Category: Welders

Kemi, Finland
Jul, 26
We are looking for 4 welders 131 or 141 stainless steel for Finland, Kemi. The beginning of work 05.08. for a long period of time. Work takes place at the Kemi power plant. The employee must have experience, valid certificate. Salary 14 EUR / h net, work 50-55 hours a week, free accommodation (double rooms), free transport on site. The costs of the first flight refunded at the company's remuneration. The average monthly salary will be around PLN 13,000 net. Candidates interested in this job offer, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic: "4 welders 131/141 to Finland". Szukamy 4 spawaczy 131 lub 141 stal nierdzewna do Finlandii, Kemi. Początek pracy 05.08. na długi okres czasu. Prace odbywają się w elektrowni w Kemi. Pracownik musi posiadać doświadczenie, ważny certyfikat. Wynagrodzenie 14 EUR / h netto, pracy po 50-55 godzin tygodniowo, darmowe zakwaterowanie (pokoje podwójne), darmowy transport na miejscu. Koszty pierwszego przelotu zwracany przy wynagrodzeniu przez firmę. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniesie około 13.000 zł netto. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: „4 spawaczy 131/141 do Finlandii”. Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skjern, Denmark
Jul, 17
We are looking for 1 welder 141 to Denmark, Skjern. The beginning of work on July 22, 2019 for a long period of time. Welding thin pipes, etc., food industry. Required experience, welding certificates. Communicative English and car skills for the trip. Salary 165 dkk / h gross, work 50-55 h per week, paid accommodation. Rotation 4/1, employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the subject: "1 welder 141 - Skjern". Szukamy 1 spawacza 141 do Danii, Skjern. Rozpoczęcie pracy 22.07.2019 na długi okres czasu. Spawanie cienkich rur itp, przemysł spożywczy. Wymagane doświadczenie, certyfikaty spawalniczy. Komunikatywna znajomość języka angielskiego i auto na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 50-55 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie . Rotacje 4/1, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "1 spawacz 141 - Skjern". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Haugesund, Norway
Jul, 15
We are looking for 1 welder 141 steel black to Norway, near Haugesund. Work from 22.07. for a longer period of time. TIG welder for FM1 FM2 pipes. Required experience, valid welding certificate. Work after 50-60 h per week, 170 dkk / h gross (around 220 NOK / h gross) + free accommodation+ free flight to Norway. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the email subject: "1 welder 141 steel black to Norway". Szukamy 1 spawacza 141 stal czarna do Norwegii, w pobliżu Haugesund. Praca od 22.07. na dłuższy czas. Spawacz TIG do rur FM1 FM2. Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat spawalniczy. Praca po 50-60 h tygodniowo, 170 dkk/h brutto (około 220 NOK/h brutto) + bezpłatne zakwaterowanie+ bezpłatny przelot do Norwegii. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "1 spawacz 141 stal czarna do Norwegii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Stockholm, Sweden
Jul, 12
We are looking for 1 welder 141 stainless steel for Sweden, Stockholm (the area of ​​Geterburg and Gavle). Work from 15.07. for 2-3 months or longer. Welding of pipes and also welding 111. Experience required as a welder141 stainless steel and 111 (valid certificates). Salary: 13 euro / h net, 70 hours a week. Free accommodation and tickets. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject of the email: "1 welder 141 to Sweden". Szukamy 1 spawacza 141 stal nierdzewna do Szwecji, Sztokholm (obszar Geterburg i Gavle). Praca od 15.07. na 2-3 miesiące lub dłużej. Spawanie rur i też spawanie 111. Wymagane doświadczenie jako spawacz 141 stal nierdzewna oraz 111 (ważne certyfikaty). Wynagrodzenie 13 euro/h netto, 70 godzin tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie oraz bilety. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "1 spawacz 141 do Szwecji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aalborg, Denmark
Jul, 11
We are looking for 1-2 welders 136/138, to Denmark, Aalborg. Work from 24/07. for a longer period of time at Maskinfabrikken Fuglsang. Required experience, valid certificate 135/138. Communicative knowledge of English. Work after 50 hours per week (hours above 37h counted with allowances), rate 170 dkk / h gross + all overtime payable with supplements, accommodation 100 dkk / day (double room). Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the subject of the email: "1-2 welders 136/138 Denmark". Szukamy 1-2 spawaczy 136/138, do Danii, Aalborg. Praca od 24.07. na dłuższy okres czasu w firmie Maskinfabrikken Fuglsang. Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat 135/138. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 50 h tygodniowo (godziny powyżej 37h liczone z dodatkami), stawka 170 dkk/h brutto + płatne wszystkie nadgodziny z dodatkami, zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokój podwójny). Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "1-2 spawaczy 136/138 Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Frederikshavn, Denmark
Jul, 11
We are looking for 2 TIG aluminium welders 141, with valid certificates to work in Denmark, Strandby (close to Frederikshavn). Job for longer term, start from Monday 15.07, shipbuilding project, candidates must be experienced in welding 141 aluminium, salary 165 dkk/h, job for 50-60 h per week, accommodation provided by company, cost dedcuted from salary (cost 100 dkk/day), monthly netto salary about 2900 EUR/month netto. hiring by Danish company on Danish basis, Candidates interested in this job offer  please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anottaion in subject: "aluminium 141 welder to Denmark" Szukamy 2 spawaczy 141 aluminium, do Danii, Strandby (blisko Frederikshavn). Praca na dłuższy okres czasu, start 15.07.2019. Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat 141 aluminium, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 50-60 h tygodniowo, stawka 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokój pojedynczy). Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "2 spawaczy 141 aluminium - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aalborg, Denmark
Jul, 10
We are looking for 2 welders 141 stainless steel (duplex), for Denmark, Aalborg. Work for a longer period at Maskinfabrikken Fuglsang. Required experience, valid certificate 141 for stainless steel. Communicative knowledge of English. Work after 37-50 h a week, rate 170 dkk / h gross + all overtime payable with supplements, accommodation 100 dkk / day (double room). Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject of the email: "2 welders 141 stainless steel - Denmark". Szukamy 2 spawaczy 141 stal nierdzewna (duplex), do Danii, Aalborg. Praca na dłuższy okres czasu w firmie Maskinfabrikken Fuglsang. Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat 141 na stal nierdzewną. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 37-50 h tygodniowo, stawka 170 dkk/h brutto + płatne wszystkie nadgodziny z dodatkami, zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokój podwójny). Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "2 spawaczy 141 stal nierdzewna - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Egersund, Norway
Jun, 26
We are looking for 20 welders of 141 stainless superduplex in Norway. Work from 01.07. work for 6 months. Welding with Super Duplex stainless steel and SMO 254 (pipes). The employee must have experience as a welder, have a welding certificate 141. Knowledge of English is welcome. Salary: 180 dkk / h gross, free flight, free accommodation. Work after 55-60 hours per week. The average monthly salary will be around PLN 16,000 / month net. Employment by a Danish company on Danish terms. Payments every 2 weeks. Those interested, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the topic: "20 welders 141 to Norway". Szukamy 20 spawaczy 141 superduplex nierdzewna w Norwegii, Egersund. Praca od 01.07. praca na 6 miesięcy. Spawanie ze stali nierdzewnej Super Duplex i SMO 254 (rury). Pracownik musi posiadać doświadczenie jako spawacz, posiadać certyfikat spawalniczy 141. Mile widziana znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie 180 dkk/h brutto, bezpłatny przelot, bezpłatne zakwaterowanie. Praca po 55-60 h tygodniowo. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniesie ok. 16.000 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "20 spawaczy 141 do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kemi, Finland
Jun, 25
We are looking for 10 fitters and 10 welders 135/136 to Finland, Kemi. The beginning of work 01.09. for 3 weeks. Work takes place at the Kemi power plant, demolition of the electric filter and new installation. The employee must have experience, welders a valid certificate. Salary 14 EUR / h net, work 72-84 hours a week, free accommodation (double rooms), free transport on site. The costs of the first flight reimbursed by the company. The average salary after working for 3 weeks will amount to about PLN 14,000 net. Candidates interested in this job offer, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "welder / fitter to Findland". Szukamy 10 monterów oraz 10 spawaczy 135/136 do Finlandii, Kemi. Początek pracy 01.09. na 3-4 tygodnie. Prace odbywają się w elektrowni w Kemi. Pracownik musi posiadać doświadczenie, spawacze - ważny certyfikat. Wynagrodzenie 14 EUR / h netto, pracy po 72-84 godzin tygodniowo, darmowe zakwaterowanie (pokoje podwójne), darmowy transport na miejscu. Koszty pierwszego przelotu zwracane przy wynagrodzeniu przez firmę. Średnie wynagrodzenie po przepracowaniu 3 tygodni wyniesie około 14.000 zł netto, przy 4 tygodniach 19.000 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: „spawacz / monter do Finlandii”. Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Different cities, Netherlands
Jun, 24
We are looking for 6 aluminum Tig welders to Holland - different cities. We require experience as a welder, an important welding certificate. Knowledge of English is welcome. Salary 510-550 euro / 40h net + free accommodation. Dutch contract on Dutch terms. If you are interested, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with the following inscription: "welder tig alu to the Netherlands". Szukamy 6 spawaczy Tig aluminium do Holandii - rożne miasta. Wymagamy doświadczenia jako spawacz, ważny certyfikat spawalniczy. Mile widziana znajomość angielskiego. Wynagrodzenie 510-550 euro/40h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "spawacz tig alu do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Silkeborg, Denmark
Jun, 14
We are looking for 2 welders 141 plasma to Denmark, Silkeborg. Work from 17.06. or 19/06. for a few months or longer. Welding on robots. Required experience, valid 141 BW and FW certificate, car for departure. Communicative knowledge of English. Work after 50-60 h weekly, rate 23 euros / h gross, accommodation 100 euros / week. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the subject of the email: "2 welders 141 plasma - Denmark". Szukamy 2 spawaczy 141 plazma do Danii, Silkeborg. Praca od 17.06. lub 19.06. na kilka miesięcy lub dłużej. Spawanie na robotach. Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat 141 BW i FW, auto na wyjazd. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 50-60 h tygodniowo, stawka 23 euro/h brutto, zakwaterowanie 100 euro/tydzień. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "2 spawaczy 141 plazma - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Kotka, Finland
Jun, 12
We are looking for 2 welders 136 / fitters to Finland, Kotka. The beginning of work 17.06. for 2 months or longer. Work with steel constructions. The employee must know the technical drawing and be good at welding, communicative knowledge of English. Salary 11.5 EUR / h net, work 60-65 hours a week, free accommodation, free flights. Monthly salary around PLN 12,000 / month net monthly. Candidates interested in this job offer, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "welder / fitter to Findland". Szukamy 2 spawaczy 136 / monterów do Finlandii, Kotka. Początek pracy 17.06. na 2 miesiące lub dłużej. Praca z konstrukcjami stalowymi. Pracownik musi znać rysunek techniczny i być dobrym w spawaniu, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie 11,5 EUR / h netto, pracy po 60-65 godzin tygodniowo, darmowe zakwaterowanie, przeloty bezpłatne. Miesięczne wynagrodzenie około 12 000 zł / mc netto miesięcznie. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: „spawacz / monter do Findlandii”. Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rostock, Germany
Jun, 07
We are looking for 2 welders 131 stainless steel to Germany, Rostock. The first two weeks work in Finland (check period) and then at the Rostock shipyard. Work from 24/06. for a long period of time (about a year). Required valid certificate 131 for stainless steel, communicative English. Work 50-60 hours a week, pay 14 EUR / h net, free accommodation. The first flight to Finland and also to Germany - cost on the company's side. 6/2 or 8/2 rotation. Candidates interested in taking up employment, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic: "2 welders 131 to Rostock". Szukamy 2 spawaczy 131 stal nierdzewna do Niemiec, Rostock. Pierwsze 2 tygodnie praca w Finlandii (okres sprawdzenia) a następnie w stoczni Rostock. Praca od 24.06. na długi okres czasu (około roku). Wymagany ważny certyfikat 131 na stal nierdzewną, komunikatywny język angielski. Praca po 50-60 h tygodniowo, wynagrodzenie 14 EUR/h netto, zakwaterowanie bezpłatne. Pierwszy przelot do Finlandii i też dalej do Niemiec - koszt po stronie firmy. Rotacje 6/2 lub 8/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "2 spawaczy 131 do Rostock". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Frederikshavn, Denmark
Jun, 06
We are looking for 4 aluminum welders with the ability to assemble hulls to Denmark, Frederikshavn. Starting work 11.06. or the date to be agreed for 3-4 months. Communicative English skills required. A welding certificate is not required. Salary 165 dkk / h gross, work for 10-12 h per day, paid accommodation (cost 100 dkk / day). Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic: "4 welders / hull fitters to Denmark". Szukamy 4 spawaczy aluminium z umiejętnością montowania kadłubów do Danii, Frederikshavn. Rozpoczęcie pracy 11.06. lub termin do uzgodnienia na 3-4 miesiące. Wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Nie jest wymagany certyfikat spawalniczy. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 10-12 h dziennie, zakwaterowanie odpłatne (koszt 100 dkk/dzień). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "4 spawaczy/monterów kadłubów do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Thisted, Denmark
May, 30
We are looking for 1 welder 135/136 to Denmark, k. Thisted, communicating in English, starting work 11.06. Work for a long period of time. Welding steel constructions such as digging for the kopar, welding construction machines. The candidate must have a minimum of 4 years experience in welding 135/136, must be able to read technical drawings (minor assembly works), obligatory communicative English and a car for travel. Salary 165 dkk / h gross, work after 46 h per week, paid accommodation (cost 110 dkk / day, single room, deducted from wages). Work on daily shifts, if work on night shifts paid with additions. Well, if the welder has §17 safety course. If there is no such course, after 4 weeks of work, the employee must take a paid safety course §17 (for personal use, then to show in various Danish companies, in many workplaces in Denmark currently required from welders). The cost of the course is 1500 dkk, it will be fully paid by a Danish company if the employee works a minimum of 8 weeks after the end of the course. After 3 months, direct employment in a company where work is permanent. Rotation 4/2, employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the subject: "1 welder 135/136 to Thisted". Szukamy 1 spawacza 135/136 do Danii, k. Thisted, mówiących komunikatywnie w j. angielskim, rozpoczęcie pracy 11.06. Praca na długi okres czasu. Spawanie konstrukcji stalowych typu łychy do kopar, spawanie maszyn budowlanych. Kandydat musi mieć minimum 4 lata doświadczenia w spawaniu 135/136, musi umieć czytać rysunki techniczne (drobne prace monterskie), obowiązkowy komunikatywny j. angielski oraz auto na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 46 h tygodniowo, zakwaterowanie odpłatne (koszt 110 dkk/dzień, pokój pojedynczy, potrącany z wynagrodzenia). Praca na zmiany dzienne, jeśli praca na zmiany nocne płatne z dodatkami. Dobrze jeśli spawacz posiada §17 safety course. Jeżeli nie ma takiego kursu to po 4 tygodniach pracy pracownik musi podjąć płatny safety course §17(dla osobistego użytku, później do okazania w różnych firmach duńskich, w wielu miejscach pracy w Danii obecnie wymagane od spawaczy). Koszt kursu to 1500 dkk, będzie ono w całości opłacany przez firmę duńską jeśli pracownik przepracuje minimum 8 tygodni po zakończeniu kursu. Po 3 miesiącach zatrudnienie bezpośrednie w firmie gdzie jest praca na stałe. Rotacje 4/2, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "1 spawacz 135/136 do Thisted". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rendsburg, Germany
May, 30
We are looking for 8 aluminum welders to Germany, Rendsburg. Work from the beginning of June to the end of 2019 (for daily or night shifts). Construction of a new ship / yacht, work inside the hall. Candidates must have an aluminum 131 welding certificate, communicative knowledge of English, and welcome own car. Salary 176 dkk / h gross (night change 189 dkk / h gross), Sunday rate 247.95 dkk / h gross (night change 266.3 dkk / h gross), the cost of accommodation 135 dkk / day. Work 12 hours a day, 6 -7 days a week (11.5 hours payable). Candidates interested in taking up employment, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "8 aluminum welders - Germany". Szukamy 8 spawaczy aluminium do Niemiec, Rendsburg. Praca od początku czerwca do końca roku 2019 (na zmiany dzienne lub nocne). Budowa nowego statku / jachtu, praca wewnątrz hali. Kandydaci muszą posiadać certyfikat spawalniczy 131 aluminium, komunikatywna znajomość angielskiego, mile widziane własne auto. Wynagrodzenie 176 dkk/h brutto (nocna zmiana 189 dkk/h brutto), niedziela stawka 247,95 dkk/h brutto (nocna zmiana 266,36 dkk/h brutto), koszt zakwaterowania 135 dkk / dzień. Praca po 12 godzin dziennie, 6 -7 dni w tygodniu (11,5 godziny płatne). Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "8 spawaczy aluminium - Niemcy". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Elst, Netherlands
May, 28
We are looking for 10 welders 131 to the Netherlands, Rotterdam region (Elst). Work from 03.06. for a longer period of time. Welding of aluminum sheets. Candidates must have 3 years of experience as a welder, have a valid 131 welding certificate. Good English or Dutch skills are required, driving license is acceptable, own car is welcome. Well, if the candidate knows the technical drawing, he has the number SoFi / BSN and VCA / SCC (but not necessary, then take the exams). Stake 525 eur / net for 40 hours of work per week, free accommodation. Payments are made every week. Dutch contract on Dutch terms. Candidates interested in taking up the job, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic: "10 welders 131 to the Netherlands". Szukamy 10 spawaczy 131 do Holandii, region Rotterdam (Elst). Praca od 03.06. na dłuższy okres czasu. Spawanie blach aluminiowych. Kandydaci muszą posiadać 3 letnie doświadczenie jako spawacz, posiadać ważny certyfikat spawalniczy 131. Wymagana dobra znajomość angielskiego lub holenderskiego, prawo jazdy, mile widziane własne auto. Dobrze jeśli kandydat zna rysunek techniczny, posiada numer SoFi / BSN i VCA / SCC (ale nie konieczne, później przystąpienie do egzaminów). Stawka 525 eur/netto za 40 h pracy tygodniowo, zakwaterowanie bezpłatne. Płatności co tydzień. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "10 spawaczy 131 do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
May, 28
We are looking for 1 welder 136/138 - Denmark, Aalborg. Work from 03.06. for a long period of time. Candidate must have experience, welding certificate, communicative knowledge of English is welcome. Auto for the trip. Stawka 170 dkk / h gross (paid overtime supplements), weekly 37-46 working hours, paid accommodation 150 dkk / day. Work from Monday to Friday from 7 - 15 (plus overtime). Rotations 4/1. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the topic "1 welder 136/138 - Denmark". Szukamy 1 spawacza 136/138 - Dania, Aalborg. Praca od 03.06. na długi okres czasu. Kandydat muszą posiadać doświadczenie, certyfikat spawalniczy, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto (płatne dodatki za nadgodziny), tygodniowo 37-46 godzin pracy, płatne zakwaterowanie 150 dkk/dzień. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 15 (plus nadgodziny). Rotacje 4/1. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "1 spawacz 136/138 - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Brande, Denmark
May, 28
We are looking for 1 tig welder - stainless steel - Denmark, Brande. Work from 03.06. per year. The candidate must have extensive experience in 2-6 mm x-ray and "purge bag system" welding. Welding certificate 141, communicative knowledge of English. Link on what this work consists of: https://www.youtube.com/watch?v=Q-dSRpPvd1s. Stawka 165 dkk / h gross, weekly 50-55 working hours, paid accommodation 100 dkk / day. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "1 TIG welder - Denmark". Szukamy 1 spawacza tig - stal nierdzewna - Dania, Brande. Praca od 03.06. na rok. Kandydat muszą posiadać duże doświadczenie w prześwietleniu rentgenowskim 2-6 mm i spawanie “purge bag system”. Certyfikat spawalniczy 141, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Link na czym polega ta praca: https://www.youtube.com/watch?v=Q-dSRpPvd1s . Stawka 165 dkk/h brutto, tygodniowo 50-55 godzin pracy, płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "1 spawacz TIG - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Roermond i Maasvlakte, Netherlands
May, 24
We are looking for 2 welders 121 to the Netherlands, Roermond and Maasvlakte. Work from 03.06. for a longer period of time. Welding using (half) welding machines. Candidates must have 3-5 years of experience as a welder, have a valid Welding Certificate 121. Good English skills are required, driving license is required, own car is welcome. Well, if the candidate knows the technical drawing, he has the number SoFi / BSN and VCA / SCC (but not necessary, then take the exams). Stake 525 eur / net for 40 hours of work per week, free accommodation. Payments are made every week. Dutch contract on Dutch terms. Candidates interested in taking up the job, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "welder 121 to the Netherlands". Szukamy 2 spawaczy 121 do Holandii, Roermond i Maasvlakte. Praca od 03.06. na dłuższy okres czasu. Spawanie za pomocą (pół) automatów spawalniczych. Kandydaci muszą posiadać 3-5 letnie doświadczenie jako spawacz, posiadać ważny certyfikat spawalniczy 121. Wymagana dobra znajomość angielskiego, prawo jazdy, mile widziane własne auto. Dobrze jeśli kandydat zna rysunek techniczny, posiada numer SoFi / BSN i VCA / SCC (ale nie konieczne, później przystąpienie do egzaminów). Stawka 525 eur/netto za 40 h pracy tygodniowo, zakwaterowanie bezpłatne. Płatności co tydzień. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "spawacz 121 do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.