Job Board

Ciudad Real, Spain
Mar, 26 new
We are looking for 10 welders 136/138 to work in Spain in Ciudad Real, 100 km from Madrid. Welding of transport structures to wind towers, working for a longer period of time (max. 1 year). Start in early April or after Easter. Welders must have a valid welding certificate 136/138 ISO and a minimum of 5 years welding experience 136/138, communicative/good English is welcome. Work after 10 hours a day, 200 hours a month, possible rotations of 6/2. Welders will use welding machines brand Fronious so preferred candidates with experience in working with this equipment. Remuneration 14 EUR/h net, free accommodation (single rooms). Employees must first go to Romania Cluj-Napoca (transport to Romania at the expense of the employees, accommodation will be organized) in order to do health and safety training to sign contracts (2-3 days). Then there will be a transport to Spain. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: 10 welders 136/138 to Spain". Szukamy 10 spawaczy 136/138 do pracy w Hiszpanii w Ciudad Real, 100 km od Madrytu. Spawanie konstrukcji transportowych do wież wiatrowych, praca na dłuższy okres czasu (max. 1 rok). Start początek kwietnia lub po świętach wielkanocnych. Spawacze muszą mieć ważny aktualny certyfikat spawalniczy 136/138 ISO i mieć minimum 5 letnie doświadczenie w spawaniu 136/138, mile widziany komunikatywny/dobry j. angielski. Praca po 10h dziennie, 200h miesięcznie, możliwe rotacje 6/2. Spawacze będą używać spawarek marki Fronious zatem preferowani kandydaci z doświadczeniem w pracy tym sprzętem. Wynagrodzenie 14 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze). Pracownicy muszą najpierw pojechać do Rumunii Cluj-Napoca (transport do Rumunii koszt po stronie pracowników, zakwaterowanie będzie zorganizowane) w celu zrobienia szkoleń bhp podpisania umów (2-3 dni). Następnie stamtąd będzie zorganizowany transport do Hiszpanii. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: 10 spawaczy 136/138 do Hiszpanii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
LEMPÄLÄÄ, Finland
Mar, 22
We are looking for 1 welder / fitter to Finland, LEMPÄLÄÄ. Working with steel structures until the end of the year. Candidates must have experience as a welder 135 and fitter, a valid welding certificate. Communicative knowledge of English. Rate of 11.25-11.50 euro/net hour. Free accommodation free air ticket. Work 45 - 55 hours per week, Finnish contract employment under Finnish conditions. Monthly salary 8500-10500 PLN/month net. Candidates interested in this job offer should send an application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "Welder - fitter Finland". Szukamy 1 spawacza / montera do Finlandii, LEMPÄÄLÄ. Praca z konstrukcjami stalowymi do końca roku. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako spawacz 135 i monter, ważny certyfikat spawalniczy. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 11,25-11,50 euro/godzinę netto. Bezpłatne zakwaterowanie bezpłatny bilet lotniczy. Praca 45 - 55 godzin tygodniowo, zatrudnienie na umowę fińską na warunkach fińskich. Miesięczne wynagrodzenie 8500-10500 PLN/miesiąc netto. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "spawacz - monter Finlandia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Give, Denmark
Mar, 21
We are looking for 2 fitters/blacksmiths/mechanics to work in Denmark, Give. Job for long term with mounting wind-towers, work with cutting out and mounting frames in wind towers, making steel constructions for windtowers, making internals in windtowers. Candidates must have experience in working with wind-towers 4-5 years as fitters and welders, work with cut torch flame holes etc. Good if speak communicative English and have a car. Salary 165 dkk/h brutto, accommodation paid 100 dkk/day dedcuted from salary. Work 55 hours per week, job for long term, hiring by Danish company on Danish basis, salaries paid every 2 weeks. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: " windtowers fitters/blacksmiths to windtowers". Szukamy 2 monterów/kowali/mechaników do pracy w Danii, Give. Długoterminowe zlecenie z montażem wież wiatrowych, praca z wycinaniem i ramami montażowymi w wieżach wiatrowych, wykonywanie konstrukcji stalowych dla wiatraków, wykonywanie elementów wewnętrznych w wiatrakach. Kandydaci muszą mieć doświadczenie w pracy z wieżami wiatrowymi przez 4-5 lat jako monterzy i spawacze, wycinanie palnikiem otworów w konstrukcjach itp. Dobrze, jeśli kandydat mówi po angielsku i ma samochód. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie wypłacone 100 dkk/dzień odliczone od wynagrodzenia. Praca 55 godzin tygodniowo, praca długoterminowa, zatrudnienie na umowę duńską na warunkach duńskich, wynagrodzenie wypłacane co 2 tygodnie. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "monterzy wież wiatrowych/kowali do wież wiatrowych". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Turku, Finland
