Cuijk, Netherlands
Oct, 26
I am looking for construction fitter with experince in Mig/Mag welding to Holland, Cuijk – job in mechanical enginnering (machine building), work independently with technical drawings, sheet and profile worker (thin plates). Worker needs to weld 135 good level, speak good German, best if have own car. Salary 440 EUR/40 hours netto, free accommodation and free insurance. Avarage monthly salary 8000 PLN/month netto. Candidates interested in this job please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "construction fitter to Holland"
Brabant, Netherlands
Oct, 26
I am looking for 6 exeprinced plumbers, working in pairs 3 groups x 2 people, with good English language – projects in cities Brabant and Limburg. Long-term job. Working with different customers. Here are main tasks for plumbers: Workers must check the product information and specifications on the basis of these data, they can determine the activities. Before they begin their work, they select the tools and materials to size and type. Workers can measure, cut and make connections and custom bending pipelines using a variety of techniques have also welding TIG is involved here on. Its possible that they do a welding test. Workers install pipe systems, pipe sections, all kinds of systems, valves and plumbing. This may be the toilet, heating, cooling systems, water heaters and everything related to the water supply. Workers should also not be too afraid to make a passage for a conduit if it is not present. This can occur naturally, not every construction always is in accordance with detailed construction drawings. There's sometimes a few centimeters difference. So you see, not every project is the same. Flexibility and skill is required. Salary 460 EUR/45 hours netto, free accommodation, free insurance. Monthly salary 9000 PLN/month netto. Candidates interested in that job offer please send cv at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annoation in subject: "plumber to Holland"   Szukam 6 doświadczonych hydraulików, pracujących w parach – 3 grupy po 2 osoby. Z dobrym językiem angielskim. Projekty w miastach Brabancji i Limburgii. Praca długoterminowa. Praca z różnymi klientami. Główne zadania dla hydraulików: Pracownicy muszą zapoznać się z informacjami i specyfikacją produktów na podstawie tych danych, mogą wtedy określić działania swojej pracy. Zanim zaczną, to wybierają narzędzia i materiały co do wielkości i rodzaju pracy. Pracownicy mierzą tną i robią połączenia i specjalne gięcie rur przy użyciu różnych technik, również przez spawanie TIG, które czasem jest wymagane. Pracownicy instalują systemy rurowe, odcinki rur, różnego rodzaju układy, zawory i kanalizacji. To może być toaleta, ogrzewanie, systemy chłodzenia, podgrzewacze wody i wszystko związane z dostawą wody. Hydraulicy muszą być obeznani z tworzeniem przejść i kanałów dla rur jeśli jest potrzeba. Nie każda konstrukcja jest zawsze zgodna ze szczegółowymi rysunkami budowlanymi. Jest czasami kilka centymetrów różnicy. Nie każdy projekt jest taki sam. Wymagana jest elastyczność i umiejętności. Wynagrodzenie 460 euro netto / 45 godziny, darmowe zakwaterowanie, plus ubezpieczenie. Wynagrodzenie 9000 PLN / mc netto. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres e-mail danieljurkiewicz12@gmail.com z adnotacją w temacie: "hydraulik do Holandii" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Esbjerg, Denmark
Oct, 24
We are looking for an operator CNC grinders. Working in Denmark, Esbjerg. Work from 03.11. for a longer period of time. We require experience in working with Max CAM software, configure and operate CNC machines. Independence in carrying out tasks. Responsibility and precision. Requires good knowledge of English (spoken and written). For the first three months trial period and training. The starting salary for 160 dkk / h gross (approx. 65 zł / h net). Paid accommodation 2000 kr. monthly. Initially, 37 hours of work per week. Shift work, overtime possible. Candidates interested in a job offer, please send your CV to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "CNC operator – Denmark"   Szukamy operatora szlifierek CNC. Praca w Danii, Esbjerg. Praca od 03.11. na dłuższy okres czasu. Wymagamy doświadczenia w pracy z programem Max CAM software, konfiguracji i obsłudze maszyn CNC. Samodzielność w wykonywaniu zadań. Odpowiedzialność i precyzja. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego (w mowie oraz piśmie). Przez pierwsze 3 miesiące okres próbny oraz szkoleń. Początkowe wynagrodzenie 160 dkk/h brutto (ok. 65 zł/h netto). Płatne zakwaterowanie 2000 kr. miesięcznie. Początkowo 37 godzin pracy tygodniowo. Praca zmianowa, możliwe nadgodziny. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o przesłanie CV na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "operator CNC – Dania" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Antwerpia, Netherlands
Oct, 22
I am looking for 3 welders 141/111 with VCA certificates to Holland. Job for a long-term, oil and rafinery industry. Candidates need to have VCA certificates and valid 141/111 certificates for stainless steel. On start there will be tests for welders. Salary 12 EUR/h netto, 40-50 hours/week, free accommodation. Start 31.10.2016. Candidates interested in this job offer please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annoaation in subject welers 141 to Holland" Szukamy 3 spawaczy 141/111 z certyfikatami VCA do pracy w Holandii – praca na długi okres czasu. Wymagany ważny certyfikat 141/111 na stal nierdzewną norma ISO. W Holandii site testy przed rozpoczęciem pracy. Praca w branży petrochemicznej. Stawka 12 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Wymagany komunikatywny język angielski oraz 1 samochód na 3 spawaczy. Praca od 31.10.2016, zatrudnienie przez firmę holenderską i na warunkach holenderskich (płatności co tydzień). Osoby zainteresowane pracą proszę o podesłanie CV na adres: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "spawacz 141 do Holandii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
many places, Denmark
Oct, 21
We are looking for 6 staff for steel structures (putting steel halls). Working in various locations in Denmark. Work from 31.10, for a longer period of time. Required experience in steel structures. Welcome experience in the construction of halls. Good knowledge of technical drawing. Welding methods 111/136 (a certificate is not required). Fluency in English (interview in English). We welcome your own car. Salary 153 DKK / h gross (approx. 62 zł / h netto). Payable accommodation approx. DKK 4,000 / month. Working an average of 200-220 h per month. Average monthly salary 11.000-12.000 zł / month net housing. Persons interested in job offer, please send your CV to danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in "worker for steel structures – Denmark"   Szukamy 6 pracowników do konstrukcji stalowych (stawianie hal stalowych). Praca w różnych miejscach w Danii. Praca od 31.10, na dłuższy okres czasu. Wymagania: Wymagane doświadczenie w konstrukcjach stalowych. Mile widziane doświadczenie przy budowach hal. Dobra znajomość rysunku technicznego. Spawanie w metodach 111/136 (certyfikat nie wymagany). Dobra znajomość języka angielskiego (rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim). Mile widziane własne auto. Oferujemy: Wynagrodzenie 153 dkk/h brutto (ok. 62 zł/h netto). Odpłatne zakwaterowanie ok. 4000 dkk/mc. Praca średnio 200-220 h miesięcznie. Średnie wynagrodzenie miesięczne 11.000-12.000 zł /mc netto z zakwaterowaniem. Osoby zainteresowane oferta pracy prosimy o przesłanie CV na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "pracownik do konstrukcji stalowych – Dania". Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Skagen, Denmark
Oct, 17
I am looking for 2 pipefitters with experince of installing and bending ermeto and cunifer pipes, necessary good English language – workin in shipyard in Skagen, Denmark. Job for a long -term. Salary 153 dkk/h brutto, 220-260 h monthly, paid accommodation. Avarage monthly salary 11.000 -12.500 PLN/month netto. Candidates must read and draw isometrics and have large experience in ermeto pipes. Please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject" ermeto pipefitters to Denmark"   Szukamy 2 monterów rur z doświadczeniem w montowaniu i zginaniu rur ermeto oraz cunifer. Praca w stoczni Skagen, Dania. Wymagane duże doświadczenie w rurach ermeto. Kandydat musi rysować i czytać rysunek izometryczny. Wymagany komunikatywny język angielski. Praca miesięcznie 220-260 h, stawka 153 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne 100 dkk/ dzień. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 11.000 – 12.500 zł/mc netto. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Praca na dłuższy okres czasu. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie swojego Cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "monter rur do stoczni w Danii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Maastricht, Netherlands
Oct, 13
We are looking for 8 employees to work in the Netherlands with containers and boxes of metal, working at the airport in Maastricht. Work on the tape, washing karcherami. Cleaning and repair of metal transport boxes. High temperatures in the room. Working for many months. Work from 24.10. On 23 October the Sunday you have to be in the Netherlands. Monthly salary of about 6,000 PLN / month (net worked with 200 h / mc; 270 EUR / 40 h operation) + free accommodation and insurance. Working for many months. Reunions every 6 weeks to Polish – for the holiday week. Employment by the Dutch on Dutch conditions. Salaries every week. English optional. The cost of transport covered employee. One car for 3 people. Welcome permissions forklift. Information on jobs provide employee Findworker.pl Małgorzata Heina Those interested in a job offer, please spreading Cv address malgorzataheina@gmail.com marked "employee for washing and repairing boxes Maastricht"   Szukamy 8 pracowników do pracy w Holandii przy kontenerach i skrzynkach metalowych, praca przy lotnisku w Maastricht. Praca przy taśmie, mycie karcherami. Czyszczenie i naprawa metalowych skrzynek transportowych. Wysokie temperatury w pomieszczeniu. Praca na wiele miesięcy. Praca od 24.10. Dnia 23 października w niedzielę trzeba być w Holandii. Miesięczne wynagrodzenie około 6.000 PLN/mc netto (przy przepracowaniu 200 h/mc; 270 EUR/40 h pracy) + bezpłatne zakwaterowanie oraz ubezpieczenie. Praca na wiele miesięcy. Zjazdy co 6 tygodni do polski – na tydzień urlopu. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. Wynagrodzenia co tydzień. Język angielski nieobowiązkowy. Koszt transportu pokrywa pracownik. Jeden samochód na 3 osoby. Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy. Informacji na temat oferty pracy udziela pracownik Findworker.pl Małgorzata Heina tel: 537600526 Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie Cv na adres malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem " pracownik do mycia i reperowania skrzyń Maastricht" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
west Holland, Netherlands
Oct, 10
We look for 2 ventilation fitters to work in Holland, work for couple months, possibly longer, needed communicative English language, own car, valid VCA certificate and experince in air ducts/spiro on ships/ in shipyards. Salary 400-450 EUR/week, free accommodation located in ma. 30 km from place of work, Avarage monthly salary 7500-8000 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation insubject: "ventilation fitters spiro to Holland"   Szukamy 2 monterów wentylacji do pracy w Holandii, praca na kilka miesięcy, wymagany komunikatywny język angielski, własny samochód, certyfikat VCA oraz doświadczenie w systemach spiro i w pracy na statkach/w stoczniach. Wynagrodzenie 400-450 EUR/tydzień netto, bezpłatne zakwaterowanie oddalone od miejsca pracy o max. 30 km od miejsca pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto to ok. 7500-8000 PLN/mc netto. Kandydaci zainteresowani niniejsza ofertą pracy proszę o podesłanie CV na adres: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "monter wentylacji spiro do stoczni w Holandii"
Haldu, Netherlands
Oct, 10
I am looking for 10 carpenters/steelform carpenters to work in Holland, job in different projects. It is required communicative English language and valid certificate VCA – work as carpenter/ steelform carpenter. Start of works since 17.10.2016. Long term job. Info about profile: – Working with wood – Different constructions, private housing – The shuttering carpenters will come first (will work with concrete) and then the normal carpenters will start working – Follow blueprints and building plans to meet the needs of clients Daily tasks; – Making the profile for bricklayers – Install structures and fixtures, such as windows and molding – Construct building frameworks, including wall studs, floor joists and doorframes. – Siding front and sides of building with wood or plastic. – Measure, cut, or shape wood, plastic, fibreglass, drywall and other materials – Help put up, level and install building framework with the aid of large pulleys and cranes – Inspect and replace damaged framework or other structures and fixtures – Instruct and direct laborers and other construction trade helpers. Requirements: – English , German or Dutch: conversational ( at least 1 out of 2) – own car and driving license (at least 1 out of 2, they will work and travel as a team) Some other point of attentions are: – Able to work in team – Minimum of 5 years experience as a Carpenter – Health insurance according to law 20.25 euro / week – for the health insurance, OBS: – at the end of each month the candidates will get the money back – 60 euro – – VCA – represent an advantage, – If they don’t have VCA certificate, the agency will help them to obtain it in Holland – Salary: 450 euro / week / netto, monthly salary about 2500 EUR/onth netto, free accommodation. – Working schedule: Monday – Friday, possible Saturday – 40 hours / week, depends on building site and customer. Candidates interested in this job offer please send cv at email: malgorzataheina@gmail.com with annotation in subject "carpenters to Holland"   Szukamy 10 cieśli do prac w Holandii, praca w różnych projektach. Wymagany komunikatywny język angielski oraz VCA – praca jako cieśla / cieśla szalunkowy. Rozpoczęcie prac od 17.10.2016. Praca na długi okres czasu. W ramach prac: – Prace w drewnie – Wykonanywane różne konstrukcje, głównie mieszkania prywatne – Na początek prace wykonywane przez stolarzy szalunkowych (będą współpracować z betoniarzami), potem zwykli cieśle rozpoczną pracę – Praca wg. planów budynków i potrzeb klientów Codzienne zadania; – Tworzenie szalunków dla murarzy – Instalacja struktur i elementów takich jak okna, formowanie – Konstruowanie struktur budowlanych, w tym elementów ściennych, podłogowych, futryn, legarów. – Elewacje z przodu i po bokach budynku z drewna lub tworzywa sztucznego. – Wycinanie, montowanie i kształtowanie drewna, plastiku, włókna szklanego, płyt kartonowo-gipsowych i innych materiałów – Pomoc przenoszeniu i instalowaniu na budowę ram przy pomocy dużych podnośników i żurawi – Sprawdzanie i wymiana uszkodzoną konstrukcji, elementów w obiektach – Kontrola i instruowanie bezpośrednie robotników i pomocników branży budowlanej. Wynagrodzenie 450 EUR netto/40 h pracy, średnie wynagrodzenie 2500 EUR/mc netto, (10.000-11.000 zł/mc netto), bezpłatne zakwaterowanie, więcej niż 40 h pracy tygodniowo, mieszkanie oddalone od miejsca zakwaterowania o ok. 30 km. Wymagany komunikatywny język angielski, jedno auto na 3 osoby oraz certyfikat VCA (możliwość wyrobienia na miejscu w Holandii). Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie CV na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "cieśla/cieśla szalunkowy do Holandii"
Bergen, Norway
Oct, 07
I am looking for 10 fiber optic installers to Norway. Required experince with FTTH. Job for a longer period of time, attracive salary 207-220 nok/h brutto, paid accommodation. Required experience, good English language and a car. Candidates interested in this job offer please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annoattion in subject : "fiber optic installer Norway" Szukamy 1 doświadczonego montera światłowodów do Norwegii. Praca na długi okres czasu, wymagane doświadczenie w FTTH, mile widziane doświadczenie w firmie Eltel. Wymagany dobra znajomość języka angielskiego i własne auto. Praca od 10.10.2016. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie Cv w języku angieslkim na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "monter światłowodów do Norwegii" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Kiryat Gat, Israel
Oct, 04
We are looking for 20 pipefitters 4 ½-inch to Israel. Working in Kiryat Gat. Work from 15.11 / 12.01.2016. Working for pipefitters – industry microelectronic and chemical (sterile areas, controlled environment, transport of liquids and gases). The contract for a long period of time – five years. Recruitment meeting 10/14/2016 11.00 pm in Gdansk. Requirements: Required min. 3 years experience as a pipe fitter, stainless steel ½-4 inches. Applicants must: – Know the technical drawing – Read isometric drawing – Bend pipes and shapes in an appropriate manner on the basis of an isometric drawings, know how to operate a manual bender Required communicative English or Russian. We offer: Work 11h a day (also possible on Saturdays), an average of 220 -260 h per month. Salary at the beginning of $ 13 / h. The average net salary for the first 18 months in 2860 – 3380 USD / month net – 10.000-13.000 zł mc net. After 18 months of salary $ 15 / h net. The remuneration paid once a month. Accommodation and travel costs deducted from the salaries of employees – a total of $ 250 / month. The cost of the first flight to the employee, but deducted from wages, additional flights purchased by the employee alone meal during working hours, work clothes and insurance on the side of the company. Cases visas will be organized by the company. Required passport to travel. Recruitment meeting with the candidates, combined with tests in Gdansk 10/14/2016 11:00 pm (meeting will last approximately 4 hours). The meeting will arrive delegation from Israel that after the meeting recruitment will select a group of 20 employees on the trip. The candidate must speak communicative in English or Russian, to be able to speak at a meeting with representatives of the company. Those interested in a job offer, please send a scan of a valid passport and CV to the email address malgorzataheina@gmail.com with a note in "Pipe fitter to Israel."   <div class="title-wrap"></div> Szukamy 20 monterów rur ½-4 cale do Izraela. Praca w miejscowości Kiryat Gat. Praca od 15.11/01.12.2016. Praca dla monterów rur – przemysł mikroelektroniczny i chemiczny (sterylne pomieszczenia, kontrolowane środowisko, transport płynów i gazów). Kontrakt na długi okres czasu – 5 lat. Spotkanie rekrutacyjne 14.10.2016 godz 11.00 w Gdańsku. Wymagania: Wymagane min. 3 lata doświadczenia jako monter rur, stal nierdzewna ½-4 cale. Kandydat musi: – znać rysunek techniczny – czytać rysunek izometryczny – wygiąć rury i kształty w odpowiedni sposób na podstawie opracowanego rysunku izometrycznego , umieć operować ręczną giętarką Wymagany komunikatywny język angielski lub rosyjski. Oferujemy: Praca 11h dziennie ( również możliwe soboty), średnio 220 -260 h miesięcznie. Wynagrodzenie na początek 13 USD/ h.  Średnie wynagrodzenie netto przez pierwsze 18 miesięcy 2860 – 3380 USD/mc netto – 10.000-13.000 zł mc netto. Po 18 miesiącach wynagrodzenie 15 USD/h netto. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu. Zakwaterowanie i koszt przejazdu potrącany z wynagrodzenia pracowników – łącznie 250 USD/miesiąc. Koszt pierwszego przelotu po stronie pracownika, ale potrącany z wynagrodzenia, kolejne przeloty kupowane przez pracownika samodzielnie  Posiłek w czasie pracy, ubranie robocze i ubezpieczenie po stronie firmy. Sprawy wiz organizowane będą przez firmę. Wymagany paszport na wyjazd. Spotkanie rekrutacyjne z kandydatami, połączone z  testami, w Gdańsku 14.10.2016 godz 11.00 (spotkanie potrwa ok 4 godz). Na spotkanie przyleci delegacja z Izraela, która po spotkaniu rekrutacyjnym wybierze grupę 20 pracowników na wyjazd. Kandydat musi mówić komunikatywnie w języku angielskim lub rosyjskim, aby mógł porozmawiać na spotkaniu z przedstawicielami firmy. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o przesłanie skanu ważnego paszportu oraz CV pod adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie " monter rur do Izraela". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. <div id="wcontent"></div>
Maastricht, Netherlands
Sep, 29
I am  looking for 3 employees of the car to work in the Netherlands with containers and boxes of metal, working at the airport in Maastricht. Work on the tape, washing karcherami. Cleaning and repair of metal transport boxes. High temperatures in the room. Working for many months. Work from 03.10. October 2, on Sunday you have to already be in the Netherlands. Work 8-9 hours a day, 45 hours per week. Monthly salary of around EUR 1200 / month net, free accommodation and insurance. Working for many months. Reunions every 6 weeks to Polish – for the holiday week. Employment by the Dutch on Dutch conditions. Salaries every week. English optional. The cost of transport covered employee. One car for 3 people. Information on jobs provide employee Findworker.pl Margaret Hein Those interested in a job offer, please spreading Cv address malgorzataheina@gmail.com marked "employee for washing and repairing boxes Maastricht"   Szukamy 3 pracowników z samochodem do pracy w Holandii przy kontenerach i skrzynkach metalowych, praca przy lotnisku w Maastricht. Praca przy taśmie, mycie karcherami. Czyszczenie i naprawa metalowych skrzynek transportowych. Wysokie temperatury w pomieszczeniu. Praca na wiele miesięcy. Praca od 03.10. Dnia 2 października w niedzielę trzeba być już w Holandii. Praca po 8-9 godzin dziennie, 45 godzin tygodniowo. Miesięczne wynagrodzenie około 1200 EUR/mc netto, bezpłatne zakwaterowanie oraz ubezpieczenie. Praca na wiele miesięcy. Zjazdy co 6 tygodni do polski – na tydzień urlopu. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. Wynagrodzenia co tydzień. Język angielski nieobowiązkowy. Koszt transportu pokrywa pracownik. Jeden samochód na 3 osoby. Informacji na temat oferty pracy udziela pracownik Findworker.pl Małgorzata Heina Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie Cv na adres malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem " pracownik do mycia i reperowania skrzyń Maastricht" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Amsterdam, Netherlands
Sep, 28
We are looking for 6 bricklayers to work in the Netherlands, working in different projects. Work for 2 months, possibly for a longer period of time. Required experience as a bricklayer. The candidate must be laid at least 800 bricks a day. Required communicative j. English, German or Dutch. You need 1 car for 2-3 bricklayers. In addition, the required certificate VCA (or willingness to accede to this examination at its own expense in Rotterdam). Work after 160-170 h per month, the rate of 430 EUR / week approx. 7500 PLN / month net. Free accommodation. Rooms 1-2 beds, shared bathroom and kitchen. Accommodation, about 30 km from the place of work. Operable long-term (from project to project). Those interested in a job offer, please spreading CV and scan VCA certificate (if applicable) to danieljurkiewicz12@gmail.com marked "bricklayer to the Netherlands"   Szukamy 6 murarzy do pracy w Holandii, praca w różnych projektach. Praca na 2 miesiące, możliwe że na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie jako murarz. Kandydat musi układać minimum 800 cegieł dziennie. Wymagany komunikatywny j. angielski, niemiecki lub holenderski. Potrzebny 1 samochód na 2-3 murarzy. Ponadto wymagany certyfikat VCA (lub gotowość do przystąpienia do tego egzaminu na własny koszt w Rotterdamie). Praca po 160-170 h miesięcznie, stawka 430 EUR/tydzień ok. 7500 PLN/mc netto. Bezpłatne zakwaterowanie. Pokoje 1-2 osobowe, wspólna łazienka i kuchnia. Miejsce zakwaterowania oddalone 30 km od miejsca pracy. Możliwa praca długoterminowa (od projektu do projektu). Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie CV oraz skanu certyfikatu VCA (jeśli występuje) na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "murarz do Holandii" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Amsterdam, Netherlands
Sep, 27
We are looking for 10 electricians to work in the Netherlands, in Amsterdam. Required experience, VCA certificate and good English language. Work for a long period of time. Required experience as an electrician at work with alarm systems and camera systems. Working in a large office building, the electrical installations, assembly installation, testing, electrical, lighting, electrical equipment, apparatus. Working with drag cables, cable marking, installation of pipes, connecting lighting, alarm systems, warning systems, transformers, control panels in a large building. Requires good language english girls or German. In addition, the required certificate VCA (or willingness to take this examination at its own cost in Rotterdam). An average of 50 hours per week. Average monthly number of hours is 190-210 h. The remuneration of EUR 10 / h net, free accommodation, the average monthly net salary is 8500-9000 PLN / month net. For a group of 4 people 1 auto necessary. Fuel surcharge of accommodation to the workplace 0.19 EUR / km. Candidates interested in a job offer, please send CV and scan VCA certificate (if applicable) at email: danieljurkiewicz12@gmail.com marked "electrician for the Netherlands" Szukamy 10 elektryków do pracy w Holandii, w Amsterdamie. Wymagane doświadczenie, certyfikat VCA oraz dobry język angielski. Praca na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie jako elektryk w pracy przy systemach alarmowych i systemach kamer. Praca w dużym biurowcu, przy instalacjach elektrycznych, montaż instalacja, testowanie instalacji elektrycznych, oświetlenia, urządzeń elektrycznych, aparatury. Praca przy przeciąganiu kabli, oznaczaniu kabli, montaż rur, podłączanie oświetlenia, systemów alarmowych, systemów ostrzegania, transformatorów, paneli sterowania w dużym budynku. Wymagany dobry język angielki lub niemiecki. Ponadto wymagany certyfikat VCA (lub gotowość do przystąpienia do tego egzaminu na własny koszt w Rotterdamie). Średnio po 50 h tygodniowo. Średnia miesięczna ilość godzin pracy to 190-210 h. Wynagrodzenie 10 EUR/h netto, zakwaterowanie bezpłatne, średnie miesięczne wynagrodzenie netto to 8500-9000 PLN/mc netto. Na grupę 4 osób niezbędne 1 auto. Dopłata za paliwo od zakwaterowania do miejsca pracy 0,19 EUR/km. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie CV oraz skanu certyfikatu VCA (jeśli występuje) na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "elektryk do Holandii" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Vojens, Denmark
Sep, 21
I am looking for 2 workers to work with grinding and polishing fiber blades for wind towers in construction company in Denmark, Vojens. Job for a long term. Salary 153 dkk/h netto + paid accommodation. Candidates interested in this job please send cv at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject" fiberblade worker to Denmark"   Szukamy 2 pracowników do Danii – pracowników do turbin wiatrowych – szlifowanie i polerowanie, montaż śmigieł turbin wiatrowych, wymagane doświadczenie, komunikatywny język angielski. Praca na długi okres czasu. Stawka 153 dkk/h netto, zakwaterowanie odpłatne. Średnie miesięczne wnagrodzenie netto to ok. 8500 PLN/mc netto. Transport po stronie pracownika. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy proszę o wysłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem " pracownik do turbin wiatrowych Dania" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodartwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Goteborg, Sweden
Sep, 19
  We need 2 tilers to Sweden – work for a long period of time, pay approx. PLN 11,000 / month net, free accommodation. 03.10 The work of many months in Goteborg on various projects (laying of tiles inside the rooms – bathrooms, kitchens). 2 people required 1 auto, welcome communicative English. Monthly average of 205-210 hours of work, weekly 50-55 hours. Accommodation – rooms for 2 persons, standard equipped, wifi. Accommodation for the first 3 months of work away as 70 km (Boras), then the person has already proven to be moved to another accommodation, 20-30 km from the workplace. The contract with the Slovak, and Slovak conditions. The company also covers the cost of travel from Polish to Sweden and back 2×150 EUR for the car driver. Those interested please spreading CV to the email address malgorzataheina@gmail.com with a note in the "tiler to Sweden"   Potrzebujemy 2 kafelkarzy do Szwecji – praca na długi okres czasu, wynagrodzenie ok. 11.000 PLN/mc netto, bezpłatne zakwaterowanie. Praca od 03.10 na wiele miesięcy w Goteborg przy różnych projektach (kładzenie kafelek wewnątrz pomieszczeń – łazienki, kuchnie). Na 2 osoby wymagane 1 auto, mile widziany komunikatywny język angielski. Miesięcznie średnio 205-210 h pracy, tygodniowo 50-55 godzin. Zakwaterowanie – pokoje 2 osobowe, standardowo wyposażone, wifi. Zakwaterowanie przez pierwsze 3 miesiące pracy oddalone o 70 km (Boras), następnie osoby już sprawdzone zostaną przeniesione do innego zakwaterowania, 20-30 km od miejsca pracy. Umowa z firmą słowacką, i na warunkach słowackich. Firma pokrywa też koszt przejazdu z Polski do Szwecji i z powrotem 2×150 EUR dla kierowcy samochodu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie Cv na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "kafelkarz do Szwecji" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Goteborg, Sweden
Sep, 19
I am looking for 6 scaffolders to Goteborg – job for a long time. Setting scaffoldings for facades near buuildings. Salary 1 EUR/h netto, 200-210 hours/month. Avragae monthly salary about 9500 PLN/month netto + free accommodation. Needed car for 4 people. Company payd 150 EUR charge back for travel to Sweden by ferry. Candidates interested in this job offer please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "scaffolders to Sweden" Potrzebujemy 6 monterów rusztowań do Szwecji – praca na długi okres czasu, wynagrodzenie ok. 9500 PLN/mc netto, bezpłatne zakwaterowanie. Praca od 03.10 na wiele miesięcy w Goteborg przy różnych projektach budowlanych (fasady), na grupę 3-4 osób wymagane 1 auto, mile widziany komunikatywny język angielski. Miesięcznie średnio 205-210 h pracy, zakwaterowanie pokoje 2 osobowe, standardowo wyposażone, wifi. Zakwaterowanie przez pierwsze 3 miesiące pracy oddalone o 70 km (Boras), następnie osoby już sprawdzone zostaną przeniesione do innego zakwaterowania, 20-30 km od miejsca pracy. Umowa z firmą słowacką, i na warunkach słowackich. Firma pokrywa też koszt przejazdu z Polski do Szwecji i z powrotem 2×150 EUR dla kierowcy samochodu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie Cv na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "monter rusztowań do Szwecji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Rotterdam, Netherlands
Sep, 16
We are looking for 15 steel construction fitters/ locksmiths to work in the Netherlands in Rotterdam for a period of approx. 4 weeks (or longer). Started from 09.30.2016. Required certificate VCA, communicative English or German. Working with – flame cutting, grinding, tacking, working on technical drawing, dismantling and folding. Working 60 hours per week, 240 h per month pay 11 EUR / h net average monthly net salary is approx. 11,000 zł / month net, free accommodation, distance max. 30 km from place of work. Transport cost beared by employee (good if have own car). VCA certificate required. Candidates interested in work starting from 30.09.2016 please send CV at danieljurkiewicz12@gmail.com with a annotation in subject "steel construction fitter to Rotterdam"   Poszukujemy 15 monterów konstrukcji stalowych do pracy w Holandii w Rotterdamie na okres ok. 4 tygodni (lub dłużej). Rozpoczęcie pracy od 30.09.2016. Wymagany certyfikat VCA, komunikatywny język angielski lub niemiecki. Praca przy przeróbkach konstrukcji – cięcie palnikiem, szlifowanie, sczepianie, praca na podstawie rynku technicznego, demontaż i składanie konstrukcji. Praca po 60 h tygodniowo, 240 h miesięcznie, wynagrodzenie 11 EUR/h netto, średnie miesięczne wynagrodzenie netto to ok. 11.000 zł/mc netto, zakwaterowanie bezpłatne, oddalone do max. 30 km od miejsca pracy. Transport i jego koszt po stronie pracownika (mile widziane własne auto). Wymagany certyfikat VCA. Osoby zainteresowane podjęciem pracy od 30.09.2016 proszę o podesłanie CV na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "monter konstrukcji stalowych do Rotterdamu" Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Munich, Germany
Sep, 16
We are looking for 10 nurses to work in Germany – work for a long period of time, required minimum of 1 year of experience in working in Germany in the German health care and needed communicative German language (conversation by Skype in German language). The employee's duties specified by the department of the hospital – nursing, making infusuions, preparing patients for surgery, medical research, care after surgery. The required communication (German), and experience. Work for a long period of time, work in several hospitals in Germany. Average net salary of 1920-2240 euros net (8200 – 9600 zł / month net), paid accommodation 300-500 EUR (1300 zł-2100 zł / mc). On average, after deducting the costs of accommodation approx. 7000-8000 PLN net, insurance, air travel from Poland to Germany paid by employer. Trial period of six months, then contract for an indefinite period with a higher salary rate. Candidates interested in this job offer please send CV to the email address: danieljurkiewicz12@gmail.com with subject in email "nurses to work in Germany "   Szukamy 10 pielęgniarek/pielęgiarzy do pracy w Niemczech – praca na długi okres czasu, wymagane minimum 1 rok doświadczenia w pracy w Niemczech w niemieckiej służbie zdrowia oraz komunikatywny język niemiecki (rozmowa przez Skype w j. niemieckim). Obowiązki pracownika określone wg danego działu szpitalnego – pielęgniarstwo, robienie opatrunków, przygotowanie pacjentów do operacji, badania medyczne, opieka po zabiegach. Wymagana komunikatywność (j. niemiecki) i doświadczenie zawodowe. Praca na długi okres czasu, prace w kilku szpitalach w Niemczech. Średnie wynagrodzenie netto 1920-2240 euro netto (8200 – 9600 zł/mc netto), odpłatne zakwaterowanie 300-500 EUR (1300 zł-2100 zł/mc). Średnio po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok. 7000-8000 PLN netto, opłacone ubezpieczenie, przelot samolotem z Polski do Niemiec po stronie pracodawcy. Okres próbny 6 miesięcy, następnie umowa na czas nieokreślony z wyższą stawką. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie CV na adres email: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie" "pielęgniarki do pracy w Niemczech" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Amsterdam, Netherlands
Sep, 16
I am looking for 10 truck drivers for driving with liquid food trucks in road tankers and tank-containers in the European Union. Job starts as soon as possible, job for a long term. Needed candidates with driver licence category C+E, minimum 1 year experince in working with driving trucks in Europe (we need from candidates information about distance/km, type of trailer etc). Needed communicative English language or German. For first 2 weeks provided training (paid period). Company pays for flight of candidate from Poland to Amsterdam. Salary 4 weeks work 1955 EURO/month netto; 3 weeks job – 1602 EUR/month netto. Company does not provide accommodation for worker. Candidates interested in this job offer please send cv at email: malgorzataheina@gmail.com with annotation in subject: "truck driver C+E".   Poszukujemy kierowców ciężarówek kat. C+E do pracy w firmie holenderskiej (siedziba w Amsterdamie), praca na długi okres czasu – przewożenie w kontenerach i cysternach spożywczych materiałów płynnych. Wymagane min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku i ważne prawo jazdy kat. C+E oraz komunikatywny język angielski lub niemiecki. Firma opłaca przelot lotniczy z Polski do Amsterdamu, oraz pierwsze 2 tygodnie organizuje szkolenie (płatne dla pracownika). Wynagrodzenie za 4 tygodnie pracy: 1980 EUR/mc netto, za 3 tygodnie pracy (1 tydzień urlopu) 1602 EUR/mc netto. Praca na długi okres czasu. Firma nie zapewnia zakwaterowania dla pracowników. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie informacji na temat doświdczenia – ilość przejechanych kilometrów ciężarówkami dostawczymi, typ ciężarówek itd. Kandydaci muszą mówić komunikatywnie w języku angielkim lub niemieckim – osoby przed przyjęciem będą miały rozmowę kwalifikacyjną przez Skype. Osoby zainteresowane pracą proszę o podesłanie Cv oraz informacji na temat doświadczenia w pracy jako kierowca ciężarówek C+E na adres malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem " kierowca ciężarówek kat. C+E" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczace pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodartwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe