Copenhagen, Denmark
Apr, 22 new
We are looking for 6 painters / fillers for Denmark, Copenhagen. Work from April 29. for 4-5 weeks. Painting – filling of a new house, developer's condition. Experience required, a car for the trip preferred, communicative knowledge of English. The rate is 109 dkk/h net, accommodation costs 2000 dkk/month for a single room. Earnings approximately PLN 11,500-12,500/month net after deducting accommodation costs. Contract of mandate by a Polish company, loan to work in a Danish company (after 6 months of work, possibility of direct transfer to a Danish company). Payments once a month (10th of the following month for the previous month). If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "6 painters / fillers to Denmark, Copenhagen." Szukamy 6 malarzy / szpachlarzy do Danii, Kopenhaga. Praca od 29.04. na 4-5 tygodni. Malowanie – szpachlowanie nowego domu, stan deweloperski. Wymagane doświadczenie, mile widziane auto na wyjazd, komunikatywna znajomość angielskiego. Stawka 109 dkk/h netto, zakwaterowanie koszt 2000 dkk/mc za pokój pojedynczy. Zarobki ok 11.500-12.500 zł/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Umowa zlecenie przez firmę polską, wypożyczenie do pracy w firmie duńskiej (po 6 miesiącach pracy możliwość przejścia bezpośredniego do firmy duńskiej). Płatności raz w miesiącu (10 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc). Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “6 malarzy / szpachlarzy do Danii, Kopenhaga”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
southwestern Germany, Germany
Apr, 22 new
We are looking for 4 electricians for Germany, in southwestern Germany. Permanent employment from April 29. Experience required, knowledge of German. Rate 16-18 euros/h net depending on experience, guaranteed accommodation. 38-40 hours of work per week. Employment by a German company on German terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 electricians to Germany". Szukamy 4 elektryków do Niemiec, w południowo-zachodnich Niemczech. Praca od 29.04 na stałe. Wymagane doświadczenie, znajomość języka niemieckiego. Stawka 16-18 euro/h netto w zależności od doświadczenia, zagwaranowane zakwaterowanie.Tygodniowo 38-40 godzin pracy. Zatrudnienie przez niemiecką firmę na warunkach niemieckich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 elektryków do Niemiec”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Beelitz near Berlin, Germany
Apr, 22 new
We are looking for 10 truck drivers with a C or CE driving license to Germany, Beelitz near Berlin. Work from April 29 for a minimum of 12 months with the possibility of extension. Truck/van loading, delivery, unloading and documents, if any maintenance and care work on the vehicle and technical equipment. Work for a bakery. Driving license category C 95 and knowledge of German required. Work at night, in shifts, also on Sundays and holidays. Salary approx. EUR 2,800 – 3,000/month net. Accommodation: fully furnished apartment of 20 m2 for 500 euros per month. On the first day of the month, the company pays a partial payment of EUR 500, and after the payroll is completed (after the 15th of the month), the remaining amount is paid based on the payslip. Employment by a German company on German terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject line: "10 truck drivers with a C or CE driving license to Germany." Szukamy 10 kierowców ciężarówek z prawem jazdy C lub CE do Niemiec, Beelitz niedaleko Berlina. Praca od 29.04 na minimum 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Załadunek samochodów ciężarowych/vanów, dostawa, rozładunek i dokumenty, ewentualne prace konserwacyjne i pielęgnacyjne pojazdu i wyposażenia technicznego. Praca dla piekarni. Wymgane prawo jazdy kategorii C 95 i znajomości języka niemieckiego. Praca w nocy, w systemie zmianowym, także w niedziele i święta. Wynagrodzenie ok. 2.800 – 3.000 euro/mc netto. Zakwaterowanie w pełni umeblowane mieszkanie o powierzchni 20 m2 za 500 euro miesięcznie. Pierwszego dnia miesiąca firma wypłaca częściową płatność w wysokości 500,- Euro, a po dokonaniu listy płac (po 15 dniu miesiąca)pozostałą kwotę na podstawie odcinka wypłaty. Zatrudnienie przez niemiecką firmę na warunkach niemieckich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “10 kierowców ciężarówek z prawem jazdy C lub CE do Niemiec”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Apr, 19 new
We are looking for 1 roofer for Denmark, Copenhagen. Work from April 22. for about 4 months. Laying bituminous felt on roofs. Experience required, car for the trip, communicative knowledge of English. Rate 180 dkk/h gross, accommodation cost 1,100 dkk/week. Working 45-50 hours a week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 roofer – Denmark". Szukamy 1 dekarza do Danii, Kopenhaga. Praca od 22.04. na ok 4 miesiące. Kładzenia pap bitumicznych na dachy. Wymagane doświadczenie, auto na wyjazd, komunikatywna znajomość angielskiego. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1100 dkk/tydzień. Tygodniowo praca po 45-50 h tygodniowo. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 dekarz – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Apr, 19 new
We are looking for 1 filler/plasterer for Denmark, Odense. Work from April 22. for a few months. Work on removing the facade and applying a new one to the house. Experience required, car for the trip, communicative knowledge of English. The rate is 170 dkk/h gross, accommodation costs 1,100 dkk/week. Working 45-50 hours a week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 filler / plasterer – Denmark". Szukamy 1 szpachlarza / tynkarza do Danii, Odense. Praca od 22.04. na kilka miesięcy. Praca przy zdejmowaniu elewacji i naniesieniu nowej na dom. Wymagane doświadczenie, auto na wyjazd, komunikatywna znajomość angielskiego. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1100 dkk/tydzień. Tygodniowo praca po 45-50 h tygodniowo. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 szpachlarz / tynkarz – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Osnabrück, Germany
Apr, 17
We are looking for 2 earth workers / 2 excavator operators / 2 pavers to Germany, Osnabrück. Work from April 22 for a minimum of 12 months with the possibility of extension. The team consists of 2 pavers, 2 mini-excavator drivers and 2 earth workers. The task is to clear the sidewalk so that the mini-excavator driver and the worker can start digging – then optical fiber pipes will be placed in the ground, and then the second mini-excavator driver and the earthworker will close the pipe and bury the trench. The pavers will then re-lay the paving stones. One team member must speak German or English. In addition, one person from the team must have a category BE driving license. A G129 certificate to operate a mini excavator near used pipelines (such as water) would be appreciated. The hourly rate depends on your skills. It starts from 13,- Euro per hour for a basic ground worker. On the first day of the month, the company pays a partial payment of EUR 500, and after the payroll is completed (after the 15th day of the month), the remaining amount is paid based on the pay slip. Weekly work 48 hours a week. Employment by a German company on German terms. Rotations 4/1. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject: "We are looking for 2 earth workers / 2 excavator operators / 2 pavers – Germany, Osnabrück". Szukamy 2 pracowników ziemnych / 2 operatorów koparek / 2 brukarzy do Niemiec, Osnabrück. Praca od 22.04 na minimum 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Skład zespołu – 2 brukarzy, 2 kierowców minikoparek i 2 pracowników ziemnych. Zadaniem jest udrożnienie chodnika tak, aby kierowca minikoparki mógł wraz z robotnikiem rozpocząć kopanie – wówczas w ziemi zostaną umieszczone światłowodowe rury, po czym drugi kierowca minikoparki wraz z robotnikiem ziemnym zamknie rurę i zakopie rów. Brukarze następnie na nowo ułożą kostkę brukową. Jeden z członków zespołu musi mówić po niemiecku lub po angielsku. Ponadto jedna osoba z zespołu musi posiadać prawo jazdy kat. BE. Certyfikat G129 uprawniający do obsługi minikoparki w pobliżu używanych rurociągów (takich jak woda) byłby mile widziany. Stawka godzinowa uzależniona jest od posiadanych umiejętności. Zaczyna się od 13,- Euro za godzinę dla podstawowego pracownika ziemnego. Pierwszego dnia miesiąca firma wypłaca częściową płatność w wysokości 500,- Euro, a po dokonaniu listy płac (po 15 dniu miesiąca)pozostałą kwotę na podstawie odcinka wypłaty.Tygodniowo praca 48 h tygodniowo. Zatrudnienie przez niemiecką firmę na warunkach niemieckich. Rotacje 4/1. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “Szukamy 2 pracowników ziemnych / 2 operatorów koparek / 2 brukarzy – Niemcy, Osnabrück”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aars, Denmark
Apr, 09