Mar, 21
We are looking for 8 hullsplaters to shipyard in Finland, Turku, job for 3-4 months. Start of work 27-28.03, work in shipyard, with new ships, part manufacturing, cutting different kinds of steel profiles with gas torch. Job 50-55 hours per week. Candidates must have experience as fitters- shipbuilders, must be good in reading technical drawings, good is speak communicative English. Salary 14,5 EUR/h brutto (netto in first months for workers who did not yet work this year in Finland about 13-13,5 EUR/h nett0), free accommodation (double rooms), 1st flight free for workers - workers will be given back cost of 1st flight in first salary. Monthly avarage salary is about 11.000 - 12.000PLN/month netto. Candidates interested in this job please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "platers to Finland" Szukamy 8 monterów konstrukcji stalowych/monterów kadłubów do stoczni w Finlandii, Turku, praca na 3-4 miesiące. Rozpoczęcie pracy 27-28.03, praca w stoczni, z nowymi statkami, produkcja części, cięcie różnego rodzaju profili stalowych z palnikiem gazowym. Praca 50-55 godzin tygodniowo. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako monterzy- stoczniowcy, muszą być dobrzy w czytaniu rysunków technicznych, dobrze jeśli kandydat mówi komunikatywnie po angielsku. Wynagrodzenie 14,5 EUR/h brutto (netto w pierwszych miesiącach dla pracowników, którzy nie pracowali jeszcze w tym roku w Finlandii około 13-13,5 EUR/h netto), bezpłatne zakwaterowanie (pokoje dwuosobowe), 1-szy bezpłatny lot dla pracowników - pracownicy otrzymają zwrot kosztów 1-go lotu w pierwszym wynagrodzeniu. Średnia miesięczna pensja wynosi około 11.000 - 12.000 PLN/mc netto. Kandydatów zainteresowanych tą pracą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z anotacją tematyczną: "monter do Finlandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Ismaning, Meßkirch, Tettnang, Germany
Mar, 18
We are looking for 3 plumbers for Germany - Ismaning, Meßkirch, Tettnang. Work from 20.03. for several months, sanitary installations. We require experience as a plumber, car. Knowledge of the German language. Work after 40 - 50 hours a week or more. Salary 11-12 EUR/h net, free accommodation (15-20 km from the place of work). If the employee resigns from accommodation, the rate is 14-15 EUR/h net. Employment by a German company on German terms and conditions. If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 plumbers for Germany". Szukamy 3 hydraulików do Niemiec- Ismaning, Meßkirch, Tettnang. Praca od 20.03. na kilka miesięcy, instalacje sanitarne. Wymagamy doświadczenia jako hydraulik, auto. Znajomość języka niemieckiego. Praca po 40 - 50 h tygodniowo lub więcej. Wynagrodzenie 11-12 EUR/h netto , bezpłatne zakwaterowanie (15-20 km od miejsca pracy). Jeśli pracownik rezygnuje z zakwaterowania stawka wynosi 14-15 Eur/h netto. Zatrudnienie przez firmę niemiecką na warunkach niemieckich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 hydraulików do Niemiec". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Linden, Germany
Mar, 18
We are looking for 1 electrician to Germany, Linden. Work from 20.03. for several months. We require experience in working as an electrician, auto. Knowledge of the German language. Work after 40 - 50 hours a week or more. Salary 11-12 EUR/h net, free accommodation (15-20 km from the place of work). Employment by a German company on German conditions. If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 electrician to Germany". Szukamy 1 elektryka do Niemiec, Linden. Praca od 20.03. na kilka miesięcy. Wymagamy doświadczenia w pracy jako elektryk, auto. Znajomość języka niemieckiego. Praca po 40 - 50 h tygodniowo lub więcej. Wynagrodzenie 11-12 EUR/h netto , bezpłatne zakwaterowanie (15-20 km od miejsca pracy). Zatrudnienie przez firmę niemiecką na warunkach niemieckich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 elektryk do Niemiec". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Mar, 18
