Category: Welders

Bergen, Norway
Jun, 22
We are looking for 2 welders 131 to Norway, Bergen. Work from 29.06. for 3-4 months or longer. Minimum 3 years of experience, knowledge of English required from employees. Work 12 hours a day, gross rate 170 NOK / h, free accommodation and meals. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. 4/2, 6/2, 8/2 rotations. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 131 to Bergen." Szukamy 2 spawaczy 131 do Norwegii, Bergen. Praca od 29.06. na 3-4 miesiące lub dłużej. Wymagane od pracowników minimum 3-letnie doświadczenie, znajomość języka angielskiego. Praca 12 godzin dziennie, stawka 170 nok/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Zatrudnienie przez norweską firmę na warunkach norweskich. Rotacje 4/2, 6/2, 8/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 131 do Bergen." Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aalborg, Denmark
May, 18
We are looking for 1 welder 135 to Denmark, Aalborg. Starting work on May 24, for about 4 weeks. Welding of balconies and stairs, black steel (groin and butt welding). Experience required, valid certificate at 135, communicative English and own car are welcome. The rate of 175 DKK / h gross, overtime above 37h a week is payable with the addition of +41 DKK / h, accommodation cost 4000 DKK / month Weekly 37-42 hours of work. A further project for a longer period than this company is likely for a gross rate of DKK 180 / h. Employment by a Danish company under Danish conditions, payments every 2 weeks, the Danish company also pays employees the SH and Feriepenge holiday bonus, and the employee receives a tax refund the following year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject line: "1 welder 135 to Denmark". Szukamy 1 spawacza 135 do Danii, Aalborg. Rozpoczęcie pracy 24.05, na około 4 tygodnie. Spawanie balkonów i schodów, stal czarna (spawanie pachwiny i doczołowe). Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat na 135, mile widziany komunikatywny j. angielski i własne auto. Stawka 175 dkk/h brutto, nadgodziny powyżej 37h tygodniowo płatne z dodatkiem +41 dkk/h, zakwaterowanie koszt 4000 dkk/mc. Tygodniowo 37-42 h pracy. Jest prawdopodobny dalszy projekt na dłuższy okres od tej firmy za stawkę 180 dkk/h brutto. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, firma duńska płaci pracownikom również dodatek świąteczny SH oraz Feriepenge, a w następnym roku pracownik otrzymuje zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "1 spawacz 135 do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kristiansund, Norway
May, 10
We are looking for 8 stainless steel TIG welders for Norway, Kristiansund. Work from 17.05. (the matter of permission to come is about 7 days) for 4-6 months. We are only looking for people who already have a Norwegian tax number D-number and have previously worked in Norway for a Norwegian company for at least 6 months. We require experience, a valid welding certificate and communicative knowledge of the English language. You must have your own welding mask and work shoes. Welding of stainless, acid-resistant steel. Work up to 60 hours a week, 225 NOK / h gross, free accommodation (single rooms) + free meals. Flight at the expense of the employees. Upon arrival in Norway. Contract with a Norwegian company on Norwegian terms. Payments once a month by the 12th for the previous month. Rotation 8/2. Please send your Norwegian tax number D-number together with your CV. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "8 stainless steel TIG welders to Norway". Szukamy 8 spawaczy TIG ze stali nierdzewnej 304 i 316 do Norwegii, Kristiansund. Praca od 17.05. (sprawa zezwolenia na przyjazd to kwestia ok 7 dni) na 4-6 miesiące. Szukamy wyłącznie osób, które mają już Norweski numer podatkowy D-number i pracowały wcześniej w Norwegii przez firmę norweską przez minimum 6 mcy. Wymagamy doświadczenia, ważnego certyfikatu spawalniczego oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Trzeba mieć własną maskę spawalniczą i buty robocze. Spawanie stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Praca do 60h tygodniowo, 225 nok /h brutto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze) + bezpłatne wyżywienie. Przelot na koszt pracowników. Po przybyciu do Norwegii test na covid. Umowa z firmą norweską na warunkach norweskich. Płatności raz w miesiącu do 12-tego za poprzedni miesiąc. Rotacja 8/2. Wraz z cv prosimy przesłać też swój norweski numer podatkowy D-number. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "8 spawaczy TIG ze stali nierdzewnej do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
Kristiansund, Norway
Mar, 26
We are looking for 6stainless steel TIG welders for Norway, Kristiansund. All employees must fly to Norway on April 06.04, (10 days of quarantine, so stay in Norway at that time, unpaid period). Starting work on April 14 for 4-6 months. We are only looking for people who already have a Norwegian D- number and have previously worked in Norway for a Norwegian company for at least 6 months. We require experience, a valid welding certificate 141 and communicative knowledge of the English language. You must have your own welding mask and work shoes. Welding of stainless, acid-resistant steel. Work up to 60 hours a week, 225 NOK / h gross, free accommodation (single rooms). Flight at the expense of the employees. Upon arrival in Norway, a covid test, and after 7 days in a quarantine facility. Norwegian agreement under Norwegian conditions. Payments once a month by the 12th for the previous month. Rotation 8/2. Please send your Norwegian tsx D-number together with your CV. Candidates interested in taking up employment, please send their applications at rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "6 stainless steel TIG welders to Norway". Szukamy 6 spawaczy TIG ze stali nierdzewnej 304 i 316 do Norwegii, Kristiansund. Pracownicy muszą lecieć do Norwegii 06.04,  (7-10 dni kwarantanny, więc pobyt w tym czasie w Norwegii, okres niepłatny). Rozpoczęcie pracy 14.04  na 4-6 miesiący. Szukamy wyłącznie osób, które mają już Norweski numer podatkowy D-number i pracowały wcześniej w Norwegii przez firmę norweską przez minimum 6 mcy. Wymagamy doświadczenia, ważnego certyfikatu spawalniczego oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Trzeba mieć własną maskę spawalniczą i buty robocze. Spawanie stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Praca do 60h tygodniowo,  225 nok /h brutto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze). Przelot na koszt pracowników. Po przybyciu do Norwegii test na covid, a po 7 dniach kolejny w okresie kwarantanny. Umowa z firmą norweską na warunkach norweskich. Płatności raz w miesiącu do 12-tego za poprzedni miesiąc. Rotacja 8/2. Wraz z cv prosimy przesłać też swój norweski numer podatkowy D-number. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "6 spawaczy TIG ze stali nierdzewnej do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Kristiansund, Norway
Mar, 17
We are looking for 15 stainless steel TIG welders for Norway, Kristiansund. All employees must fly to Norway on March 25-26, (10 days of quarantine, so stay in Norway at that time, unpaid period). Starting work on April 5 for 2-6 months. We are only looking for people who already have a Norwegian tax number and have previously worked in Norway for a Norwegian company for at least 6 months, so they have previously registered a Norwegian address of residence in Norwegian Skatt. We require experience, a valid welding certificate and communicative knowledge of the English language. You must have your own welding mask and work shoes. Welding of stainless, acid-resistant steel. Work up to 60 hours a week, 225 NOK / h gross, free accommodation (single rooms). Flight at the expense of the employees. Upon arrival in Norway, a covid test, and after 7 days in a quarantine facility. Norwegian agreement under Norwegian conditions. Payments once a month by the 12th for the previous month. Rotation 8/2. Please send your Norwegian tax number together with your CV. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "15 stainless steel TIG welders to Norway". Szukamy 15 spawaczy TIG ze stali nierdzewnej 304 i 316 do Norwegii, Kristiansund. Wszyscy pracownicy muszą lecieć do Norwegii 25-26.03,  (10 dni kwarantanny, więc pobyt w tym czasie w Norwegii, okres niepłatny). Rozpoczęcie pracy 05.04  na 2-6 miesiące. Szukamy wyłącznie osób które mają już Norweski numer podatkowy i pracowały wcześniej w Norwegii przez firmę norweską przez minimum 6 mcy, przez co mają zarejestrowany wcześniej jakiś norweski adres zamieszkania w norweskim Skatt. Wymagamy doświadczenia, ważnego certyfikatu spawalniczego oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Trzeba mieć własną maskę spawalniczą i buty robocze. Spawanie stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Praca do 60h tygodniowo,  225 nok /h brutto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze). Przelot na koszt pracowników. Po przybyciu do Norwegii test na covid, a po 7 dniach w miejscu kwarantanny. Umowa norweska na warunkach norweskich. Płatności raz w miesiącu do 12-tego za poprzedni miesiąc. Rotacja 8/2. Wraz z cv prosimy przesłać też swój norweski numer podatkowy. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "15 spawaczy TIG ze stali nierdzewnej do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Trondheim, Norway
Mar, 17
We are looking for 10 welders, 141 stainless steel and 10 pipe fitters for Norway, Trondheim. All employees must fly to Trodheim on March 25-26, (10 days of quarantine, so stay in Norway at that time, unpaid period). Starting work on April 5 for 2-6 months. We are only looking for people who already have a Norwegian tax number and have previously worked in Norway by a Norwegian company for at least 6 months, which means that they have previously registered a Norwegian address of residence in Skatt in Skatt. Work in a shipyard, building a new ship. We require experience, valid welding certificates and communicative knowledge of the English language. Work 60 hours a week, 225 NOK / h gross, free accommodation + meals. Flight at the expense of the employees. Upon arrival in Norway, a covid test, and after 7 days in a quarantine facility. Norwegian agreement under Norwegian conditions. Payments once a month by the 12th for the previous month. Rotation 8/2. Please send your Norwegian tax number together with your CV. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 welders, 141 stainless steel and 10 pipe fitters to Norway". Szukamy 10 spawaczy 141 stal nierdzewna i 10 monterów rur do Norwegii, Trondheim. Wszyscy pracownicy muszą lecieć do Trodheim 25-26.03,  (10 dni kwarantanny, więc pobyt w tym czasie w Norwegii, okres niepłatny). Rozpoczęcie pracy 05.04  na 2-6 miesiące. Szukamy wyłącznie osób które mają już Norweski numer podatkowy i pracowały wcześniej w Norwegii przez firmę norweską przez minimum 6 mcy, przez co mają zarejestrowany wcześniej jakiś norweski adres zamieszkania w norweskim Skatt. Praca w stoczni, budowa nowego statku. Wymagamy doświadczenia, ważnych certyfikatów spawalniczych oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Praca po 60h tygodniowo,  225 nok /h brutto, bezpłatne zakwaterowanie  + wyżywienie. Przelot na koszt pracowników. Po przybyciu do Norwegii test na covid, a po 7 dniach w miejscu kwarantanny. Umowa norweska na warunkach norweskich. Płatności raz w miesiącu do 12-tego za poprzedni miesiąc. Rotacja 8/2. Wraz z cv prosimy przesłać też swój norweski numer podatkowy. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 spawaczy 141 stal nierdzewna i 10 monterów rur do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Bergen, Norway
Mar, 05
We are looking for 15 aluminum welders 141 and 15 aluminum fitters for Norway, working in a shipyard near Bergen. They must be people currently residing in Norway. Work from 11.03. for a long period of time. We require a minimum of 4 years of experience, communicative knowledge of the English language, certificates. Work 10.5 hours a day, gross rate 210 NO / h, diet 150 NO / day, free accommodation. Contract by a Norwegian company on Norwegian terms. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "15 welders 141 aluminum and 15 aluminum fitters to Norway". Szukamy 15 spawaczy 141 aluminium i 15 monterów aluminium do Norwegii, praca w stoczni k. Bergen. Muszą to być osoby przebywające obecnie w Norwegii. Praca od 11.03. na długi okres czasu. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, certyfikaty. Praca po 10,5h dziennie, stawka 210 nok/h brutto, dieta 150 nok/dzień, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez firmę norweską na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "15 spawaczy 141 aluminium i 15 monterów aluminium do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Thisted, Denmark
Feb, 22
