Job Board

Zealand, Denmark
Mar, 27
We are looking for 20 concrete workers/steelfixers to work in Denmark, Zealand, near Copenhagen, start of work since end of April, job for long term. Candidates must be experinced working in constructions as concrete workers or steelfixers (minimum 4 years experince), good if candidates speak communicative good English and have cars, work with building bridge in Denmark. Salary 155 dkk/h brutto, paid accommodation (100 dkk/day for double room, 150 dkk/day for single room), job 42-45-50 hours per week, job till October 2020, hiring by Danish company on Danish basis, payslips every 2 weeks. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "concrete workers to Denmark"
Aarhus, Denmark
Mar, 25
We are looking for 2 concrete workers + 1 mini digger operator in Denmark, Aarhus. Departure on 26.03 or 27.03, work for 2-3 months. General construction works, sometimes reinforcement works. Candidates must have experience, one of the concrete mixers must be able to communicate English, required for a group of 3 people and 1 car. Work 42-45 hours a week, pay 170 dkk / h, accommodation payable by employees 100-150 dkk / day. Danish agreement on Danish terms, payslips every 2 weeks. Interested persons please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "concrete worker, operator - Denmark". Szukamy 2 betoniarzy oraz 1 operatora mini koparki w Danii, Aarhus. Wyjazd 26.03 lub 27.03, praca na 2-3 miesiące. Prace ogólnobudowlane, czasem zbrojarskie. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, jeden z betoniarzy musi znać komunikatywnie język angielski, wymagane na grupę 3 osób 1 auto. Praca 42-45 godziny tygodniowo, wynagrodzenie 170 dkk/h, zakwaterowanie płatne przez pracowników 100-150 dkk/dzień. Umowa duńska na warunkach duńskich, payslips co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "betoniarz, operator- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.    
Fredericia, Denmark
Mar, 16
We are looking for 7 ground concrete all-round construction workers to work in Denmark, Fredericia. work from 19.03, arrival on 18.03, job for long-term, rotations 4/1 or 6/2. Candidates must be experienced in working with concrete and ground works and various construction works, can have experience working as steelfixers, should 1 person speak communicative English, good if have own car. Work 42 hours per week, salary 155 dkk/h + extras for overtimes +50% and +100%, accommodation paid by workers (cost 100 dkk/day for double shared room). Company pays also Feriepenge + SH, hiring by Danish company on Danish basis, payslips every 2 weeks. Candidates interested in this job offer please send appliaction at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: concrete workers to Denmark Fredericia. Szukamy 7 pracowników betonowych/ziemnych do pracy w Danii w tym prace ogólnobudowlane. Praca w Danii, Fredericia, praca od 19.03, przyjazd 18.03, na dłuższy okres czasu, rotacje 4/1 lub 6/2. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy z betonem i robót ziemnych i różnych prac budowlanych, może mieć doświadczenie w pracy jako zbrojarz, 1 osoba musi posiadać komunikatywną znajomość języka angielskiego, potrzebny 1 samochód na grupę. Praca 42 godziny tygodniowo, wynagrodzenie 155 dkk/h + dodatki za nadgodziny +50% i +100%, zakwaterowanie płatne przez pracowników (koszt 100 dkk/dzień za pokój dwuosobowy). Firma płaci również Feriepenge + SH, umowa duńska na warunkach duńskich, payslips co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "pracownik betonowy/ziemny- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Geleen, Netherlands
Mar, 16
We are looking for 1 plasterboard fitter who speaks fluent English for work in the Netherlands near Geleen. Work from Wednesday 19.03, arrival on Tuesday 18.03, work for a longer period of time, work after 37-40 hours a week, work on the installation of plasterboard walls, in addition, finishing apartments, candidates must have a minimum of 3 years work experience, communicative / good English, own tool. Salary 520 EUR / week net, free accommodation (single rooms, within a 30-minute radius of the workplace), insurance, Rotations 4/1, weekly payments, employment by a Dutch company on Dutch terms. Candidates interested in taking up a job are asked to send their CV to the following address rekrutacja@findworker.pl with the note "plasterboard fitter to the Netherlands" Szukamy 1 montera karton gips, mówiącego komunikatywnie w języku angielskim do pracy w Holandii, w okolicach Geleen. Praca od środy 19.03, przyjazd we wtorek 18.03, praca na dłuższy okres czasu, praca po 37- 40h tygodniowo, praca przy montażu ścian karton gips, ponadto wykończenia mieszkań, kandydaci musza mieć minimum 3 lata doświadczenia w pracy, komunikatywny/dobry angielski, własne narzędzia. Wynagrodzenie 520 EUR/tydzień netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze, w promieniu ok. 30 minut od miejsca pracy), ubezpieczenie, Rotacje 4/1, płatności co tydzień, zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszeni są o podesłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją "monter karton-gips do Holandii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Mar, 10
