Job Board

Oslo, Norway
Aug, 30
<p>We are looking for 5 ship electricians to Norway, Oslo. Work from 06/09. for a few months. We require experience, communicative knowledge of the English language, necessarily a DSB certificate. Work 50-60 hours a week, 230 NO / h gross, free accommodation, single rooms. Up to 200 EUR reimbursed for flights. Norwegian agreement under Norwegian conditions. Payments once a month. 6/2 or 8/2 rotation. Possible advance payment after 2 weeks of work. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "5 ship electricians to Norway".</p> <p>Szukamy 5 elektryków okrętowych do Norwegii, Oslo. Praca od 06.09. na kilka miesięcy. Wymagamy doświadczenia, komunikatywnej znajomości języka angielskiego, koniecznie certyfikat DSB. Praca po 50-60 h tygodniowo, 230 nok /h brutto, bezpłatne zakwaterowanie, pokoje pojedyncze. Za przeloty zwracany koszt do 200 EUR. Umowa norweska na warunkach norweskich. Płatności raz w miesiącu. Rotacja 6/2 lub 8/2. Możliwa zaliczka po 2 tygodniach pracy. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 elektryków okrętowych do Norwegii".</p> <p>Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".</p> <p>Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p>
Esbjerg, Denmark
Aug, 27
<p>&lt;p&gt;We are looking for 1 crane operator to Denmark, Esbjerg. Work from 06/09. by the end of the year. Operator of a self-propelled crane controlled by a remote control. Experience required, good command of English. Rate of 190 DKK / h brutto + supplements for overtime, work 45-55 hours a week, paid accommodation 150 DKK / day. Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 crane operator - Denmark".&lt;/p&gt;<br /> &lt;p&gt;Szukamy 1 operatora dźwigu do Danii, Esbjerg. Praca od 06.09. do końca roku. Operator dźwigu samojezdnego, sterowanego pilotem. Wymagany doświadczenia, dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 190 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny, praca po 45-55 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 operator dźwigu - Dania".&lt;/p&gt;<br /> &lt;p&gt;Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz&lt;br /&gt;<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".&lt;br /&gt;<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku&lt;/p&gt;</p>
Copenhagen, Denmark
Aug, 27
We are looking for 1 bricklayer to Denmark, Copenhagen. Work from the beginning of September for 1 month. Experience required, communicative English. Rate of 90 DKK / h net, work 50-60 hours a week, free accommodation. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 mason - Denmark". Szukamy 1 murarza do Danii, Kopenhaga. Praca od poczatku września na 1 miesiąc. Wymagany doświadczenia, komunikatywny język angielski. Stawka 90 dkk/h netto, praca po 50-60 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 murarz - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Aug, 26
We are looking for 2 carpenters to work in Denmark - Copenhagen, work 2-3 months, start on August 30. Work on renovations, terraces. Required experience and a car, knowledge of English from one carpenter. The gross rate is 170 DKK / h, paid accommodation costs 150 DKK / day, work 45-50 hours a week. Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 carpenters to Copenhagen". Szukamy 2 stolarzy do pracy w Danii- Kopenhaga, praca 2-3 miesiące, start 30.08. Praca przy remontach, tarasach. Wymagane doświadczenie oraz auto, znajomość języka angielskiego u jednego stolarza. Stawka 170 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień, praca po 45-50h tygodniowo. Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 stolarzy do Kopenhagi". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Videbaek, Denmark
Aug, 26