We are looking for 1 welder 141/131 aluminum for Denmark, working in Thisted. Working from now on for a long period of time. Aluminum welding, baskets, molds, elevators, golf cart doors. The candidate must have a valid 131 or 141 aluminum certificate, communicative knowledge of English, own car required. Work 50 hours a week. Gross salary 167 DKK / h, paid accommodation (cost 100 DKK / day), payslips every 2 weeks. If you are interested in this job offer, please send your application to the following e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "welder 141/131 aluminum to Denmark". Szukamy 1 spawacza 141/131 aluminium do Danii, praca w Thisted. Praca od teraz, na długi okres czasu. Spawanie aluminium, kosze, formy, windy, drzwi do wózków golfowych. Kandydat musi posiadać ważny certyfikat 131 lub 141 aluminium, komunikatywna znajomość języka angielskiego, wymagane własne auto. Praca po 50 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie 167 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie (koszt 100 dkk / dobę), payslipy co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: " spawacz 141/131 aluminium do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Denmark, Denmark
Feb, 15
We are looking for 2 Tig / Mag welders for welding boilers  - Denmark. The beginning of work on February 18 or on February 22. possible work for a longer period of time if the employee works well after 1 month of work. Welding of boilers. Required experience in welding boilers and valid certificates: • EN ISO 9606-1 141 T BW FM3 s2 D21 H-L045 ss nb • EN ISO 9606-1 141 T BW FM3 s6 D48,3 H-L045 ss nb • EN ISO 9606-1 141 P / T FW FM3 s6 D50 PH ml • EN ISO 9606-1 141 T BW FM4 s6 D48,3 H-L045 ss m • EN ISO 9606-1 141 T BW FM5 / 6 s6 D48,3 H-L045 ss mb • EN ISO 9606-1 141 P / T FW FM 5 s6.5 D57 PH ml • EN ISO 9606-1 141/111 T BW FM3 s16 D89 H-L045 ss nb / mb • EN ISO 9606-1 135/136 T BW FM3 s16 D89 H-L045 ss nb • EN ISO 9606-1 135 P / T Cladding 1.1 FM6 s2.5 D60.3 PG / PJ ss m Work 50-60 hours a week. Gross rate of 165 DKK / h, accommodation cost 100 DKK / day, single room. The average monthly salary will be approximately PLN 12,500-13,500 net of accommodation costs. If you are interested in this job offer, please send your application to the following e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 Tig / Mag welders for welding boilers / boilers - Denmark". Szukamy 2 spawaczy Tig/Mag do do spawania bojlerów/kotłów - Dania. Początek pracy 18.02 lub 22.02. możliwa praca na dłuższy okres czasu jeśli pracownik sprawdzi się po 1 mcu pracy. Spawanie bojlerów/kotłów. Wymagane doświadczenie przy spawaniu kotłów oraz ważne te certyfikaty: • EN ISO 9606-1 141 T BW FM3 s2 D21 H-L045 ss nb • EN ISO 9606-1 141 T BW FM3 s6 D48,3 H-L045 ss nb • EN ISO 9606-1 141 P/T FW FM3 s6 D50 PH ml • EN ISO 9606-1 141 T BW FM4 s6 D48,3 H-L045 ss mb • EN ISO 9606-1 141 T BW FM5/6 s6 D48,3 H-L045 ss mb • EN ISO 9606-1 141 P/T FW FM 5 s6,5 D57 PH ml • EN ISO 9606-1 141/111 T BW FM3 s16 D89 H-L045 ss nb/mb • EN ISO 9606-1 135/136 T BW FM3 s16 D89 H-L045 ss nb • EN ISO 9606-1 135 P/T Cladding 1.1 FM6 s2,5 D60,3 PG/PJ ss m Praca po 50-60 godzin tygodniowo. Stawka 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100 dkk/dzień, pokój pojedynczy. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniesie ok 12500-13500 zł/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Osoby zainteresowane tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: " 2 spawaczy Tig/Mag do do spawania bojlerów/kotłów - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Thisted, Denmark
Feb, 03
We are looking for 1 welder 141/131 aluminum for Denmark, working in Thisted. Start of work on February 4, for a long period of time. Aluminum welding, baskets, molds, elevators, golf cart doors. The candidate must have a valid 131 or 141 aluminum certificate, communicative knowledge of English, own car required. Work 50 hours a week. Gross salary 167 DKK / h, paid accommodation (cost 100 DKK / day), payslips every 2 weeks. If you are interested in this job offer, please send your application to the following e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "welder 141/131 aluminum to Denmark". Szukamy 1 spawacza 141/131 aluminium do Danii, praca w Thisted. Początek pracy 04.02, na długi okres czasu. Spawanie aluminium, kosze, formy, windy, drzwi do wózków golfowych. Kandydat musi posiadać ważny certyfikat 131 lub 141 aluminium, komunikatywna znajomość języka angielskiego, wymagane własne auto. Praca po 50 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie 167 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie (koszt 100 dkk / dobę), payslipy co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: " spawacz 141/131 aluminium do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aalborg, Denmark
Jan, 11