We are looking for 2 steel structure fitters to install metal fences in Denmark, Aars. Work from now on for a few months with the possibility of a long-term position. Metal fences with composite boards. Experience required, communicative knowledge of English, car for the trip. C+E driving license preferred. Rate 170 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week (single room). +45 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 fitters of steel structures for installing metal fences – Denmark." Szukamy 2 monterów konstrukcji stalowych do montowania płotów metalowych do Danii, Aars. Praca od teraz na kilka miesięcy z możliwością na długi okres czasu. Płoty metalowe z deskami kompozytowymi. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość angielskiego, auto na wyjazd. Mile widziane prawo jazdy kat C+E. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień (pokój pojedynczy). Tygodniowo +45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 monterów konstrukcji stalowych do montowania płotów metalowych – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Ålesund, Norway
Apr, 09
We are looking for 1 welder 141 stainless steel to Norway, near Ålesund. Work from April 15 for 4 weeks or permanently. Welding mainly pipes and components. We require extensive experience, communicative knowledge of English, welding skills in methods 111/136 are welcome. Rate 230 NOK/h gross + allowance 98 NOK per day, 50-54 hours of work per week. Free accommodation, guaranteed transport on site. The company pays for airline tickets. 4/2 rotations. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. Candidates interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 welder 141 – Norway". Szukamy 1 spawacza 141 stal nierdzewna do Norwegii, niedaleko Ålesund. Praca od 15.04 na 4 tygodnie lub na stałe. Spawanie głównie rur i komponentów. Wymagamy dużego doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane umiejętności spawlnicze w metodch 111 /136. Stawka 230 nok/h brutto + dieta 98 nok za dzień, 50-54 godzin pracy tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie, zagwarantowany transport na miejscu. Firma opłaca bilety lotnicze. Rotacje 4/2. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 spawacz 141 – Norwegia”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Apr, 09
We are looking for 2 people to clean rooms in a factory – Denmark, Copenhagen. Work from April 15, 2024 for a long period of time. Communicative English required. Rate 77 dkk/h net (fixed rate), work 37 hours a week. Paid accommodation costs 1,500 dkk/month per person (1 double room). Possible return to Poland after 3 months for 2 weeks of vacation. Contract through a Polish agency, payments once a month – on the 10th day of the following month for the entire previous month, one-time advance payment of DKK 3,000 available after 2 weeks. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 people to clean rooms in the factory – Denmark". Szukamy 2 osoby do sprzątania pomieszczeń w fabryce – Dania, Kopenhaga. Praca od 15.04.2024 na długi okres czasu. Wymagany komunikatywny język angielski. Stawka 77 dkk/h netto (stawka stała), praca po 37 h tygodniowo. Płatne zakwaterowanie koszt 1500 dkk/mc za osobę (1 pokój podwójny). Możliwe zjazdy do Polski po 3 miesiącach na 2 tygodnie wakacji. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “2 osoby do sprzątania pomieszczeń w fabryce – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Horsens and Århus, Denmark
Apr, 08
We are looking for 1 sewage worker and 1 excavator operator for Denmark, Horsens and Århus. Work from April 10 for several months. The excavator operator must be able to operate the excavator's GPS systems. Experience required, communicative knowledge of English, car for the trip. Rate 180 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day. Weekly work 40-45 hours a week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 sewage worker and 1 excavator operator – Denmark." Szukamy 1 pracownika kanalizacji i 1 operatora koparki do Danii, Horsens i Århus. Praca od 10.04 na kilka miesięcy. Operator koparki musi potrafi obsługiwać systemy GPS koparki. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Tygodniowo praca po 40-45 h tygodniowo. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 pracownika kanalizacji i 1 operatora koparki – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Apr, 04
We are looking for 2 floor workers/people for polishing and sanding parquet floors – Denmark, Copenhagen. Work from April 15, 2024 for a long period of time. Experience with parquet flooring required, sanding, polishing, grinding, varnishing, painting, laying parquet floors and floor panels. Own car and communicative knowledge of English are welcome. Rate 180 dkk/h gross, 37-50 hours a week. Own accommodation required. Payments once a month. Possible rotations: 4/1 or 4/2, 5/2, 6/2. Pre-departure contracts from a Danish company. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips, the company pays Feriepenge and SH. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 floor installers – Denmark". Szukamy 2 posadzkarzy/osoby do polerowania i cyklinowanie parkietów – Dania, Kopenhaga. Praca od 15 kwietnia 2024 na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie przy parkietach, cyklinowanie, polerowanie, szlifowanie, lakierowanie, malowanie, kładzenie parkietów i paneli podłogowych. Mile widziane własne auto oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednej osoby. Stawka 180 dkk/h brutto, 37-50 godzin tygodniowo. Wymagane własne zakwaterowanie. Płatności raz w miesiącu. Możliwe rotacje 4/1 lub 4/2, 5/2, 6/2. Kontrakty przed wyjazdem od firmy duńskiej. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy, firma opłaca Feriepenge i SH. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “2 posadzkarzy – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Apr, 03
We are looking for 1 pair for an Italian pastry factory/bakery – Denmark, near Copenhagen. Work from April 8, 2024 for a long period of time. Monotonous work on the conveyor belt, kneading dough, packing into molds, work in the factory, employees will be trained on site. Candidates do not need to have experience in a bakery, it is important that they are fit and able to work 5 days a week (from 2:30 p.m. to evening hours). Communicative English required. Rate 77 dkk/h net (fixed rate), work approximately 45 hours a week. Paid accommodation costs 1,500 dkk/month per person (1 double room). The average monthly salary is approximately PLN 7,200/month net after deducting accommodation costs. Possible return to Poland after 3 months for 2 weeks of vacation. Contract through a Polish agency, payments once a month – on the 10th day of the following month for the entire previous month, one-time advance payment of DKK 3,000 available after 2 weeks. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 couple to work in a bakery – Denmark". Szukamy 1 pary do fabryki ciasta włoskiego/piekarni – Dania, k. Kopenhagi. Praca od 08.04.2024 na długi okres czasu. Monotonna praca przy taśmie, ugniatanie ciasta, pakowanie do forem, praca w fabryce, pracownicy będą przeszkoleni na miejscu. Kandydaci nie muszą mieć doświadczenia w piekarni, ważne by były sprawne, zdolne do pracy 5 dni w tygodniu (od godz 14:30 do godzin wieczornych). Wymagany komunikatywny język angielski. Stawka 77 dkk/h netto (stawka stała), praca po około 45 h tygodniowo. Płatne zakwaterowanie koszt 1500 dkk/mc za osobę (1 pokój podwójny). Średnie miesięczne wynagrodzenie ok 7200 zł/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Możliwe zjazdy do Polski po 3 miesiącach na 2 tygodnie wakacji. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “1 para do pracy w piekarni – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
Oslo, Norway
Apr, 02
We are looking for 25 taxi drivers to Norway, Oslo. Permanent job from the end of April. Work on luxury new cars such as Tesla, Mercedes, BMW of a large Norwegian company. We require experience, qualifications to work as a taxi driver, a valid category B driving license, basic knowledge of English (a translation application used at work). Salary of PLN 5,000-6,000/week net (the cost of accommodation is deducted from this) – one-time advance payment available after 2 weeks of work. Accommodation costs NOK 5,000/month for a single room. Work 7 days a week +12 hours. 8/2 or 10/2 rotations. The first flight financed by a Norwegian company. Payments once a month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. Candidates interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "25 taxi drivers – Norway". Szukamy 25 taksówkarzy do Norwegii, Oslo. Praca od końca kwietnia na stałe. Praca na luksusowych nowych autach typu Tesla, Mercedes, BMW dużej firmy norweskiej. Wymagamy doświadczenia, uprawnienia w pracy jako taksówkarz, ważne prawo jazdy kat.B, podstawowa znajomość języka angielskiego (używana w pracy aplikacja do tłumaczeń). Wynagrodzenia rzędu 5000-6000 zl/tydzień netto (od tego potrącany koszt zakwaterowania) – dostępna jednorazowa zaliczka po 2 tygodniach pracy. Zakwaterowanie koszt 5000 nok/mc za pokój pojedynczy. Praca 7 dni w tygodniu po +12 godzin. Rotacje 8/2 lub 10/2. Pierwszy lot finansowany przez firmę norweską. Płatności raz w miesiącu. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “25 taksówkarzy – Norwegia”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hvide Sande, Denmark