We are looking for 1 CNC operator for turning machines in Denmark, Skagen. Start 16.03.2020, job for long term, candidate must be experienced in working with turning machines, must be also experienced in programming in Mastercam and must speak good English. Hiring by Danish company on Danish basis, salary 180 dkk/h brutto, weekly 37 hours of work (more possible), accommodation paid cost 150 dkk/day, payments every 2 weeks, payslips. Possible rotations 6/2. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "cnc operator to Denmark". Poszukujemy 1 operatora CNC do frezarek w Danii, Skagen. Start 16.03.2020, praca na długi okres czasu, kandydat musi posiadać duże doświadczenie, również musi być doświadczony w programowaniu w Mastercam i musi mówić dobrze po angielsku. Umowa duńska na zasadach duńskich, wynagrodzenie 180 dkk/h brutto, tygodniowe 37 godzin pracy ( możliwe więcej), płatne zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień, płatności co 2 tygodnie, odcinki wypłat. Możliwe rotacje 6/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila "operator cnc - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
Mar, 06
We are looking for 6 welders 131 aluminum for Denmark, Odense. Work from 09/03/2020 for 3 - 3.5 months. Work in the hall, welding of platforms used inside windmills. Experience required, valid certificate 131. Communicative knowledge of English, car to travel. Work from Monday to Saturday from 5:00 to 15:00, including a half-hour paid break and a half-hour unpaid (possible work on Sunday). The rate per hour from Mon-Sat 177 dkk / h gross (the rate for Sunday 247.95 dkk / h gross). Paid accommodation 135 dkk / day. You will need clothes and work shoes (about 2 weeks of work, the company will subsidize DKK 500 for the next purchase of clothing - co-financing is offered every 3 months). Danish agreement on Danish terms. Candidates interested in taking a job please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject of the email "6 welders 131 - Denmark". Szukamy 6 spawaczy 131 aluminium do Danii, Odense. Praca od 09.03.2020 na 3 - 3,5 miesiące. Praca na hali, spawanie platform stosowanych wewnątrz wiatraków. Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat 131. Komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Praca od pon-sob od 5:00 do 15:00, w tym pół godziny płatnej przerwy oraz pół godziny bezpłatnej (możliwa praca w niedziele). Stawka za godz od pon-sob 177 dkk/h brutto (stawka za niedziele 247,95 dkk/h brutto). Płatne zakwaterowanie 135 dkk/dzień. Na wyjazd potrzebne ubranie i buty robocze (o 2 tygodniach pracy firma dofinansuje 500 DKK za następny zakup ubrań-dofinansowywanie oferowane jest co 3 miesiące). Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila "6 spawaczy 131 - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
Odder, Denmark
Mar, 05
We are looking for 2 construction carpenters to work in Aarhus in Denmark, in Odder, job from 16.03.2020, for 3 months, job for 46-50 hours per week, salary 150 dkk/h brutto, candidates must be educated carpenters with large experience, one must speak communicative English and have a car to come from accommodation to working place. Work is to build a new large building wooden sides, also building steel structure roof. Accommodation provided by company cost 150 dkk/day. Hiring by Danish company on Danish basis.  Candidates interested in this job please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotaton in subject " carpenter to Odder". Szukamy 2 cieśli konstrukcyjnych do pracy w Aarhus w Danii, w Odder, praca od 16.03.2020, przez 3 miesiące, praca 46-50 godzin tygodniowo, wynagrodzenia 150 dkk/h brutto, kandydaci muszą posiadać duże doświadczenie jako cieśle konstrukcyjni przy wznoszeniu dachów, muszą mówić komunikatywnym angielskim i mieć samochód, aby jeździć z zakwaterowania do miejsca pracy. Prace na wysokościach. Prace polegają na budowie nowego dużej  hali drewniano-stalowej, również dachu wg. konstrukcji stalowej. Zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień, potrącane z wynagrodzenia. Zatrudnianie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszeni są o podesłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją "cieśla konstrukcyjny Odder". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Eura, Finland
Mar, 05
We are looking for 2 stainless steel TIG 141 welders to work in Finland, near Turku. Job for long term, possible later job in company office branch in Germany.  Work as steel decorative welders, stainless steel corners of lifts, desks, doors and light constructions, welders must be very precise and skilled, valid welding certificates 141 stainless are not necessary. Workers should read the drawings and speak communicative English. Salary about 14 EUR/h netto, free accommodation, first flight company company pays back 50 EUR in first salary. Hiring by Finish companny on Finish basis, payments every 2 weeks. Candidates interested in this job please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "welder 141 stainless to Finland". Szukamy 2 spawaczy TIG 141 do stali nierdzewnej, praca w Finlandii, w pobliżu Turku. Praca na dłuższy czas, możliwa późniejsza praca w oddziale firmy w Niemczech. Praca jako spawacze dekoracyjni ze stali, narożniki dźwigów ze stali nierdzewnej, biurka, drzwi i lekkie konstrukcje, spawacze muszą być bardzo precyzyjni i wykwalifikowani, ważne certyfikaty spawania 141 nie są konieczne. Pracownicy powinni czytać rysunki i mówić komunikatywnie po angielsku. Wynagrodzenie około 14 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie, pierwsze koszty za lot zwraca firma - 50 EUR do pierwszej pensji. Zatrudnianie przez firmę fińską na warunkach fińskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszeni są o podesłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją "spawacz 141 do Finlandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Geleen, Netherlands
Mar, 04
We are looking for 1 pleasterboard fitter, speaking communicative English to work in the Neatherlands, near Geleen. Start 11.03. Job for long term, work 37-40 hours per week, working with installing plasterboards, finishings, candidates must have minimum 3 years experience and have own car. Salary 520 EUR/week netto, free accommodation, free insurance. Rotations 4/1, payments weekly, hiring by Dutch company on Dutch basis. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "plasterboard fitter to the Neatherlands" Szukamy 1 montera karton gips, mówiącego komunikatywnie w języku angielskim do pracy w Holandii, w okolicach Geleen. Rozpoczęcie pracy 11.03, praca na dłuższy okres czasu, praca po 37- 40h tygodniowo, praca przy montażu ścian karton gips, ponadto wykończenia mieszkań, kandydaci musza mieć minimum 3 lata doświadczenia w pracy i mieć własne auto. Wynagrodzenie 520 EUR/tydzień netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze, w promieniu ok. 30 minut od miejsca pracy), ubezpieczenie, Rotacje 4/1, płatności co tydzień, zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszeni są o podesłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją "monter karton-gips do Holandii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fredericia, Denmark
Feb, 25
We are looking for 4 steelfixers concrete workers to work in Denmark, Fredericia. Job start 02.03, job for minimum 2 months (if workers wll be good it is possible we will have project for longb term), rotations 4/1 or 6/2. Candidates must be experienced in working as steel fixers and with concrete and ground works, good if speak communicative English and have own car. Candidates must have valid safety certificate after with completing course of confined space. Work 42 hours per week, salary 150 dkk/h + extras for overtimes +50% and +100%, accommodation paid by workers (cost 100 dkk/day for double shared room). Company pays also Feriepenge + SH, hiring by Danish company on Danish basis, payslips every 2 weeks. Candidates interested in this job offer please send appliaction at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: steelfixers to Denmark Fredericia Szukamy 4 zbrojarzy/pracowników do prac w betonie, w tym prace ogólnobudowlane. Praca w Danii, Fredericia, początek 02.03, na początek na 2 mce ale możliwa praca na dłuższy okres czasu, rotacje 4/1 lub 6/2. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy jako zbrojarze, z betonem i robót ziemnych i różnych prac budowlanych, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca 42 godziny tygodniowo, wynagrodzenie 150 dkk/h + dodatki za nadgodziny +50% i +100%, zakwaterowanie płatne przez pracowników (koszt 100 dkk/dzień za pokój dwuosobowy). Firma płaci również Feriepenge + SH, umowa duńska na warunkach duńskich, payslips co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "zbrojarzey do pracy w betonie- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Copenhagen, Denmark
Feb, 25
We are looking for 1 experienced supervisor for large building project in Denmark, to supervise Polish teams of workers (concrete workers, fixers, crane and excavator operators) and be contact person with Danish supervisors. Candidate should have engineering education and experience in construction of houses and infrastructure, at work as a project manager or a person for investor supervision. Person must speak good English. Start of project middle March. Hiring by Danish company on Danish basis, attractive salary and terms. Candidates interested in this job, meeting all requirements are asked to send applications at email address rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject "supervisor to large building project in Denmark"   Szukamy 1 doświadczonego supervisora do prowadzenia dużej budowy w Danii, do nadzorowania grup pracowników (pracownicy do betonu, zbrojarze, operatorzy koparek) oraz do kontaktu z supervisorami duńskimi w kwestii projektu. Kandydat powinien mieć wykształcenie inżynierskie, doświadczenie w budowach domów i infrastruktury, mile widziane doświadczenie w pracy jako kierownik projektów czy osoba do nadzorów inwestorskich. Wymagany dobra znajomość języka angielskiego. Rozpoczęcie projektu w połowie marca 2020 w Danii. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, atrakcyjne wynagrodzenie i warunki zatrudnienia. Osoby zainteresowane podjęciem pracy, spełniające powyższe wymagania prosimy o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "supervisor do dużej budowy w Danii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rauma, Finland
Feb, 24
We are looking for 4 111 welders to work at the shipyard in Rauma, Finland. Work for the beginning for 4 weeks, possible for a longer period of time, start work 02/03/2020. Work on welding black and stainless steel 111 pipes at the Rauma shipyard, valid certificates required, work after 50-55 hours per week. Free accommodation (double rooms), flights on the employee's side, however for the first flight the company returns up to EUR 50 for the ticket to the employee at the first salary, remuneration according to payslips net approx. EUR 13.30 / h net, average net salary per month approx. PLN 11,500 / month net. Employment by a Finnish company, taxes paid in Finland. Rotations every 4-6-8 weeks for 1 week to Poland. Candidates interested in taking up a job are asked to send their CV to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "Welder of Finland 111 Rauma Shipyard". Szukamy 4 spawaczy 111 do pracy w stoczni w Rauma, w Finlandii. Praca na początek na 4 tygodnie, mozliwe na dłuższy okres czasu, rozpoczęcie pracy 02.03.2020. Praca przy spawaniu rur czarnych i ze stali nierdzewnej 111 w stoczni w Rauma, wymagane ważne certyfikaty, praca po 50-55 h tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie (pokoje podwójne), przeloty po stronie pracownika, jednak za pierwszy przelot firma zwraca do 50EUR za bilet pracownikowi przy pierwszym wynagrodzeniu, wynagrodzenie wg. payslipów netto ok 13,30 EUR/h netto, średnie wynagrodzenie netto za miesiąc ok 11.500 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę fińską, płacone podatki w Finlandii. Rotacje co 4-6-8 tygodni na 1 tydzień do Polski. Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "spawacz 111 Finlandii stocznia Rauma". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fredericia, Denmark
Feb, 19
We are looking for 5 ground concrete all-round construction workers to work in Denmark, Fredericia. Job start 24.02, job for long-term, rotations 4/1 or 6/2. Candidates must be experienced in working with concrete and ground works and various construction works, can have experience working as steelfixers, should 1 person speak communicative English, good if have own car. Work 42 hours per week, salary 155 dkk/h + extras for overtimes +50% and +100%, accommodation paid by workers (cost 100 dkk/day for double shared room). Company pays also Feriepenge + SH, hiring by Danish company on Danish basis, payslips every 2 weeks. Candidates interested in this job offer please send appliaction at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: concrete workers to Denmark Fredericia Szukamy 5 pracowników betonowych/ziemnych do pracy w Danii w tym prace ogólnobudowlane. Praca w Danii, Fredericia, początek 24.02, na dłuższy okres czasu, rotacje 4/1 lub 6/2. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy z betonem i robót ziemnych i różnych prac budowlanych, może mieć doświadczenie w pracy jako zbrojarz, 1 osoba musi posiadać komunikatywną znajomość języka angielskiego, potrzebny 1 samochód na grupę. Praca 42 godziny tygodniowo, wynagrodzenie 155 dkk/h + dodatki za nadgodziny +50% i +100%, zakwaterowanie płatne przez pracowników (koszt 100 dkk/dzień za pokój dwuosobowy). Firma płaci również Feriepenge + SH, umowa duńska na warunkach duńskich, payslips co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "pracownik betonowy/ziemny- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen and all Zealand, Denmark
Feb, 18
We are looking for 15 delivery workers to deliver of newspaper, magazines, letters and small parcels in Denmark. Job for long term, start in March 2020, candidates must speak communicative English (level B1 or higher), be fit and healthy, motivated, have clean criminal record, good if have own car, company does not provide accommodation for workers. Work in Copenhagen and all Zealand area. Candidates working in Copenhagen can receive company bikes or scooters, other parts like Zealand - needed own car to deliver things to addresses. Work 25-35 hours per week, flexible working hours between kl. 01.00/02.30 and 06.30/07.30 Salary depending on area: zipcode 3000-4990 = salary 131 DKK/h brutto, zipcode 1000-2990, salary 157 DK/h brutto. Hiring by Danish company, job contract – union agreement and payslips every 2 weeks. Candidates interested in this job offer please send application at email: rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "delivery worker to Denmark". Poszukujemy 15 pracowników dostawczych do dostarczania gazet, czasopism, listów i małych paczek w Danii. Praca długoterminowa, zaczyna się w marcu 2020 r., kandydaci muszą mówić komunikatywnym angielskim (poziom B1 lub wyższy), być sprawnym i zdrowym, zmotywowanym, być niekaralnym, dobrze jeśli mają własny samochód, firma nie zapewnia zakwaterowania dla pracowników. Praca w Kopenhadze i na całym obszarze Zelandii. Kandydaci pracujący w Kopenhadze mogą kożystać z firmowego roweru lub skuteru, inne części, takie jak Zelandia - potrzebny własny samochodu, aby dostarczyć rzeczy do adresów. Praca 25-35 godzin tygodniowo, elastyczne godziny pracy między kl. 01.00/02.30 i 06.30/07.30 Wynagrodzenie w zależności od obszaru: kod pocztowy 3000-4990 = wynagrodzenie 131 DKK/h brutto, kod pocztowy 1000-2990, wynagrodzenie 157 DK/h brutto. Zatrudnianie przez duńską firmę, umowa o pracę – umowa związkowa i wypłaty co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "pracownik dostawczy - Dania" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oslo, Norway
Feb, 18
We are looking for 5 plumbers to Norway. Work for long term, start in March 2020, job in Oslo and Fredrikstad. Projects done by Norwegian construction developer company building whole district of apartments and blocks of flats in Norway. Candidates must be experienced and speak comunicative English, workers should come in group of 2-3 workers with own car. Work 37-40 hours per week, salary for start 190 nok/h brutto. Paid accommodation provided by company, deducted cost from salary (cost per person: 1500 nok/month + electricity + internet). First 3 days is trial period, if workers will not be accepted by company they will not be paid for those 3 days but they will not pay for those 3 days of accommodation. Transport and cost of transport is beared by workers. Workers who are accepted by be offered contracts for 1 month, next contract for 3 months (with raised salary: 200 nok/h brutto), next 12 months. First payment of salary is done only when workers get active tax cards in Norway, not earlier (no advance payments possible), next salaries each 1 per month. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "plumber to Norway" Szukamy 5 hydraulików do Norwegii. Praca długoterminowa, rozpoczęcie w marcu 2020 r., praca w Oslo i Fredrikstad. Projekty realizowane przez norweską firmę deweloperską budującą całą dzielnicę mieszkań i bloków mieszkalnych w Norwegii. Kandydaci muszą być doświadczeni i mówić komunikatywnie po angielsku, pracownicy powinni przyjechać w grupie 2-3 pracowników z własnym samochodem. Praca 37-40 godzin tygodniowo, wynagrodzenie za start 190 nok/h brutto. Płatne zakwaterowanie świadczone przez firmę, odjęty koszt od wynagrodzenia (koszt od osoby: 1500 nok / miesiąc + energia elektryczna + internet). Pierwsze 3 dni to okres próbny, jeśli pracownicy nie zostaną zaakceptowani przez firmę, nie otrzymają zapłaty za te 3 dni, ale nie zapłacą za te 3 dni zakwaterowania. Transport i koszty transportu ponoszą pracownicy. Pracownicy, którzy są akceptowani przez firme, otrzymają oferty na 1 miesiąc, następną umowę na 3 miesiące (z podwyższonym wynagrodzeniem: 200 nok/h brutto), kolejne 12 miesięcy. Pierwsza wypłata wynagrodzenia odbywa się tylko wtedy, gdy pracownicy otrzymują aktywne karty podatkowe w Norwegii, a nie wcześniej (nie jest możliwe zaliczki), kolejne wynagrodzenia co 1 miesiąc. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "20 hydraulików - Norwegia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oslo, Norway
Feb, 18
We are looking for 20 carpenters to Norway. Work for long term, start in March 2020, job in Oslo and Fredrikstad. Projects done by Norwegian construction developer company building whole district of apartments and blocks of flats in Norway. Carpenters will work with installing windows, doors, floors, also work with wooden constructions. Candidates must be experienced and speak comunicative English, workers should come in group of 3-4 workers with own car. Work 37-40 hours per week, salary for start 190 nok/h brutto. Paid accommodation provided by company, deducted cost from salary (cost per person: 1500 nok/month + electricity + internet). First 3 days is trial period, if workers will not be accepted by company they will not be paid for those 3 days but they will not pay for those 3 days of accommodation. Transport and cost of transport is beared by workers. Workers who are accepted by be offered contracts for 1 month, next contract for 3 months (with raised salary: 200 nok/h brutto), next 12 months. First payment of salary is done only when workers get active tax cards in Norway, not earlier (no advance payments possible), next salaries each 1 per month. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "carpenters to Norway" Poszukujemy 20 stolarzy do Norwegii. Praca długoterminowa, rozpoczęcie w marcu 2020 r., praca w Oslo i Fredrikstad. Projekty realizowane przez norweską firmę deweloperską budującą całą dzielnicę mieszkań i bloków mieszkalnych w Norwegii. Stolarze będą pracować z instalacją okien, drzwi, podłóg, a także pracować z drewnianymi konstrukcjami. Kandydaci muszą być doświadczeni i mówić komunikatywnie po angielsku, pracownicy powinni przyjechać w grupie 3-4 pracowników z własnym samochodem. Praca 37-40 godzin tygodniowo, wynagrodzenie na start 190 nok/h brutto. Płatne zakwaterowanie świadczone przez firmę, odjęty koszt od wynagrodzenia (koszt od osoby: 1500 nok / miesiąc + energia elektryczna + internet). Pierwsze 3 dni to okres próbny, jeśli pracownicy nie zostaną zaakceptowani przez firmę, nie otrzymają zapłaty za te 3 dni, ale nie zapłacą za te 3 dni zakwaterowania. Transport i koszty transportu ponoszą pracownicy. Pracownicyzaakceptowani otrzymają oferty na 1 miesiąc, następną umowę na 3 miesiące (z podwyższonym wynagrodzeniem: 200 nok/h brutto), kolejne 12 miesięcy. Pierwsza wypłata wynagrodzenia odbywa się tylko wtedy, gdy pracownicy otrzymują aktywne karty podatkowe w Norwegii, a nie wcześniej (nie są możliwe zaliczki), kolejne wynagrodzenia co 1 miesiąc. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "20 stolarzy - Norwegia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fredericia, Denmark
Feb, 18
We are looking for 5 scaffolders to Denmark, work in Fredericia. Job for long term, start 24.02.2020, candidates must have valid scaffolding certificates and speak communicative English, good if have own car. Job 37h-50h per week, rotations 4/1 or 6/2, salary 170 dkk/h brutto + extras for overtimes +50% and  +100%, paid accommodation (cost 100-150 dkk/day), deducted from salary. Hiring by Danish company on Danish basis, payslips every 2 weeks, paid Feriepenge and SH. Candidates interested in this job offer please send applications and valid scaffolding certificates at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: scaffolder to Denmark" Szukamy 5 monterów rusztowań do Danii, praca w Fredericia. Praca na długi czas, początek 24.02.2020, kandydaci muszą posiadać ważne certyfikaty montera rusztowań i mówić komunikatywnym angielskim, dobrze, jeśli mają własny samochód. Praca 37h-50h tygodniowo, rotacje 4/1 lub 6/2, wynagrodzenie 170 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny +50% i +100%, płatne zakwaterowanie (koszt 100-150 dkk/dzień), potrącane od wynagrodzenia. Zatrudnienie przez duńską firmę na duńskiej warunkach, payslips co 2 tygodnie, wypłacane Feriepenge i SH. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "5 monterów rusztowań - Dania" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Lempäälä, Finland
Feb, 13
We are looking for 2 welders MAG to Lempäälä, Finland. Start of job 17.02.2020. Job for longer term, 60 hours per week, welding steel constructions. Candidates must have experience in welding steel construction in 135/136/138, need to have valid welding certificates 136/138, good if speak communicative English. Salary 11,5 EUR/h netto, free accommodation, free flights to and back from Finland and transport to workplace and accommodation. Candidates intesrested n this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: welders 135/136/138 to Finland" Szukamy 2 spawaczy 135/136/138 do Finlandii, Lempäälä. Praca od 17.02.2020. Praca na długi okres czasu, spawanie konstrukcji stalowych. Kandydaci muszą mieć doświadczenie w spawaniu konstrukcji stalowych w 135/136/138, mieć ważne certyfikaty spawalnicze oraz mile widziany komunikatywny j. angielski. Wynagrodzenie 11,5 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie, bezpłatne przeloty do Finlandii i z powrotem i transport na miejscu w Finlandii, rotacje 6/2. Średnie wynagrodzenie miesięczne netto to ok. 11.500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "spawacze 135/136/138 do Finlandii" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rauma, Finland
Feb, 11
We are looking for 2 welders 111 to shipyard Rauma, Finland. Job for 4 weeks, possible for longer term, workers will come to Finland 14.02 or 16.02, start work 17.02.2020. Work with welding pipes 111 in shipyard Rauma, needed valid certificates 111, work 50-55 hours per week. Free accommodation (double rooms), flights on cost of workers but first flight 50 EUR back to give back to worker from company in first salary, salary total about 13,30 EUR/h netto, paid taxes and insurance in Finland, payslips every 2 weeks. Rotations every 4-6-8 weeks for 1 week in Poland. Avarage salary about 11.500 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: welder 111 to Finland Rauma Szukamy 2 spawaczy 111 do pracy w stoczni w Rauma, w Finlandii. Praca na początek na 4 tygodnie, mozliwe na dłuższy okres czasu, pracownicy mają przylecieć do Finlandii 14.02, rozpoczęcie pracy 17.02.2020. Praca przy spawaniu rur 111 w stoczni w Rauma, wymagane ważne certyfikaty, praca po 50-55 h tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie (pokoje podwójne), przeloty po stronie pracownika, jednak za pierwszy przelot firma zwraca do 50EUR za bilet pracownikowi przy pierwszym wynagrodzeniu, wynagrodzenie wg. payslipów netto ok 13,30 EUR/h netto, średnie wynagrodzenie netto za miesiąc ok 11.500 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę fińską, płacone podatki w Finlandii. Rotacje co 4-6-8 tygodni na 1 tydzień do Polski. Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "spawacz 111 Finlandii stocznia Rauma" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rauma, Finland
Feb, 06
We are looking for 2 shipyard fitters to shipyard Rauma, Finland. Job for long term, workers will come to Finland 07.02 or 09.02, start work 10.02.2020. Work as hullsplaters in shipyard Rauma, works with steel sections,  work 50-55 hours per week. Free accommodation (double rooms), flights on cost of workers but first flight 50 EUR back to give back to worker from company in first salary, salary total about 13,30 EUR/h netto, paid taxes and insurance in Finland, payslips every 2 weeks. Rotations every 6-8 weeks for 1 week in Poland. Avarage salary about 11.500 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: fitter to Finland Rauma Szukamy 2 monterów stoczniowych do pracy w stoczni w Rauma, w Finlandii. Praca na długi okres czasu, jeśli pracownik się sprawdzi, pracownicy mają przylecieć do Finlandii 07/09.02, rozpoczęcie pracy 10.02.2020. Praca jako monterzy na sekcjach statków w stoczni w Rauma, prace monterskie, praca po 50-55 h tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie (pokoje podwójne), przeloty po stronie pracownika, jednak za pierwszy przelot firma zwraca do 50EUR za bilet pracownikowi przy pierwszym wynagrodzeniu, wynagrodzenie wg. payslipów netto ok 13,30 EUR/h netto, średnie wynagrodzenie netto za miesiąc ok 11.500 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę fińską, płacone podatki w Finlandii.Rotacje co 6-8 tygodni na 1 tydzień do Polski. Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na adras email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "monter do Finlandii stocznia Rauma" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.