We are looking for 2 welders 136/138 to Denmark, Aalborg. Work from 18.01. for 3-4 weeks. Welding of steel structures. We require experience as a welder and a welding certificate. Welders who are currently in Denmark are welcome. Gross rate 168 DKK / h, accommodation cost 100-150 DKK / day (double / single room). Weekly 50-60 hours of work. Employment by a Danish company under Danish conditions. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 136 / 138- Denmark". Szukamy 2 spawaczy 136/138 do Danii, Aalborg. Praca od 18.01. na 3-4 tygodnie. Spawanie konstrukcji stalowych. Wymagamy doświadczenia jako spawacz, certyfikat spawalniczy. Mile widziani spawacze którzy aktualnie przebywają w Danii. Stawka 168 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień (pokój podwójny/pojedynczy). Tygodniowo 50-60 h pracy. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 136/138- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Stockholm, Sweden
Dec, 04
We are looking for 15 welders, 141 stainless steel and mild steel to work in Stockholm, Sweden. Work from January 2021 for 1-1.5 years. Work on the renovation / construction of a power plant. Candidates must have at least 5 years of experience, welders 141 stainless steel and black steel 141 FM1 FM2 FM3 and FM5 and communicative / good English. Required certificate of work at heights and work on lifts / lifts. The worker must have his own welding mask. Salary 170 dkk / h gross, tax-free allowances 521dkk x 6 per week, free accommodation. Work 60 hours a week. Danish agreement under Danish conditions. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "15 welders to Sweden". Szukamy 15 spawaczy 141 stal nierdzewna i stal czarna do pracy w Sztokholmie, Szwecja. Praca od stycznia 2021 na 1-1,5 roku. Praca przy remoncie/budowie elektrowni. Kandydaci muszą mieć przynajmniej 5 lat doświadczenia, spawacze 141 stal nierdzewna i stal czarna 141 FM1 FM2 FM3 i FM5 oraz komunikatywny/dobry język angielski. Wymagany certyfikat pracy na wysokościach, oraz pracy na zwyżkach/liftach. Pracownik musi posiadać własną maskę spawalniczą. Wynagrodzenie 170 dkk/h brutto, diety wolne od podatku 521dkk x 6 tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Praca 60 godzin tygodniowo. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "15 spawaczy do Szwecji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Skagen, Denmark
Nov, 19
We are looking for 2 136/138 welders in Denmark, a shipyard in Skagen. We are only looking for people who are currently in Denmark. Work from now on, the ability to work longer. Ship repairs. A minimum of 3 years of shipbuilding experience is required, communicative knowledge of English and your own car are welcome. Gross salary 165 dk / h, accommodation paid by the employees (cost 375 dk / week, deducted from the salary). Work 55-57 hours a week. Employment by a Danish company under Danish conditions. Candidates interested in taking up employment, please send your application to the email address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject of the email: "2 welders 136/138 to Skagen". Szukamy 2 spawaczy 136/138 w Danii, stocznia w Skagen. Szukamy tylko osób które przebywają obecnie w Danii. Praca od teraz, możliwość pracy na dłużej. Remonty statków. Wymagane minimum 3 letnie doświadczenie stoczniowe, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własny samochód. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 375 dkk/tydzień, potrącany z wynagrodzenia). Praca po 55-57 h tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "2 spawaczy 136/138 do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kalundborg, Denmark
Sep, 03
We are looking for 6 welders 141 black steel to Denmark, Kalundborg. Work from 07/09. for 12-14 days. After these two weeks, a 1-week break in Poland, and then work in Belgium in the company's branch under the same conditions of employment by a Danish company (provided that the employees prove themselves within the first 2 weeks). We require experience as a welder, a car required for a group, a few people with communicative English and a valid 141 FM1 FM2 FM3 certificate. At first they will be to pass the sitetest in Denmark. Gross rate of DKK 191 / h, fixed rate for all working hours, free accommodation, work 12 hours a day. Employment by a Danish company under Danish conditions. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "6 welders 141- Denmark". Szukamy 6 spawaczy 141 czarna stal do Danii, Kalundborg. Praca od 07.09. na 12-14 dni. Po tych dwóch tygodniach przerwa 1 tydzień w Polsce, a następnie praca w Belgii w oddziale firmy na tych samych warunkach zatrudnienia przez firmę duńską (o ile pracownicy się sprawdzą w ciągu 2 pierwszych tygodni). Wymagamy doświadczenie jako spawacz, wymagane auto na grupę, kilka osób z komunikatywnym angielskim oraz ważny certyfikat 141 FM1 FM2 FM3. Na początku będą do zdania sitetest w Danii. Stawka 191 dkk/h brutto, stawka stała za wszystkie godziny pracy, bezpłatne zakwaterowanie, praca po 12h dziennie. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "6 spawaczy 141- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hirtshals, Denmark
Sep, 02
We are looking for 2 welders 141 stainless steel to Denmark, work in Hirtshals, hiring by Danish company. Job starts 07.09, job for 3-4 months, job for 45-50 hours per week, work in making production line of for fish processing, candidates must have valid welding certificate 141 stainless, minimum 3 years experience working as TIG welder, good if 1 speaks communicative English, car is not necessary. Salary 150 dkk/h brutto, paid accommodation (cost 100 dkk/day), possible rotations 4/1 or 6/2, payslips every 2 weeks. Candidates interested in this job offer please send application at email: rekrutacja@findworker.pl with anottaion in subject: welder 141 to Hirtshals Szukamy 2 spawaczy TIG do stali nierdzewnej do Danii, praca w Hirtshals, zatrudnienie przez duńską firmę. Początek pracy 07.09, praca na 3-4 miesiące, praca na 45-50 godzin tygodniowo, praca przy wykonywaniu linii do przetwórstwa ryb, kandydaci muszą posiadać aktualne świadectwo spawalnicze 141 na stal nierdzewną, minimum 3 lata doświadczenia w pracy jako spawacz TIG, mile widziana znajomość j angielskiego, samochód nie jest potrzebny. Wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie (koszt 100 dkk / dobę), możliwe rotacje 4/1 lub 6/2, payslipy co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "spawacze 141 stainless do Hirtshals" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oulu, Finland
Aug, 05
We are looking for 3 welders 141 for stainless steel for welding pipes, work in Finland in Oulu. Job starts on 10.08, job for 3 months, candidates must have experience in welding stainless steel pipes thickness 2-10 mm, have valid certificates 141 FM5 stainless HL-045, good if speaking communictive English, must have hotwork certificates. Job for 55-60 hours per week, salary 13 EUR/h netto, free accommodation (double rooms).  Monthly avarage salary is about 13.000-13.500 PLN/month netto. Hiring by Lithuanian company, payments once per month, candidates must come first to Lithuania and there is organised company car to drive with workers to Finland. Candidates interested in this job offer please send applications at email: rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "welder TIG to Finland". Poszukujemy 3 spawaczy 141 do stali nierdzewnej do spawania rur, praca w Finlandii w Oulu. Praca rozpoczyna się 10.08, na 3 miesiące, kandydaci muszą posiadać doświadczenie w spawaniu rur ze stali nierdzewnej o grubości 2-10 mm, posiadać aktualne certyfikaty 141 FM5 nierdzewne HL-045, dobrze władać komunikatywnym językiem angielskim, posiadać uprawnienia do prac na gorąco (hot-work). Praca po 55-60 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 13 EUR / h netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje dwuosobowe). Średnie miesięczne wynagrodzenie to ok. 13.000-13.500 zł netto miesięcznie. Zatrudnienie przez litewską firmę, płatność raz w miesiącu, kandydaci muszą najpierw przyjechać na Litwę i jest zorganizowany samochód służbowy, którym można podjechać z pracownikami do Finlandii. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "spawacz TIG - Finlandia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
May, 19
We are looking for 2 TIG 141 welders for stainless steel for Denmark, Aalborg. Departure 02.06. work until the end of August. A company producing freezers, welding stainless steel pipes and stainless steel structures - freezers. Certificate required, preferred experience min. 3-4 years, necessarily a car to travel (1 in 2 people). Communicative knowledge of English. Salary 175 dkk / h gross, 45 hours a week (everything over 37 hours payable with supplements). Paid accommodation - 100-150 dkk / day. Employment by a Danish company on Danish terms. Payments every two weeks. Those interested please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "welder 141 - Denmark". Szukamy 2 spawaczy TIG 141 do stali nierdzewnej do Danii, Aalborg. Wyjazd 02.06. praca do końca sierpnia. Firma produkująca mroźnie, spawanie rur ze stali nierdzewnej i konstrukcji ze stali nierdzewnej - zamrażarki. Wymagany certyfikat, preferowane doświadczenie min. 3-4 lata, koniecznie auto na wyjazd (1 na 2 osoby). Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie 175 dkk/h brutto, 45 godzin tygodniowo (wszystko powyżej 37 godzin płatne z dodatkami). Odpłatne zakwaterowanie - 100-150 dkk/ dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "spawacz 141 - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Turku, Finland
May, 18
We are looking for 2 pipe fitters, 2 welders 136/138 and 2 welders 141 stainless steel to Finland, Turku. Arrival 25.05. (without quarantine), start in week 22 for a long time. Required experience, valid certificates. Communicative knowledge of English. The rate is about 12,8-13 euros / h net, free accommodation. Weekly 55 working hours. Additional charge of EUR 50 for the first flight to Turku. Finnish agreement on Finnish terms. Candidates interested in taking a job please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject of the email "pipe fitter, welder - Finland". Szukamy 2 monterów rur, 2 spawaczy 136/138 oraz 2 spawaczy 141 stal nierdzewna do Finlandii, Turku. Przylot 25.05. (bez kwarantanny), start w tygodniu 22 na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka ok 12,8-13 euro/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 55 godzin pracy. Dopłata 50 EUR za pierwszy przelot do Turku. Umowa fińska na warunkach fińskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila "monter rur, spawacz - Finlandia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Turku, Finland
May, 08
We are looking for 6 welders / fitters in Finland, around Turku. Work from 25.05. for at least 4-5 weeks. Mounting / welding black steel. Prefabrication of the ship's steel structure, 5-20 mm thick. Required experience, valid certificates. Communicative knowledge of English in at least two candidates. The rate of 12.8 euros / h net, free accommodation. Weekly 50-60 working hours. Finnish agreement on Finnish terms. Candidates interested in taking a job please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject of the email "6 welders / fitters - Finland". Szukamy 6 spawaczy/monterów do Finlandii, okolice Turku. Praca od 25.05. na co namniej 4-5 tygodni. Montowanie / spawanie czarna stal. Prefabrykacja konstrukcji stalowej statku, grubość 5-20 mm. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty. Komunikatywna znajomość języka angielskiego przynajmniej u dwóch kandydatów. Stawka 12,8 euro/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 50-60 godzin pracy. Umowa fińska na warunkach fińskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila "6 spawaczy/monterów - Finlandia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
Mar, 06
We are looking for 6 welders 131 aluminum for Denmark, Odense. Work from 09/03/2020 for 3 - 3.5 months. Work in the hall, welding of platforms used inside windmills. Experience required, valid certificate 131. Communicative knowledge of English, car to travel. Work from Monday to Saturday from 5:00 to 15:00, including a half-hour paid break and a half-hour unpaid (possible work on Sunday). The rate per hour from Mon-Sat 177 dkk / h gross (the rate for Sunday 247.95 dkk / h gross). Paid accommodation 135 dkk / day. You will need clothes and work shoes (about 2 weeks of work, the company will subsidize DKK 500 for the next purchase of clothing - co-financing is offered every 3 months). Danish agreement on Danish terms. Candidates interested in taking a job please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject of the email "6 welders 131 - Denmark". Szukamy 6 spawaczy 131 aluminium do Danii, Odense. Praca od 09.03.2020 na 3 - 3,5 miesiące. Praca na hali, spawanie platform stosowanych wewnątrz wiatraków. Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat 131. Komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Praca od pon-sob od 5:00 do 15:00, w tym pół godziny płatnej przerwy oraz pół godziny bezpłatnej (możliwa praca w niedziele). Stawka za godz od pon-sob 177 dkk/h brutto (stawka za niedziele 247,95 dkk/h brutto). Płatne zakwaterowanie 135 dkk/dzień. Na wyjazd potrzebne ubranie i buty robocze (o 2 tygodniach pracy firma dofinansuje 500 DKK za następny zakup ubrań-dofinansowywanie oferowane jest co 3 miesiące). Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila "6 spawaczy 131 - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku