Job Board

k. Dordrecht, Netherlands
May, 22 new
We are looking for 1 grinder / fitter to the Netherlands, near Dordrecht. Work from 27.05. or 03.06 for a longer period of time. Work in a company where pipelines are welded and assembled. The work is in the hall. It would be the employee's duty to grind the pipes, or help with assembly. Knowledge of the language is not obligatory, required driving license - welcome car and VCA. Work at 40 hours is 430 euros net with holiday money (overtime on weekdays and on Saturdays). Free accommodation (on unpaid days free accommodation is charged). A single room with internet in Dordrech (about 20 km to the place of work). If you are interested, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with annotation: "grinder / fitter - Holland". Szukamy 1 szlifierza / montera do Holandii, k. Dordrecht. Praca od 27.05. lub 03.06 na dłuższy okres czasu. Praca w firmie gdzie są spawane i montowane rurociągi. Praca jest na hali. Obowiązkiem pracownika byłoby szlifowanie rur, ewentualnie pomoc w montażu. Znajomość języka nie jest obowiązkowa, wymagane prawo jazdy - mile widziane auto oraz VCA. Praca przy 40 godz to 430 euro netto z pieniędzmi wakacyjnymi (Nadgodziny w tygodniu i w soboty). Bezpłatne zakwaterowanie (w niezaplanowane dni wolne zakwaterowanie jest odpłatne). Pokój jednoosobowy z internetem w miejscowości Dordrech (około 20 km do miejsca pracy). Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: " szlifierz / monter - Holandia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Smålandsstenar, Sweden
May, 21 new
We are looking for 1 electrician to Sweden, Smålandsstenar (60 km from Goteborg). Work from 27.05. for 8 months or longer. Required experience as an electrician, SEP certificate. Communicative English and one car for two electricians. Payment 13 EUR / h net (17 EUR/h if self employment), weekly 50-60 hours of work. Free accommodation. Rotation plans 4/2 or 6/2 or 8/2 rotation possible. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line email: "electrician to Sweden". Szukamy 1 elektryka do Szwecji, Smålandsstenar (60 km od Goteborg). Praca od 27.05. na 8 miesięcy lub dłużej. Wymagane doświadczenie jako elektryk (praca przy instalacji mechaniki do bram), uprawnienia SEP, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto. Płatność 13 EUR/h netto przy zatrudnieniu (17 EUR/h jeśli osoba jest na własnej działalności), tygodniowo po 50-60 h pracy. Zakwaterowanie bezpłatne. Możliwe rotacje 4/2 6/2 lub 8/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "elektryk do Szwecji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
May, 21 new
We are looking for 6 workers for facade puds - Denmark, Copenhagen. Work from 27.05. for 3 months or longer. The employee must have experience in construction works, knowledge of English and criminal record are welcome. Salary 150 dkk / h gross + diet 509 dkk / day net, work after 37-43 h weekly (4 days work week) + free accommodation in the vicinity of Copenhagen for working days (ie for Friday, Saturday and Sunday accommodation will be payable). On-site organized transport to work. Employment by a Danish company on Danish terms. Payments every 2 weeks. Those interested, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the theme: "facade fitter - Denmark". Szukamy 6 monterów fasad, kładzenie styropianu, tynkowanie - Dania, Kopenhaga. Praca od 27.05. na 3 miesiące lub dłużej. Pracownik musi mieć doświadczenie w pracach budowlanych, mile widziana znajomość języka angielskiego oraz niekaralność. Wynagrodzenie 150 dkk/h brutto+ dieta 509 dkk/dzień netto, praca po 37-43 h tygodniowo (4 dniowy tydzień pracy) + bezpłatne zakwaterowanie w okolicach Kopenhagi na czas dni pracy (czyli za piątek, sobotę i niedzielę zakwaterowanie będzie odpłatne). Na miejscu zorganizowany transport do pracy. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "monter fasad - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
May, 20
We are looking for 2 hullsplaters for the repair yard in Denmark, Skagen. Repair of old ships. Work from 23.05. for a longer period of time. The employee must have at least 4 years of experience working in repair shipyards. Salary 165 dkk / h gross, work after 55-57 h per week. Paid accommodation - 375 dkk / week). Employment by a Danish company on Danish terms. Payments every 2 weeks. Those interested, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the topic: "a hull fitter - Denmark". Szukamy 2 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, Skagen. Naprawy starych statków. Praca od 23.05. na dłuższy okres czasu. Pracownik musi mieć minimum 4 letnie doświadczenie w pracy w stoczniach remontowych. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 55-57 h tygodniowo. Odpłatne zakwaterowanie - 375 dkk/tydzień). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "monter kadłubów - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rendsburg, Germany
May, 15
We are looking for 8 fitters aluminium to build catmarans to Germany, Rendsburg. Work from 21.05. until the end of 2019. Work in halls on rubble, daily changes. The fitters must have experience in working with aluminum. Communicative English skills required, welcome own car. Rate 176 dkk / h gross, Sunday rate 247.95 dkk / h gross, cost of accommodation 135 dkk / day. Work 12 hours a day, 6-7 days a week (11.5 hours payable). The average monthly salary will be about PLN 15,500 / month net, after deducting the cost of accommodation. Candidates interested in taking up employment, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "8 aluminum fitters - Germany". Szukamy 8 monterów aluminium do budowy katamaranów do Niemiec, Rendsburg. Praca od 21.05. do końca roku 2019. Praca w halach na katamaranie, zmiany dzienne. Monterzy muszą mieć doświadczenie w pracy z aluminium. Wymagana komunikatywna znajomość angielskiego, mile widziane własne auto. Stawka 176 dkk/h brutto, niedziela stawka 247,95 dkk/h brutto, koszt zakwaterowania 135 dkk / dzień. Praca po 12 godzin dziennie, 6-7 dni w tygodniu (11,5 godziny płatne). Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniesie około 15.500 PLN /mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "8 monterów aluminium - Niemcy". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fredercia, Denmark
May, 14
We are looking for 20 PCV pipe fitters for cables in datacenter in Denmark in Fredericia. Work from the beginning of June for 6-8 months. Required experience with PVC plastic pipes, welcome experience in sewerage works or as a plumber and communicative English and own car. Rate 155 dkk / h gross, accommodation 100-150 dkk / day, weekly 46-52 h of work. Average salary 9,500-10,000 PLN / month net after deduction of accommodation costs + Feriepenge and SH refunds tax refund. Rotations 4/1 or 6/2. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up employment, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "20 fitters for PVC pipes to Denmark". Szukamy 20 monterów do rur PCV do kabli, praca w Danii w Fredercia. Praca od początku czerwca na 6-8 miesięcy. Wymagane doświadczenie przy rurach PCV plastik, mile widziane doświadczenie przy pracach kanalizacyjnych lub jako hydraulik oraz komunikatywny j. angielski i własne auto. Stawka 155 dkk/h brutto, zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień, tygodniowo 46-52 h pracy. Średnie wynagrodzenie 9.500-10.000 zł/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania + dodatki Feriepenge i SH zwrot podatku. Rotacje 4/1 lub 6/2. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "20 monterów do rur PCV do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kalundborg, Denmark
May, 13
We are looking for 6-10 welders 111/136 to Denmark, Kalundborg. Work from 20.05. for 6 weeks. Candidates must have experience as a welder, have a valid welding certificate. Communication skills required in English (safety training in English at the beginning), your own car is welcome. St rate 22 eur / h gross, paid accommodation (cost 100 eur / week), weekly 60-70 h work. Candidates interested in taking up the job, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the subject "welder 111/136 to Denmark". Szukamy 6-10 spawaczy 111/136 do Danii, Kalundborg. Praca od 20.05. na 6 tygodni. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako spawacz, posiadać ważny certyfikat spawalniczy. Wymagana komunikatywna znajomość angielskiego (szkolenie safety po angielsku na początek), mile widziane własne auto. Stawka 22 eur/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (koszt 100 eur/tydzień), tygodniowo 60-70 h pracy. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "spawacz 111/136 do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Eura, Finland
May, 13
<div class="tlid-input input"> We are looking for 2 welders 131/141 stainless steel for Finland, Eura. Work from 27.05 for 3-4 months. Welding elements for the kitchen (stainless steel) tops, porecze. Required valid certificate 141 or 131 for stainless steel, communicative English in 1 person. Work 50-55 h per week, pay approximately 13-13,5 EUR / h net, free accommodation (close to the workplace), first flight at the expense of the employer (the employee himself buys a ticket and the company will reimburse the costs for the first salary). The average monthly salary is approximately PLN 12,000-12,500 / month net. 6/2 or 8/2 rotation. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic: "2 welders 131/141 to Finland".</div> <div class="tlid-input input"> Szukamy 2 spawaczy 131/141 stal nierdzewna do Finlandii, Eura. Praca od 27.05 na 3-4 miesiące. Spawanie elementów do kuchni (stal nierdzewna) blaty, poręcze. Wymagany ważny certyfikat 141 lub 131 na stal nierdzewną, komunikatywny j. angielski u 1 osoby. Praca po 50-55 h tygodniowo, wynagrodzenie ok 13-13,5 EUR/h netto, zakwaterowanie bezpłatne (blisko miejsca pracy), pierwszy przelot na koszt pracodawcy (pracownik sam kupuje bilet a firma zwróci koszty przy pierwszym wynagrodzeniu). Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi ok 12.000-12.500 zł/mc netto. Rotacje 6/2 lub 8/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "2 spawaczy 131/141 do Finlandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku </div>
Smålandsstenar, Sweden
May, 11
We are looking for 1 electrician to Sweden, Smålandsstenar (60 km from Goteborg). Work from 15.05. for 8 months or longer. Required experience as an electrician, SEP certificate. Communicative English and one car for two electricians. Payment 13 EUR / h net (17 EUR/h if self employment), weekly 50-60 hours of work. Free accommodation.  Rotation plans 4/2 or 6/2 or 8/2 rotation possible. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line email: "electrician to Sweden". Szukamy 1 elektryka do Szwecji, Smålandsstenar (60 km od Goteborg). Praca od 15.05. na 8 miesięcy lub dłużej. Wymagane doświadczenie jako elektryk (praca przy instalacji mechaniki do bram), uprawnienia SEP, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto. Płatność 13 EUR/h netto pzy zatrudnieniu (17 EUR/h jeśli osoba jest na własnej działalności), tygodniowo po 50-60 h pracy. Zakwaterowanie bezpłatne. Możliwe rotacje 4/2 6/2 lub 8/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "elektryk do Szwecji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Svendborg, Skagen, Denmark
May, 10
We are looking for 3 hull fitters for 2 repair shipyards in Denmark - repairs of old ships. First work in a shipyard in Svendborg (for 3-4 weeks) then in Skagen (work for a longer period of time). The employee must have at least 4 years of experience working in repair shipyards. Salary 165 dkk / h gross, work after 60-70 h per week - in Svendbor, 55-57 h per week in Skagen. Paid accommodation (Svendborg cost 100 dkk / day, Skagen - 375 dkk / week). Employment by a Danish company on Danish terms. Payments every 2 weeks. If you are interested, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject: "ship hull fitter shipyards Denmark". Szukamy 3 monterów kadłubów do 2 stoczni remontowych w Danii - naprawy starych statków. Najpierw praca w stoczni w Svendborg (na 3-4 tygodnie) następnie w Skagen (praca na dłuższy okres czasu). Pracownik musi mieć minimum 4 letnie doświadczenie w pracy w stoczniach remontowych. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 60-70 h tygodniowo - w Svendbor, 55-57 h tygodniowo w Skagen. Odpłatne zakwaterowanie (Svendborg koszt 100 dkk/dzień, Skagen - 375 dkk/tydzień). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "monter kadłubów stocznie Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hvide Sande, Denmark
May, 08
We need 2 welders of 131 aluminum fitters to work in Denmark, Hvide Sande. Work from 13.05. for a long period of time. Applicants must have experience as a welder and fitter, have a valid welding certificate. Communicative English skills required, welcome own car. Stawka 165 dkk / h gross, paid accommodation (cost 100 dkk / day), weekly 60-70 h work. 4/2 or 6/2 rotation. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up employment, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "welder - fitter to Denmark". Potrzebujemy 2 spawaczy 131 - monterów do aluminium do pracy w Danii, Hvide Sande. Praca od 13.05. na długi okres czasu. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako spawacz i monter, mieć ważny certyfikat spawalniczy. Wymagana komunikatywna znajomość angielskiego, mile widziane własne auto. Stawka 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (koszt 100 dkk/dzień), tygodniowo 60-70 h pracy. Rotacje 4/2 lub 6/2. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "spawacz - monter do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Lappeenranta, Finland
May, 06
We are looking for 4-5 welders 136/138 to Finland, Lappeenranta. Welding of steel constructions. Departure on Thursday 09.05., Work on 6-8 months. Required experience, valid welding certificate, communicative knowledge of English. Work after 52-56 h per week, pay approximately 13-13.5 EUR / h net, free accommodation, first flight at the company's expense (the employee himself buys a ticket to Turku and the company will reimburse the costs for the first salary). The average monthly salary is approximately PLN 12,500 / month net or more. Rotations 6/2. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "4-5 welders 136/138 to Finland". Szukamy 4-5 spawaczy 136/138 do Finlandii, Lappeenranta. Spawanie konstrukcji stalowych. Wylot w czwartek 09.05. praca na 6-8 mcy. Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat spawalniczy, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 52-56 h tygodniowo, wynagrodzenie ok 13-13,5 EUR/h netto, zakwaterowanie bezpłatne, pierwszy przelot na koszt firmy (pracownik sam kupuje bilet do Turku i firma zwróci koszty przy pierwszym wynagrodzeniu). Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi ok 12.500 zł/mc netto lub więcej. Rotacje 6/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "4-5 spawaczy 136/138 do Finlandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
near Esbjerg, Denmark
May, 01
We need 2 welders 136/138 - fitters for work near Esbjerg in Denmark. Work on welding, blacksmith work or other work. Work from 06/05 for 2-3 months. Candidates must have experience as a welder /blacksmith, must have valid certificates 136/138, they must speak good / communicative in English, their own car is welcome. Stawka 160 dkk / h gross, paid accommodation (cost 100 dkk / day), weekly 46-50 hours of work. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up a job please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "welder 136/138 Denmark". Potrzebujemy 2 spawaczy 136/138 - monterów do pracy niedaleko Esbjerg w Danii. Praca przy spawaniu, przy przygotowaniu stali i innych pracach. Praca od 06.05 na 2-3 miesiące. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako spawacz 136/138, muszą mówić dobrze/komunikatywnie po angielsku, mile widziane własne auto. Stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (koszt 100 dkk/dzień), tygodniowo 46-50 h pracy. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "spawacz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
May, 01
We are looking for 2 pipefitters to Denmark, Odense for laying and installing plastic pipes under trams lines. Start 06.05,  job for 4-6 weeks. Candidiates must have experice as pipefitters with plastic pipes(hydraulics), one must speak communicative English. Job for 46-50 hours per week, salary 165 dkk/h brutto, accommodation cost 100 dkk/day, hiring by Danish company on Danish basis, payslips every 2 weeks. Candidates interested in this job please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "pipefiters to Odense" Szukamy 2 monterów rur do kładzenia i instalacji rur kanalizacyjnych plastikowych pod liniami tramwajowymi w Danii w mieście Odense. Start pracy 06.05, praca na 4-6 tygodni. Kandydaci do pracy muszą mieć doświadczenie jako monterzy rur, w tym rur plastik (rury kanalizacyjne, średnice 110-315 mm), jedna osoba musi mówić komunikatywnie po angielsku, wymagane jedno auto na 2 osoby. Praca po 46-50h tygodniowo, wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, płatne dodatki Feriepenge oraz SH, zakwaterowanie koszt 100 dkk/dzień, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacje na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "monterzy rur kanalizacyjnych do Odense" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Apr, 29
We are looking for 2 welders 136/138 in Denmark, a shipyard in Skagen. Work from 02.05. , the opportunity to work longer. Ship repairs. Minimum 3 years shipbuilding experience required, communicative English skills and own car are welcome. Salary 165 dkk / h gross, accommodation paid by employees (cost 375 dkk / week, deducted from wages). Work after 55-57 h per week. Rotations 4/2. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject of the email: "2 welders 136/138 to Skagen". Szukamy 2 spawaczy 136/138 w Danii, stocznia w Skagen. Praca od 02.05. , możliwość pracy na dłużej. Remonty statków. Wymagane minimum 3 letnie doświadczenie stoczniowe, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własny samochód. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 375 dkk/tydzień, potrącany z wynagrodzenia). Praca po 55-57 h tygodniowo. Rotacje 4/2. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "2 spawaczy 136/138 do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Apr, 29
We are looking for oneplasterer/tiler to Denmark, Aarhus. Work from 02.05. for 2-3 weeks. Required experience, communicative knowledge of English and a car for a trip. Stawka 150 dkk / h bruttp, 46 h per week, accommodation can be arranged. Danish contract on Danish conditions. Candidates interested in taking up a job, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotated email subject: "plasterer/tiler Denmark". Szukamy 1 szpachlarz / kafelkarza do Danii, Aarhus. Praca od 02.05. na 2-3 tygodnie. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 150 dkk/h brutto, 46 h tygodniowo, możliwość zorganizowania zakwaterowania. Umowa duńska na warunkach duńskich.Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "szpachlarz/kafelkarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Smålandsstenar, Sweden
Apr, 29
We are looking for 2 electricians to Sweden, Smålandsstenar (60 km from Goteborg). Work from 06.05. for 8 months or longer. Required experience as an electrician, SEP entitlements, self-employment. Communicative English and one car for two electricians. Payment 13 EUR / h net , weekly 50-60 hours of work. Free accommodation.  4/2 6/2 or 8/2 rotation possible. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line email: "electrician to Sweden". Szukamy 2 elektryków do Szwecji, Smålandsstenar (60 km od Goteborg). Praca od 06.05. na 8 miesięcy lub dłużej. Wymagane doświadczenie jako elektryk, uprawnienia SEP. Komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz jedno auto na dwóch elektryków. Płatność 13 EUR/h netto, tygodniowo 50-60 h pracy. Zakwaterowanie bezpłatne. Możliwe rotacje 4/2 6/2 lub 8/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "elektryk do Szwecji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Maastricht, Netherlands
Apr, 19
We are looking for 2-4 platerboard fitters / plasterers to Holland, near Maastricht. Work from 24.04. to 24.04. for a few months, if the person will work for a long time. Required at least 5 years of experience, communicative knowledge of English or German and your own car. Remuneration approx. 480.00 Euro/week with insurance and accommodation. Candidates interested in taking up a job should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of the email: "platerboard fitters / plasterers for the Netherlands". Szukamy 2-4 monterów karton-gips / szpachlarzy do Holandii, k. Maastricht. Praca od 24.04. na na kilka miesięcy, jeśli osoba się sprawdzi to praca na długo. Wymagane przynajmniej 5 lat doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego oraz własny samochód. Wynagrodzenie około 480,00 euro / tygodniowo z ubezpieczeniem i zakwaterowaniem. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "monter k/g - szpachlarz do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Svendborg, Denmark
Apr, 17
We are looking for 12 hull fitters for a shipyard in Denmark, Svendborg. Work from 01.05. for 3-4 weeks. Required shipbuilding experience, communicative English language skills and own car are welcome. Wages 165 dkk/h gross, accommodation payable by employees (cost 100 dkk/day, deducted from wages). Work after 70-77 hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up employment should send their application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of the email: "12 hull fitters for Svenborg". Szukamy 12 monterów kadłubów do stoczni w Danii, Svendborg . Praca od 01.05. na 3-4 tygodnie. Wymagane doświadczenie stoczniowe, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własny samochód. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 100 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Praca po 70-77 h tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "12 monterów kadłubów do Svenborg". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Randers, Denmark
Apr, 15
We need 2 welders 136/138 - fitters for work at Randers in Denmark. Work on welding, assembly or other work. Work from 25/04 for 3-4 months. Candidates must have experience as a welder and fitter, they must speak good / communicative in English, their own car is welcome. Stawka 158 dkk / h gross, paid accommodation (cost 130 dkk / day), weekly 46 hours of work. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up a job please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "welder - fitter to Randers". Potrzebujemy 2 spawaczy 136/138 - monterów do pracy w Randers w Danii. Praca przy spawaniu, przy montażu lub innych pracach. Praca od 25.04 na 3-4 miesiące. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako spawacz i monter, muszą mówić dobrze/komunikatywnie po angielsku, mile widziane własne auto. Stawka 158 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (koszt 130 dkk/dzień), tygodniowo 46 h pracy. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "spawacz - monter do Randers". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.