Job Board

Ålesund, Norway
Mar, 18
We are looking for 7 hullplaters to Norway, in shipyards near Alesund. Work from 23.03. Permanently. Construction of sections made of both steel and aluminum. In many shipyards also work in equipping and repairing / servicing ships. We require experience and communicative knowledge of English in at least half of the employees. The rate of 195 NOK / h gross, minimum 54 hours a week. Paid accommodation 50 nok / day. Rotations 4/2, 6/3. Monthly payments. Arrival at Ålesund airport (the company pays 3000 nok for the trip after 6 weeks of work, this is a refund for the trip). The average net monthly salary is about PLN 13,500 / month net. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "7 hullplaters - Norway". Szukamy 7 monterów kadłubów do Norwegii, w stoczniach niedaleko Alesund. Praca od 23.03. na stałe. Budowa kształtowników zarówno ze stali, jak i aluminium. W wielu stoczniach praca również przy wyposażaniu i naprawie/serwisowaniu statków. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego przynajmniej u połowy pracowników. Stawka 195 nok/h brutto, minimum 54 godzin tygodniowo. Płatne zakwaterowanie 50 nok/dzień. Rotacje 4/2, 6/3. Płatności co miesiąc. Przylot na lotnisko Ålesund (firma płaci za podróż 3000 nok po 6 tygodniach pracy, jest to zwrot za podróż). Średnie wynagrodzenie netto miesięczne to ok 13500 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "7 monterów kadłubów - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Göteborg, Sweden
Mar, 18
We are looking for 2 construction helpers for paving work in Sweden. People can be trained to work even if they have no experience. Work from 23.03 for many months. Employment by a Swedish company under Swedish conditions, remuneration for assistants 100 sec / h net (about 45 PLN / h on hand), free accommodation, work 45-55 hours a week. Average monthly earnings about PLN 8,500-9,000 net per month. A valid driving license is welcome. A flight to Gothenburg at the expense of the employee, then people will be transported free of charge by the company to their accommodation, to the place an organized free transport from the accommodation to the place of work. If you are interested, please send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the annotation "2 construction workers to Sweden". Szukamy 2 pomocników budowlanych do prac brukarskich w Szwecji. Osoby mogą zostać przyuczone do pracy, nawet jeśli nie mają doświadczenia. Praca od 23.03 na wiele miesięcy. Zatrudnienie przez firmę szwedzką na warunkach szwedzkich, wynagrodzenie dla pomocników 100 sek/h netto (ok 45 zł/h na rękę) , bezpłatne zakwaterowanie, praca po 45-55 h tygodniowo. Średnie zarobki miesięczne ok 8500-9000 zł/mc netto. Mile widziane czynne prawo jazdy. Przelot samolotem do Goteborga na koszt pracownika, dalej osoby będą przetransportowane bezpłatnie przez firmę do zakwaterowania, na miejsce zorganizowany bezpłatny transport od zakwaterowania do miejsca pracy. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją „2 pomocników budowlanych do Szwecji” . Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Göteborg, Sweden
Mar, 18
We are looking for 4 carpenters to Sweden, Gothenburg. Work from 03/28. for a longer period of time. We need construction carpenters or carpenters for finishing works (floors, formwork, windows, etc.). Experience required, communicative English for 2 people, car is welcome. The rate of 190 SEK / h gross + 24.7 sec / h of holidays. Work 55-60 hours a week. Free accommodation. Swedish agreement on Swedish terms. For experienced carpenters (several years of experience as a carpenter are required), the remuneration is about PLN 14,000 / month net. The cost of the first flight to Sweden will be reimbursed by the company. 5-6-7 rotations for 2 weeks. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 carpenters to Sweden, Göteborg". Szukamy 4 stolarzy do Szwecji, Göteborg. Praca od 28.03. na dłuższy okres czasu. Potrzebujemy stolarzy budowlanych lub stolarzy do prac wykończeniowych (podłogi, szalunki, okna itp.). Wymagane doświadczenie, komunikatywny j. angielski u 2 osób, mile widziane auto. Stawka 190 SEK/h brutto + 24,7 sek/h feriepenge. Praca po 55-60 h tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie. Umowa szwedzka na warunkach szwedzkich. Dla doświadczonych stolarzy (wymagane kilkuletnie doświadczenie jako stolarz) wynagrodzenie ok 14000 zł/mc netto. Koszt pierwszego przelotu do Szwecji zostanie zwrócony przez firmę. Rotacje 5-6-7 na 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 stolarzy do Szwecji, Göteborg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Esbjerg, Denmark
Mar, 16
We are looking for 1 welder 135/136 to Denmark, near Esbjerg. Work from March 21. for a longer period of time. Required experience, valid welding certificates, knowledge of English and a car for the trip. 175 DKK / h gross rate, free accommodation. Weekly 45-50 working hours. 3/1 rotations. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 welder 135/136 - Denmark". Szukamy 1 spawacza 135/136 do Danii, k. Esbjerg. Praca od 21.03. na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 175 dkk/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Rotacje 3/1. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 spawacz 135/136 - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Mar, 16
We are looking for 3 welders 141 black steel - pipes to Denmark, Skagen. Work from March 21. for a longer period of time. Required experience, valid welding certificates, knowledge of English, a car is welcome for the trip. The rate is 175 DKK / h gross, accommodation costs 1050 DKK / week. Weekly 50-55 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 welders 141 black steel - pipes - Denmark". Szukamy 3 spawaczy 141 stal czarna - rury do Danii, Skagen. Praca od 21.03. na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 spawaczy 141 stal czarna - rury - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Copenhagen, Denmark
Mar, 15
We are looking for 2 roof deckers/insulation fitters, to Denmark, near Copenhagen. Work from March 21. for a long period of time. First of all, laying roofs, tiles and facade cladding with the ROCK panel. Candidates must have experience, pleasant experience in working with excavators, knowledge of English will be an asset and a car for the trip. The rate is 170 DKK / h gross, accommodation costs 800 DKK / week for a double room or 1350 DKK / week for a single room. 45 hours of work per week. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "roof deckers/insulation fitters - Denmark". Szukamy 2 dekarzy w tym monterów ociepleń do Danii, k. Kopenhagi. Praca od 21.03. na długi okres czasu. Przede wszystkim układanie dachów, dachówek i okładzin elewacyjnych panelem ROCK. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, mile idziane doświadczenie w pracy z koparkami, znajomość języka angielskiego będzie atutem oraz auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 800 dkk/tydzień za pokój podwójny lub 1350 dkk/tydzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 dekarzy w tym monterów ociepleń - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Loviisa, Finland
Mar, 15
We are looking for 2 fitters of steel structures for Finland, Loviisa. Starting work from March 21. at least for 3-6 months. Working with two welders. Candidates must have experience, communicative knowledge of the English language and a driving license. Work 40 hours a week, salary 18.75 euro / h net. Free accommodation. Contract by a Finnish company on Finnish terms. Rotations 6/2, 8/2. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 fitters of steel structures to Finland". Szukamy 2 monterów konstrukcji stalowych do Finlandii, Loviisa. Rozpoczęcie pracy od 21.03. przynajmniej na 3-6 miesiące. Praca z dwoma spawaczami. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz prawo jazdy. Praca po 40h tygodniowo, wynagrodzenie 18,75 euro/h netto. Bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez firmę fińską na warunkach fińskich. Rotacje 6/2, 8/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 monterów konstrukcji stalowych do Finlandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Fredericia, Denmark
Mar, 15
We are looking for 2 earthworks pipe fitters to Denmark, near Fredericia. Work from March 21. for a long period of time. Pipe laying, various earthworks, large pipe diameters. Candidates must have experience, pleasant experience in working with excavators, knowledge of English will be an asset and a car for the trip. The rate is 175 DKK / h gross, accommodation costs 700 DKK / week for a double room or 1050 DKK / week for a single room. Weekly 45-50 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pipe fitters for earthworks - Denmark". Szukamy 2 monterów rur do prac ziemnych do Danii, k. Fredericiii. Praca od 21.03. na długi okres czasu. Kładzenie rur, różne prace ziemne, duże średnice rur. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, mile idziane doświadczenie w pracy z koparkami, znajomość języka angielskiego będzie atutem oraz auto na wyjazd. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 700 dkk/tydzień za pokój podwójny lub 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 monterów rur do prac ziemnych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Hämeenlinna, Finland
Mar, 11
We are looking for 3 MAG 135 + 141 welders for Finland, Hämeenlinna. Starting work from March to the end of the year. Welding method 135 black steel, harder steels 700MPa up to 1400Mpa. Steel thickness 6-12 mm. Kemppi's range, X5 Pulse and Fastmig X are used for welding. Candidates must have experience working as welders, communicative knowledge of English and a driving license. Valid certificate required. EN ISO 9606-1: 2017 135 P BW + FW FM1 S t8 s8 PF ss nb ml. Additionally, sometimes TIG welding for finishes. Work 40 hours a week, salary 18.75 euro / h net. Free accommodation. Contract by a Finnish company on Finnish terms. Rotations 6/2, 8/2. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 MAG 135 + 141 welders to Finland". Szukamy 3 spawaczy MAG 135 + 141 do Finlandii, Hämeenlinna. Rozpoczęcie pracy od marca do końca roku. Spawanie metodą 135 stal czarna , twardsze stale 700MPa do 1400Mpa. Grubość stali 6-12 mm. Do spawania są używane Kemppi's range, X5 Pulse i Fastmig X. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy jako spawacze, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz prawo jazdy. Wymagany ważny certyfikat sp. EN ISO 9606-1: 2017 135 P BW + FW FM1 S t8 s8 PF ss nb ml. Dodatkowo czasem spawanie TIG do wykończeń. Praca po 40h tygodniowo, wynagrodzenie 18,75 euro/h netto. Bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez firmę fińską na warunkach fińskich. Rotacje 6/2, 8/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 spawaczy MAG 135 + 141 do Finlandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Mar, 11
<div class="FFpbKc"><span class="VIiyi" lang="en"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="en" data-language-to-translate-into="pl" data-phrase-index="0" data-number-of-phrases="1">We are looking for 1 painter / plasterer for Denmark, Copenhagen. Work from 16.03. or 21.03. for 4-6 months. Renovation of apartments. Required experience, knowledge of English, a car is welcome for the trip. 150 DKK / h gross rate, free accommodation. Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 painter / plasterer - Denmark".</span></span></div> <div>Szukamy 1 malarza / szpachlarza do Danii, Kopenhaga. Praca od 16.03. lub 21.03. na 4-6 miesięcy. Remonty mieszkań. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 150 dkk/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 malarza / szpachlarza - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.</div>  
Copenhagen, Denmark
Mar, 11
We are looking for 1 carpenter for Denmark, Copenhagen. Work from 16.03. or 21.03. for 4-6 months. Apartment renovations, construction joinery, furniture assembly work, kitchen, panels, walls, etc. Required experience, knowledge of English, a car is welcome for the trip. 150 DKK / h gross rate, free accommodation. Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 carpenter - Denmark". Szukamy 1 stolarza do Danii, Kopenhaga. Praca od 16.03. lub 21.03. na 4-6 miesięcy. Remonty mieszkań, stolarka budowlana, prace przy montażu mebli, kuchnia, panele, ścianki itd . Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 150 dkk/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 stolarza- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Mar, 11
We are looking for 1 bricklayer to Denmark, Copenhagen. Work from 16.03. or 21.03. for 4-6 months. Renovation of apartments. Required experience, knowledge of English, a car is welcome for the trip. 150 DKK / h gross rate, free accommodation. Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 mason - Denmark". Szukamy 1 murarza do Danii, Kopenhaga. Praca od 16.03. lub 21.03. na 4-6 miesięcy. Remonty mieszkań. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 150 dkk/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 murarz- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rejkjaviku, Iceland
Mar, 10
We are looking for 2 mechanics to Iceland, 40 km from Rejkjavik. Work from March 21. for longer. Work in a factory, mechanics to build equipment for boats and ships. Minimum 4 years of experience, knowledge of the English language. Shipbuilding experience is welcome. The gross rate is 2,350 ISK / h (approximately EUR 15.8 / h), while for overtime the rate is ISK 3807 / h gross (approximately EUR 25.5 / h gross). About 50 h of work per week, free accommodation. Reimbursement of the cost of the flight to Iceland, organized car on the spot. 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 mechanics to Iceland". Szukamy 2 mechaników do Islandii, 40 km od Rejkjaviku. Praca od 21.03. na dłużej. Praca w fabryce, mechanicy do budowy wyposażenia łodzi i statków. Doświadczenie minimum 4 lata, znajomość języka angielskiego. Mile widziane doświadczenie stoczniowe. Stawka 2350 ISK/h brutto (ok 15,8 EUR/h) brutto, z kolei za nadgodziny stawka 3807 ISK/h brutto (ok 25,5 EUR/h brutto). Tygodniowo około 50 h pracy, bezpłatne zakwaterowanie. Zwrot kosztu przelotu do Islandii, na miejscu zorganizowane auto. Rotacje 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 mechaników do Islandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rejkjaviku, Iceland
Mar, 10
We are looking for 2 electricians to Iceland, 40 km from Rejkjavik. Work from March 21. for longer. Work in a factory producing boats and yachts. Sep permission and experience minimum 4 years, knowledge of English. Shipbuilding experience is welcome. The gross rate is 2,350 ISK / h (approximately EUR 15.8 / h), while for overtime the rate is ISK 3807 / h gross (approximately EUR 25.5 / h gross). About 50 h of work per week, free accommodation. Reimbursement of the cost of the flight to Iceland, organized car on the spot. 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 electricians to Iceland". Szukamy 2 elektryków do Islandii, 40 km od Rejkjaviku. Praca od 21.03. na dłużej. Praca w fabryce przy produkcji łodzi i jachtów. Uprawnienia sep i doświadczenie minimum 4 lata, znajomość języka angielskiego. Mile widziane doświadczenie stoczniowe. Stawka 2350 ISK/h brutto (ok 15,8 EUR/h) brutto, z kolei za nadgodziny stawka 3807 ISK/h brutto (ok 25,5 EUR/h brutto). Tygodniowo około 50 h pracy, bezpłatne zakwaterowanie. Zwrot kosztu przelotu do Islandii, na miejscu zorganizowane auto. Rotacje 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 elektryków do Islandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Mar, 08
We are looking for 4 excavator operators for Denmark, Copenhagen. Work from 14.03. for 2-3 years. We need operators who also work as potato workers. Experience required, knowledge of English in half of the employees, a car is welcome for a trip. Gross rate of 167.5 DKK / h, accommodation cost 3000 DKK / month (double rooms). Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "4 excavator operators - Denmark". Szukamy 4 operatorów koparek do Danii, Kopenhaga. Praca od 14.03. na 2-3 lata. Potrzebujemy operatorów którzy również pracują jako pracownicy ziemni. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 167,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 3000 dkk/miesiąc (pokoje podwójne). Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 operatorów koparek- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Mar, 08
We are looking for 4 plumbers to Denmark, Odense. Commencement of work 14.03. for a long period of time. Candidates must have 4 years of relevant experience or a professional diploma as a plumber. Knowledge of English and your own car per group are preferred. Work 50 hours a week, the rate of 205 DKK / h gross + a bonus of 30 DKK / h = 235 DKK / h gross. Paid accommodation approx 5000 DKK / month. 5/2 or 6/2 rotations. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "4 plumbers to Denmark". Szukamy 4 hydraulików do Danii, Odense. Rozpoczęcie pracy 14.03. na długi okres czasu. Kandydaci muszą mieć 4 lata odpowiedniego doświadczenia lub dyplom zawodowy jako hydraulik. Preferowana jest znajomość języka angielskiego i własny samochód na grupę. Praca po 50h tygodniowo, stawka 205 dkk/h brutto +premia 30 dkk/h = 235 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie ok 5000 dkk/mc. Rotacje 5/2 lub 6/2. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 hydraulików do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Mar, 04
We are looking for 1 excavator operator for Denmark, Copenhagen. Work from 09.03 for a year or longer. The candidate must have a minimum of 1 year of experience, communicative knowledge of English, a car is welcome for the trip. The rate is 167.5 DKK / h gross, accommodation costs 700 DKK / week for a double room or 1050 DKK / week for a single room. Weekly 45-50 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "1 excavator operator - Denmark". Szukamy 1 operatora koparki do Danii, Kopenhaga. Praca od 09.03 na rok lub dłużej. Kandydat musi posiadać minimum 1 rok doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 167,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 700 dkk/tydzień za pokój podwójny lub 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 operatora koparki - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Mar, 04
We are looking for 2 welders 131 and 141 for Denmark, Aalborg. Work from 14.03. for a minimum of 4 months. Aluminum welding. Required experience, valid welding certificates, knowledge of English, a car is welcome for the trip. The rate is 180 - 190 DKK / h gross, accommodation costs 150 DKK / day for a single room. 46 working hours per week. 4-5 / 1 rotations. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 131/141 - Denmark". Szukamy 2 spawaczy 131 i 141 do Danii, Aalborg. Praca od 14.03. na minimum 4 miesiące. Spawanie aluminium. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 180 - 190 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 46 godzin pracy. Rotacje 4-5/1. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 131/141 - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Mar, 04
We are looking for 1 employee to work in a precast concrete factory, work in Aalborg for a long period of time, night shift work, work from 07.03, (first 2 weeks for a day shift and then night shift), night shift rate DKK 199.5 / h gross - after 3 months 229.5 dkk / h gross, work after 46 hours a week. A minimum of 4 years of experience as a steel fixer / concrete worker is required, experience in the production of precast concrete elements is welcome. Accommodation organized by a Danish company, cost deducted from salary, single room, internet, washing machine, fridge, etc., cost 150 DKK / day, good standard of the apartment, car is not required (we have people with a car on site). The company pays SH, Feriepenge, pension, organized work clothes, payments every 2 weeks, in dkk, payslips. If you are interested, please send your CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: Aalborg concrete prefabricated employee ". Szukamy 1 pracownika do pracy w fabryce prefabrykatów betonowych, praca w Aalborg na długi okres czasu, praca na zmianę nocną, praca od 07.03, (pierwsze 2 tygodnie na zmianę dzienną a dalej już na nocki), stawka za zmianę nocną 199,5 dkk/h brutto - po 3 miesiącach 229,5 dkk/h brutto, praca po 46h tygodniowo. Wymagane minimum 4 letnie doświadczenie jako zbrojarz/betoniarz, mile widziane doświadczenie w pracy przy produkcji prefabrykatów betonowych. Zakwaterowanie organizowane przez firmę duńska, koszt potrącany z wynagrodzenia, pokój pojedynczy, internet, pralka, lodówka itd, koszt 150 dkk/dzień, dobry standard mieszkania, auto nie jest wymagane (mamy osoby z autem na miejscu). Firma płaci SH, Feriepenge, emerytalne, zorganizowane ubrania robocze, płatności co 2 tygodnie, w dkk, payslipy. Osoby zainteresowane proszę o przesłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: pracownik do prefabrykatów betonowych Aalborg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Göteborg, Sweden
Mar, 02
<p>We are looking for 2 carpenters to Sweden, Göteborg. Work from 09.03. for a longer period of time. We need construction carpenters or carpenters for finishing works (floors, formwork, windows, etc.). Experience required, communicative English for 1 person, car is welcome. Gross rate of 214.7 SEK / h for experienced carpenters, for those less experienced the rate of 188.9 sec / h gross. Work 55-60 hours a week. Free accommodation. Swedish agreement on Swedish terms. For experienced carpenters (several years of experience as a carpenter are required), the remuneration is about PLN 14,000 / month net. The cost of the first flight to Sweden will be reimbursed by the company. 5-6-7 rotations for 2 weeks. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 carpenters to Sweden, Göteborg".</p> <p>Szukamy 2 stolarzy do Szwecji, Göteborg. Praca od 09.03. na dłuższy okres czasu. Potrzebujemy stolarzy budowlanych lub stolarzy do prac wykończeniowych (podłogi, szalunki, okna itp.). Wymagane doświadczenie, komunikatywny j. angielski u 1 osoby, mile widziane auto. Stawka 214,7 SEK/h brutto dla doświadczonych stolarzy, dla tych mniej doświadczonych stawka 188,9 sek/h brutto. Praca po 55-60 h tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie. Umowa szwedzka na warunkach szwedzkich. Dla doświadczonych stolarzy (wymagane kilkuletnie doświadczenie jako stolarz) wynagrodzenie ok 14000 zł/mc netto. Koszt pierwszego przelotu do szwecji zostanie zwrócony przez firmę. Rotacje 5-6-7 na 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 stolarzy do Szwecji, Göteborg".<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p>