Job Board

Narvik, Norway
Nov, 02
We are looking for 2 electricians from DSB to Norway, Narvik. Work from November 14. until March 2023 or longer. We require experience, communicative knowledge of the English language, Norwegian identification number welcome. The rate of 260 NOK / h gross, 50-54 hours a week. Free accommodation. 6/2 or 4/2 rotations. Monthly payments. Employees pay for the first flight, if they prove themselves at work, the company pays for the next flight. Employment by a Norwegian company under Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 electricians - Norway". It is a temporary job offer according to EU regulations. Employment Agency No. 12588, Daniel Jurkiewicz Szukamy 2 elektryków z DSB do Norwegii, Narvik. Praca od 14.11. do marca 2023 roku lub dłużej. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany norweski numer identyfikacyjny. Stawka 260 nok/h brutto, 50-54 godzin tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie. Rotacje 6/2 lub 4/2. Płatności co miesiąc. Pracownicy płacą za pierwszy lot, jeśli sprawdzą się w pracy, firma zapłaci za następny lot. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 elektryków - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Frederikssund, Denmark
Nov, 02
We are looking for 2 electricians to Denmark, Frederikssund. Work from 07/11 for a longer period of time. Mounting electric cables in industrial hall and offices. Required experience, communicative / good knowledge of English, knowledge of technical drawing, own car is welcome for the trip. The rate of DKK 210-215 / h gross. Weekly 37-40 working hours. Accommodation costs DKK 1050 / week for a single room. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 electricians - Denmark". Szukamy 2 elektryków do Danii, Frederikssund. Praca od 07.11 na dłuższy okres czasu. Montowanie kabli elektrycznych w hali przemysłowej i biurach. Wymagane doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, znajomość rysunku technicznego, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 210-215 dkk/h brutto. Tygodniowo 37-40 godzin pracy. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień za pokój jednoosobowy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 elektryków - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oslo, Norway
Oct, 26
We are looking for 3 plumbers to Norway, Oslo. Work from October 21. for a few months. We require experience, communicative knowledge of the English language, Norwegian identification number welcome. The rate is 262.50 NOK / h gross, 48-50 hours a week. Monthly deductions of NOK 5,350 gross, including accommodation, flights and transport to work. 6/2 rotations. Monthly payments. Employment by a Norwegian company under Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "3 plumbers - Norway". Szukamy 3 hydraulików do Norwegii, Oslo. Praca od 21.10. na kilka miesięcy. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany norweski numer identyfikacyjny. Stawka 262,50 nok/h brutto, 48-50 godzin tygodniowo. Miesięczne odliczenia 5350 nok brutto, obejmujące zakwaterowanie, przeloty i transport do pracy. Rotacje 6/2. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "3 hydraulików - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Motala, Ödeshög, Linköping, Norrköping, Åtvidaberg, Sweden
Oct, 25
We are looking for 2 carpenters for Sweden, Motala, Ödeshög, Linköping, Norrköping, Åtvidaberg. Work from October 31. work in one place for 2-3 weeks and later in another. Renovation of apartments. We require experience and communicative knowledge of English in at least half of the employees. Rate of EUR 12 / h neto + free accommodation, 50-55-60 hours per week. The cost of flights on the employee's side. Payments monthly on the 25th of each month. Employment by a Swedish company under Swedish conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 carpenters - Sweden". Szukamy 2 stolarzy do Szwecji, Motala, Ödeshög, Linköping, Norrköping, Åtvidaberg. Praca od 31.10. praca w jednym miejscu 2-3 tygodnie i później w innym. Remonty mieszkań. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego przynajmniej u połowy pracowników. Stawka 12 EUR/h neto + bezpłatne zakwaterowanie, 50-55-60 godzin tygodniowo. Koszt przelotów po stronie pracownika. Płatności raz w miesiącu, 25. każdego miesiąca. Zatrudnienie przez firmę szwedzką na warunkach szwedzkich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 stolarzy - Szwecja". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Hillerød, Denmark
Oct, 19
We are looking for 3-5 sprinkler assemblers for Denmark, Hillerød. Getting started 24.10. for a few months. Candidates must have 5 years of experience as sprinkler fitter, plumber. Knowledge of English and your own car are preferred. Work 50 hours a week, salary 218 DKK / h gross. Free accommodation. 5/2 or 6/2 rotations. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3-5 sprinkler assemblers to Denmark". Szukamy 3-5 monterów zraszaczy do Danii, Hillerød. Rozpoczęcie pracy 24.10. na kilka miesięcy. Kandydaci muszą mieć 5 lat doświadczenia jako monter zraszaczy, hydraulik. Preferowana jest znajomość języka angielskiego i własny samochód. Praca po 50h tygodniowo, wynagrodzenie 218 dkk/h brutto. Bezpłatne zakwaterowanie. Rotacje 5/2 lub 6/2. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3-5 monterów zraszaczy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Aalborg and near Esbjerg, Denmark
Oct, 18
We are looking for 16 ground workers for fiber optic work in Denmark, work 30-50 km from Copenhagen. Also selected projects near Aalborg and near Esbjerg. Work from October 31 for a minimum of a year. Working with drilling holes in the ground and installing pipes and cables, working with the so-called rockets. Experience required, own car is welcome for the trip. Rate of 170-190 DKK / h gross + supplements for overtime +66 DKK / h over 37h per week. 50 working hours per week. Accommodation costs DKK 6,500 / month. The average monthly net salary after deducting accommodation costs is about PLN 14,000 net / month + social benefits, SH, pension, pension, tax refund. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "16 ground workers - Denmark". Szukamy 16 pracowników ziemnych do prac przy światłowodach w Danii, praca 30-50 km od Kopenhagi. Także wybrane projekty koło Aalborg i koło Esbjerg. Praca od 31.10 na minimum rok. Praca z drążeniem otworów w ziemi i istalowaniu rur i kabli, praca z tzw rakietami. Wymagane doświadczenie, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 170-190 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny +66 dkk/h powyżej 37h tygodniowo. Tygodniowo 50 godzin pracy. Zakwaterowanie koszt 6500 dkk/mc. Średnie wynagrodzenie miesięczne netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok.14000 zł/mc netto + dodatki socjalne SH, eriepnge, emerytalne, zwrot podatku. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "16 pracowników ziemnych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Aalborg and near Esbjerg, Denmark
Oct, 18
We are looking for 20 excavator operators to work in Denmark, working 30-50 km from Copenhagen. Also selected projects near Aalborg and near Esbjerg. Work from October 31 for a minimum of a year. Work on mini-excavators with optical fibers. Experience as a mini excavator operator required, own car is welcome for the trip. Rate of 170-190 DKK / h gross + supplements for overtime +66 DKK / h over 37h per week. 50 working hours per week. Accommodation costs DKK 6,500 / month. The average monthly net salary after deducting accommodation costs is about PLN 14,000 net / month + social benefits, SH, pension, pension, tax refund. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "20 excavator operators - Denmark". Szukamy 20 operatorów koparek do pracy w Danii, praca 30-50 km od Kopenhagi. Także wybrane projkety koło Aalborg i koło Esbjerg. Praca od 31.10 na minimum rok. Prace na minikoparkach przy światłowodach. Wymagane doświadczenie jako operator minikoparki, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 170-190 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny +66 dkk/h powyżej 37h tygodniowo. Tygodniowo 50 godzin pracy. Zakwaterowanie koszt 6500 dkk/mc. Średnie wynagrodzenie miesięczne netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok.14000 zł/mc netto + dodatki socjalne SH, eriepnge, emerytalne, zwrot podatku. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "20 operatorów koparek - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Aarhus, Denmark
Oct, 13
We are looking for 4-5 bricklayers to Denmark, near Aarhus. Starting work on October 24, for many months. Working with LECA-blocks and LECA aerated concrete. Bricklaying, insulation and plastering. Candidates must have at least 4-5 years of experience, communicative knowledge of the English language is welcome. Work 45-50 hours a week, salary 200 DKK / h gross. Paid accommodation cost 700 DKK / week double room -1050 DKK / week single room. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4-5 bricklayers - Denmark". Szukamy 4-5 murarzy do Danii, k. Aarhus. Rozpoczęcie pracy od 24.10, na wiele miesięcy. Praca z pustakami LECA-blocks oraz gazobeton LECA. Murowanie, ocieplanie i tynkowanie. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie minimum 4-5 lata, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 45-50 h tygodniowo, wynagrodzenie 200 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie koszt 700 dkk/tydzień pokój podwójny-1050 dkk/tydzień pokój pojedynczy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4-5 murarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Vejle, Denmark
Oct, 13
We are looking for 1 operator of a press brake to Denmark, near Vejle. Starting work from 17.10, for several months. Candidates must have experience in bending edges, especially TRUMPF TrumaBend V230, communicative knowledge of English is welcome. Work 45 hours a week, salary 175 DKK / h gross. Paid accommodation costs DKK 1050 / week or DKK 700 / week. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 operator of a press brake - Denmark". <p>Szukamy 1 operatora giętarki krawędziowej do Danii, k. Vejle. Rozpoczęcie pracy od 17.10, na kilka miesięcy. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w gięciu krawędzi, zwłaszcza TRUMPF TrumaBend V230, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 45 h tygodniowo, wynagrodzenie 175 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień lub 700 dkk/tydzień. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 operatora giętarki krawędziowej - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Frederikshavn, Denmark
Oct, 13
We are looking for 1 excavator operator and 1 ground worker for Denmark, Frederikshavn. Starting work from 17.10, for several months. Working on a Terex mini excavator. Candidates must have at least 4-5 years of experience, communicative knowledge of the English language is welcome. Work 50 hours a week, salary 164.95. gross dkk / h. Paid accommodation cost 5,000 DKK / month. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 excavator operator and 1 ground worker - Denmark". Szukamy 1 operatora koparki i 1 pracownika ziemnego do Danii, Frederikshavn. Rozpoczęcie pracy od 17.10, na kilka miesięcy. Praca na minikoparce Terex. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie minimum 4-5 lata, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 50 h tygodniowo, wynagrodzenie 164,95. dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie koszt 5000 dkk/mc. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 operatora koparki i 1 pracownika ziemnego - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Oct, 11
We are looking for 4 pavers to Denmark, Aarhus. Starting work from October 24, for several months. Candidates must have at least 4-5 years of experience, communicative knowledge of the English language is welcome. Work 45 hours a week, salary 175 DKK / h gross. Paid accommodation cost 700 DKK / week double room -1050 DKK / week single room. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 pavers - Denmark". Szukamy 4 brukarzy do Danii, Aarhus. Rozpoczęcie pracy od 24.10, na kilka miesięcy. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie minimum 4-5 lata, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 45 h tygodniowo, wynagrodzenie 175 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie koszt 700 dkk/tydzień pokój podwójny-1050 dkk/tydzień pokój pojedynczy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 brukarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Reykjavik, Iceland
Oct, 11
We are looking for 4 welders 131/141 stainless steel and sometimes aluminum to Iceland, near Reykjavik. Work from 17.10. or 20.10. for a longer period of time. Two welders will work with stainless steel and aluminum. Tig and Mig welding. Also familiar with working on bending machines for processing metal sheets with a thickness of 1-4mm. The rest of the welders will work with mild steel, Mig welding. Material thickness from 5 to 20mm. Required experience, valid welding certificates, knowledge of English in half of the employees, a car is welcome for a trip. Rate ISK 3,200 / hour (22.8 EUR / hour). overtime after 36 hours / weekly pay 5,760 ISK / hour (41 EUR). Work from 7.30 am to 5 pm Monday to Thursday. Friday is 7:30 am to 3pm (42 hours a week in total). Accommodation costs 80,000 ISK to 120,000 ISK per month (570-850 EUR / month). Employment by an Icelandic company under Icelandic conditions. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 welders 131 / 141- Iceland." Szukamy 4 spawaczy 131/141 stal nierdzewna i czasem aluminium do Islandii, k. Reykjaviku. Praca od 17.10. lub 20.10. na dłuższy okres czasu. Dwóch spawaczy będzie pracować ze stalą nierdzewną i aluminium. Spawanie Tig i Mig. Zaznajomiony również z pracą na giętarkach, służących do obróbki blach o grubości 1-4mm. Pozostali spawacze będą pracować ze stalą miękką, spawaniem Mig. Grubość materiału od 5 do 20mm. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 3200 ISK/godz. (22,8 EUR/godz.). nadgodziny po 36 godzinach/tygodniowo płatne 5760 ISK/godzinę (41 EUR). Praca od 7:30 do 17 od poniedziałku do czwartku. Piątek jest od 7:30 do 15. (łącznie 42 godziny tygodniowo). Zakwaterowanie koszt 80.000 isk do 120.000 isk miesięcznie(570-850 EUR/miesiąc). Zatrudnienie przez islandzką firmę na warunkach islandzkich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 spawaczy 131/141- Islandia." Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Give, Denmark
Oct, 11
We are looking for 5 welders 136/138 to Denmark, Give. Work from 17.10. or 20.10. for a longer period of time. Welding for X-ray and ultrasound checks. Welding of brackets on wind towers. Required experience, valid welding certificates 136/138, knowledge of English in a few employees, a car is welcome for a trip. The rate is 175 DKK / h gross, accommodation costs 1050 DKK / week or 700 DKK / week. There are two options for work and rotation: 74 hours a week and then a 2/2 rotation or 55.5 hours a week with a 4/2 rotation. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 welders 136/138 to Denmark, Give." Szukamy 5 spawaczy 136/138 do Danii, Give. Praca od 17.10. lub 20.10. na dłuższy okres czasu. Spawanie pod sprawdzenia rentgenowskie i ultradźwięki. Spawanie wsporników na wieżach wiatrowych. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty spawalnicze 136/138, znajomość języka angielskiego u kilku pracowników, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień lub 700 dkk/tydzień. Są dwie możliwości pracy i rotacji: 74 godziny tygodniowo i wtedy rotacja 2/2 lub 55,5 godziny tygodniowo z rotacją 4/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 spawaczy 136/138 do Danii, Give." Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Give, Denmark
Oct, 11
We are looking for 5 pipe fitters to Denmark, Give. Work from 17.10. or 20.10. for a longer period of time. Required experience, knowledge of English with several employees, a car is welcome for the trip. The rate is 165 DKK / h gross, accommodation costs 1050 DKK / week or 700 DKK / week. There are two options for work and rotation: 74 hours a week and then a 2/2 rotation or 55.5 hours a week with a 4/2 rotation. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 pipe fitters to Denmark, Give." Szukamy 5 monterów rur do Danii, Give. Praca od 17.10. lub 20.10. na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u kilku pracowników, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień lub 700 dkk/tydzień. Są dwie możliwości pracy i rotacji: 74 godziny tygodniowo i wtedy rotacja 2/2 lub 55,5 godziny tygodniowo z rotacją 4/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 monterów rur do Danii, Give." Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Give, Denmark
Oct, 11
We are looking for 5 grinders to Denmark, Give. Work from 17.10. or 20.10. for a longer period of time. Required experience, knowledge of English with several employees, a car is welcome for the trip. The rate is 150 DKK / h gross, accommodation costs 1050 DKK / week or 700 DKK / week. There are two options for work and rotation: 74 hours a week and then a 2/2 rotation or 55.5 hours a week with a 4/2 rotation. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 grinders to Denmark, Give." Szukamy 5 szlifierzy do Danii, Give. Praca od 17.10. lub 20.10. na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u kilku pracowników, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 150 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień lub 700 dkk/tydzień. Są dwie możliwości pracy i rotacji: 74 godziny tygodniowo i wtedy rotacja 2/2 lub 55,5 godziny tygodniowo z rotacją 4/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 szlifierzy do Danii, Give." Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Oct, 07
We are looking for 2 steel-fixers / concrete workers to Denmark, near Aarhus. Work from 10.10. for 5-6 months. Foundation, Casting, Pillars / Columns, Polishing. Required experience, knowledge of English with one employee, a car for a trip. Gross rate 185 DKK / h, accommodation cost 5000 DKK / month. Weekly 55 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. 4/2, 5/2 rotations. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 steel-fixers / concrete workers - Denmark". Szukamy 2 zbrojarzy/betoniarzy do Danii, okolice Aarhus. Praca od 10.10. na 5-6 miesięcy. Fundamentowanie, odlewanie, filary/kolumny, polerowanie. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u jednego pracownika, auto na wyjazd. Stawka 185 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 5000 dkk/mc. Tygodniowo 55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2, 5/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 zbrojarzy / betoniarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Silkeborg, Denmark
Oct, 04
We are looking for 4 steel-fixers / concrete workers to build a bridge to Denmark, Silkeborg. Work from 10.10. for 3 months. Construction of a bridge called Ringvejsbroen. Foundation, casting, pillars / columns. Required experience, knowledge of English in half of the employees, a car for a trip. The rate is 170 DKK / h gross, accommodation costs 100-150 DKK / day for a double / single room. Weekly 55-58 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. 4/2 rotations. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 steel-fixers / concrete workers - Denmark". Szukamy 4 zbrojarzy/betoniarzy do budowy mostu do Danii, Silkeborg. Praca od 10.10. na 3 miesiące. Budowa mostu o nazwie Ringvejsbroen. Fundamentowanie, odlewanie, filary/kolumny. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień za pokój podwójny / pojedynczy. Tygodniowo 55-58 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 zbrojarzy / betoniarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Trondheim and near Oslo and Bergen, Norway
Sep, 27
We are looking for 6 welders assembling to Norway, Trondheim and near Oslo and Bergen. Work from 10.10. for a long period of time. Few workers needed for mechanical workshops. Welding and assembly of steel elements. Usually use the 136/111 method. Some are needed for welding and assembly work on construction sites. We require experience, valid welding certificates, communicative knowledge of English in at least half of the employees, a Norwegian identification number is welcome. The rate is 216.50 NOK / h gross, 54 hours a week. Monthly deductions of NOK 4,750 gross, including accommodation, flights and transport to work. 6/2 rotations. Monthly payments. Employment by a Norwegian company under Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "6 welders 136/111 assembling - Norway". Szukamy 6 spawaczy montujących do Norwegii, Trondheim oraz k. Oslo i Bergen. Praca od 10.10. na długi okres czasu. Kilku pracowników potrzebnych do warsztatów mechanicznych. Spawanie i montaż elementów stalowych. Przeważnie zastosowanie metody 136/111. Niektórzy potrzebni do prac spawalniczych i montażowych na budowach. Wymagamy doświadczenia, ważnych certyfikatów spawalniczych, komunikatywna znajomość języka angielskiego przynajmniej u połowy pracowników, mile widziany norweski numer identyfikacyjny. Stawka 216,50 nok/h brutto, 54 godzin tygodniowo. Miesięczne odliczenia 4750 nok brutto, obejmujące zakwaterowanie, przeloty i transport do pracy. Rotacje 6/2. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "6 spawaczy 136/111 montujących - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Stockholm, Uppsala, Sweden
Sep, 23
We are looking for 6 bricklayers / plasterers - Sweden, Stockholm, Uppsala. Work from September 26 for several months. Plastering, bricklaying, insulation. Minimum 6 years of experience required, communicative English in half of the employees, a car for a trip. Work 50-55-60 hours per week, salary 190-217 sec / h gross. Paid accommodation 5000 sec / month. Rotations 5-6-7 / 2. Employment by a Swedish company under Swedish conditions, pay 25 every month. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "6 bricklayers / plasterers - Sweden". Szukamy 6 murarzy/tynkarzy - Szwecja, Sztokholm, Uppsala. Praca od 26.09 na kilka miesięcy. Tynkowanie, murowanie, izolacje. Wymagane doświadczenie minimum 6 lat, komunikatywny język angielski u połowy pracowników, auto na wyjazd. Praca po 50-55-60 h tygodniowo, wynagrodzenie 190-217 sek/h brutto. Płatne zakwaterowanie 5000 sek/mc. Rotacje 5-6-7/2. Zatrudnienie przez szwedzką firmę na warunkach szwedzkich, wypłaty 25 każdego miesiąca. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "6 murarzy/tynkarzy - Szwecja". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Århus, Denmark
Sep, 23
We are looking for 2 earthworkers / pavers for Denmark, Århus. Work from September 28 for several months. Plinth dryers, paving, relocate sewer lines, service tippers and mini excavators. Candidates must have minimum 3-4 years of work experience, communicative English, car for the trip. Work 55-60 hours per week, salary 170 DKK / h gross. Paid accommodation DKK 1050 / week for single room. 4/2 or 6/2 rotations. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 earthworkers / pavers to Denmark". Szukamy 2 pracowników ziemnych / brukarzy do Danii, Århus. Praca od 28.09 na kilka miesięcy. Osuszacze cokołów, układania nawierzchni, przenieść linie kanalizacyjne, obsługa wywrotek i minikoparek. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy minimum 3-4 lata, komunikatywny język angielski, auto na wyjazd. Praca po 55-60 h tygodniowo, wynagrodzenie 170 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy. Rotacje 4/2 lub 6/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 pracowników ziemnych / brukarzy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.