Mar, 22
We are looking for 2 welders 136/138 – Denmark, shipyard in Hvide Sande. Work from April 2, 2024 for a long period of time. Required experience, welding certificates, good/communicative English and a car for the trip. Valid certificates. 60 hours of work per week. Night shift work from 4:00 p.m. for 10-11 hours. Salary 190 dkk/h gross, for overtime at night an allowance of 20 dkk/h. Paid accommodation 100 dkk/day (single rooms). 4/1, 4/2 or 5/2 rotations. Payments every 2 weeks (in Danish kroner), tax refund for working in Denmark next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 welders 136/138 – Denmark, shipyard in Hvide Sande". Szukamy 2 spawaczy 136/138 – Dania, stocznia w Hvide Sande. Praca od 2.04.2024 na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikaty spawalnicze, dobry / komunikatywny język angielski oraz auto na wyjazd. Ważne certyfikaty. Tygodniowo 60 godzin pracy Praca na nocnej zmianie od godz 16:00 po 10-11 godzin. Wynagrodzenie 190 dkk/h brutto, za nadgodziny w nocy dodatek 20dkk/h. Płatne zakwterowanie 100 dkk/dzień (pokoje pojedyncze). Rotacje 4/1, 4/2 lub 5/2. Płatności co 2 tygodnie (w koronach duńskich), w przyszłym roku zwrot podatku za pracę w Danii. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 spawaczy 136/138 – Dania, stocznia w Hvide Sande”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Ålesund, Norway
Mar, 20
We are looking for 3 pipe fitters for Norway, near Ålesund. Work from 07-08.04 on a permanent basis. Mainly ermeto pipes, stainless steel, black steel and PE. We require experience and communicative knowledge of English. One person with a driving license to travel by car to work and accommodation. Hot work certificate welcome. Rate 230 NOK/h gross + allowance 102 NOK per day, 50-54 hours of work per week. Free accommodation, guaranteed transport on site. The company pays for airline tickets. 4/2 rotations. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. Candidates interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 pipe fitters – Norway". Szukamy 3 monterów rur do Norwegii, niedaleko Ålesund. Praca od 07-08.04 na stałe. Przeważnie rury ermeto, stal nierdzewna, stal czarna i PE. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Jedna osoba z prawem jazdy aby dojeżdżać autem do pracy i zakwaterowania. Mile widziany certyfikat hot work. Stawka 230 nok/h brutto + dieta 102 nok za dzień, 50-54 godzin pracy tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie, zagwarantowany transport na miejscu. Firma opłaca bilety lotnicze. Rotacje 4/2. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 monterów rur – Norwegia”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Mar, 15
We are looking for 4 hull fitters – Denmark, Skagen. Work from April 3, 2024. Work in the shipyard, construction and repair of ships. Experience required, communicative English and a car for the trip. About 52-55 hours of work per week. Remuneration over PLN 15,000/month net, after deducting accommodation costs, free meals (2 free meals a day, breakfast and lunch in the shipyard canteen on Monday-Saturday). 4/1, 4/2 or 5/2 rotations. Payments every 2 weeks (in Danish kroner), tax refund for working in Denmark next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 hull fitters – Denmark – Skagen". Szukamy 4 monterów kadłubów – Dania, Skagen. Praca od 03.04.2024. Praca w stoczni, budowy i remonty statków. Wymagane doświadczenie, mile widziany komunikatywny język angielski oraz auto na wyjazd. Tygodniowo około 52-55 godzin pracy. Wynagrodzenie ponad 15000 zł/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania, bezpłatne wyżywienie (bezpłatne 2 posiłki dziennie, śniadanie i obiad na stołówce w stoczni w dniach poniedziałek-sobota). Rotacje 4/1, 4/2 lub 5/2. Płatności co 2 tygodnie (w koronach duńskich), w przyszłym roku zwrot podatku za pracę w Danii. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 monterów kadłubów – Dania – Skagen”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Skagen, Denmark
Mar, 15
We are looking for 3 pipe fitters for black, stainless and hydraulic pipes, including ermeto – Denmark, Skagen. Work from April 3, 2024. Work in the shipyard, construction and repair of ships. Shipyard experience required, communicative English and a car for the trip. About 52-55 hours of work per week. Remuneration over PLN 15,000/month net, after deducting accommodation costs, free meals (2 free meals a day, breakfast and lunch in the shipyard canteen on Monday-Saturday). 4/1, 4/2 or 5/2 rotations. Payments every 2 weeks (in Danish kroner), tax refund for working in Denmark next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 pipe fitters – Denmark – Skagen". Szukamy 3 monterów rur do rur czarnych, nierdzewnych i hydraulicznych w tym ermeto – Dania, Skagen. Praca od 03.04.2024. Praca w stoczni, budowy i remonty statków. Wymagane doświadczenie stoczniowe, mile widziany komunikatywny język angielski oraz auto na wyjazd. Tygodniowo około 52-55 godzin pracy. Wynagrodzenie ponad 15000 zł/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania, bezpłatne wyżywienie (bezpłatne 2 posiłki dziennie, śniadanie i obiad na stołówce w stoczni w dniach poniedziałek-sobota). Rotacje 4/1, 4/2 lub 5/2. Płatności co 2 tygodnie (w koronach duńskich), w przyszłym roku zwrot podatku za pracę w Danii. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 monterów rur – Dania – Skagen”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Mar, 12
We are looking for 3 steel fixers/concrete workers to Denmark, Aarhus. Work from March 18. for a few months. Required experience as a steel fixer/concrete worker, car for travel, communicative knowledge of English for two people. Rate 175 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week. Work 45 hours a week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 fixers/concrete workers – Denmark". Szukamy 3 zbrojarzy/betoniarzy do Danii, Aarhus. Praca od 18.03. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie jako zbrojarz/betoniarz, auto na wyjazd, komunikatywna znajomość angielskiego u dwóch osób. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo praca po 45 h tygodniowo. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 zbrojarzy/ betoniarzy – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Holstebro, Denmark
Mar, 08
We are looking for 4 concrete workers for Denmark, Holstebro. Work from March 11-12. for two months. Required experience as a concrete mixer, car for travel, communicative knowledge of English for two people. Rate 180 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week. Working 45-50 hours a week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 concrete workers – Denmark". Szukamy 4 betoniarzy do Danii, Holstebro. Praca od 11-12.03. na dwa miesiące. Wymagane doświadczenie jako betoniarz, auto na wyjazd, komunikatywna znajomość angielskiego u dwóch osób. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo praca po 45-50 h tygodniowo. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 betoniarzy – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Mar, 01
We are looking for 3 pipe fitters for black, stainless and hydraulic pipes, including ermeto – Denmark, Skagen. Work from 04-11/03/2024. Work in the shipyard, construction and repair of ships. Shipyard experience required, communicative English and a car for the trip. About 52-55 hours of work per week. Remuneration over PLN 15,000/month net, after deducting accommodation costs, free meals (2 free meals a day, breakfast and lunch in the shipyard canteen on Monday-Saturday). 4/1, 4/2 or 5/2 rotations. Payments every 2 weeks (in Danish kroner), tax refund for working in Denmark next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 pipe fitters – Denmark – Skagen". Szukamy 3 monterów rur do rur czarnych, nierdzewnych i hydraulicznych w tym ermeto – Dania, Skagen. Praca od 04-11.03.2024. Praca w stoczni, budowy i remonty statków. Wymagane doświadczenie stoczniowe, mile widziany komunikatywny język angielski oraz auto na wyjazd. Tygodniowo około 52-55 godzin pracy. Wynagrodzenie ponad 15000 zł/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania, bezpłatne wyżywienie (bezpłatne 2 posiłki dziennie, śniadanie i obiad na stołówce w stoczni w dniach poniedziałek-sobota). Rotacje 4/1, 4/2 lub 5/2. Płatności co 2 tygodnie (w koronach duńskich), w przyszłym roku zwrot podatku za pracę w Danii. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 monterów rur – Dania – Skagen”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe