Job Board

Randers , Copenhagen, Denmark
Jun, 15 new
We are looking for 6 painters / plasterers for Denmark, 3 for Randers and 3 for Copenhagen. Work from 21.06. by the end of the year. Renovation of apartments. We require experience as a painter / putty, communicative knowledge of English, a car for a trip. Gross rate 160 DKK / h, accommodation cost 100-150 DKK / day, work 45-50 hours a week. The company pays for Feriepenge and SH, tax refund next year. Rotations 4/1, 4/2, 5/2, or 6/2. Employment by a Danish company, under Danish conditions. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "6 painters / plasterers - Denmark". Szukamy 6 malarzy/szpachlarzy do Danii, 3 osoby do Randers oraz 3 osoby k. Kopenhagi. Praca od 21.06. do końca roku. Remonty mieszkań. Wymagamy doświadczenie jako malarz/szpachlarz, komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień, praca po 45-50h tygodniowo. Firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1, 4/2, 5/2, lub 6/2. Zatrudnienie przez firmę duńską, na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "6 malarzy/szpachlarzy- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Bergen, Norway
Jun, 14 new
We are looking for 2 machine fitters / machine engineers for Norway, Bergen. Work from 21.06. on for an indefinite period. Experience as a train driver on a ship, the work will include maintenance and engine operation on a ship, knowledge of English. The rate of 200 NOK / h gross per hour, work 12 hours a day. Food, travel and accommodation are provided by the company. Contracts 6 weeks for 6 weeks. Employment by a Norwegian company, under Norwegian conditions. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 machine fitters / machine engineers to Norway". Szukamy 2 monterów maszyn/inżynierów maszyn do Norwegii, Bergen. Praca od 21.06. na czas nieokreślony. Doświadczenie jako maszynista na statku, do prac będzie należało konserwowanie i obsługa silnika na statku, znajomość języka angielskiego. Stawka 200 nok/h brutto za godzinę, praca 12 godzin dziennie. Wyżywienie, podróż i zakwaterowanie zapewnia firma. Kontrakty 6 tygodni na 6 tygodni. Zatrudnienie przez firmę norweską, na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 monterów maszyn/inżynierów maszyn do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
Jun, 14 new
We are looking for 5 employees for a fish filleting vessel to Norway, Bergen. Work from 21.06. for an indefinite period. Required experience working on ships with fish, experience with baarder fish filleting machines, knowledge of English. Gross rate of 175 NOK / h per hour, work 200-280 h per month. Food, travel and accommodation are provided by the company. Contracts 6 weeks for 6 weeks. Employment by a Norwegian company, under Norwegian conditions. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "fish filleting - Norway". Szukamy 5 pracowników na statek do filetowania ryb do Norwegii, Bergen. Praca od 21.06. na czas nieokreślony. Wymagane doświadczenie w pracy na statkach przy rybach, doświadczenie przy maszynach baarder do filetowania ryb, znajomość języka angielskiego. Stawka 175 nok/h brutto za godzinę, praca po 200-280 h miesięcznie. Wyżywienie, podróż i zakwaterowanie zapewnia firma. Kontrakty 6 tygodni na 6 tygodni. Zatrudnienie przez firmę norweską, na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "filetowanie ryb - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Copenhagen, Denmark
Jun, 11
We are looking for 2 bricklayers / plasterers to Denmark near Copenhagen. Work from 16.06. for 2 months. We require experience, communicative knowledge of the English language. The rate of 90 DKK / h net, free accommodation, work 50-60 hours a week. Employment by a Polish company, payments once a month. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 bricklayers / plasterers - Denmark". Szukamy 2 murarzy/tynkarzy do Danii k. Kopenhagi. Praca od 16.06. na 2 miesiące. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 90 dkk/h netto, bezpłatne zakwaterowanie, praca po 50-60h tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę polską, płatności raz w miesiącu. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 murarzy/tynkarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Copenhagen, Denmark
Jun, 11
We are looking for 2 industrial painters - sandblasters to Denmark, near Copenhagen. Work from 16.06. for longer. Work in the yard, spray painting and sandblasting. Shipbuilding experience required, communicative English is welcome. Day and night shift, the same rate of 100 DKK / h net for both shifts. Work 12-14 hours a day, 60-72 hours a week, free accommodation in double rooms. Organized transport from accommodation to work and back. Average monthly salary about PLN 12,500-14,500 net depending on the hours. After 2 weeks, the possibility of receiving an advance payment. Contract with a Polish company, monthly payments, labor tax paid in Denmark, insurance against accidents at the workplace. Candidates interested in a job offer, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "painter / sander to Denmark". Szukamy 2 malarzy przemysłowych - piaskarzy do Danii, koło Kopenhagi. Praca od 16.06. na dłużej. Praca na stoczni malowania natryskowe i piaskowanie. Wymagane doświadczenie stoczniowe, mile widziany komunikatywny angielski. Zmiana dzienna i nocna, przy obu zmianach ta sama stawka 100 dkk/ h netto. Praca po 12-14h dziennie, 60-72h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie pokoje podwójne. Transport zorganizowany od zakwaterowania do miejsca pracy i z powrotem. Średnie miesięczne wynagrodzenie ok 12500-14500 zl/mc netto w zależności od godzin. Po 2 tygodniach możliwość otrzymania zaliczki. Umowa z firmą polską, płatności raz na miesiąc, podatek za pracę zapłacony w Danii, wykupione ubezpieczenie od nieszczęśliwy wypadków na miejscu pracy. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "malarz/piaskarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Hurup, Denmark
Jun, 09
We are looking for 2 earthwork / sewage workers in the north of Denmark near Hurup. Work from June 14 for a long period of time. 1 excavator operator is required, but also for construction / excavation work and 1 plumbing worker. Candidates must have experience in these positions, communicative knowledge of the English language and their own car. The gross rate of 160 DKK / h (flat rate), accommodation cost 100-150 DKK / week for a double / single room. 46 working hours per week. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "earth / sewage worker - Denmark". Szukamy 2 pracowników ziemno / kanalizacyjnych, na północy Danii k. Hurup. Praca od 14.06 na długi okres czasu. Potrzebny 1 operator koparki, jednakże także do prac ogólnobudowlanych/ziemnych oraz 1 pracownik do rur wodno-kanalizacyjnych. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie na tych stanowiskach, komunikatywna znajomość języka angielskiego i własne auto. Stawka 160 dkk/h brutto (stała stawka), zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/tydzień za pokój podwójny / pojedynczy. Tygodniowo 46 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "pracownik ziemno/kanalizacyjny - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Jun, 09
We are looking for 5 shuttering carpenters to work in Denmark, Odense. Work from 14.06. until around November. Employees are required to have a minimum of 3 years of work experience as a formwork carpenter, a car for a trip and knowledge of English are welcome. Work 50-60 hours a week, the rate of DKK 160.45 / h gross, bonuses offered + 50% and + 100% for overtime (allowances paid over 37 hours a week), accommodation and transport organized, paid - cost 881 DKK / week, deducted from salary. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. The company has already hired over 50 Polish employees who are currently working and need more people. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "shuttering carpenters to Odense". Szukamy 5 cieśli szalunkowych do pracy w Danii, Odense. Praca od 14.06. do około listopada. Wymagane od pracowników minimum 3-letnie doświadczeniem w pracy jako cieśla szalunkowy, mile widziane auto na wyjazd oraz znajomość języka angielskiego. Praca 50-60 godzin tygodniowo, stawka 160,45 dkk/h brutto, oferowane dodatki + 50% i + 100% za nadgodziny (dodatki płatne powyżej 37 godzin tygodniowo), zakwaterowanie i transport zorganizowane, odpłatne - koszt 881 dkk/tydzień, potrącane z wynagrodzenia. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Firma zatrudniła już ponad 50 polskich pracowników, którzy obecnie pracują i potrzebują więcej osób. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "cieśla szalunkowy do Odense" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Viborg, Denmark
Jun, 01
We are looking for 2steel fixers / concrete workers for Denmark, Viborg. Work from 07.06. for a long period of time. Experience required, one car for two people, communicative knowledge of the English language. Gross rate of 160 DKK / h, work 45 hours a week, accommodation cost 100-150 DKK / day. Contract with a Danish company on Danish terms. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 steel fixers / concrete workers to Denmark". Szukamy 2 zbrojarzy/betoniarzy do Danii, Viborg. Praca od 07.06. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie, jedno auto na dwie osoby, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 160 dkk/h brutto, praca po 45h tygodniowo, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 zbrojarzy/betoniarzy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Jun, 01
We are looking for 4 electricians to Denmark, k Aarhus. Work from 07.06. for a few months. Required experience, SEP qualifications, communicative knowledge of English with four electricians. The rate is 190 DKK / h gross, work 37 hours a week - you can work 45-50 hours a week, accommodation costs DKK 1050 / week for a single room or DKK 700 / week for a double room. Contract with a Danish company on Danish terms. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 electricians to Denmark". Szukamy 4 elektryków do Danii, k Aarhus. Praca od 07.06. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie, uprawnienia SEP, komunikatywna znajomość języka angielskiego u czterech elektryków. Stawka 190 dkk/h brutto, praca po 37h tygodniowo - można pracować po 45-50h tygodniowo, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy lub 700 dkk/tydzień za pokój podwójny. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 elektryków do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hirtshals, Denmark
Jun, 01
We are looking for 2 epoxy painters / sandblasters to Denmark, to work in the hall, next to the Hirtshals shipyard, for epoxy painting and coating, ship surface treatment, painting, cleaning. Work from 07.06. for a few months. Painters must have experience of working as industrial / shipyard painters, employees must have 1 car for 3 people, 1 person must speak communicative English. Starting work on March 25, work about 5 weeks or more, work 50-55 hours a week, salary 150 DKK / h gross, + SH + Feriepenge and tax refund next year (these 3 elements will add a total of about +5,000 DKK / month net) . Employment by a Danish company under Danish conditions. The company can provide accommodation for employees, single rooms, price is DKK 100 / day. Candidates interested in this job offer should send their applications to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject line: "industrial painters / sandblasters to Denmark". Poszukujemy 2 malarzy epoxy/piaskarzy do Danii, do pracy w hali, obok stoczni w Hirtshals, do malowania i powlekania epoxy, obróbki powierzchni statków, malowania, czyszczenia. Praca od 07.06. na kilka miesięcy. Malarze muszą mieć doświadczenie w pracy jako malarze przemysłowi/stoczniowi, pracownicy muszą mieć 1 samochód na 3 osoby, 1 osoba musi mówić komunikatywnie po angielsku. Rozpoczęcie pracy 25.03, praca ok 5 tygodni lub dłużej, praca 50-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, + SH + Feriepenge i zwrot podatku w przyszłym roku (te 3 elementy dadzą łącznie dodatkowo około +5000 dkk / miesiąc netto ). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Firma może zapewnić zakwaterowanie dla pracowników, pokoje jednoosobowe, cena 100 dkk /dzień. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "malarze przemysłowi / piaskarze do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Goteborg, Sweden
Jun, 01
We are looking for 2 employees to operate a machine for producing mesh fencing (metal) - Sweden, near Goteborg. Work 14.06. Permanently. The work consists in controlling the machine, setting what it is supposed to do, removing the net rolls and putting it in the right place in the warehouse, feeding and providing the raw material - wire in the rolls to the machine. A minimum of 6 months of experience in this work and communicative English are required. Rate of EUR 13 / h net, free accommodation, work 45-55 hours a week. A contract with a Swedish company on Swedish terms. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 employees for the fence mesh - Sweden". Szukamy 2 pracowników do obsługi maszyny produkującej siatki ogrodzeniowe (metalowe) - Szwecja, k. Goteborg. Praca 14.06. na stałe. Praca polega na kontroli maszyny, ustawianiu co ma robić, zdejmowanie rolek siatki i ułożenie jej w odpowiednim miejscu na magazynie, podawanie i zapewnienie surowca-drutu w krążkach do maszyny. Wymagane minimum 6 miesięczne doświadczenie w tej pracy oraz komunikatywny j. angielski. Stawka 13 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie, praca po 45-55 h tygodniowo . Umowa z firmą szwedzką na warunkach szwedzkich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 pracowników do siatki ogrodzeniowej - Szwecja". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Sonderborg, Denmark
Jun, 01
We are looking for 4 pavers to Denmark, two locations (mainly Sonderborg). Work 07.06. for a few months. Required experience, knowledge of English, a car is welcome for the trip. Gross rate of 160 DKK / h, work 45-55 hours a week, accommodation cost 100-150 DKK / day. In the second place of work, 2 pavers at a rate of 90 DKK / h net + free accommodation, work 50-55 hours a week. Contract with a Danish company on Danish terms. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 pavers to Denmark". Szukamy 4 brukarzy do Danii, dwie lokalizacje (głównie Sonderborg). Praca 07.06. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 160 dkk/h brutto, praca po 45-55h tygodniowo, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień. W drugim miejscu pracy 2 brukarzy ze stawką 90 dkk/h netto + bezpłatne zakwaterowanie, praca po 50-55h tygodniowo. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 brukarzy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Aarhus, Denmark
May, 31
We are looking for 2 electricians to Denmark, k Aarhus. Work from 03.06. or 07.06. for a few months. Required experience, SEP qualifications, communicative knowledge of English with both electricians. The rate is 190 DKK / h gross, work 37 hours a week, accommodation costs 1050 DKK / week for a single room or 700 DKK / week for a double room. Agreement with a Danish company on Danish terms. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 electricians to Denmark". Szukamy 2 elektryków do Danii, k Aarhus. Praca od 03.06. lub 07.06. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie, uprawnienia SEP, komunikatywna znajomość języka angielskiego u obu elektryków. Stawka 190 dkk/h brutto, praca po 37h tygodniowo, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy lub 700 dkk/tydzień za pokój podwójny. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 elektryków do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
rekrutacja@findworker.pl, Denmark
May, 31
We are looking for 1 steel fixer / concrete worker for Denmark, near Aarhus. Work from 02.06. for 4 weeks. Experience required, nice car, knowledge of English is not required. Gross rate of 180 DKK / h, work 50-56 hours a week, accommodation - 3500-4000 DKK / month. Agreement with a Danish company on Danish terms. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 steel fixer / concrete worker to Denmark". Szukamy 1 zbrojarza/betoniarza do Danii, k Aarhus. Praca od 02.06. na 4 tygodnie. Wymagane doświadczenie, mile widziane auto, znajomość języka angielskiego nie jest wymagana. Stawka 180 dkk/h brutto, praca po 50-56h tygodniowo, zakwaterowanie koszt 3500-4000 dkk/mc. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 zbrojarz /betoniarz do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Videbaek, Denmark
May, 19
We are looking for 2 carpenters to work in Denmark in Videbaek, work for a longer period, start on 24.05. Required experience and a car, knowledge of English from one carpenter. The rate of 170 DKK / h gross, paid accommodation cost 125 DKK / day, work 46-50 hours a week, contract with a Danish company on Danish conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "carpenter for Videbaek". Szukamy 2 stolarzy do pracy w Danii w Videbaek, praca na dłuższy okres czasu, start 24.05. Wymagane doświadczenie oraz auto, znajomość języka angielskiego u jednego stolarza. Stawka 170 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie koszt 125 dkk/dzień, praca po 46-50h tygodniowo, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "stolarz do Videbaek". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
May, 18
We are looking for 1 welder 135 to Denmark, Aalborg. Starting work on May 24, for about 4 weeks. Welding of balconies and stairs, black steel (groin and butt welding). Experience required, valid certificate at 135, communicative English and own car are welcome. The rate of 175 DKK / h gross, overtime above 37h a week is payable with the addition of +41 DKK / h, accommodation cost 4000 DKK / month Weekly 37-42 hours of work. A further project for a longer period than this company is likely for a gross rate of DKK 180 / h. Employment by a Danish company under Danish conditions, payments every 2 weeks, the Danish company also pays employees the SH and Feriepenge holiday bonus, and the employee receives a tax refund the following year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject line: "1 welder 135 to Denmark". Szukamy 1 spawacza 135 do Danii, Aalborg. Rozpoczęcie pracy 24.05, na około 4 tygodnie. Spawanie balkonów i schodów, stal czarna (spawanie pachwiny i doczołowe). Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat na 135, mile widziany komunikatywny j. angielski i własne auto. Stawka 175 dkk/h brutto, nadgodziny powyżej 37h tygodniowo płatne z dodatkiem +41 dkk/h, zakwaterowanie koszt 4000 dkk/mc. Tygodniowo 37-42 h pracy. Jest prawdopodobny dalszy projekt na dłuższy okres od tej firmy za stawkę 180 dkk/h brutto. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, firma duńska płaci pracownikom również dodatek świąteczny SH oraz Feriepenge, a w następnym roku pracownik otrzymuje zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "1 spawacz 135 do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Djursland, Denmark
May, 17
We are looking for 10 general ground workers to Denmark, Djursland. Starting work on May 24, for 3 years. Laying fiber optic cables in the ground. Required experience in earthworks, operating a mini excavator, own car is welcome for a trip, communicative English. Salary 160 DK / h gross + supplements for overtime + 50% + 100%, work 50-55 hours per week, paid accommodation (1050 DKK / week for a single room and 700 DKK / week for a double room). Employment by a Danish company under Danish conditions, payments every 2 weeks, the Danish company also pays employees the SH and Feriepenge Christmas bonus, and the employee receives a tax refund the following year. Rotations 4/1 or 5/2 or 6/2. Candidates interested in taking up employment, please send their application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "earthworks Denmark - Djursland". Szukamy 10 pracowników ziemnych do Danii, Djursland. Rozpoczęcie pracy 24.05, na 3 lata. Układaniu kabli światłowodowych w ziemi. Wymagane doświadczenie w pracach ziemnych, operowanie mini koparki, mile widziane własne auto na wyjazd, komunikatywny j. angielski. Wynagrodzenie 160 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny + 50% + 100%, praca po 50-55 h tygodniowo, zakwaterowanie odpłatne (1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy i 700 dkk/tydzień za pokój podwójny). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, firma duńska płaci pracownikom również dodatek świąteczny SH oraz Feriepenge, a w następnym roku pracownik otrzymuje zwrot podatku. Rotacje 4/1 lub 5/2 lub 6/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "prace ziemne Dania - Djursland". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Jutland, Denmark
May, 14
We are looking for 1 employee for gastronomy 12,500 PLN / month net for the so-called food trucks to Denmark, Jutland. Working from June for a long period of time. We are looking for a person who has gastronomic experience in the production of fast food, good English, own car is welcome. Diligence, communication and kindness required. A person has to be strong because he will be setting up a food truck every day. Work 11-12 hours a day (6 days a week), remuneration 90 DKK / h net + accommodation cost 100 DKK / day (single room). The average monthly salary is about PLN 12,500-13,000 net (depending on the number of hours worked) after deduction of accommodation costs. Contract with a Danish company, our long-term partner. We are looking for an available person who can work for a long time and be in Denmark for a long time, possible 8/2 rotations. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "1 employee for gastronomy for the so-called food trucks to Denmark". Poszukujemy 1 pracownika do gastronomii 12500 zł/mc netto do tzw food trucków do Danii, Jutlandia. Praca od czerwca na długi okres czasu. Szukamy osoby która ma doświadczenie gastronomiczne przy produkcji fastfoodów, dobry język angielski, mile widziane własne auto. Wymagana pracowitość, komunikatywność, życzliwość. Osoba musi być silna ponieważ będzie do ustawiania codziennie food truck. Praca po 11-12h dziennie (po 6 dni w tygodniu), wynagrodzenie 90 dkk/h netto + zakwaterowanie koszt 100 dkk/dzień (pokój pojedynczy). Średnie miesięczne wynagrodzenie ok 12500-13000 zł/mc netto (w zależności od ilości przepracowanych godzin) po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Kontrakt z firmą duńską, naszym wieloletnim partnerem. Szukamy osoby dostępnej, która może pracować długo i być na dłuższy czas w Danii, możliwe rotacje 8/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "1 pracownika do gastronomii do tzw food trucków do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
May, 14
We are looking for 2 painters / plasters to Denmark near Copenhagen. Working from now on for a long period of time. We require experience as a painter / putty, communicative knowledge of English, a car for a trip. Rate of 90 DKK / h net, free accommodation for a double room (single room 2500 DKK / month), work 50-60 hours a week. The distances from the accommodation to the workplace vary 20-75 km (various orders), the company reimburses the cost of fuel per km over 24 km from the accommodation to the workplace. Employment by a Polish company, payments once a month. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 painters / plasterers - Denmark". Szukamy 2 malarzy/szpachlarzy do Danii k. Kopenhagi. Praca od teraz na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenie jako malarz/szpachlarz, komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 90 dkk/h netto, bezpłatne zakwaterowanie dla pokoju podwójnego (pokój pojedynczy 2500 dkk/mc), praca po 50-60h tygodniowo. Odległości od zakwaterowania do miejsca pracy są różne 20-75 km (różne zlecenia), firma zwraca koszt paliwa za km powyżej 24 km od zakwaterowania do miejsca pracy. Zatrudnienie przez firmę polską, płatności raz w miesiącu. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 malarzy/szpachlarzy- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Hirtshals, Denmark
May, 12
We are looking for 3 - 4 industrial painters to Denmark, to work in the hall, next to the shipyard in Hirtshals, for painting and epoxy coating, ship surface treatment, painting, cleaning. Work from May 17 or May 19. Painters must have experience working as industrial / shipyard painters, employees must have 1 car for 3 people, 1 person must speak communicative English. Starting work on March 25, work about 5 weeks or more, work 50-55 hours a week, salary 150 DKK / h gross, + SH + Feriepenge and tax refund next year (these 3 elements will add a total of about +5,000 DKK / month net) . Employment by a Danish company under Danish conditions. The company can provide accommodation for employees, single rooms, price is DKK 100 / day. Candidates interested in this job offer should send their applications to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject line: "industrial painters to Denmark". Poszukujemy 3 - 4 malarzy przemysłowych do Danii, do pracy w hali, obok stoczni w Hirtshals, do malowania i powlekania epoxy, obróbki powierzchni statków, malowania, czyszczenia. Praca od 17.05 lub 19.05. Malarze muszą mieć doświadczenie w pracy jako malarze przemysłowi/stoczniowi, pracownicy muszą mieć 1 samochód na 3 osoby, 1 osoba musi mówić komunikatywnie po angielsku. Rozpoczęcie pracy 25.03, praca ok 5 tygodni lub dłużej, praca 50-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, + SH + Feriepenge i zwrot podatku w przyszłym roku (te 3 elementy dadzą łącznie dodatkowo około +5000 dkk / miesiąc netto ). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Firma może zapewnić zakwaterowanie dla pracowników, pokoje jednoosobowe, cena 100 dkk /dzień. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "malarze przemysłowi do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku