Zealand, Denmark
Nov, 27 new
We are looking for 2 ventilation fitters – Denmark, working in Zealand, 100 km west of Copenhagen. Work from 04/12. for a long period of time (after 6 months of work, possibility of direct employment in a Danish company). Experience required, own car and good communication skills in English. Rate PLN 73/h net, 46-60 hours a week. Paid accommodation costs DKK 100/day (DKK 3,000/month) – single rooms. Payments once a month, on the 10th of the following month for the previous month. After 2 weeks, a one-time advance payment of DKK 3,000. Average net earnings after deducting accommodation costs are approximately PLN 14,000-15,000/month net. Employment by a Polish company. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 ventilation fitters – Denmark". Szukamy 2 monterów wentylacji – Dania, praca w Zelandii, 100 km na zachód od Kopenhagi. Praca od 04.12. na długi okres czasu (po 6 miesiącach pracy możliwość bezpośredniego zatrudnienia w firmie duńskiej). Wymagane doświadczenie, mile widziane własne auto oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 73 zł/h netto, 46-60 godzin tygodniowo. Zakwaterowanie odpłatne koszt 100 dkk/dzień (3000 dkk/mc) – pokoje pojedyncze. Płatności raz w miesiącu, 10 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. Po 2 tygodniach jednorazowa zaliczka 3000 dkk. Średnie zarobki netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok 14000-15000 zl/mc netto. Zatrudnienie przez firmę polską. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “2 monterów wentylacji – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Haifa, Israel
Nov, 27 new
We are looking for 4 welders 141 stainless steel – Israel, Haifa. Work from December 13. for 8 weeks. Experience working on stainless machines for the food industry, including pipes and plate structures. We require experience and good knowledge of English. Valid welding certificate. Truck driving license preferred. Rate: PLN 80/h net, 50 hours a week. Free accommodation. Payments every month. Free flights, transportation. Employment by a Polish company. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 welders 141 stainless steel – Israel". Szukamy 4 spawaczy 141 stal nierdzewna – Izrael, Haifa. Praca od 13.12. na 8 tygodni. Doświadczenie w pracy na maszynach nierdzewnych dla przemysłu spożywczego, w tym na rurach i konstrukcjach płytowych. Wymagamy doświadczenia, dobra znajomość języka angielskiego. Ważny certyfikat spawalniczy. Mile widziane prawo jazdy na ciężarówki. Stawka 80 zł/h netto, 50 godzin tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie. Płatności co miesiąc. Bezpłatne przeloty, transport. Zatrudnienie przez firmę polską. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “4 spawaczy 141 stal nierdzewna – Izrael”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Lemvig, Denmark
Nov, 10
We are looking for 1 steelworker/formwork carpenter to Denmark, work near Lemvig. Work from November 20. per year. Mandatory qualifications and experience required. Rate 180 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week. Working 58 hours a week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. 4/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 steelworker/formwork carpenter – Denmark". Szukamy 1 zbrojarza/cieśli szalunkowego do Danii, praca niedaleko Lemvig. Praca od 20.11. na rok. Wymagane uprawnienia i doświadczenie na manitu. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo praca po 58 h tygodniowo. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 zbrojarza/cieśli szalunkowego – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Averøy, Norway
Nov, 10
We are looking for 2-3 shipyard mechanics for Norway, Boas – shipyard in Averøy. Work from November 13. for a longer period of time. Shaft and propeller repair, shaft seal, rudder and pump repair, gear and engine repair. We require experience and good knowledge of English. Rate 240 NOK/h gross + allowance 98 DKK/day, 50 hours a week. Free accommodation (camping house or cottage, separate bedroom, shared kitchen and bathroom. Free car to use to/from the shipyard. Car can be used for private purposes but at your own expense. 4/2 rotations. Monthly payments. Free travel. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2-3 shipyard mechanics – Norway". Szukamy 2-3 mechaników stoczniowych do Norwegii, Boas – stocznia w Averøy. Praca od 13.11. na dłuższy okres czasu. Naprawa wału i śmigła, uszczelnienie wału, naprawa steru, pompy, naprawa przekładni i silników. Wymagamy doświadczenia, dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 240 nok/h brutto + dieta 98 dkk/dzień, 50 godzin tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie (dom lub domek na kempingu, oddzielna sypialnia, wspólna kuchnia i łazienka. Bezpłatny samochód do wykorzystania do/ze stoczni. Samochód może być używany do celów prywatnych, ale na własny koszt użytkownika. Rotacje 4/2. Płatności co miesiąc. Bezpłatne podróże. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “2-3 mechaników stoczniowych – Norwegia”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Esbjerg, Denmark