We are looking for 2 carpenters to work in Denmark in Videbaek, work for a longer period, start 30.08. Work often on the installation of suspended ceilings. Required experience and a car, knowledge of English from one carpenter. The rate of 170 DKK / h gross, paid accommodation cost 125 DKK / day, work 46-50 hours a week, contract with a Danish company on Danish conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 carpenters for Videbaek". Szukamy 2 stolarzy do pracy w Danii w Videbaek, praca na dłuższy okres czasu, start 30.08. Praca często przy instalacji sufitów podwieszanych. Wymagane doświadczenie oraz auto, znajomość języka angielskiego u jednego stolarza. Stawka 170 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie koszt 125 dkk/dzień, praca po 46-50h tygodniowo, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 stolarzy do Videbaek". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Randers, Denmark
Aug, 24
We are looking for 6 fixers to Denmark, Randers. Start on September 1, work for 6-8 weeks, work on building bridges, reinforcement. Candidates must have a minimum of 4 years of experience, good if some speak English communicatively, own cars are welcome. Salary 175 DKK / h gross, paid extra for overtime + 50% and + 100%, work 45-50 hours a week, paid accommodation 90 DKK / day. Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. Average monthly salary after deducting accommodation costs PLN 14,000-15,500 / month net. Candidates interested in this job, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: 6 fixers to Randers ". Poszukujemy 6 zbrojarzy do Danii, Randers. Start 01.09, praca na 6-8 tygodni, praca przy budowie mostów, zbrojenie. Kandydaci muszą mieć minimum 4 lata doświadczenia, dobrze jeśli niektórzy mówią w stopniu komunikatywnym po angielsku, mile widziane własne samochody. Wynagrodzenie 175 dkk/h brutto, płatne dodatki za nadgodziny +50% i +100%, praca 45-50 godzin tygodniowo, płatne zakwaterowanie 90 dkk/dobę. Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. Średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania 14.000-15.500 pln/miesiąc netto. Kandydatów zainteresowanych tą pracą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: 6 zbrojarzy do Randers". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Trondheim, Bergen and Oslo, Norway
Aug, 24
We are looking for 20 steelfixers concrete workers for Norway for several different construction projects: in Trondheim, Bergen and Oslo. Work from August 23, work for 1 year. Experience required, communicative English is welcome. Work 54-60 hours per week, rate 230 NOK / h gross, free accommodation, free pickup from the airport, coverage of air travel costs up to 200 €. Contract by a Norwegian company under Norwegian conditions, payment once a month, after 2 weeks of work, the company can make an advance payment. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "20 steelfixers concrete workers to Norway". Szukamy 20 betoniarzy/zbrojarzy do Norwegii, do kilku różnych projektów budowlanych: w Trondheim, Bergen oraz Oslo. Praca od 23.08, praca na 1 rok. Wymagane doświadczenie, mile widziany komunikatywny angielski. Praca po 54-60 h tygodniowo, stawka 230 nok/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie, bezpłatny odbiór z lotniska, pokrycie kosztów podróży lotniczej do 200 €. Umowa przez firmę norweską na warunkach norweskich, płatności raz w miesiącu, po 2 tygodniach pracy firma może wypłacić zaliczkę. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "20 betoniarzy/ zbrojarzy do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Logstor, Denmark
Aug, 24
We are looking for 2 welders - for welding 136/138 to work in Denmark, near Aalborg, Logstor. Work for 6 months or more. Work in a workshop that mainly carries out steel structures of buildings, but also other works. Work experience required from employees, valid welding certificates, knowledge of drawings and communicative English language. Work 50 hours a week, rate 170 DKK / h gross, paid accommodation, cost deducted for the full price of renting accommodation for 2 people. 6/2 rotations. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 136/138 Aalborg". Szukamy 2 spawaczy – do spawania 136/138 do pracy w Danii, koło Aalborg, Logstor. Praca na 6 miesięcy lub dłużej. Praca w warsztacie, w którym wykonuje się przede wszystkim konstrukcje stalowe budynków, ale też inne prace. Wymagane od pracowników doświadczeniem w pracy, ważne certyfikaty spawalnicze, znajomość rysunków oraz język angielski na poziomie komunikatywnym. Praca 50 godzin tygodniowo, stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne, koszt potrącany za pełną cenę wynajmu zakwaterowania na 2 osoby. Rotacje 6/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 136/138 Aalborg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Hafnarfjordur, Iceland
Aug, 24
We are looking for 6 workers to producing fiber glass plastic boats to Iceland, Hafnarfjordur (10 km from Reykjavik city center). Work from now on. Workers will laminate, sand, prepare molds, etc. Work in the production hall. We prefer workers who are experienced with fiberglass plastic. Half of the employees have good / communicative knowledge of English. Work 47.5-55.5 hours per week, rate ISK 2,200 per hour during the day (approximately EUR 15.0), ISK 3,528 per hour overtime (approximately EUR 24.0). Accommodation is included in the salary, mainly in double rooms with TV, internet and kitchen. First flight refund. 6/2 rotations. Payments once a month. Payslipy, every employee will be registered with the Icelandic tax office. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "workers to producing fiber glass plastic boats to Iceland". Szukamy 6 pracowników do produkcji łodzi z laminatów i włókna szklanego do Islandii, Hafnarfjordur (10 km od centrum Reykjaviku). Praca od teraz. Pracownicy będą laminować, szlifować, przygotowywać formy itp. Praca w hali produkcyjnej. Preferujemy pracowników, którzy mają doświadczenie z plastikiem z włókna szklanego. Dobra/komunikatywna znajomość języka angielskiego u połowy pracowników. Praca 47,5-55,5 godzin tygodniowo, stawka 2200 ISK za godzinę w ciągu dnia (około 15,0 euro), 3528 ISK za godzinę nadgodzin (około 24,0 euro). Zakwaterowanie jest wliczone w pensję, głównie w pokojach dwuosobowych z TV, internetem i kuchnią. Zwrot kosztów za pierwszy lot. Rotacje 6/2. Płatności raz w miesiącu. Payslipy, każdy pracownik zostanie zarejestrowany w islandzkim urzędzie podatkowym. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "6 pracowników do produkcji łodzi z laminatów i włókna szklanego do Islandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Stockholm, Sweden
Aug, 24
We are looking for 5 solar panel installers to Sweden, Stockholm (for the first 6 weeks, then other cities). Work from August 30. for a long period of time. Work on the roof. We require experience of at least 2 employees. Communicative knowledge of English in 1-2 employees. Work 55-60 hours a week, for inexperienced people, remuneration in the first 2 months of work, EUR 15 / h gross, then 18 EUR / h gross for experienced persons, initial remuneration of EUR 18 / h gross, and after 2 months of work for experienced persons, EUR 20 / h gross, free accommodation. First flight or fuel allowance refund. 6/2 rotations. Swedish agreement on Swedish terms. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "5 solar panel fitters to Sweden". Szukamy 5 monterów paneli solarnych do Szwecji, Sztokholm (przez pierwsze 6 tygodni, potem inne miasta). Praca od 30.08. na długi okres czasu. Praca na dachu. Wymagamy doświadczenia przynajmniej u 2 pracowników. Komunikatywna znajomość języka angielskiego u 1-2 pracowników. Praca 55-60 godzin tygodniowo, dla osób niedoświadczonych wynagrodzenie w pierwszych 2 miesiącach pracy 15 EUR/h brutto, dalej 18 EUR/h brutto dla osób doświadczonych wynagrodzenie na wstępie 18 EUR/h brutto a po 2 mcach pracy dla doświadczonych stawka 20 EUR/h brutto , bezpłatne zakwaterowanie. Zwrot kosztów za pierwszy lot lub dodatek za paliwo. Rotacje 6/2. Umowa szwedzka na warunkach szwedzkich. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 monterów paneli solarnych do Szwecji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Randers, Denmark
Aug, 23
We are looking for 6 steelfixers to Denmark, Randers. Start on 25.08, job for 6-8 weeks, working in building bridges, armoring. Candidates must have minimum 4 years experience, good if some speak communicative English and some have own cars. Salary 165 dkk/h brutto, paid extras for overtimes +50% and +100%, job 45-50 hours per week, paid accommodation cost 90 dkk/day. Hiring by Danish company on Danish basis, paid Feriepenge, SH, pension, return of tax in next year. Avarage monthly salary after deducting cost of accommodation 13.000-14.000 dkk/month netto. Candidates interesed in this job please send application et email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: 6 steelfixers to Randers" Poszukujemy 6 zbrojarzy do Danii, Randers. Start 25.08, praca na 6-8 tygodni, praca przy budowie mostów, zbrojenie. Kandydaci muszą mieć minimum 4 lata doświadczenia, dobrze jeśli niektórzy mówią w stopniu komunikatywnym po angielsku, mile widziane własne samochody. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, płatne dodatki za nadgodziny +50% i +100%, praca 45-50 godzin tygodniowo, płatne zakwaterowanie 90 dkk/dobę. Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. Średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania 13.000-14.000 dkk/miesiąc netto. Kandydatów zainteresowanych tą pracą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: 6 zbrojarzy do Randers" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>
Fosen, Norway
Aug, 18
We are looking for 7 ship electricians to Norway, Fosen near Trondheim. Work from August 23, 2021, work for 2 months. We require experience, communicative knowledge of English, a DSB or FSE certificate is welcome (you can do it online in 2 hours, cost 700 NOK). Work 45-54 hours a week, 230 NOK / h gross, free accommodation, single rooms, 3 free meals a day. Up to 200 EUR reimbursed for flights. Norwegian agreement under Norwegian conditions. Payments once a month until the 12th for the previous month. 6/2 or 8/2 rotation. Possible advance payment after 2 weeks of work. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "7 ship electricians to Norway". Szukamy 7 elektryków okrętowych do Norwegii, Fosen koło Trondheim. Praca od 23.08.2021, praca na 2 miesiące. Wymagamy doświadczenia, komunikatywnej znajomości języka angielskiego, mile widziany certyfikat DSB lub FSE (można zrobić go online w 2h, koszt 700 nok). Praca po 45-54h tygodniowo, 230 nok /h brutto, bezpłatne zakwaterowanie, pokoje pojedyncze, 3 bezpłatne posiłki dziennie. Za przeloty zwracany koszt do 200 EUR. Umowa norweska na warunkach norweskich. Płatności raz w miesiącu do 12-tego za poprzedni miesiąc. Rotacja 6/2 lub 8/2. Możliwa zaliczka po 2 tygodniach pracy. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "7 elektryków okrętowych do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Copenhagen, Denmark
Aug, 18
We are looking for 3 production and installation workers to Denmark, work with producing and  installation of lifts in Denmark, near Copenhagen, start 13.09.2021. Work for a long period of time. Candidates must have experience as steel structure assemblers and some experience in mechanics (people will be trained by other Poles working there), communicative knowledge of the English language. The gross rate of 160 DKK / h in 3 months period, later salary 180 dkk/h britto, paid accommodation is 3000 DKK / month. Employment by a Danish company on Danish conditions. Candidates interested in a job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "3 production / installation workers - Denmark". Poszukujemy 3 pracowników monterów konstrucyjnych do produkcji /instalacji wind w Danii, k. Kopenhagi, start 13.09.2021. Praca na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie jako monterzy konstrukcji stalowych i jakieś doświadczenie z mechaniki (osoby będą wdrożone do pracy przez innych Polaków tam pracujących), komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka na okres próbny  przez 3 mce 160 dkk/h brutto, następnie stawka 180 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 3000 dkk/miesiąc. Zatrudnienie przez firmę duńską na duńskich warunkach. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "3 monterów konstrukcji do produkcji  i instalacji wind - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Esbjerg, Denmark
Aug, 16
We are looking for 4-5 pipe fitters - Denmark, Esbjerg. Work related to the renovation / overhaul of a ship. Work until around November / December. The work may be for a longer period if the project is extended or the employer is satisfied with the cooperation. The condition of work is the ability to cut with a torch, oxy-acetylene cutting and knowledge of isometric drawing. Work from Mon-Sat from 7:00 to 19:00. Including 1 hour free break. In return, the company offers food at the workplace. Occasionally work may be scheduled for a Sunday. Guaranteed rate per hour from Mon-Fri 170.33 DKK (about 105.00 PLN) / hour The guaranteed rate per hour on Saturday is DKK 219.85 (approximately PLN 135.00) / hour (the average rate for working from Monday to Saturday (including Saturday) is DKK 178.00). Guaranteed rate for Sundays DKK 256.23 (approximately PLN 158.00) / hour Paid accommodation DKK 135 / day. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4-5 pipe fitters - Denmark". Szukamy 4-5 monterów rur- Dania, Esbjerg. Praca związana z renowacja/remontem statku. Praca do około listopad/grudzień. Praca może być na dłuższy okres jeżeli projekt się przedłuży lub pracodawca będzie zadowolony ze współpracy. Warunkiem pracy jest umiejętność cięcia palnikiem, cięcie acetylenowo-tlenowe oraz znajomość rysunku izometrycznego. Praca od pon-sob od 7:00 do 19:00. W tym 1 godzina bezpłatnej przerwy. W zamian za to firma oferuje jedzenie na miejscu pracy. Czasami może być zaplanowana praca na niedzielę. Stawka gwarantowana za godz od pon-pia 170,33 DKK (około 105,00 PLN) /godz. Stawka gwarantowana za godz w sobotę jest 219,85 DKK (około 135,00 PLN) /godz (Średnia stawka pracując od poniedziałku do soboty (łącznie z sobotą) wynosi 178,00 DKK). Stawka gwarantowana za niedziele 256,23 DKK (około 158,00 PLN) / godz. Płatne zakwaterowanie 135 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4-5 monterów rur- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Logstor, Denmark
Aug, 16
We are looking for 2 welders - CO2 / MAG welding, 136/138 to work in Denmark, Logstor. Work for 6 months or more. Work in a workshop, which mainly carries out steel structures of buildings, but also other works. Work experience required from employees, valid welding certificates, knowledge of drawings and communicative English language. Work 45-50 hours a week, rate 160 DKK / h gross, paid accommodation, cost deducted for the full price of renting accommodation for 2 people. 6/2 rotations. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 136/138 - Logstor". Szukamy 2 spawaczy – do spawania CO2/MAG, 136/138 do pracy w Danii, Logstor. Praca na 6 miesięcy lub dłużej. Praca w warsztacie, w którym wykonuje się przede wszystkim konstrukcje stalowe budynków, ale też inne prace. Wymagane od pracowników doświadczeniem w pracy, ważne certyfikaty spawalnicze, znajomość rysunków oraz język angielski na poziomie komunikatywnym. Praca 45-50 godzin tygodniowo, stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne, koszt potrącany za pełną cenę wynajmu zakwaterowania na 2 osoby. Rotacje 6/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 136/138 - Logstor". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Fredericia, Aalborg and Sæby, Denmark
Aug, 16
We are looking for 5 industrial painters-sanders, including 1 metallizer - Denmark, working in various places, i.e. in Fredericia, Aalborg and Sæby. Work from August 30. for 6-10 weeks or more. Experience in sandblasting, industrial (spray) painting, communicative English required. Rate of 103 DKK / h net, work 55-72 hours a week, free accommodation. Average monthly net salary 13,500 - 18,000 PLN / month net. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "5 industrial painters-sanders, including 1 metalworker - Denmark". Szukamy 5 malarzy przemysłowych-piaskarzy, w tym 1 metalizaotora- Dania, praca w róznych miejscach tzn w Fredericii, Aalborg i Sæby. Praca od 30.08. na 6-10 tygodni lub dłużej. Wymagany doświadczenia przy piaskowaniu, malowaniu przemysłowym (natryskowym), komunikatywny język angielski. Stawka 103 dkk/h netto, praca po 55-72 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto 13500 - 18.000 zł/mc netto. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "5 malarzy przemysłowych-piaskarzy, w tym 1 metalizaotora- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Odense and Jutland, Denmark
Aug, 10
We are looking for 2 electricians - Denmark, working in different places, e.g. in Copenhagen, Odense and Jutland. Work from August 16. for a long period of time. Experience and SEP certificate required, communicative English is welcome. Rate of 115 DKK / h net, work 50-55 hours a week, free accommodation. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 electricians - Denmark". Szukamy 2 elektryków - Dania, praca w różnych miejscach np w Kopenhadze, Odense oraz na Jutlandii. Praca od 16.08. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie oraz certyfikat SEP, mile widziany komunikatywny język angielski. Stawka 115 dkk/h netto, praca po 50-55 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 elektryków - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Videbaek, Denmark
Aug, 09
We are looking for 3 carpenters to work in Denmark in Videbaek, work for a longer period, starting on August 11. or 12.08. Required experience and a car, knowledge of English from one carpenter. The rate of 170 DKK / h gross, paid accommodation cost 125 DKK / day, work 46-50 hours a week, contract with a Danish company on Danish conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "carpenter for Videbaek". Szukamy 3 stolarzy do pracy w Danii w Videbaek, praca na dłuższy okres czasu, start 11.08. lub 12.08. Wymagane doświadczenie oraz auto, znajomość języka angielskiego u jednego stolarza. Stawka 170 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie koszt 125 dkk/dzień, praca po 46-50h tygodniowo, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "stolarz do Videbaek". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Ringkobing, Denmark
Aug, 09
We are looking for 2 plasterers / steel fixers to Denmark, Ringkobing. Work from August 11. for 2-3 months. The first 2 weeks of work as plasterers and then work on pouring concrete and reinforcements. We require experience, a car for the trip. Work 45-50 hours a week, remuneration 170 DKK / h gross, + SH + Feriepenge. Accommodation is DKK 150 / day for a single room. Employment by a Danish company under Danish conditions. 6/2 rotations. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "2  steel fixers to Denmark". Poszukujemy 2 tynkarzy/zbrojarzy do Danii, Ringkobing. Praca od 11.08. na 2-3 miesiące. Pierwsze 2 tygodnie pracy jako tynkarze a dalej praca przy zalewaniu betonu i zbrojeniach. Wymagamy doświadczenia, auto na wyjazd. Praca 45-50 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 170 dkk/h brutto, + SH + Feriepenge. Zakwaterowanie 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Rotacje 6/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "2 zbrojarzy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Bergen, Norway
Aug, 09
We are looking for 5 workers for a fish factory in Norway, Bergen. Work for a longer period of time. Putting fish into the slaughter machine. Experience in fish processing, basic / communicative knowledge of the English language. Fixed rate 175 NOK / h gross, free accommodation (separate room, canteen on site). Working 12 hours a day, a guarantee of 220 hours a month. Rotation 6/3. Norwegian agreement under Norwegian conditions. The salary is paid monthly on the 15th of each month. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "5 employees for a fish factory in Norway". Szukamy 5 pracowników do fabryki ryb do Norwegii, Bergen. Praca na dłuższy okres czasu. Umieszczanie ryb do maszyny do uboju. Doświadczenie przy obróbce ryb, podstawowa/komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka stała 175 nok/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie (osobny pokój, na miejscu kantyna). Praca po 12h dziennie, gwarancja 220 godzin miesięcznie. Rotacja 6/3. Umowa norweska na warunkach norweskich. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu, 15 dnia każdego miesiąca. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 pracowników do fabryki ryb do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.