We are looking for 4 hulls platers for the repair shipyard in Denmark, Skagen. Start of work 21.03.-25.03. possible work for a long period of time. Work on the repair of old ships in the shipyard, cutting, assembling, superstructure, inserting new sections, straightening, grinding. Required experience in ship repairs (repair shipyards), basic knowledge of English required, your own car is welcome. Work after 55-57 hours a week, rotation according to plan 4/2 or 5/2 or 6/2. 165,5 dkk/h gross, accommodation paid by employees (cost 375 dkk/week, deducted from the salary). Average monthly net wage per hand after deduction of accommodation costs is about 12,000-12,500 PLN/mc net. Employment by a Danish company on Danish conditions (payments every 2 weeks with payslips, insurance, in addition to the salary + Feriepenge,). Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of the email: "4 hull fitters for Skagen". Szukamy 4 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Początek pracy 21.03.-25.03. możliwa praca na długi okres czasu. Praca przy remontach starych statków w stoczni, cięcie, montowanie, nadbudówki, wstawianie nowych sekcji, prostowanie, szlifowanie. Wymagane doświadczenie przy remontach statków (stocznie remontowe), wymagana podstawowa znajomość języka angielskiego, mile widziany własny samochód. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 375 dkk/tydzień, potrącany z wynagrodzenia). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 12.000-12.500 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, ). Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "4 monterów kadłubów do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Rotterdam, Netherlands
Mar, 15
We are looking for 1 supervisor for the Netherlands / Rotterdam (2 projects). Work for 6 months. The candidate must have experience in ultrasonic UT surveillance. Good knowledge of English is required. Rate of 38 EUR/h gross, approx. 4000-5000 EUR mc / net, accommodation on the employee's side. Transportation on site (the company gives a bus). Employment by a Dutch company on Dutch conditions. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject matter: "Supervisor - the Netherlands". Szukamy 1 supervisora do Holandii / Rotterdam (2 projekty). Praca na 6 miesięcy. Kandydat musi posiadać doświadczenie w nadzorze UT ultradźwięki. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 38 EUR/h brutto, ok 4000-5000 EUR mc / netto, zakwaterowanie po stronie pracownika. Transport na miejscu (firma daje busa). Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "supervisor - Holandia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Split, Croatia
Mar, 14
We are looking for 6 hulls-platers to Croatia, Split. Work in the shipyard since May for a longer period of time. Required experience, welding certificates, knowledge of English and auto on the go. Salary 13,5 EUR/h net + free accommodation, work 55-60 hours a week. Employment by a Slovak company on Slovak conditions. Candidates interested in taking up a job should send their application to the address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "6 hulls-platers to Croatia". Szukamy 6 monterów kadłubów do Chorwacji, Split. Praca w stoczni od maja na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Wynagrodzenie 13,5 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie, praca po 55-60 h tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę słowacką na warunkach słowackich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "6 monterów kadłubów do Chorwacji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Split, Croatia
Mar, 14
We are looking for 10 welders 136/138 to Croatia, Split. Work in the shipyard since May for a longer period of time. Required experience, welding certificates, knowledge of English and auto on the go. Salary 13,5 EUR/h net + free accommodation, work 55-60 hours a week. Employment by a Slovak company on Slovak conditions. Candidates interested in taking up a job should send their application to the address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "10 welders 136/138 to Croatia". Szukamy 10 spawaczy 136/138 do Chorwacji, Split. Praca w stoczni od maja na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Wynagrodzenie 13,5 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie, praca po 55-60 h tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę słowacką na warunkach słowackich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "10 spawaczy 136/138 do Chorwacji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Esbjerg, Denmark
Mar, 13
We are looking for 4 welders 136/138 for offshore construction in Denmark, Esbjerg. Start of work on 18.03.2019 for a long period of time. Frequent checks for X-rays. Required experience in offshore constructions, 150 mm thick steels, welding certificates, English language skills and auto on the go. Salary 165 dkk/h gross, work after 60 hours per week, paid accommodation 100 dkk/day (single rooms). Rotation 4/1, employment by a Danish company on Danish terms, payment every 2 weeks. If you are interested in taking up a job, please send your application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "4 welders - offshore constructions - Denmark". Szukamy 4 spawaczy 136/138 do konstrukcji offshore w Danii, Esbjerg. Rozpoczęcie pracy 18.03.2019 na długi okres czasu. Częste sprawdzenia pod rentgen. Wymagane doświadczenie przy konstrukcjach offshore, grube stale 150 mm, certyfikaty spawalnicze, mile widziana znajomość języka angielskiego i auto na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 60 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokoje pojedyncze). Rotacje 4/1, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "4 spawaczy - konstrukcje offshore - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
eastern Zealand, Denmark
Mar, 11
We are looking for 1 supervisor for Denmark/East Zealand. Work from May 1 per year. Supervisor must be able to manage 15-20 men and be responsible for daily tasks / coordination, customer contact. The candidate must have experience in the management and work of blacksmiths, welders, pipe fitters, preferably as if he had 5-10 years of experience. The candidate must be familiar with HSE, health and safety regulations and check whether they are followed by everyone. Good knowledge of English is required. Rate of 185 dkk/h gross, paid accommodation (cost 125 dkk/day), weekly average 60 hours of work (work 6 days a week). Employment by a Danish company on Danish conditions. If you are interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject: "Supervisor - Denmark". Szukamy 1 supervisora do Danii/ wschodnia Zelandia. Praca od 1 maja na rok. Supervisor musi być w stanie zarządzać 15-20 mężczyznami i odpowiadać za codzienne zadania / koordynację, kontakt z klientem. Kandydat musi posiadać doświadczenie w zarządzaniu i pracy kowali, spawaczy, monterów rur, najlepiej jakby posiadał 5-10 lat doświadczenia. Kandydat musi znać HSE, przepisy bhp kontrolować czy wszyscy ich przestrzegają. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 185 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (koszt 125 dkk/dzień), tygodniowo średnio 60 h pracy (praca 6 dni w tygodniu). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "supervisor - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Randers, Denmark
Mar, 08
We need 6 welders 136/138 - fitters to work in Randers, Denmark. Work on welding, assembly or other work. Work from 13-18-25 March for 3-4 months. Candidates must have experience as a welder and fitter, must speak good/communicative English, their own car is welcome. Rate of 158 dkk/h gross, paid accommodation (cost 150 dkk/day), 60 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish conditions. If you are interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject: "Welder - fitter for Randers". Potrzebujemy 6 spawaczy 136/138 - monterów do pracy w Randers w Danii. Praca przy spawaniu, przy montażu lub innych pracach. Praca od 13-18-25 marca na 3-4 miesiące. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako spawacz i monter, muszą mówić dobrze/komunikatywnie po angielsku, mile widziane własne auto. Stawka 158 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (koszt 150 dkk/dzień), tygodniowo 60 h pracy. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "spawacz - monter do Randers". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Malmoe, Sweden
Mar, 07
We are looking for 8 employees to repair, upgrade, install and repair elevators in Sweden, Malmoe. Work for 8-10 months with the possibility of extension if the employee performs well. Candidates must have experience, electrical qualifications, e.g. SEP, required Hotwork certificate (can be done online for a fee in Polish, cost about 500 PLN), good knowledge of English. Salary approx. 32000 SEK gross (monthly 9500 PLN / month net), free accommodation. The costs of the first and last flight will be refunded to the employee after working 30 days. Employment of a Swedish company on Swedish conditions. If you are interested in taking up employment, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with the annotation: Crane worker - Sweden ". Poszukujemy 8 pracowników do naprawy, modernizacji, montażu wind w Szwecji, Malmoe. Pracuj przez 8-10 miesięcy z możliwością przedłużenia, jeśli pracownik się sprawdzi. Kandydaci muszą mieć doświadczenie, kwalifikacje elektryczne, np. SEP, wymagany certyfikat Hotwork (można zrobić online za opłatą w języku polskim, koszt około 500 PLN), dobrą znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie ok. 32000 SEK brutto (miesięcznie 9500 PLN / mc netto), bezpłatne zakwaterowanie. Koszty pierwszego i ostatniego lotu zostaną zwrócone pracownikowi po przepracowaniu 30 dni. Zatrudnienie szwedzkiej firmy na szwedzkich warunkach. Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy, prześlij swoje zgłoszenie na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją na temat: Pracownik do dźwigów - Szwecja ". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Esbjerg, Denmark
Mar, 06
We are looking for 3 aluminium welders 131 with the ability to assemble to Denmark. Work in the shipyard in Esbjerg. Work for several months. The employee must have experience of working in repair shipyards, know the technical drawing, have a valid welding certificate of 131 alu. Communicative knowledge of English and a car on the go are welcome. Salary 165 dkk/h gross, work after 60-66 hours per week, paid accommodation 100 dkk/day. Employment by a Danish company on Danish conditions. Payments every 2 weeks. If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 alu-Esbjerg welders". Szukamy 3 spawaczy 131 aluminium z umiejętnością montowania do Danii. Praca w stoczni w Esbjerg. Praca na kilka miesięcy. Pracownik musi mieć doświadczenie w pracy w stoczniach remontowych, znać rysunek techniczny, posiadać ważny certyfikat spawalniczy 131 alu. Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz samochód na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 60-66 h tygodniowo, odpłatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 spawaczy 131 alu-Esbjerg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Silkeborg / Aarhus, Denmark
Mar, 05
We are looking for 2 electricians to Denmark - Silkeborg and Aarhus. Work from 18-25.03 for a longer period of time. Construction, new buildings. Required experience as an electrician (welcome experience in Denmark), SEP qualifications, communicative knowledge of English, auto on the go. Salary 180 dkk/h gross, accommodation 150 dkk/day, 46.5 hours per week. Danish agreement on Danish conditions. If you are interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 electricians - Denmark". Szukamy 2 elektryków do Danii -Silkeborg i Aarhus. Praca od 18-25.03 na dłuższy okres czasu. Budowa, nowe budynki. Wymagane doświadczenie jako elektryk (mile widziane doświadczenie w Danii), uprawnienia SEP, komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Wynagrodzenie 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie 150 dkk/dzień, 46,5 godzin tygodniowo. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 elektryków - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Demark/Germany, Denmark
Mar, 01
We are looking for 4 welders 131 + 4 fitters work with aluminium first couple weeks near Odense in Denmark, later job in Germany till end of August. Candidates must very experinced working in aluminium, work on ships, good if speak communicative English and have own car. Start from 05.03.2019, work 12 hours per day, work on dayshifts and nightshifts, weekly about 66-69 hours per week. Salary dayshift 176 dkk/h brutto, nightshift 191 dkk/h brutto, accommodation paid 130-135 dkk/day. Monthly salary after deduction cost of accommodation about about 15.500 PLN/month on dayshifts and 17.500 PLN/month on nightshsfts. Hiring by Danish company on Danish basis, payslips every 2 weeks. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: shipyard welder/fitter aluminium" Poszukujemy 4 spawaczy 131 oraz 4 monterów praca z aluminium do stoczni, pierwsze kilka tygodni praca niedaleko Odense w Danii, następnie praca w Niemczech do końca sierpnia 2018. Kandydaci muszą być doświadczeni w pracy w aluminium, spawacze muszą mieć aktualny certyfikat 131 na aluminium. Praca na statkach, mile widziany komunikatywny j. angielski i własne auto. Rozpoczęcie pracy 05.03.2019, praca po 12h dziennie, na zmiany dzienne i nocne, tygodniowo ok 66-69h pracy. Wynagrodzenie 176 dkk/h (zmiany dzienne) i 191 dkk/h brutto na zmiany nocne, zakwaterowanie odpłatne koszt 130-135 dkk/dzień.  Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania około 15.500 zł/mc netto (dla zmian dziennych) i 17.500 zł zł/mc netto dla zmian nocnych. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie:"spawacz aluminium" lub "monter aluminium" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Tjæreborg, Denmark
Feb, 28
We are looking for 4 concrete workers for making prefabricates elements, work in Denmark, Tjæreborg near Esbjerg. Start of job 04.03.2019, job for 5-7 months, job in factory. Candidates must be experinces in working with concrete prefabricates minimum 1 year, good if speak communicative English, good if have own car. Salary 151 dkk/h brutto, 50-56 hours per week, rotation 4/1 or 6/2, accommodation paid 100 dkk/day (single rooms). Hiring by Danish company on Danish basis. Monthly netto salary after deducting cost of accommodation about 10.000-10.500 PLN/month netto. Candidates interested in this job please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "prefabricates of concrete worker to Denmark" Szukamy 4 pracowników budowlanych do produkcji i montażu prefabrykatów betonowych, praca w Danii, Tjæreborg koło Esbjerg. Rozpoczęcie pracy 04.03.2019, praca docelowo na 5-7 m-cy, praca w fabryce. Kandydaci muszą mieć minimum 1 rok doświadczenia w pracy z prefabrykatami betonowymi, mile widziane komunikatywny j. angielski oraz własne auto. Wynagrodzenie 151 dkk/h brutto, praca po 50-56h tygodniowo rotacje 4/1 lub 6/2, zakwaterowanie odpłatne koszt 100 dkk/dzień (pokoje pojedyncze). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 10.000 PLN/mc netto miesięcznie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: pracownik do prefabrykatów betonowych do Danii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Feb, 27
We are looking for 3 pipe fitters for Denmark. Work in the shipyard in Skagen (for a long period of time). Work from 04.03. The employee must have at least 4 years of experience in working in repair shipyards. Wage 165 dkk/h gross, work 55-57 hours a week, paid accommodation 50 dkk/day. Employment by a Danish company on Danish conditions. Payments every 2 weeks. Average monthly wage at work 12,000-12,500 PLN/mc net (after deduction of accommodation costs). If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 pipe fitters - Denmark". Szukamy 3 monterów rur do Danii. Praca w stoczni w Skagen (na długi okres czasu). Praca od 04.03. Pracownik musi mieć minimum 4 letnie doświadczenie w pracy w stoczniach remontowych. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 55-57 h tygodniowo, odpłatne zakwaterowanie 50 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Średnie miesięczne wynagrodzenie w pracy 12000-12.500 PLN/mc netto (po odliczeniu kosztów zakwaterowania). Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 monterów rur - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
West Denmark, Denmark
Feb, 26
We are looking for 2 welders 136/138 for offshore structures to Denmark, west. Working for a longer period of time. Required experience, valid welding certificates, communicative knowledge of English, welcome car to travel. Salary 155 dkk/h gross, accommodation 750 dkk/week, 60 hours per week. Danish contract under Danish conditions. If you are interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "Welder 136/138 - West Denmark'.   Szukamy 2 spawaczy 136/138 do konstrukcji offshorowych do zachodniej Danii. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty spawalnicze, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Wynagrodzenie 155 dkk/h brutto, zakwaterowanie 750 dkk/tydzień, 60 godzin tygodniowo. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "spawacz 136/138 - zachodnia Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.