Nov, 10
We are looking for 1-2 welders 135/136 to Denmark, Esbjerg. Work from November 13. for a long period of time. Work in the hall. Experience required, valid welding certificate 136. Communicative English preferred. Rate 185 dkk/h gross (paid allowances over 37 hours per week), accommodation cost 1000 dkk/week. 50 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 -2 welders 135/136 – Denmark". Szukamy 1 -2 spawaczy 135/136 do Danii, Esbjerg. Praca od 13.11. na długi okres czasu. Praca w hali. Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat spawalniczy 136. Mile widziany komunikatywny j. angielski. Stawka 185 dkk/h brutto (płatne dodatki powyżej 37 godzin tygodniowo), zakwaterowanie koszt 1000 dkk/tydzień. Tygodniowo po 50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 -2 spawaczy 135/136 – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Esbjerg, Denmark
Nov, 06
We are looking for 4 steel fitters/shuttering carpenters to Denmark, Esbjerg. Work from November 8. for a long period of time. Experience required, car for 4 people preferred. Rate 175 dkk/h gross (fixed rate), accommodation cost 1,050 dkk/week. Weekly work 42-45 hours a week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. 4/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "4 steel fitters / shuttering carpenters – Esbjerg – Denmark". Szukamy 4 zbrojarzy/cieśli szalunkowych do Danii, Esbjerg. Praca od 08.11. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie, mile widziane auto na 4 osoby. Stawka 175 dkk/h brutto (stała stawka), zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo praca po 42-45 h tygodniowo. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 zbrojarzy / cieśli szalunkowych – Esbjerg – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Nov, 03
We are looking for 4 ground workers and 1 excavator operator for Denmark, Copenhagen. Work from November 13. until May 2024. Experience required, car for the trip and communicative English. Rate 182 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week. 47 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/1. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4ground workers and 1 excavator operator – Copenhagen – Denmark." Szukamy 4 pracowników ziemnych i 1 operatora koparki do Danii, Kopenhaga. Praca od 13.11. do maja 2024. Wymagane doświadczenie, auto na wyjazd i komunikatywny j. angielski. Stawka 182 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 47 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 pracowników ziemnych i 1 operatora koparki – Kopenhaga – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Alesund, Norway
Nov, 03
We are looking for 6 hull fitters for Norway, in shipyards near Alesund. Work from November 8 or December 13 on a permanent basis. Work in one of several shipyards: Fosen Yard, Fiskerstrand, Myklebust, Hareid, Langsten. Construction of sections from both steel and aluminum. Many shipyards also work in equipping and repairing/servicing ships. We require experience and communicative knowledge of English in at least half of our employees. Rate 210 NOK/h gross, minimum 54 hours per week (Loyalty bonus: 1 year NOK 4, 2 years NOK 8 and 3 years NOK 12). The Norwegian company pays 50% extra for all-day meals served in 2 shipyards. Free accommodation. 4/2, 6/3 rotations. Payments every month. Arrival at Ålesund airport, the first flight is paid for by the company. For each week of work, a Norwegian company collects funds for the employee's fund to purchase airline tickets – NOK 700 per week – NOK 2,800 for 4 weeks of work, if the ticket is more expensive, the employee must pay extra. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "6 hull fitters – Norway". Szukamy 6 monterów kadłubów do Norwegii, w stoczniach niedaleko Alesund. Praca od 08.11 lub13.12 na stałe. Praca w jednej z kilku stoczni Fosen Yard, Fiskerstrand, Myklebust, Hareid, Langsten. Budowa kształtowników zarówno ze stali, jak i aluminium. W wielu stoczniach praca również przy wyposażaniu i naprawie/serwisowaniu statków. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego przynajmniej u połowy pracowników. Stawka 210 nok/h brutto, minimum 54 godzin tygodniowo (Bonus lojalnościowy: 1 rok 4 NOK, 2 lata 8 NOK i 3 lata 12 NOK). Firma norweska dopłaca 50% do całodziennego wyżywienia serwowanego w 2 stoczniach. Bezpłatne zakwaterowanie. Rotacje 4/2, 6/3. Płatności co miesiąc. Przylot na lotnisko Ålesund, pierwszy lot opłaca firma. Za każdy tydzień pracy firma norweska gromadzi środki na fundusz dla pracownika do zakupu biletów lotniczych -700 nok tygodniowo-za 4 tygodnie pracy 2800 nok, jeżeli bilet jest droższy to pracownik musi dopłacić. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “6 monterów kadłubów – Norwegia”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Give, Denmark
Nov, 03
We are looking for 6 welders 136/121 to Denmark, Give. Work from November 13. for a few months. Experience in Method 121 required (but 121 certificate not required), crane certificate required. Occupational health and safety certificate §17/§26 is welcome. If the candidate does not have it, it is possible to complete it online in Polish in 2 hours (it is a personal certificate, currently required in Denmark for welders, issued to employees, the company deducts DKK 1,000 from future remuneration if it has to organize one for the employee). Communicative English and own car are welcome. Rate 180 dkk/h gross + free overtime allowances, accommodation cost 1,050 dkk/week (single room). 66-70 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. 2/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "6 welders 136/121 – Denmark". Szukamy 6 spawaczy 136/121 do Danii, Give. Praca od 13.11. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie w metodzie 121 (ale certyfikat 121 nie jest wymagany), wymagany certyfikat na suwnice. Mile widziany certyfikat bhp §17/§26. Jeśli kandydat go nie ma to jest możliwość wykonania jego online po polsku w 2h (jest to certyfikat imienny, obecnie wymagany w Danii dla spawaczy, wydawany pracownikom, firma potrąca z przyszłego wynagrodzenia 1000 dkk jeśli musi zorganizować dla pracownika). Mile widziany komunikatywny j. angielski i własne auto. Stawka 180 dkk/h brutto + bezpłatne dodatki za nadgodziny, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień (pokój pojedynczy). Tygodniowo po 66-70 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 2/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “6 spawaczy 136/121 – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Nov, 02
We are looking for 1 excavator operator with a car to Denmark, Copenhagen. Work from November 6. until May 2024. Experience and a car for the trip required. Rate 184 dkk/h gross, accommodation cost 1,050 dkk/week. 47 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/1. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject line: "1 excavator operator with a car – Copenhagen – Denmark." Szukamy 1 operatora koparki z autem do Danii, Kopenhaga. Praca od 06.11. do maja 2024. Wymagane doświadczenie i auto na wyjazd. Stawka 184 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 47 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 operatora koparki z autem – Kopenhaga – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Oct, 27
We are looking for 3 ship carpenters – Denmark, Skagen. Work from October 30. for a long period of time. Working inside the ship, working with wood. Experience and a car for 3 people required for the trip. Rate 190 dkk/h gross (after half a year of work 200 dkk/h gross), paid accommodation 100 dkk/day (single room, shared kitchen and bathroom. Shared room with TV, free Internet). Accommodation located 10-13 minutes from the workplace. 55 hours of work per week. Rotations to be determined. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 ship carpenters – Skagen – Denmark". Szukamy 3 stolarzy okrętowych – Dania, Skagen. Praca od 30.10. na długi okres czasu. Praca wewnątrz statku, praca w drewnie. Wymagane doświadczenie i auto na 3 osoby na wyjazd. Stawka 190 dkk/h brutto (po pół roku pracy 200 dkk/h brutto), płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokój 1 osobowy, wspólna kuchnia i łazienka. Wspólny pokój z tv, darmowy internet). Zakwaterowanie umiejscowione 10-13 min od miejsca pracy. Tygodniowo 55 godzin pracy. Rotacje do ustalenia. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 stolarzy okrętowych – Skagen – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Oct, 25
We are looking for 3 shipyard mechanics – Denmark, Skagen. Work from October 30. for a long period of time. Experience and a car for 3 people required for the trip. Rate 190 dkk/h gross (after half a year of work 200 dkk/h gross), paid accommodation 100 dkk/day (single room, shared kitchen and bathroom. Shared room with TV, free Internet). Accommodation located 10-13 minutes from the workplace. 55 hours of work per week. Rotations to be determined. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the subject line: "3 shipyard mechanics – Skagen – Denmark". Szukamy 3 mechaników stoczniowych – Dania, Skagen. Praca od 30.10. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie i auto na 3 osoby na wyjazd. Stawka 190 dkk/h brutto (po pół roku pracy 200 dkk/h brutto), płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokój 1 osobowy, wspólna kuchnia i łazienka. Wspólny pokój z tv, darmowy internet). Zakwaterowanie umiejscowione 10-13 min od miejsca pracy. Tygodniowo 55 godzin pracy. Rotacje do ustalenia. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 mechaników stoczniowych – Skagen – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Oct, 25
We are looking for 3 fitters of hydraulic pipes, ermeto and copper pipes – Denmark, Skagen. Work from October 30. for a long period of time. Experience and a car for 3 people required for the trip. Rate 190 dkk/h gross (after half a year of work 200 dkk/h gross), paid accommodation 100 dkk/day (single room, shared kitchen and bathroom. Shared room with TV, free Internet). Accommodation located 10-13 minutes from the workplace. 55 hours of work per week. Rotations to be determined. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 hydraulic pipe fitters – Skagen – Denmark". Szukamy 3 monterów rur hydraulicznych, ermeto i rury miedziowe – Dania, Skagen. Praca od 30.10. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie i auto na 3 osoby na wyjazd. Stawka 190 dkk/h brutto (po pół roku pracy 200 dkk/h brutto), płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokój 1 osobowy, wspólna kuchnia i łazienka. Wspólny pokój z tv, darmowy internet). Zakwaterowanie umiejscowione 10-13 min od miejsca pracy. Tygodniowo 55 godzin pracy. Rotacje do ustalenia. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 monterów rur hydraulicznych – Skagen – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Oct, 25
We are looking for 3 hull fitters for Denmark, Skagen. Work from October 30. for a long period of time. Experience and a car for 3 people required for the trip. Rate 190 dkk/h gross (after half a year of work 200 dkk/h gross), paid accommodation 100 dkk/day (single room, shared kitchen and bathroom. Shared room with TV, free Internet). Accommodation located 10-13 minutes from the workplace. 55 hours of work per week. Rotations to be determined. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 hull fitters – Skagen – Denmark". Szukamy 3 monterów kadłubów do Danii, Skagen. Praca od 30.10. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie i auto na 3 osoby na wyjazd. Stawka 190 dkk/h brutto (po pół roku pracy 200 dkk/h brutto), płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokój 1 osobowy, wspólna kuchnia i łazienka. Wspólny pokój z tv, darmowy internet). Zakwaterowanie umiejscowione 10-13 min od miejsca pracy. Tygodniowo 55 godzin pracy. Rotacje do ustalenia. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 monterów kadłubów – Skagen – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Stavanger, Denmark
Oct, 19
We are looking for 2 fitters – 1 pipe fitter and 1 steel structure fitter to Norway, Odda – near Stavanger. Work from October 23. for a longer period of time if the person proves himself. Work in the workshop, steel structures. We require at least 5 years of experience and communicative knowledge of English. Gross rate of NOK 246/h + free meals, work 11.5 hours a day, 7 days a week. Free accommodation + free flights. Payments once a month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 fitters – Norway". Szukamy 2 monterów – 1 monter rur oraz 1 monter konstrukcji stalowych do Norwegii, Odda – koło Stavanger. Praca od 23.10. na dłuższy okres czasu jeżeli osoba się sprawdzi. Praca w warsztacie, konstrukcje stalowe. Wymagamy doświadczenia minimum 5 lat, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 246 nok/h brutto + bezpłatne wyżywienie, praca po 11,5h dziennie, 7 dni w tygodniu. Bezpłatne zakwaterowanie + bezpłatne przeloty samolotem. Płatności raz w miesiącu. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “2 monterów – Norwegia”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Marburg, Göttingen, Neustadt an der Weinstraße, Germany
Oct, 17
We are looking for 6 mechanics, tinsmiths and car painters for Germany – Marburg, Göttingen, Neustadt an der Weinstraße. Work from October 23. for a long period of time. We need car repair workers. Minimum 5 years of experience required. Communicative knowledge of German or English is desirable. Salary: EUR 2,400-2,600/month net, free accommodation. 40-45 hours of work per week. Contract by a German company on German terms. Payments once a month, on the 15th of the month. Working with rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "6 mechanics, tinsmiths and car painters to Germany." Szukamy 6 mechaników, blacharzy i lakierników samochodowych do Niemiec – Marburg, Göttingen, Neustadt an der Weinstraße. Praca od 23.10. na długi okres czasu. Potrzebujemy pracowników do warsztatów samochodowych. Wymagane doświadczenie minimum 5 lat. Mile widziana komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego. Wynagrodzenie 2400-2600 EUR/mc netto, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 40-45 godzin pracy. Umowa przez firmę niemiecką na warunkach niemieckich. Płatności raz w miesiącu, 15-tego dnia miesiąca. Praca z rotacjami. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “6 mechaników, blacharzy i lakierników samochodowych do Niemiec”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Oct, 12
We are looking for 2 pavers to Denmark, Copenhagen. Work from October 16. for a long period of time. Experience and a car for the trip required. The rate is 170 dkk/h gross, if necessary, the company can provide accommodation for 150 dkk/day. About 45 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/1 or other to be determined. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the subject line: "2 pavers – Copenhagen – Denmark". <p>Szukamy 2 brukarzy do Danii, Kopenhaga. Praca od 16.10. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie i auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, w razie potrzeby firma może udostępnić zakwaterowanie 150 dkk/dzień. Tygodniowo około 45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1 lub inne do ustalenia. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 brukarzy – Kopenhaga – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Ålesund, Norway
Oct, 12
We are looking for 10 electricians for Norway, shipyard near Ålesund. Work from October 16. initially for 2 months with the possibility of extension. Experience and knowledge of English required. Experience in the shipyard/maritime industry. The rate is 213.66 nok/h gross (without DSB), 247.19 nok/h gross with DSB (minimum, increases in the case of longer ownership of DSB). Per diem: 150 nok per day (-50 if the employee lives in containers with served food). 54 hours of work per week. Free accommodation, travel and transportation. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. 4/2 rotations. Candidates interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 electricians – Norway". Szukamy 10 elektryków do Norwegii, stocznia niedaleko Ålesund. Praca od 16.10. na początek na 2 miesiące z możliwością przedłużenia. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego. Doświadczenie w stoczni/branży morskiej. Stawka 213,66 nok/h brutto (bez DSB), 247,19 nok/h brutto z DSB (minimalna, wzrasta w przypadku dłuższego posiadania DSB). Dieta: 150 nok dziennie (-50, jeśli pracownik mieszka w kontenerach z serwowanym jedzeniem). Tygodniowo 54 h pracy. Bezpłatne zakwaterowanie, podróż i transport. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Rotacje 4/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 elektryków – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Alesund, Norway
Oct, 12
We are looking for 15 welders 136 to Norway, in the shipyards near Alesund. Work from October 16. permanently. Work in one of several shipyards: Fosen Yard, Fiskerstrand, Myklebust, Hareid, Langsten. Construction of sections from both steel and aluminum. Many shipyards also work in equipping and repairing/servicing ships. We require experience and communicative knowledge of English in at least half of our employees. Rate 210 NOK/h gross, minimum 54 hours per week (Loyalty bonus: 1 year NOK 4, 2 years NOK 8 and 3 years NOK 12). The Norwegian company pays 50% extra for all-day meals served in 2 shipyards. Free accommodation. 4/2, 6/3 rotations. Payments every month. Arrival at Ålesund airport, the first flight is paid for by the company. For each week of work, a Norwegian company collects funds for the employee's fund to purchase airline tickets – NOK 700 per week – NOK 2,800 for 4 weeks of work, if the ticket is more expensive, the employee must pay extra. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "15 welders 136 – Norway". Szukamy 15 spawaczy 136 do Norwegii, w stoczniach niedaleko Alesund. Praca od 16.10. na stałe. Praca w jednej z kilku stoczni Fosen Yard, Fiskerstrand, Myklebust, Hareid, Langsten. Budowa kształtowników zarówno ze stali, jak i aluminium. W wielu stoczniach praca również przy wyposażaniu i naprawie/serwisowaniu statków. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego przynajmniej u połowy pracowników. Stawka 210 nok/h brutto, minimum 54 godzin tygodniowo (Bonus lojalnościowy: 1 rok 4 NOK, 2 lata 8 NOK i 3 lata 12 NOK). Firma norweska dopłaca 50% do całodziennego wyżywienia serwowanego w 2 stoczniach. Bezpłatne zakwaterowanie. Rotacje 4/2, 6/3. Płatności co miesiąc. Przylot na lotnisko Ålesund, pierwszy lot opłaca firma. Za każdy tydzień pracy firma norweska gromadzi środki na fundusz dla pracownika do zakupu biletów lotniczych -700 nok tygodniowo-za 4 tygodnie pracy 2800 nok, jeżeli bilet jest droższy to pracownik musi dopłacić. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “15 spaawaczy 136 – Norwegia”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Oct, 09
We are looking for 3 pavers to Denmark, Copenhagen. Work from 11/10. for a few months. Experience and a car for the trip required. The rate is 170 dkk/h gross, if necessary, the company can provide accommodation for 150 dkk/h gross. About 45-50 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/1 or other to be determined. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 pavers – Copenhagen – Denmark". Szukamy 3 brukarzy do Danii, Kopenhaga. Praca od 11.10. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie i auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, w razie potrzeby firma może udostępnić zakwaterowanie 150 dkk/h brutto. Tygodniowo około 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1 lub inne do ustalenia. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 brukarzy – Kopenhaga – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe