierza do pracy w Holandii w miejscowości Swalmen. Operator CNC musi samodzielnie zaprogramować i obsługiwać maszyny (Heidenhain). W zespole około 13 pracowników będzie odpowiedzialny za obróbkę części CNC, odlewów oraz zespołów spawanych w wymaganych tolerancji i wykończenia powierzchni. Wymagane duże doświadczenie jako operator CNC. Doświadczenie: – z 3-osiową lub 5-osiową frezarką – wykrawaniu dużych aplikacji – w programowaniu przy użyciu 3D CAD / CAM – z rysunkiem technicznym Kandydat musi pracować skrupulatnie, posiadać umiejętność pracy w zespole. Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Wynagrodzenie w zależności od doświadczenia ok 460 euro netto na tydzień. Miesięcznie ok 8.000 PLN/mc netto plus bezpłatne zakwaterowanie. Osoby zainteresowane oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "operator CNC szlifierz – Holandia" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.    
Esbjerg, Denmark
Oct, 27
We are looking for an employee to the production of fishing nets. Working in Denmark, Esbjerg. Job for a longer period of time. We require a lot of experience in the production nets for fish. Good knowledge of English. Salary 8.000-8.500 PLN / month net rate of 155 DKK / h Gross. The work 37 hours a week (at certain times of 45-50 hours). Accommodation paid by worker. Candidates interested in a job offer, please send CV to the address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note on the topic: "net maker to Denmark"   Szukamy pracownika do produkcji sieci rybackich. Praca w Danii, Esbjerg. Na dłuższy okres czasu. Wymagamy dużego doświadczenia przy produkcji sieci na ryby. Dobra znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie 8.000-8.500 PLN/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania i przy 160 h miesięcznie (możliwe więcej), stawka 155 dkk/h brutto. Praca tygodniowo 37 godz (w pewnych okresach 45-50 godzin). Zakwaterowanie odpłatne. Zjazdy do Polski co 2 miesiące na – 1 tydzień. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie swojego Cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "pracownik do produkcji sieci – Dania" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. <h2></h2>
Ludwigshafen, Germany
Oct, 26
I am looking for 10 electricans for two projects in Germany – one in Ludwigshafen (6 workers) and in Chemnitz (4 workers). Job for longer terms – 1 year and 0,5 year. Candidates need to speak German communicative. Electricians will perform various kinds of work regarding electricians work, actually they need to be allround. Salary 12 EUR/h netto , 50 hours per week, free accommodation, free insurance. Monthly salary is 11.000 PLN/month netto. Needed some workers with cars. Good if workers have Sofi number (employment by Dutch company), but not obligatory. Workers need to take with them basic tools, other equipment will be given to them. Signing agreement in Germany. Candidates interested in this job offer please send cv at email: malgorzataheina@gmail.com with annotation in subject" electrician to Germany"   Poszukujemy 10 elektryków do pracy w Niemczech – 6 osób do Ludwigshafen i 4 osoby do Chemnitzn. Praca na długi okres czasu – Ludwigshafen – 1 rok, Chemnitz – pół roku. Kandydaci muszą mówić komunikatywnie w niemieckim. Elektrycy będą wykonywać różne rodzaje prace w budynkach związane elektryką – w zasadzie muszą być uniwersalni. Wynagrodzenie 12 euro/ h netto, praca 50 godzin tygodniowo, 200 h miesięcznie. Firma oferuję pracownikom bezpłatne zakwaterowanie, bezpłatne ubezpieczenie. Miesięczne wynagrodzenie to ok. 11.000/ miesiąc netto. Praca w grupach dwuosobowych, potrzebni pracownicy z samochodami. Mile widziany numer Sofi (zatrudnienie przez holenderską firmę), jednak nie obowiązkowy. Pracownicy muszą zabrać ze sobą podstawowe narzędzia, inne urządzenia będą miały do nich. Podpisanie umowy w Niemczech. Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "elektryk do Niemiec" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodartwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe