Attention! This job posting is 405 days old and might be already filled.
Findworker March 15, 2023
Location
near Give, Denmark
Job Type
Category

Description

We are looking for 6 crane operators for Denmark, near Give. Work from 20.03 and 27.03, all year round. Operating overhead cranes for handling slabs from 1 to 40 tons. Work experience and communicative English are required. Certificate for operating cranes and certificate from §17 (if the candidate does not have paragraph 17, the company will order an online course in Polish – the course lasts 2-3 hours, the cost is 1000 dkk deducted from the salary). A car for travel is welcome. The rate of 167 dkk/h + 13.5 dkk/h (addition for work without sick days, unscheduled breaks) = 180.50 dkk + Fritvalgs supplement payable every payslip + 24 dkk / h = i.e. the total rate for operators 204.50 dkk / h gross. Accommodation costs 1050 dkk/week – single room. Day and night shift work. For a night shift, the rate: 250.55 dkk/h gross. 72 working hours per week. Rotations 2/2. Paid Fritvalgs supplement from the second payslip, every subsequent payslip, paid Feriepnge, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: “6 crane operators – Denmark”.
Szukamy 6 operatorów suwnic do Danii, k. Give. Praca od 20.03 i 27.03, całoroczna. Operowanie suwnicami do przenoszenia płyt od 1 do 40 ton. Warunkiem pracy jest doświadczenie zawodowe, komunikatywny język angielski. Certyfikat na operowanie suwnicami oraz certyfikat z §17 (jeżeli kandydat nie posiada paragrafu 17 to firma zamówi kurs online w języku polskim – kurs trwa 2-3h, koszt 1000 dkk potrącone z wynagrodzenia). Mile widziane auto na wyjazd. Stawka 167 dkk/h + 13,5 dkk/h (dodatek za pracę bez dni chorobowych, nieplanowanych przerw) = 180,50 dkk+ dodatek Fritvalgs platny co payslip +24 dkk /h = czyli łączna stawka dla operatorów 204,50 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokój pojedynczy. Praca na zmianę dzienną i nocną. Przy nocnej zmianie stawka: 250,55 dkk/h brutto. Tygodniowo 72 godzin pracy. Rotacje 2/2. Wypłacany dodatek Fritvalgs od drugiego payslipu, co każdy kolejny payslip, płatne Feriepnge, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “6 operatorów suwnic – Dania”.
Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz
Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”.
Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku

Apply
 upload file … Limit reached, delete at least one file below to add more.