Job Board

Jonkoping, Sweden
Feb, 03 new
We are looking for 3 trailer mechanics for Sweden, Jonkoping. Work from 01.03. for a long period of time. Required education as a mechanic of cars / trucks / machines. Minimum 2 years experience as a mechanic with the following repair skills: systems, suspension, electrical, MOT check, hydraulic, pneumatic, superstructure repairs (epoxy - will be an advantage), welding (will be an advantage) and computer diagnostic skills. Driving license B (CE will be an advantage). Communicative / good knowledge of English, car for a trip. Basic salary 06:00-18:00 during the training period of 3 months: SEK 162.88 gross/h (EUR 16.00 gross/h). Basic salary 06:00-18:00 after 3 months: SEK 183.24 gross/h (EUR 18.00 gross/h). Possible higher salary, depending on the candidate's skills and the decision of the workshop manager. Accommodation 2 options: - Axamo Camping, single room, 3.5 km from the workshop - EUR 500 (internet access available) or Robotniczy hotel - single room, 45 km from the workshop - EUR 390 (internet access is provided). Minimum 40 hours, average time per year 50-70 hours per week. Rotation - is determined individually with the workshop manager. Payment once a month. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 trailer mechanics to Sweden". Szukamy 3 mechaników przyczep do Szwecji, Jonkoping. Praca od 01.03. na długi okres czasu. Wymagane wykształcenie jako mechanik samochodów osobowych/ciężarowych/maszyn. Minimum 2 lata doświadczenia jako mechanik z następującymi umiejętnościami naprawczymi: układy, zawieszenie, elektryczny, kontrola MOT, hydrauliczny, pneumatyczny, remonty nadbudowy (epoxy – będzie dodatkowym atutem), spawanie (będzie dodatkowym atutem) oraz umiejętności diagnostyki komputerowej. Prawo jazdy B (CE będzie dodatkowym atutem). Komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Wynagrodzenie podstawowe 06:00-18:00 w okresie szkolenia 3 miesiące: 162,88 SEK brutto/h (16,00 EUR brutto/h). Wynagrodzenie podstawowe 06:00-18:00 po 3 miesiącach: 183,24 SEK brutto/h (18,00 EUR brutto/h). Możliwe wyższe wynagrodzenie, uzależnione od umiejętności kandydata i decyzji kierownika warsztatu. Zakwaterowanie 2 opcje: - Axamo Camping, pokój jednoosobowy, 3,5 km od warsztatu - 500 EUR (możliwy dostęp do internetu) lub hotel Robotniczy - pokój jednoosobowy, 45 km od warsztatu - 390 EUR (internet jest zapewniony). Minimum 40h, średni czas w ciągu roku 50-70h tygodniowo. Rotacja - ustalana jest indywidualnie z kierownikiem warsztatu. Wypłata raz w miesiącu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 mechaników przyczep do Szwecji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Feb, 02
We are looking for 1 crane operator for Denmark, Aarhus. Work from 20.02. for a few months. Assembly of scaffolding and poles and erection of walls. In addition, work and assistance in operating the construction site - in addition to crane tasks, the candidate must have experience and be ready to handle other tasks on the construction site. Montalift M21-4WGS crane or similar. Required experience, certificate, communicative knowledge of English and a car for the trip. The rate is 180 dkk/h gross. 45-50 working hours per week. Paid accommodation costs 1050 dkk/week. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 crane operator - Denmark". <p>Szukamy 1 operatora dźwigu do Danii, Aarhus. Praca od 20.02. na kilka miesięcy. Montaż rusztowania i słupów oraz wznoszenie ścian. Ponadto praca i pomoc w obsłudze placu budowy – oprócz zadań dźwigowych, kandydat musi mieć doświadczenie i być gotowym do obsługi innych zadań na budowie. Dźwig Montalift M21-4WGS lub podobny. Wymagane doświadczenie, certyfikat, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 180 dkk/h brutto. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Płatne zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tygodniowo. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 operatora dźwigu - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Slagelse, Denmark
Feb, 02
We are looking for 5 CNC operators for Denmark, Slagelse. Work from 06.02. for a longer period of time. Operation of the following machines: Zayer Kairos 8000 - operating system Heidenhain 530i, 4+1 axes, area 8*4 meters: Hedelius T7 2600 Magnum, operating system Heidenhain 640i, 5 axes. Work according to isometric drawings. Required experience, communicative knowledge of English and a car for the trip. The rate is 209 dkk/h gross. 50 hours of work per week (may be more). Paid accommodation costs 7000 dkk/month. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. Rotations 4/2, 6/2 or to be determined. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 CNC operators - Denmark". Szukamy 5 operatorów CNC do Danii, Slagelse. Praca od 06.02. na dłuższy okres czasu. Obsługa następujących maszyn: Zayer Kairos 8000 - system operacyjny Heidenhain 530i, 4+1 osie, powierzchnia 8*4 metry: Hedelius T7 2600 Magnum, system operacyjny Heidenhain 640i, 5 osi. Praca według rysunków izometrycznych. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 209 dkk/h brutto. Tygodniowo 50 godzin pracy (może być więcej). Płatne zakwaterowanie koszt 7000 dkk/mc. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/2, 6/2 lub do ustalenia. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 operatorów CNC - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Copenhagen, Denmark
Jan, 31
We are looking for 1 sewer pipe fitter/excavator operator to Denmark, Hillerod near Copenhagen. Start of work from 06.02, for a long period of time. Candidates must have at least 4-5 years of experience, communicative knowledge of English, Work 40-45 hours a week, salary 190 dkk/h gross + extras for overtimes, paid accommodation 1050 dkk per week for single room. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 sewage pipe fitter - Denmark". Szukamy 1 montera rur kanalizacyjnych, w tym operatora koparki, do Danii, Hillerod k. Kopenhagi. Rozpoczęcie pracy od 06.02, na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie minimum 4-5 lata, komunikatywny język angielski, mile widziane własne auto. Praca po 40-45 h tygodniowo, wynagrodzenie 190 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny, płatne zakwaterowanie 1050 dkk za tydzień za pokój pojedynczy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 monter rur kanalizacyjnych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Jan, 31
We are looking for 1 paver with a car to Denmark, Aarhus. Work from 06.02. for many months. Paving works - terraces. A minimum of 4-5 years of experience as a paver, experience with a mini excavator and a mini loader is required. Knowledge of English, car for the trip. The rate is 165 dkk/h gross, paid accommodation costs 1050 dkk/week. Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, tax refund next year. Rotations 4/1, 4/2, 6/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 paver - Denmark". Szukamy 1 brukarza z autem do Danii, Aarhus. Praca od 06.02. na wiele miesięcy. Prace brukarskie - tarasy. Wymagane minimum 4-5 lat doświadczenie jako brukarz, doświadczenie z minikoparką i mini ładowarką. Znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 165 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1, 4/2, 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 brukarz - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Esbjerg, Denmark
Jan, 31
We are looking for 1 welder 135/136/138 with a car in Denmark, Esbjerg. Start of work 06.02. for a long period of time. Welding of offshore structures, wind towers. The candidate must have work experience as a welder for at least 4-5 years, have valid welding certificates, knowledge of English and a car for the trip. Work 50 hours a week, salary 180 dkk/h gross (paid extras for overtime). Paid accommodation 4000 dkk/month. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge. Rotations 4/1, 5/1, 6/2. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 welder 135/136/138 - Denmark". Szukamy 1 spawacza 135/136/138 z autem w Danii, Esbjerg. Rozpoczęcie pracy 06.02. na długi okres czasu. Spawanie konstrukcji offshore, wieże wiatrowe. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracy jako spawacz minimum 4-5 lata, posiadać ważne certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Praca po 50 h tygodniowo, wynagrodzenie 180 dkk/h brutto (płatne dodatki za nadgodziny). Płatne zakwaterowanie 4000 dkk/mc. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Rotacje 4/1, 5/1, 6/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 spawacz 135/136/138 - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Uddevalla, Sweden
Jan, 31
We are looking for 2 vehicle mechanics for Sweden, Uddevalla. Work from 06.02. for a few months. Mechanic for construction machines such as excavators, tippers, trucks, wheel loaders, buses, etc. Tools / computers for vehicle diagnostics. The mechanic works in the workshop or in the field. Required experience in working as a mechanic with construction machinery, automotive or mechanical education, driving license category B or C+E. Communicative / good knowledge of English, car for a trip. Rate 214sek gross/h, free accommodation. Possible 50 hours of work per week. 5/1 or 5/2 rotations. The average monthly salary will be about 30,000 net/month. Employment by a Swedish company on Swedish terms. Payment once a month. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 vehicle mechanics to Sweden". Szukamy 2 mechaników pojazdów do Szwecji, Uddevalla. Praca od 06.02. na kilka miesięcy. Mechanik do maszyn budowlanych takich jak koparki, wywrotki, ciężarówki, ładowarki kołowe, autobusy itp. Narzędzia/komputery do diagnostyki pojazdów. Mechanik pracuje w warsztacie lub w terenie. Wymagane doświadczenie w pracy jako mechanik przy maszynach budowlanych, wykształcenie motoryzacyjne lub mechaniczne, prawo jazdy kat B lub C+E. Komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 214 sek brutto/h, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo możliwe 50 h pracy. Rotacje 5/1 lub 5/2. Średnie miesięczne wynagrodzenia wyniesie ok 30.000 sek/miesiąc netto. Zatrudnienie przez szwedzką firmę na warunkach szwedzkich. Wypłata raz w miesiącu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 mechaników pojazdów do Szwecji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Jan, 27
We are looking for 1 automation electrician with a car and communicative English to Denmark-Aalborg. Work from 06.02, for a long period of time. Required 3 years of experience with control cabinets, communicative/good knowledge of English, own car for the trip is welcome. The rate is 194 dkk/h gross, there are supplements for overtime over 37 hours a week. Weekly 55-60 working hours. Accommodation costs 1050 dkk/week. The average net salary after deduction of accommodation costs is PLN 17,000-19,000/month net + social allowances about PLN 3,500-4,000/month net. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "automation electrician - Denmark". Szukamy 1 elektryka automatyka z autem i komunikatywnym j.angielskim do Danii- Aalborg. Praca od 06.02, na długi okres czasu. Wymagane 3 letnie doświadczenie przy szafach sterowniczych, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 194 dkk/h brutto, są dodatki za nadgodziny powyżej 37h tygodniowo. Tygodniowo 55-60 godzin pracy. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Średnie wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to 17000-19000 zł/mc netto + dodatki socjalne ok 3500-4000 zł/mc netto. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "elektryk automatyk - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Jönköping, Sweden
Jan, 24
We are looking for 2 carpenters to Sweden, Jönköping. Work from 30.01. by the end of June. Most of the time in this project is putting up walls from g / g, but also inserting windows, etc. Required at least 6 years of experience in working as a carpenter, knowledge of English, a car for a trip is welcome. Gross rate 205.98 sek/h plus piece rate, paid accommodation 4000-5000 sek/month. 40 hours of work per week. Employment by a Swedish company on Swedish terms. Payment once a month. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 carpenters to Sweden". Szukamy 2 stolarzy do Szwecji, Jönköping. Praca od 30.01. do końca czerwca. Większość czasu w tym projekcie to stawianie ścian z k/g, ale również wstawianie okien itp. Wymagane co najmniej 6 letnie doświadczenie w pracy jako stolarz, znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 205,98 sek/h brutto plus akord, płatne zakwaterowanie 4000-5000 sek/mc. Tygodniowo 40 h pracy. Zatrudnienie przez szwedzką firmę na warunkach szwedzkich. Wypłata raz w miesiącu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 stolarzy do Szwecji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Holbæk, Denmark
Jan, 24
We are looking for 1 tire fitter for Denmark, Holbæk. Work from 30.01. Permanently. Required experience in the operation, installation and repair of tires, also in trucks. Communicative knowledge of English and a car for the trip. The rate is 170 dkk/h gross. 37 working hours per week. Paid accommodation costs 170 dkk/day. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. 3/1 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 tire fitter - Denmark". Szukamy 1 montera opon do Danii, Holbæk. Praca od 30.01. na stałe. Wymagane doświadczenie w obsłudze, montażu i naprawie opon, również w ciężarówkach. Komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto. Tygodniowo 37 godzin pracy. Płatne zakwaterowanie koszt 170 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 3/1 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 montera opon - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Sjælland, Denmark
Jan, 24
We are looking for 1 car painter for Denmark, Sjælland. Work from 30.01. for a longer period of time. Truck painting. Required work experience, communicative knowledge of English and a car for the trip. The rate is 180 dkk/h gross. 37 working hours per week. Paid accommodation costs 180 dkk/day for a single room. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. 3/1 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 car painter - Denmark". Szukamy 1 lakiernika samochodowego do Danii, Sjælland. Praca od 30.01. na dłuższy okres czasu. Malowania ciężarówek. Wymagane doświadczenie w pracy, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 180 dkk/h brutto. Tygodniowo 37 godzin pracy. Płatne zakwaterowanie koszt 180 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 3/1 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 lakiernika samochodowego - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fyn, Denmark
Jan, 24
We are looking for 1 CNC mill operator for Denmark, Fyn. Work from 30.01. for 4 months or longer. Required experience in working on CNC Heidenhain, communicative knowledge of English and a car for the trip. The candidate must be able to independently configure the machine, load programs and make corrections on the terminal in the program. Familiarity with Fusion would be appreciated but not mandatory, however knowledge of the Cad/Cam system is required. The rate is 180 dkk/h gross. 37 working hours per week. Paid accommodation costs 180 dkk/day for a single room. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 CNC milling machine operator - Denmark". Szukamy 1 operatora frezarki CNC do Danii, Fyn. Praca od 30.01. na 4 miesiące lub na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie w pracy na CNC Heidenhain, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Kandydat musi być w stanie samodzielnie skonfigurować maszynę, załadować programy i wprowadzić poprawki na terminalu w programie. Znajomość Fusion byłaby mile widziana, ale nie jest obowiązkowa, jednak wymagana jest znajomość systemu Cad/Cam. Stawka 180 dkk/h brutto. Tygodniowo 37 godzin pracy. Płatne zakwaterowanie koszt 180 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 operatora frezarki CNC - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Vamdrup, Denmark
Jan, 23
We are looking for 2 fitters welding method 141 for stainless steel to Denmark, Vamdrup. Work from 30.01. for 4 months or longer. Production of stainless steel tanks. Experience required, basic knowledge of English, car for the trip. Experience in processing sheet metal 1.5 - 8 mm. Experience in TIG welding. Experience in the production of stainless tanks. The rate is 180 dkk/h gross. 50 working hours per week. Paid accommodation costs 180 dkk/day for a single room. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: 2 fitters welding with the 141 method - Denmark. Szukamy 2 monterów spawających metodą 141 na stal niedzewną do Danii, Vamdrup. Praca od 30.01. na 4 miesiące lub na dłuższy okres czasu. Produkcja zbiorników ze stali nierdzewnej. Wymagane doświadczenie, podstawowa znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Doświadczenie przy obróbce blach 1,5 – 8 mm. Doświadczenie w spawaniu metodą TIG. Doświadczenie w produkcji zbiorników nierdzewnych. Stawka 180 dkk/h brutto. Tygodniowo 50 godzin pracy. Płatne zakwaterowanie koszt 180 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: 2 monterów spawających metodą 141 - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Akranes, Iceland
Jan, 23
We are looking for 3-5 carpenters and construction workers for Iceland, Akranes. Work from 30/01/2023 for a longer period of time (permanent). The work includes: • Concrete works • Installation of precast concrete elements • Casting the connection points of these elements • Formwork works for casting concrete • Steel structures for concrete • Installation of windows and doors • Demolition of concrete, wood, pipes, etc. if necessary. • Wooden roofs • Concrete roofs • Interior walls • Insulation works • Flashings and roof pipes Required experience as a carpenter and as a construction worker, knowledge of English. The rate is ISK 2800/h (overtime rate 5040 kr). Weekly 50-55-60 working hours. Accommodation cost 80,000 ISK to 120,000 ISK per month. The average monthly salary is about PLN 12,000-13,000 net per month after deducting accommodation costs for 55-60 hours a week. Rotation 7/2. First flight to Iceland - the cost of the ticket will be reimbursed to the employee with the first salary. Employment by an Icelandic company on Icelandic terms. Remuneration paid once a month, on the last day of the month. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3-5 carpenters and construction workers - Iceland." Szukamy 3-5 stolarzy i pracowników budowlanych do Islandii, Akranes. Praca od 30.01.2023 na dłuższy okres czasu (na stałe). Praca obejmuje: • Prace betoniarskie • Montaż prefabrykatów betonowych • Odlewanie punktów połączeń tych elementów • Prace szalunkowe do odlewania betonu • Konstrukcje stalowe do betonu • Montaż okien i drzwi • W razie potrzeby rozbiórka betonu, drewna, rur itp. • Dachy drewniane • Dachy betonowe • Ściany wewnętrzne • Prace izolacyjne • Obróbki blacharskie i rury dachowe Wymagane doświadczenie jako stolarz oraz jako pracownik budowlany, znajomość języka angielskiego. Stawka wynosi 2800 ISK/h (stawka za nadgodziny 5040 kr). Tygodniowo 50-55-60 godzin pracy. Zakwaterowanie koszt 80.000 isk do 120.000 isk miesięcznie. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi około 12000-13000 zł/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania przy 55-60 h tygodniowo. Rotacja 7/2. Pierwszy lot do Islandii – koszt biletu zostanie zwrócony pracownikowi przy pierwszym wynagrodzeniu. Zatrudnienie przez islandzką firmę na warunkach islandzkich. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu, ostatniego dnia miesiąca. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3-5 stolarzy i pracowników budowlanych - Islandia." Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen (Gilleleje area), Denmark
Jan, 20
We are looking for 1 earthworker for Denmark, Copenhagen (Gilleleje area). Work from 23-27.01. for a longer period of time. Tasks: digging with a mini excavator, fiber optic cables. Required experience, driving license category B + E, communicative knowledge of English, car for a trip. The rate is 195 dkk/h gross + overtime allowances. 50 working hours per week. Paid accommodation 7000 dkk/month. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: 1 earthworker - Denmark. Szukamy 1 pracownika ziemnego do Danii, Kopenhaga (rejon Gilleleje). Praca od 23-27.01. na dłuższy okres czasu. Zadania: kopanie minikoparką, kable światłowodowe. Wymagane doświadczenie, prawo jazdy kat B+E, komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 195 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny. Tygodniowo 50 godzin pracy. Płatne zakwaterowanie 7000 dkk/mc. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: 1 pracownika ziemnego - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Trondheim, Norway
Jan, 19
We are looking for 20 electricians with DSB certificates for Norway, near Trondheim. Work from 30.01 for a long period of time. Work at the shipyard. We require experience and a DSB certificate, communicative knowledge of English, a Norwegian identification number is welcome. Rate 270-288 nok/h gross, 54 hours a week, 350 nok/day deductions for accommodation and meals. Payments every month. The company reimburses up to 200 ero per trip. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. Rotations 4/2, 6/2. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "20 electricians - Norway". Szukamy 20 elektryków z certyfikatami DSB do Norwegii, koło Trondheim. Praca od 30.01 na długi okres czasu. Praca w stoczni. Wymagamy doświadczenia oraz certyfikat DSB komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany norweski numer identyfikacyjny. Stawka 270-288 nok/h brutto, 54 godzin tygodniowo, 350 nok/dzień potrącenia za zakwaterowanie i wyżywienie. Płatności co miesiąc. Firma zwraca do 200 ero za podróż. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Rotacje 4/2, 6/2. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "20 elektryków - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Oslo, Norway
Jan, 18
We are looking for 2 construction workers for interior finishing / carpenters for Norway, Oslo and the surrounding area. Work from March - April for a longer period of time. Filled/painted/plaster boards/installation of windows and doors/floors/exterior facades/construction of bathrooms from scratch plus tiling. We require experience, communicative knowledge of English from one employee and a car for a trip. Rate 230 nok/h gross, 50 hours a week, free accommodation. 5/6/7 rotations for 2. Monthly payments. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 construction workers - Norway". Szukamy 2 pracowników budowlanych do wykończeń wnętrz/stolarzy do Norwegii, Oslo i okolice. Praca od marca - kwietnia na dłuższy okres czasu. Szpachlowane/malowanie/płyty gipsowo-kartonowe/montaż okien i drzwi/podłogi/fasady zewnętrzne/wykonywanie łazienek od początku plus kafelkowanie. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednego pracownika oraz auto na wyjazd. Stawka 230 nok/h brutto, 50 godzin tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Rotacje 5/6/7 na 2. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 pracowników budowlanych - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aalborg, Denmark
Jan, 17
We are looking for 1 welder 135/136 with a car. Work in Denmark - Aalborg, work from 23.01, rate 180 dkk/h, work 42-45 hours a week, paid allowances for overtime over 37 hours a week, the Danish company pays SH, Feriepenge, pension allowances, work for several months. English is not necessary. Cost of accommodation 150 dkk/day. Payments every 2 weeks in dkk, payslips. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 welder 135/136 with a car - Denmark". Szukamy 1 spawacza135/136 z autem. Praca w Danii - Aalborg, praca od 23.01, stawka 180 dkk/h , praca po 42-45h tygodniowo, płatne dodatki za nadgodziny powyżej 37 h tygodniowo, firma duńska płaci SH, Feriepenge , dodatki emerytalne, praca na kilak miesięcy. Język angielski nie jest niezbędny. Koszt zakwaterowania 150 dkk/dzień. Płatności co 2 tygodnie w dkk, payslipy. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 spawacz 135/136 z autem- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Billund, Denmark
Jan, 13
We are looking for 2 welders 135/138 to Denmark - near Billund. Work from 16.01 or 18.01 for a long period of time. Experience required, certificate 135 FW PD 138 FW PD, knowledge of drawings. Communicative knowledge of English, welcome 1 car per trip. The rate is 165 dkk/h gross. Work 12 hours - 6 days a week (72 hours a week). Accommodation paid 1050 dkk per week. Rotations 2/2. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 135/138 - Denmark". Szukamy 2 spawaczy 135/138 do Danii - niedaleko Billund. Praca od 16.01 lub 18.01 na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikat 135 FW PD 138 FW PD, znajomość rysunków. Komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane 1 auto na wyjazd. Stawka 165 dkk/h brutto. Praca po 12 godzin - 6 dni w tygodniu (72 godziny tygodniowo). Zakwaterowanie płatne 1050 dkk za tydzień. Rotacje 2/2. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 135/138 - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Jan, 13
We are looking for 2 operators of linear drilling machines, horizontal drilling rig operators and 2 navigators for them to Denmark - Copenhagen. Work from the end of January for a long period of time. Required experience, communicative knowledge of English, welcome own car for the trip. The rate is 200 dkk/h gross. 50 hours of work per week (paid overtime allowances). Accommodation costs 5000-7000 dkk/month. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 operators of linear drilling machines and 2 navigators for them - Denmark". Szukamy 2 operatorów maszyn do odwiertów liniowych, operatorów wiertnicy horyzntowalnej i 2 nawigatorów do nich do Danii - Kopenhaga. Praca od końca stycznia na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 200 dkk/h brutto. Tygodniowo 50 godzin pracy (płatne dodatki za nadgodziny). Zakwaterowanie koszt 5000-7000 dkk/mc. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 operatorów maszyn do odwiertów liniowych i 2 nawigatorów do nich - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.